Nämndemän kan entledigas om de är olämpliga för uppdraget

Ikväll på TV4-Nyheterna var det ett inslag om två nationaldemokrater som har blivit invalda som nämndemän i Södertälje tingsrätt. Det var förskräckligt att se dem tveka inför om det är bra med demokrati och att de inte ville säga något negativt om Hitler, riktigt hemskt att det finns sådana människor och partier som blir invalda i fullmäktige. Men sådan är demokratin och är ett parti invalt i kommunfullmäktige så får det oftast också nämndemannaplatser.

Det skulle vara svårt och inte speciellt demokratiskt att ha regler så att vissa partier inte skulle få nämndemannaplatser enligt samma principer som andra partier. Däremot finns det numera regler (ändrades 2006) som gör att olämpliga nämndemän kan entledigas från uppdraget. Regeln syftar i första hand på nämndemän som begår brott, men för att även täcka upp andra situationer så stadgas att nämndemannen kan entledigas om han eller hon visar sig uppenbart olämplig för uppdraget.

För att se vad uppenbart olämplig innebär så får man gå tillbaka till förarbetena. Där skrivs det bland annat om nämndemän som går i konkurs, nämndemän som uppträder olämpligt eller kanske sköter uppdraget dåligt genom att ständigt komma för sent eller somna. Men, och det är viktigt, som bakgrund till regeln står det: “Avsikten med att införa en regel om entledigande av nämndemän är att kunna vidta ändamålsenliga åtgärder mot en nämndeman vars medverkan i den dömande verksamheten riskerar att skada allmänhetens förtroende för rättskipningen.”

Som exempel på detta nämns: “Frågan om lämplighet får avgöras från fall till fall och lämplighet enligt regeln är inte något valbarhets- eller behörighetskrav. Av ordvalet följer att personen i fråga skall ha ett moget omdöme och viss livserfarenhet. Vidare följer att en person som enligt vad känt är har en sådan övertygelse som står i strid med grundläggande rättsprinciper, såsom exempelvis den om alla människors lika värde, inte är lämplig som nämndeman. Detsamma gäller om det av något annat skäl framgår att personen inte kommer att uppfylla domaredens krav på bl.a. opartiskhet.”

En nämndeman kan också bli avstängd från att vara med i den dömande verksamheten. Då krävs det inte att nämndemannen ska vara uppenbart olämplig, utan det räcker med att nämndemannen “i övrigt uppvisar ett beteende eller ett tillstånd som bedöms skada allmänhetens förtroende för rättskipningen.” I båda fallen är det domstolens chef, dvs lagmannen, som beslutar om entledigande eller avstängning. Är nämndemannen missnöjd med beslutet kan det överklagas till Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag, som finns hos Kammarrätten i Sundsvall.

Det är alltså upp till lagmannen i Södertälje tingsrätt att besluta om de båda nämndemännen från Nationaldemokraterna ska entledigas eller stängas av för att de är olämpliga och därmed skadar allmänhetens förtroende för rättsskipningen.

This entry was posted in General and tagged , , . Bookmark the permalink.

17 Responses to Nämndemän kan entledigas om de är olämpliga för uppdraget

 1. De 2 nationaldemokraterna stod och tvekade om Hitler på samma sätt som vänsterpartister gör om massmördarna Stalin och Lenin. Det är lika pinsamt vilket som. Men vänsterpartister har vi levt med som nämndemän i rättsväsendet i decennier utan att någon klagat.

  Nämndemän i tingsrätten får endast entledigas individuellt. Partifördelningen skall grundas på proportionalitetsprincipen, som i sin tur grundas på valresultatet. Den skall således bibehållas. Ev. entligad nämndeman ersätts av partikamrat. Lagmannen får absolut inte agera politiskt.

 2. z999 says:

  Jag ser inget problem med att det sitter nationaldemokrater i nämnderna så länge dom sköter jobbet. Jag läste deras kommentar till det hela på nationellidag.se och anledningen till tvekan om frågan om Hitler berodde på att de blev överrumplade av en ovidkommande fråga (som dom ansåg). Nationaldemokraterna saknar en del essentiella politiska särdrag för att kallas nazister, i alla fall om man ska vara seriös.

  Patrik, antirasister i Sverige anser inte att kommunismens offer har samma människovärde som nazismens. Att folk faller offer för kommunismen har varit godkänt sedan slutet på 1968.

 3. Patrik, jag har inte träffat någon vänsterpartist som tvekat på om demokrati är bra eller inte. Visst har du rätt i att en nationaldemokrat skulle ersättas av en annan, men inte om nämndemannen stängs av och inte entledigas.

  z999, “överrumplad”, det var den sämsta bortförklaringen på länge. Om man inte automatiskt svarar att Hitler var en massmördare och diktator utan börjar svamla om att han var en karismatisk statsman, då har man antingen en total brist på historiekunskap eller en totalt sjuk människosyn.

 4. Anonymous says:

  @Linander:
  “z999, “överrumplad”, det var den sämsta bortförklaringen på länge.”

  Det var ungefär så dom uttryckte det i deras tidning. Om dom varit från SvP så hade det inte varit några tveksamma svar, men folk från ND borde också ha ett klart svar på vad de tycker om Hitler. Jag tycker att dom framstod som vettiga personer annars i tidningsartikeln.

  ND vill ju tillhöra den demokratiska delen av “extremhögern” och då borde man inte vara så tveksam hur man ser på Hitler.

 5. z999 says:

  @Linander:
  “Patrik, jag har inte träffat någon vänsterpartist som tvekat på om demokrati är bra eller inte.”

  Det har jag.

 6. Anders says:

  @Johan, så du har aldrig träffat Lars Ohly på jobbet?

  http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=13038&a=265923

 7. “Patrik, jag har inte träffat någon vänsterpartist som tvekat på om demokrati är bra eller inte.”

  Då måste du vara antingen dövblind, eller en av dem. Men för rättvisans skull vill jag säga att det finns en minoritet vänsterpartister som vill arbeta för att deras parti skall moderniseras.

  “Visst har du rätt i att en nationaldemokrat skulle ersättas av en annan, men inte om nämndemannen stängs av och inte entledigas.”

  Hänvisa gärna till var i lagen det skulle stå att en lagman har rätt att helt stänga av ett parti från nämndemannaplatser. Det är ju vad du säger skulle ske om en nämndeman för ett visst parti stängs av.

 8. frekar06 says:

  Det var pinsamt att se dessa två nationaldemokratiska tomtar stå och försöka svamla något i stil med att Hitler var en karismatisk statsman och sedan inte vilja förklara sitt urbota korkade uttalande. Dessa två nationaldemokratiska tomtar borde omgående lämna sina positioner då dom inte står för allas lika värde och för grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter.

 9. z999 says:

  @Frekar06:
  “Det var pinsamt att se dessa två nationaldemokratiska tomtar stå och försöka svamla något i stil med att Hitler var en karismatisk statsman och sedan inte vilja förklara sitt urbota korkade uttalande.”

  Hade dom varit SvP (Svenskarnas Parti, fd NSF) så hade uttalandena varit helt ok eftersom dom då något sånär hade företrätt partilinjen. Sätter man ett likhetstecken mellan manipulerande och karismatisk så var väl Hitler karismatisk. Jag anser att världen sett ett flertal mångdubbelt mer karismatiska både före och efter Hitler.

  Dålig medieträning inom ND gjorde att dom inte passade på att få in sitt partis huvudlinje med etnopluralism. I vanlig ordning (får man väl säga?) så tror ND tydligen fortfarande att de ska bli behandlade med respekt när de möter “väggtidningsmedia”.

  “Dessa två nationaldemokratiska tomtar borde omgående lämna sina positioner då dom inte står för allas lika värde och för grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter.”

  Lämna sina positioner? ND tar inte avstånd från andras åsikter, vare sig nazister eller kommunister. Och etnopluralismen (som är mycket äldre än ND) förutsätter att alla ska behandlas med samma värdighet. “grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter”? Menar du enligt FN-deklarationen då?

 10. frekar06 says:

  Z999.

  Jag citerar ur Linanders inlägg nedan.

  “övertygelse som står i strid med grundläggande rättsprinciper, såsom exempelvis den om alla människors lika värde, inte är lämplig som nämndeman.”

  Med andra ord så anser jag mot bakgrund av de förarbeten till lagen som finns och den lagstiftning vi har idag att dessa två borde lämna sina poster eller bli avskedade. De försvarar uppenbarligen inte demokrati och mänskliga rättigheter.

 11. frekar06 says:

  Dessutom är det faktiskt som så Z999 att öppet rasistiska och nazistiska åsikter faktiskt inte är tillåtna i Sverige. Det är en av få inskränkningar som finns i den svenska yttrande och tryckfriheten.

 12. Frekar06,

  Vilka ytterligare partier tycker du skall förbjudas verka som nämndemän?
  Sverigedemokraternas? (som brukar få liknande argument mot sig som ND, men som har åtminstone något 100-tal verksamma nämndemän)
  Folkpartiets? (finns de som betraktar FP som främlingsfientliga)
  Moderaternas? (samma människosyn på rika och fattiga?)
  Vänsterpartiets? (lämpliga som nämndemän med tanke på sin partiledares åsikter? http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=13038&a=265923 )

  Säg nu klart och tydligt: Vilka partier skall få ha nämndemän och vilka ska inte få ha.

 13. z999 says:

  @Frekar06:
  “Med andra ord så anser jag mot bakgrund av de förarbeten till lagen som finns och den lagstiftning vi har idag att dessa två borde lämna sina poster eller bli avskedade. De försvarar uppenbarligen inte demokrati och mänskliga rättigheter.”

  Jag missförstod. Jag trodde du menade att de skulle avskedas från ND.

  “Dessutom är det faktiskt som så Z999 att öppet rasistiska och nazistiska åsikter faktiskt inte är tillåtna i Sverige. Det är en av få inskränkningar som finns i den svenska yttrande och tryckfriheten.”

  Jo, lagen om hets mot folkgrupp antar jag att du syftar på? Men nazistiska åsikter är testade i domstol och är ok så länge du inte pekar ut en folkgrupp (ja, det fungerar faktiskt), vilket är orsaken till att judar benämns som kosmopoliter bland annat. Mycket generellt sett så tycker jag att svenska domstolar har hanterat yttrandefriheten på ett bra sätt, förutom när man kallar islam för en folkgrupp. Utrymmet för godtycke har minskat genom åren eftersom det har varit en del prejudicerande (heter det va?) fall. Det tragiska är att många antidemokrater med makt i samhället (media, fackföreningar, vissa arbetsplatser) tillämpar en snävare syn på yttrandefriheten än vad lagen förespråkar.

 14. z999 says:

  Jag måste säga att jag har väldigt svårt för den där inställningen att bara man accepterar massinvandring så är alla andra åsikter ok, man är till och med demokrat då oavsett vad man sen tycker.

 15. z999 says:

  Äntligen stopp på privatiseringslarvet, kopierat från när “arbetarägda” företag “konkurrerade” i forna öststaterna.
  http://www.dn.se/ekonomi/stopp-for-statliga-utforsaljningar

 16. z999 says:

  @Linander:
  “Patrik, jag har inte träffat någon vänsterpartist som tvekat på om demokrati är bra eller inte. ”

  Samtliga nazister jag känner till är väldigt positiva till yttrandefrihet. Kommunisterna i forna DDR (Tyska Demokratiska Republiken) ansåg sig vara demokrater också.

 17. z999 says:

  Såg intervjun nu och jag tycker att dom svarade bra på frågorna, irrelevanta frågor ska inte besvaras på något annat sätt. Det hade varit intressantare om reportern kommit med frågor om hur de tänker agera i olika brottmål som berör invandrare. Nationaldemokraterna friades för misshandeln som nämns i reportaget. Jag hade kunnat gjort ett mycket bättre och sanningsenligare reportage och hade jag velat svartmåla de båda företrädarna så hade jag kunnat gjort även det mycket bättre. Att sedan låta Daniel Pohl från vänsterextrema expo få kommentera raserade en stor bit av effekten av reportaget som jag antar att de var ute efter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.