Daily Archives: 18/5/2010

Ipred skadar utredningarna av grova brott

Idag hade vi i justitieutskottet besök av Rikskriminalpolisen. En av de frågor de lyfte upp var att de numera har svårare att få ut trafikuppgifter om vem som har haft visst IP-nummer eller vem som har ringt vem för en … Continue reading

Posted in General | Tagged , , , , | 19 Comments

Viktigt att frågan fortsätter att diskuteras

Aktuellt hade idag ett inslag om att kvinnomisshandlare återfaller i brott och sedan en diskussion om vad som görs av regeringen. Det är bra att frågan diskuteras men samtidigt tycker jag att det är en för stor fokusering på “haverikommission … Continue reading

Posted in General | Tagged , , , | 7 Comments