Föreningsfrihet

Efter dagens debatt i Studio Ett mot Jimmie Åkesson så har jag fått lite frågor om det verkligen är grundlagsskyddat att få deltaga i en kriminell organisation. Svaret är ja, de enda undantagen från föreningsfriheten gäller “militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande” (RF 2:24).

Jag tycker att man ska vara mycket försiktig med att ändra grundlagen för att göra ytterligare inskränkningar i våra grundläggande fri- och rättigheter. Gränsdragningen är mycket svår. Vad är en kriminell organisation? Ska det vara olagligt att umgås med fel personer, även om man själv inte begår några brott?

För de som vill läsa mer så hittade jag en uppsats från min gamla fakultet som täcker frågan ganska bra ur flera perspektiv.

This entry was posted in General and tagged , , . Bookmark the permalink.

14 Responses to Föreningsfrihet

 1. z999 says:

  “Svaret är ja, de enda undantagen från föreningsfriheten gäller “militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande” (RF 2:24).”

  Hur förklarar du då svenska motståndsrörelsen (oberoende nationalsocialister), legion wasa. Man kanske har valt att ha högt i tak eftersom det handlar om ett ingrepp i yttrandefriheten? Eller är dessa grupper under bevakning från polisen redan kanske? Jag tror annars att Åkesson har rätt i att vi lever i en ny tid nu som kräver nya grepp (inte nödvändigtvis hårdare) från polisens sida. SD vill väl profilera sig i bekämpningen av brottsligheten i Malmö och det är väl bra att fokusera på.

 2. Bo says:

  Hur länge sitter Annie Lööf kvar?

 3. Ola Persson says:

  “Man får inte tumma på rättssäkerheten”, sade du i debatten med Jimmie Åkesson.

  Och det säger du samma vecka som den strängare varianten av fildelningslag presenterats. En lag som kommer att drabba många helt oskyldiga och där bevisföringen är helt jäkla godtycklig. Vidrigt!

  I Sverige lever yrkeskriminella som i paradiset. Man kan skjuta skallen av folk men ändå få en betydligt mer human behandling av rättsväsendet än den som kopierar.

  Alliansen visar med all önskvärd tydlighet vilka “brott” som prioriteras och det är bra.

  Och all den här dyngan om integritet kan du bara lägga ner. Det är ändå ingen som tror att en centerpartist står upp för individens frihet längre.

  Nu fattar man ju varför Alliansen vägrar redovisa sina partibidrag.

 4. z999, är ändringar i grundlagen de nya grepp som behövs?

  Bo, ca 10 år skulle jag tro.

  Ola, du blandar friskt äpplen med päron. Vad har en ändrad lag (där dessutom rättssäkerheten förstärks genom att polisens möjlighet att vända sig direkt till teleoperatörerna tas bort, istället ska det avgöras av domstol) med “godtycklig bevisföring” att göra?

  Centerpartiets årsredovisning är redan helt öppen.

 5. Ola Persson says:

  Det är möjligt att jag blandar friskt i dina ögon. Vad det handlar om är vilka brott Alliansen prioriterar och vilken normalbegåvad som helst kan ju se att det förhalas rejält när det gäller att införa en ordentlig lag mot vapenbrott medans det går jäkligt snabbt att rafsa ihop en förstärkning av den integritetsvidriga IPRED-lagen, köpt och beställd av särintressen som dessutom ges full rätt att privatspana på svennebanan.

  “– Rent praktiskt kommer vi inte behöva göra en bedömning av hur allvarligt det anmälda brottet är. Utan vi kan alltid vända oss till teleoperatörerna så fort det anmäls ett brott mot upphovsrättslagen och begära ut uppgifter om vem som står på abonnemanget, säger åklagaren Henrik Rasmusson.”

  “Men om lagen ändras betyder det att det även kommer bli enklare att komma åt fildelare. Åklagarna kommer kunna be om abonnemangsuppgifter på en person som har delat en enda film olagligt, säger åklagaren Henrik Rasmusson.

  – Det räcker ju att man har begått ett brott mot upphovsrättslagen, och det begår man ju även om man bara laddar hem en film från en källa som inte är lovlig.

  – Då riskerar ju även de personerna att kontaktas av polis, bli förhörda, åtalade och dömda.”

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1012&artikel=4968785

  “-Jag behöver inte längre göra en preliminär bedömning av straffvärdet för det brott jag utreder. Om jag har en IP-adress kan jag begära ut uppgifter om vem som är abonnent, oavsett hur allvarligt brottet är, säger Henrik Rasmusson, åklagare med specialisering på upphovsrättsbrott.”

  http://svt.se/2.22620/1.2711603/lattare_for_polisen_jaga_fildelare?lid=puff_2711603&lpos=rubrik

  De flesta vet ju hur lätt det är att “låna” någons trådlösa nätverk så att använda sig av IP-nummer som bevis borde inte hålla i någon domstol någonstans men det gör det i Alliansens Sverige.

  Så det här med att det måste vara rättssäkert gäller enbart vissa brott.

  Alliansen borde lyssna mer på Maria Abrahamsson. Hon tycker att det luktar skunk att Alliansen inte går med på oppositionens krav om en öppen redovisning när det gäller partibidrag. Vad har ni att dölja? En hel del verkar det som.

  Förutom APB, Svenskt Näringsliv, McDonalds och diverse kristna sekter så är man bra nyfiken vilka som köpt in sig.

 6. Du skriver: Jag tycker att man ska vara mycket försiktig med att ändra grundlagen för att göra ytterligare inskränkningar i våra grundläggande fri- och rättigheter.

  Såsom ordförande i riksorganisationen för bikers rättigheter, Payback Sverige, gläds jag åt ditt klara ställningstagande ovan där du tar ställning emot att ändra grundlagen för att inskränka grundlaäggande fri- och rättigheter. Det är en åsikt värdig en ledamot i Justitieutskottet!

  Min fråga är då. Den 29 mars ska riksdagen rösta för eller emot Motion K358 som föreslår ett västförbud i offentlig lokal och restaurang. Innebär ditt ställningstagande ovan att du även kommer att rösta emot ett sådant västförbud? Kommer även ditt parti att rösta emot motionen?

 7. z999 says:

  @Johan:
  “z999, är ändringar i grundlagen de nya grepp som behövs?”

  Ja, jag tror att det kan bli nödvändigt. Kriminaliteten har utvecklats på ett sätt som inte var förutsägbart så på sätt och vis ligger vi i krig med vissa kriminella gäng. Samtidigt så vill jag att rättssamhället ska överleva. Gör den det med nuvarande utveckling?

 8. z999 says:

  Det ser f-n inte bra ut med integriteten i Sverige.
  http://www.nationellidag.se/visa/default.asp?dokID=1754

 9. Ola, det förhalas inte alls vad gäller vapenbrott. Vi genomförde en förändring förra året (märkning, FN:s vapenprotokoll) och om bara någon eller några veckor kommer nästa lagändring vad gäller vapen (fler vapenbrott kommer att bedömas som grova). Den senare har tagit lite längre tid eftersom lagrådet hade synpunkter, tycker du inte att vi ska lyssna på lagrådet?

  Någon förändring eller “förstärkning” av IPRED är inte aktuellt, så det har du missuppfattat. Däremot ändrar vi Lagen om elektronisk kommunikation, bl.a. så att polisen inte ska kunna vända sig direkt till operatören för att få ut uppgifter utan istället behöva gå via domstol. Med andra ord, förbättrad rättsäkerhet. Vi ändrar även nivån för när polisen ska kunna få ut vem som står bakom en IP-adress, inte minst för att kunna agera mot grooming.

  Vi i alliansen har inte ändrat några regler för bevisbördan, så det som anses vara tillräckligt bevisas i “Alliansens Sverige” var också det innan Alliansen ens var bildad.

  Maria Abrahamsson borde ta diskussionen i sitt eget parti. Det är bara Moderaterna som är mot en öppen redovisning inom Alliansen. Vi i Centerpartiet redovisar redan allt öppet.

  Peter, motionen om västförbud går inte i mitt utskott (JuU) utan i Konstitutionsutskottet. Jag utgår från att min kollega där gör ett bra jobb och det kommer sannolikt bli ett avslag.

  z999, jag skulle inte ha Nationell idag som min huvudsakliga informationskälla…. Det är en månader gammal nyhet. I sak är det naturligtvis inte bra att SIUN har synpunkter, men man kan också säga att det alltid finns olika former av synpunkter vid internrevisioner. Enligt SIUN:s instruktion ska de:

  “Om nämnden i sin verksamhet uppmärksammar förhållanden som kan utgöra brott, ska nämnden anmäla det till Åklagarmyndigheten (Riksåklagarens kansli) eller annan behörig myndighet. Om nämnden uppmärksammar felaktigheter som kan medföra skadeståndsansvar för staten gentemot en fysisk eller en juridisk person, ska nämnden anmäla det till Justitiekanslern.
  Om nämnden finner omständigheter som Datainspektionen bör uppmärksammas på, ska nämnden anmäla det till inspektionen.”

  Något sådant har det inte varit fråga om.

 10. MatsN says:

  Om det verkligen är grooming ni vill komma åt med lagändringen verkar det väl mycket bättre att istället skärpa straffet till fängelse på dylikt beteende?
  På så vis tvingas operatörerna lämna ut abonnemangs-uppgifter för det allvarliga brottet grooming utan att slussarna öppnas för bötesbrott av mindre allvarlig karaktär.

  /Mats

 11. z999 says:

  Johan, tackar för att du tog dig tid att förklara. Tycker faktiskt att du tar hem flera poäng i diskussionen här (fast du är ju proffs förståss).

 12. Jag är medveten om att ärendet bereds av Konstitutionsutskottet och inte av Justitieutskottet. Jag lade bara märke till ditt för övrigt utmärkta uttalande att man ska vara försiktig med att ändra grundlagen och göra ytterligare inskränkningar i grundläggande fri- och rättigheter varför jag undrade om du med det också avsåg en inskränkning av rätten att bära väst. Tack för ditt svar och för ditt ställningstagande!

 13. Zeitgeist says:

  Kan verkligen hålla med z999 att det är positivt att du tar dig tid att på svara på kommentarerna du får. Det är det inte många bloggare som gör nu för tiden. Det ska bli väldigt intressant att få läsa ditt svar på MatsN:s fråga.

  Grooming är ett allvarligt brott som borde straffas betydligt hårdare än det gör idag. Ingen jag har talat med (folk som jobbar på olika ISP:er) tror på fullaste allvar att det är groomingen Alliansen vill åt med den här lagen utan snarare vill man “hjälpa” upphovsrättsindustrin på traven i jakten på fildelare, eller kopister om man så vill, och visa EU och USA att man tar brott mot upphovsrätt på allvar.

 14. Anledningen till att grooming inte har högre straff i straffskalan är att det är ett brott av typen förberedelse till förberedelse till brott. Om en person har kommit längre så att han har uppnått stadiet förberedelse till våldtäkt mot barn så kommer han att dömas för det istället till ett helt annat straff. Att grooming som brott ändå finns är viktigt för att i ett tidigt skede kunna stoppa det som senare skulle kunna leda till våldtäkt mot barn.

  Men grooming är inte hela bakgrunden till frågan. En annan del är den typ av nätmobbning/kränkning som blir allt vanligare, framförallt bland unga. Det kan handla om förtal och förolämpning som också normalt är bötesbrott. Idag kan polisen i princip inget göra när föräldrar hör av sig och visar att någon har skrivit fruktansvärt förnedrande och kränkande saker om ens barn, detta eftersom det är ett bötesnivåbrott och därmed går det inte att få ut vem som hade det IP-numret.

  Givetvis är vi medvetna om att även upphovsrättsbrotten till stor del faller in under bötesnivåbrotten, men för mig är det ingen anledning att göra den här lagändringen. Tvärtom tycker jag inte att polisen ska ägna sig mer åt den “vanliga” fildelaren. Det finns betydligt allvarligare brott mot upphovsrätten och det är där som resurserna ska läggas. Så är också fallet idag.

Leave a Reply

Your email address will not be published.