Viktigt att förbjuda tvångsäktenskap

Det här är ett bra förslag som jag verkligen stödjer, behovet finns definitivt. Vad jag dock saknar är initiativ för att hjälpa de flickor, och pojkar, som vågar säga nej till att gifta sig med någon som de inte själv vill gifta sig med. Jag skulle också vilja se mer offensiva förslag för att nå de svenska barn som blir bortgifta i andra länder och kanske lever som gift här i Sverige även om de inte är gifta enligt svensk lag. Men förslaget är i helt rätt riktning.

This entry was posted in General and tagged . Bookmark the permalink.

14 Responses to Viktigt att förbjuda tvångsäktenskap

 1. Nan says:

  Ja, det är ju lite märkligt att så uppenbara lagbrott får passera förbi? En gravid tolvåring ger uppenbara medicinska risker.

 2. z999 says:

  Men det går emot regeringspropositionen om minoriteters rätt att leva ut efterblivna kulturer.
  http://www.riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GX0380

  Sen är det bara så länge som vi med västerländsk kultur är i majoritet som det kommer att kunna vara förbjudet.

 3. “Efterblivna kulturer”, vilken inskränkt syn på andra kulturer. Det finns mängder av saker i olika kulturer som jag tycker är märkliga eller rentav felaktiga, men är allting så otroligt genomtänkt och kultiverat i kristen västerländsk kultur? Att tillbedja en man som blev uppspikad på ett kors och sedan äta och dricka något som ska symbolisera hans kött och blod…

  Men jag förstår att du vill styra hur människor ska leva, att hoppa som grodor runt ett blomsterklätt kors borde definitivt vara obligatoriskt…

  För övrigt är din kunskap om grundlagar och andra lagars inskränkning i grundlag väldigt begränsad, kolla in RF 2 kap om hur rättigheter enligt grundlag kan inskränkas i vanlig lag. Grundlagsändringen hindrar givetvis inte de förslag som nu läggs fram.

 4. frekar06 says:

  Johan,

  Jag har tittat på den länk som Z999 hänvisar till. Z999 har i detta fallet en viktig poäng. Detta förslag står faktiskt i strid med propositionen om minoriteters rätt att leva ut sina kulturer. Jag gillar inte heller det här med tvångsäktenskap men vi kan inte ha lagar som står mot varandra, vilket vi tyvärr har alldeles för många av i det här landet redan.

  Om du kommer ihåg så hade vi en diskussion för ett slag sedan om den paragraf som gör att lagar kan begränsa rättigheter i grundlagen. Du frågade mig då om jag vill avskaffa den möjligheten, något jag funderat vidare på och har nog kommit fram till att jag tycker det är rimligt att den åtminstone skrivs om så att den blir tydligare alternativt tas bort helt.

  /Frekar06

 5. Det är helt enkelt otänkbart att plocka bort rätten att begränsa grundlagsskyddade rättigheter i lag, t.ex. skulle fängelsestraffet vara omöjligt, många av polisens utredningsmetoder skulle vara omöjliga, möjligheter att säga nej till demonstrationer osv osv. Jag skulle tro att det finns hundratals lagar som använder den här möjligheten, utan att vi tänker på det, det är helt enkelt självklart.

  Nej, rätt att leva enligt sin kultur innebär ingen rätt att bryta mot andra lagar.

 6. z999 says:

  @Johan Linander:
  ““Efterblivna kulturer”, vilken inskränkt syn på andra kulturer. Det finns mängder av saker i olika kulturer som jag tycker är märkliga eller rentav felaktiga, men är allting så otroligt genomtänkt och kultiverat i kristen västerländsk kultur?”

  Ja, jag anser att den västerländska kulturen är överlägsen andra och det tycker en del av de som flyr hit också (OBS! Talar då enbart om de 11% flyktingar som kommer, varav endast hälften har kunnat konstateras (nåja) ha giltiga skäl). Och jag anser att det tyder på en efterbliven kultur om det ingår tvångsäktenskap i synsättet. Det är liksom bara toppen på ett isberg av värderingar som jag inte anser höra hemma i en civiliserad kultur.

  “Att tillbedja en man som blev uppspikad på ett kors och sedan äta och dricka något som ska symbolisera hans kött och blod…”

  Det mest perverterade inslaget av kristen kultur i Sverige är när domstolarna i Sverige uppträder ställföreträdande förlåtande. Detta trots att Reinfeldt före valet talade om att inte ha hårdare straff men tillämpa de övre straffskalorna. Hämnd anses vara något primitivt (det är ju även kärlek) och har sedan likställts med att det skulle vara fel att kräva rättvisa.

  “Men jag förstår att du vill styra hur människor ska leva,”

  🙂
  Riksdagens främsta uppgift är att stifta lagar (bestämma hur människor ska leva), det är du som har den rollen, inte jag.

  “att hoppa som grodor runt ett blomsterklätt kors borde definitivt vara obligatoriskt…”

  Vad är det för fel på det? Det är förresten inget kors utan en fallossymbol. Traditionen kommer från den tiden då man insåg att det var viktigt att det föddes nya generationer som hade en koppling till föregående generationer.

  “För övrigt är din kunskap om grundlagar och andra lagars inskränkning i grundlag väldigt begränsad, kolla in RF 2 kap om hur rättigheter enligt grundlag kan inskränkas i vanlig lag. Grundlagsändringen hindrar givetvis inte de förslag som nu läggs fram.”

  Jag frågade en expert på området (han är nazist) och han påstår att du har rätt men att det är väldigt många avvägningar som görs innan man bestämmer några ändringar. Han jämförde med hur politiker diskuterat runt salemmanifestationerna (som har skydd genom grundlagen).

 7. frekar06 says:

  Johan,

  Det är nog riktigt som du säger att det blir svårt att ta bort de paragraferna helt. Däremot så är det fullt rimligt att paragraferna bör förtydligas. I 13 § 2 kap i Regeringsformen kan man först läsa ett antal saker som gör att man får begränsa yttrandefrihet och informationsfrihet. Sen kan man i samma paragraf läsa:

  “I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten ske endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.”

  Vad menas med “särskilt viktiga skäl”? Det är väldigt oklart och detta är bara ett exempel på där RF är otydlig kring när mänskliga rättigheter får inskränkas.

  “Nej, rätt att leva enligt sin kultur innebär ingen rätt att bryta mot andra lagar.”

  Det du skriver här Johan är intressant. Jag var på besök i Christiania med högskolan. Det var riktigt intressant att göra ett studiebesök där.

  Hippies i Christiania bryter just mot lagen för att kunna utöva sin kultur. De följer nämligen bara fyra regler som de själva har satt upp. Trots det så fungerar deras samhälle bra och folk är mycket mer öppna mot varandra. Man låser till exempel aldrig husen (som för övrigt är mycket speciella). Man är dessutom oerhört miljömedvetna i Christiania, det ligger ju i linje med vad hippies står för.

  Den kreativitet som finns i Christiania finns ingen annanstans. Jag tycker danska myndigheter gör fel när de försöker stänga Christiania, det är Köpenhamns tredje största turistattraktion, och jag tror vi har mycket att lära av de boende i Christiania om hur man kan bygga ett bättre samhälle. Kan det vara så att en del av vår lagstiftning hämmar människors kreativitet?

 8. z999, vilken är den västerländska kulturen? Är det den svenska? Att påstå att alla andra kulturer skulle vara “efterblivna”, att den “västerländska” är överlägsen alla andra, och skriva som att alla andra kulturer sysslar med tvångsgifte och att det bara är toppen på ett isberg tyder på en brist på både kunskap och självdistans.

  De allra flesta kulturer innehåller inte alls tvångsgifte och även om det finns föräldrar som styr vem deras barn ska få gifta sig med så betyder det inte att det är en del av en kultur. Stackars kronprinsessan behövde till och med godkännande av regeringen för att få gifta sig med den hon vill….

  Riksdagen stiftar lagar, dvs vilka spelregler som vi i Sverige ska följa. Däremot ska vi inte styra hur människor vill leva sina liv inom spelreglerna.

  Frekar, i alla lagar finns det begrepp som tolkas. Ofta har den här typen av uttryck använts redan i andra lagar/grundlagar och har då redan en praxisbestämt betydelse. När det gäller RF så är det Konstitutionsutskottet och Lagrådet som granskar och uttalar sig om kravet är uppfylllt. Det finns också inbyggda spärrar, som att två beslut krävs med val emellan och att en minoritet kan bordlägga frågan i ett år.

  När det gäller Christiania så har du verkligen fått propagandaversionen av fristaden. Jag har varit där tre gånger tror jag och har givetvis sett allt det positiva som du skriver om. Många lever i Christiania som om de bodde var som helst, de följer danska lagar (förutom bygglov och lite annat som inte fungerar) och barnen går i skolan osv. Men det finns också en baksida. Organiserade kriminella gäng styr narkotikahandeln därifrån och gör allt för att det ska vara så lugnt som möjligt för att polisen ska hålla sig därifrån.

 9. frekar06 says:

  Johan,

  En del av de problem som jag tog upp med grundlagen kan lösas med en författningsdomstol. Kravet på en sådan hoppas jag att alliansen tänker fortsätta driva hårt.

  Ett sätt att lösa denna fråga på är att ni borgerliga fattar ett beslut om detta i riksdagen tillsammans med Miljöpartiet som också är med på detta och sedan utlyser en folkomröstning. Det är ju ett alternativt sätt att ändra i grundlagen. Det skulle sätta sossarna i en svår situation då jag tror att ni kommer få en stor majoritet med er i en folkomröstning.

  Det blir svårt för sossarna att riva upp en sådan förändring om folket har röstat fram den. Å ena sidan vill de inte ha en författningsdomstol, men å andra sidan vore det politiskt självmord att gå emot en folkomröstning. När det gäller Christiania så har jag själv varit där och bildat mig en egen uppfattning om fristaden. Det är alltså inte frågan om någon propaganda version som jag fått.

  “Organiserade kriminella gäng styr narkotikahandeln därifrån och gör allt för att det ska vara så lugnt som möjligt för att polisen ska hålla sig därifrån.”

  Politikerna i Köpenhamn har själva erkänt att det var ett misstag att stänga bodarna på Christiania där hasch såldes bland annat. Det ledde bara till en sak, nämligen att det helt okontrollerat säljs på Köpenhamns gator med gäng våld som följd. Sen är det ganska uppenbart att myndigheterna inte kan stänga Christiania.

  De blir utkörda varje gång. Om man låter människorna i Christiania sköta området, vilket de hittills lyckats bra med, så slipper man kaos. Men om myndigheterna försöker stänga Christiania så kan man nog räkna med mycket våld. Se hur mycket oroligheter det blev när man stängde ungdomshuset på Nörrebro, det är inget mot vad det kommer bli om man stänger Christiania.

 10. z999 says:

  @Johan Linander:
  “z999, vilken är den västerländska kulturen? Är det den svenska?”

  Du tycker att det begreppet är fel? Du har aldrig funderat över varför vi i väst kollar filmer från hollywood och inte från bollywood trots att Indien är en större filmproducent?

  “Att påstå att alla andra kulturer skulle vara “efterblivna”, att den “västerländska” är överlägsen alla andra, och skriva som att alla andra kulturer sysslar med tvångsgifte och att det bara är toppen på ett isberg tyder på en brist på både kunskap och självdistans.”

  Jag anser att tvångsgifte tyder på en hel radda andra värderingar och att människor som till nöds avstår från tvångsgifte för att anpassa sig till svenska lagar ändå inte är någon positiv tillgång för det svenska samhället. Jag vet inte vad du försökte få till i sista raden? Att jag påstår att alla andra kulturer sysslar med tvångsgifte?

  “Stackars kronprinsessan behövde till och med godkännande av regeringen för att få gifta sig med den hon vill….”

  Tycker du att det är jämförbart med hur det kan gå till i kulturer från mellanöstern nordafrika så klipper jag diskussionen.

  “Riksdagen stiftar lagar, dvs vilka spelregler som vi i Sverige ska följa. Däremot ska vi inte styra hur människor vill leva sina liv inom spelreglerna.”

  Jag vet, jag skojade mest med min kommentar (det fanns en smiley). Och jag är inte negativ till att det är på det sättet.

  Jag håller med dig om Christiania annars. Även om det var väldigt länge sen jag var där.

 11. frekar, att vandra omkring i Christiania betyder inte att man ser vad som försigår. Jag tycker inte heller att hela Christiania ska stängas ner, det är ett i stora stycken välfungerande samhälle. Men polisen kan inte låta en del av staden vara en fristad för droger och det handlar definitivt inte bara om hasch. För länge sedan var det kanske så att det var de boende där som sålde lite hasch till andra som bodde där, men sedan utvecklades det så att folk från hela Storköpenhamn och Skåne med för den delen började göra sina inköp där.

  Då blev verksamheten så lönsam att de kriminella gängen inte kunde låta andra ha hand om de vinsterna. Ska kriminella gäng få ha en fristad där de kan hantera och sälja narkotika?

  Visst ska vi jobba för en författningsdomstol.

  z999, tar du nu avstånd från ditt tidigare påstående om att det finns tvångsgifte i alla andra kulturer än den “västerländska”? Det finns fruktansvärda avarter av en del kulturer, men att generalisera och säga att alla från en viss plats, viss religion eller viss kultur gör si eller så leder konstant fel.

 12. frekar06 says:

  “Då blev verksamheten så lönsam att de kriminella gängen inte kunde låta andra ha hand om de vinsterna. Ska kriminella gäng få ha en fristad där de kan hantera och sälja narkotika?”

  Jag gillar inte heller försäljningen av narkotika och tycker också att man bör stoppa den. Men polisens agerande i Christiania där man stängde bodarna där hasch bland annat såldes har slutat i ett fiasko. Det enda man lyckades med var att skapa gäng krig och försäljning av narkotika på Köpenhamns gator. Är det bättre? Till och med Köpenhamns politiker har erkänt att man gjort fel och vill nu legalisera hasch och cannabis igen.

 13. Så du menar att det är bättre att de kriminella gängen får dela upp narkotikamarknaden mellan sig och ha det lugnt och skönt, än att polisen försöker komma åt narkotikaförsäljningen som drar in tusentals människor i missbruk varje år?

  Det är precis likadant i Sverige. När det är lugnt mellan gängen då vet man att deras kriminella verksamhet pågår som “bäst”, när polisen stört ut någon verksamhet eller något gäng då börjar kampen om marknadsandelarna och det kan uppfattas som “gängkrig”.

 14. frekar06 says:

  Johan.

  Jag tycker att frågorna som rör narkotikapolitiken är svåra. Jag gillar inte heller att kriminella grupper sysslar med narkotikahandel och tycker i grunden att den nolltolerans mot droger vi har i Sverige är bra. Med andra ord jag tycker det är bra att polisen stör de här grupperna. Samtidigt är det viktigt att vara kritisk och fundera kring nolltoleransens negativa konsekvenser.

  I Danmark diskuterar man legalisering av cannabis och hasch. I Portugal håller man på med en legalisering av olika droger. Det ska bli oerhört intressant att ta del av resultaten från bland annat Portugal nu när de legaliserar.

  Jag tror att jag vill se resultatet från Portugal och andra länder som legaliserar innan jag bestämmer mig fullt ut för var jag ska ställa mig i frågor som rör narkotikapolitiken. Den svenska politiken mot narkotika borde nog utvärderas så småningom och om man bestämmer sig för en sådan utvärdering hoppas jag man tar hänsyn till framtida resultat från Portugal.

  Frekar06

Leave a Reply

Your email address will not be published.