Daily Archives: 15/2/2011

Anförande i debatten om strategi för överföring av PNR-uppgifter till tredjeländer

Anf. 27 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! När man lyssnat på den här debatten skulle man kunna tro att debatten handlade om huruvida vi ska godkänna användandet av passageraruppgifter i brottsbekämpningen eller inte. Det är att förenkla frågan alldeles oerhört. … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Tagged | Leave a comment

Aktuell debatt om våldsbejakande extremism

Mina tre inlägg i debatten den 26 januari. Anf. 7 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! I början av debatten framfördes att ingenting har skett i Sverige för att motverka våldsbejakande extremism. Det sades att frågan inte har diskuterats och att … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Tagged , | Leave a comment

Kriskommissionen drar Socialdemokraterna åt vänster

Mikael Damberg och andra socialdemokrater som har argumenterat för ett mer mitteninriktat socialdemokratiskt parti måste vara oerhört besvikna idag. Kriskommissionens rapport är ett tydligt steg mot en äldre form av socialdemokrati. De skriver “omstart för socialdemokratin” men de tycks mena … Continue reading

Posted in General | Tagged , , | 3 Comments

”Början på slutet för internetblockering”

Igår kväll behandlade LIBE-utskottet i Europaparlamentet Cecilia Malmströms förslag om bl.a. blockering av Internetsidor. Jag tycker att utskottet tog ett bra beslut. Cecilia Malmströms partikollega och namne Cecilia Wikström tycks fortsätta argumentera för blockeringar, men utskottets beslut innebär att vi … Continue reading

Posted in General | Tagged , , | 6 Comments