Jag vill höra Lars Ohly säga “vi ska sänka skatten” innan jag tror på det

Den normalt välinformerade Niklas Svensson på Expressen skriver idag att de rödgröna vänsterpartierna snart kommer att presentera ett förslag på en kraftig skattesänkning för pensionärer. Jag ser verkligen fram emot att få höra Lars Ohly uttrycka orden “vi ska sänka skatten”. Är högst tveksam till att hans läppar och tunga lyckas koordinera sig så att de orden kommer ut ur hans mun. Det måste vara en helt ny upplevelse för dessa kroppsdelar.

Å andra sidan tror jag inte ett dugg på att det kommer att presenteras kraftiga skattesänkningar totalt sett. Att de rödgröna vänsterpartierna skulle sänka skattetrycket i Sverige under den kommande mandatperiod om de får chansen att styra landet är ungefär lika sannolikt som att SJ ska komma i tid med sina tåg varje dag under de kommande fyra åren.

This entry was posted in General and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Jag vill höra Lars Ohly säga “vi ska sänka skatten” innan jag tror på det

  1. frekar06 says:

    Oppositionen kan inte komma överens och nu försöker man påskina att man “inom kort” kommer presentera olika gemensamma förslag. Det där “inom kort” eller “I god tid innan valet” har vi hört Sahlin säga ett antal gånger. Men det kommer ju inga gemensamma förslag. Oppositionen bör nog fundera över sin egen politik och inte ägna så mycket tid åt att kritisera regeringen.

    Det är en mycket skrämmande tanke att vänsterkartellen där vi har marxister, kommunister och ett helt parti som vill ödelägga hela svensk bilindustri, däribland SAAB som man så högljutt under den här mandatperioden krävt skulle räddas, genom att höja bensinskatten med flera kronor och helst inte göra några investeringar alls i olika vägprojekt och på underhåll av vägar. Sen undrar jag över hur Östros och company ska finansiera alla sina förslag?

    Bara att sänka skatten för pensionärer kommer gå på ca 15-20 miljarder, A-kassan kommer kosta ca 40 miljarder att återställa och sen ska ju Vänsterpartiet och Miljöpartiet riva upp dagens pensionssystem och införa ett mer generöst system. Hur mycket det kommer kosta vet vi inte, men att det handlar om tiotals miljarder kan vi nog vara säkra på.

    Tillsammans med övriga förslag som man har lagt från oppositionens sida så pratar vi nog utgiftsökningar på flera hundra miljarder. Då blir det att sätta igång sedelpressarna. Då befinner vi oss på ett sluttande plan och lär hamna där Spanien, Portugal och Grekland är idag där stora besparingar nu krävs. Vad har man då föreslagit för inkomster? Ja man ska höja skatten för högavlönade och införa förmögenhetsskatt igen (vilket man i och för sig inte är eniga om). Det ger max 7-10 miljarder om man har riktig tur. De övriga 100-200 miljarderna, var ska de komma ifrån?

Leave a Reply

Your email address will not be published.