Ipred skadar utredningarna av grova brott

Idag hade vi i justitieutskottet besök av Rikskriminalpolisen. En av de frågor de lyfte upp var att de numera har svårare att få ut trafikuppgifter om vem som har haft visst IP-nummer eller vem som har ringt vem för en tid tillbaka. Anledningen är, enligt IT-sektionen hos RKP, Ipred-lagstiftningen. Den har gjort att fler operatörer väljer att inte lagra uppgifterna.

Detta är i sig ingen nyhet, men att RKP så tydligt säger att Ipred har drabbat dem i deras brottsutredande verksamhet är nytt. Detta gör också att jag med förnyad kraft kommer att driva att Ipred ska bort, dvs den del av direktivet som är frivilligt för medlemsstaterna att genomföra.

RKP menar att det är viktigt att genomföra datalagringsdirektivet så snabbt som möjligt för att lösa problemet. Men för mig känns det bakvänt att lösa ett problem som har skapats av en integritetskränkande lagstiftning med ytterligare en ny integritetskränkande lagstiftning. Mer logiskt att ta bort det som har skapat problemet.

This entry was posted in General and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

19 Responses to Ipred skadar utredningarna av grova brott

 1. Uffe says:

  Men hallå…. Det borde inte ha varit en överraskning tycker jag. Innan Ipred infördes måste ni politiker ha diskuterat vilka effekter lagen kan tänkas få, och att operatörerna skulle låta bli att lagra informationen torde ha dykt upp. Att detta sedan skulle ställa till det för polisens arbete med (vad jag anser vara) grövre brott är solklart.

  Och ifall den kopplingen inte är uppenbar så finns det en annan effekt av Ipred som ni politiker inte kan ha negligerat: att om tillräckligt många lär sig använda någon teknik för att dölja sig på nätet så sitter polisen där och har en del grova brott att utreda, men det går inte för att all trafik är krypterad.

  Tex de som gillar barnporr kan ju tänkas vilja vara dolda på nätet, så de kan tänkas använda krypterade sätt att kommunicera med varandra och sprida bilder/filmer mellan sig. Om Ipred inte funnits skulle trycket på dem att kryptera sin trafik inte varit lika stor, och gissningsvis hade färre brytt sig. Med den för polisen trevliga bieffekten att de kanske hade kunnat lösa fler barnporrbrott….

 2. Nan says:

  Egentligen ska man backa ett steg i betraktelsen, för problemen är en (möjligen omedveten) konsekvens av att rättsystemet försöker tvinga på folk en sak som de inte vill, med resultat att de ser rättsystemet som fientligt och därför inte samarbetar. Ett rättsystem som ses som fientligt kommer att förlora mark och legitimitet, precis som setts i Pirate Bay-rättegången. (Och jag ser det som lite märkligt att man i hovrättens behandlig av jävsfrågan inte ens verkar förstå problemet, det borde varit självklart att ta om rättegången eftersom misstanken om jäv är så uppenbar. Hur tänkte man egentligen på Riddarholmen?) Datalgringen leder naturligtvis ännu längre åt det hållet, och resulterar i ännu mer skyddmekanismer, som att folk börjar ringa via IP-telefoni på mobiltelefonerna vilket troligen slår ut alla spårningsmöjligheter.

 3. Pingback: Bloggen Omvärldsbevakning» Blogg-arkiv » Polisen mot IPRED? IDG.se - Störst på IT, dagliga IT-nyheter, tester, gratis forum, guider, skolor och nyhetsbrev mm

 4. Leif Nixon says:

  Det är svårt att laga den här skadan. I alla år har det funnits ett förtroendebaserat samarbete mellan rättsvårdande myndigheter och operatörer. Operatörerna har sparat sina loggar tillräckligt länge för att kunna hantera problem som spam och virusspridning, och vid tillräckligt grova brott har polisen kunnat begära ut abonnentuppgifter. Användarna har generellt sett haft förtroende för det här arrangemanget.

  De senaste årens tunghänta hantering och regleringsiver från lagstiftarna har allvarligt skadat förtroendet mellan de tre parterna, och jag ser inget enkelt sätt att återskapa det.

 5. frekar06 says:

  Jag håller med dig Uffe, det borde inte kommit som någon överraskning att Ipred skulle försvåra brottsutredningar kring brott som begås på Internet. Sen tror jag att datalagringsdirektivet faktiskt kan göra det svårare att bekämpa brott på Internet.

  Jag tror, precis som Nan är inne på, att det bara kommer leda till ännu fler skyddsmekanismer som gör det ännu svårare för polisen att utreda brott på Internet. Sen delar jag din uppfattning Leif när du säger att det allvarligt har skadat förtroendet mellan de tre parterna och att det inte kommer bli lätt att återskapa förtroende.

  När det gäller datalagringsdirektivet så känns det som om hela det direktivet hänger på en skör tråd. Det är redan flera tyska aktivister som har anmält direktivet till Europadomstolen och Irland har tydligen anmält direktivet till EG-domstolen. Vad jag kan förstå så har också Europaparlamentet börjat svänga i frågan om datalagringen och det verkar som om att man där snart kan få till en majoritet för att riva upp direktivet.

  Vi kan ju alltid hoppas på det i alla fall. Sverige lär inte behöva ha särskilt bråttom med att införa det här direktivet. Kommissionen lär knappast våga ge oss böter i det mycket osäkra läge som finns nu kring det här direktivet (det vore politiskt självmord av kommissionen just nu, med tanke på hur höga vågorna i debatten går i flera länder kring direktivet).

  Flera länder kan inte införa det här direktivet i sina lagstiftningar då deras författningsdomstolar säger blankt nej. Ska de också få böter? Eller ska de länderna köra över sina författningsdomstolar? Jag ser inte hur EU ska lyckas driva igenom det här direktivet i unionen.

 6. Det är absolut ingen överraskning för mig, har skrivit om det här hotet vid flera tillfällen sedan 2006, men det är en sak att tro och en helt annan sak att få fakta på bordet från de som verkligen är berörda. Det ger självklart en helt annan tyngd i argumentationen. Därför är RKP:s besked så viktigt.

  Angående att dölja sig på Internet så har jag också tagit upp det problemet vid flera tillfällen, t.ex. i en debattartikel med Jonas Birgersson för några år sedan. Detta tycker RKP dock inte är något större problem, åtminstone inte hittills och det har inte förändrats med Ipred.

 7. Nan says:

  Leif Nixon, precis så. RKP bör fås att inse att allmänhetens förtroende är kritiskt för lyckat polisarbete. (Även när det gäller terroristlagstiftningen, vilka jag ser som i huvudsak som direkt kontraproduktiva.)

 8. ConnyT says:

  “De senaste årens tunghänta hantering och regleringsiver från lagstiftarna har allvarligt skadat förtroendet mellan de tre parterna, och jag ser inget enkelt sätt att återskapa det.”

  Klockrent.
  Det är en farlig väg när vanliga Svenssons (som jag själv) börjar se rättsapparaten som en fiende som bör bekämpas. Det blir effekten av lagstiftning (och lagtolkning) som är väldigt långt ifrån det allmänna rättsmedvetandet (som t.ex. det obegripliga jävs-beslutet).

 9. Jakob says:

  Det vore givetvis bra om IPRED avskaffades snarast möjligt. Men Johan, du inser nog att operatörerna inte frivilligt kommer att spara trafikuppgifter bara för den sakens skull. Det är idag en konkurrensfördel att garantera kunden att uppgifterna inte sparas.

  Så det enda som lär kunna ändra detta är införandet av datalagringsdirektivet. Gud förbjude att det blir verklighet.

 10. frekar06 says:

  Jag mailade Socialdemokraterna för att försöka få någon klarhet i vad de egentligen tycker om Ipred (de har ju svängt ett antal gånger precis som Johan varit inne på). Men här följer de åtgärder som de vill genomföra:

  “1) Det måste tydligt framgå att det huvudsakliga syftet är att komma åt den
  fildelning som sker i kommersiell skala.
  2) Det ska bara få finnas en organisation som kan få tillgång till vem som har en viss IP-adress. Upphovsrättsinnehavarna måste alltså samarbeta. Det
  minskar även risken för bluffakturor.
  3) Hänsyn måste tas till att privatpersoners internetabonnemang kan ha missbrukats av någon annan.
  4) Lagen måste följas upp av en oberoende granskare. Vi vill därför inrätta en integritetsombudsman.
  5) Vi vill tillsätta en Kommission för upphovsrätt och tillgänglighet på internet för att följa teknikutvecklingen och föreslå regeringen åtgärder.”

  Om man ska tolka detta så verkar det som om sossarna nu gjort ytterliggare en vändning. Nu ska de förändra Ipred-lagstiftningen, dvs. lagen ska varken rivas upp eller behållas i dess nuvarande form. Tidigare har det ju precis som Johan redovisat varit antingen att lagen ska rivas upp eller behållas i nuvarande skick. Nu ska den alltså förändras.

 11. Nan says:

  Med tanke på 1:an, det skulle säkert vara mumma för Microsoft och Apple att kunna stämma Linux Foundation för otillåten distribution av mjukvara…

  Jag gillar 3:an. Det där med att internet är infrastruktur verkar inte riktigt gått in. “kan ha missbrukats av någon annan”? Öppna nätverk? FON?

  Eller 5:an. Flugan verkar inte ha gått över än, kanske dags att ta det på allvar…

  Det finns allmänt tillgängliga programpaket att ladda ner som automatisk knäcker sig in i majoriteten av alla skyddade trådlösa nätverk i Sverige på under 10 minuter, så den som verkligen VILL dölja sina förehavanden har inga problem att använda andras, och med skyddade nät (som den här tyska domen kräver och därför snabbt kan läcka över hit) så börjar vi närma oss ekvivalenten om straffansvar för medhjälp till rån av bilägaren vars stulna bil användes som flyktbil.

 12. Nan says:

  Tyvärr så har ju nu riksdagen stiftat en ny lag som sannolikt kommer att ge samma negativa effekter på brottsbekämpningen, nämligen tittförbudet på bilder på personer under 18 år i sexuellt utmanande kläder. Man får tänka sig för om man ska skicka bildmaterial till polisen efter halvårskiftet.

 13. Det du beskriver stämmer inte med verkligheten. Den nya lagen påverkar inte alls innehavet, det är redan kriminaliserat. Sedan är det inte alls något problem, polisen är ute efter sexuella övergrepp på barn. Det finns så mycket skit i form av grova övergrepp på barn så någon oskyldig bild är helt ointressant.

 14. Nan says:

  Det är ju två delar, tittförbud och förändringen av definitionen på barnporr, där den senare kanske är mest problematisk, långt ifrån FN:s definition. Och i teorin ska det inte påverka det du kan skicka till polisen, men om du misslyckas med att bevisa att du är på den goda sidan sitter du illa till. En enkel risk/vinst-kalkyl säger att risken för att du blir dömd trots att du är oskyldig starkt riskerar att vara större än din personliga nytta med att sätta fast någon brottsling.

  Och, jag vet med säkerhet två bekantas barn runt 20 som efter halvårskiftet med största sannolikhet kommer att inneha straffbara bilder eftersom de har kameramobiler och något mer än 3 års åldersskillnad i sina förhållanden.

  “Polisen är ute efter…”, så lät det visst om någon annan välbekant lag också. 🙂 Lagen ska väl begränsas till det man är ute efter, och inte tillåta lösningar av typen “vi kunde inte bevisa att han var en skurk, men vi fick honom eftersom han hade Blå Lagunen på DVD”.

  Om man bara är ute efter sexuella övergrepp på barn i den bemärkelsen som är universellt accepterad räckte den gamla lagen bra, vad man gör här är att man sträcker ut lagen så den även träffar folk som inte är pedofiler (eller, för att vara korrekt, pedofiler som begår övergrepp; av de c:a 5% av befolkningen som forskningen uppskattat har pedofil läggning så är det uppenbarligen en försvinnande liten del som inte håller sig i skinnet). Som jag ser det är risken uppenbar att det går som med eko-brottsmyndigheten som är som hökar på de som missat en tusenlapp i bokföringen men inte orkar utreda de stora fula fiskarna.

  Detta kan lätt bli ytterligare en kil mellan politiken och den yngre generaration, och det leder precis som fildelningsfrågan att man betraktar staten som fiende på detta område. Och de riktiga skurkarna fösvinner i mängden.

 15. Nan, jag vet inte vilka lagändringar som du beskriver, det överensstämmer i vart fall inte med det som vi debatterade och fattade beslut om i förra veckan.

  Jag antar att du menar att det ökade skyddet för barn under 18 år som är fullt pubertetsutvecklade skulle göra att någon inte skulle vilja vända sig till polisen? Hur man kan dra den slutsatsen är obegripligt, om man inte själv är den som har framställt barnpornografin och då vänder man sig knappast till polisen ändå.

  Den förändring som har skett är att den som skildrar barn i pornografisk bild döms även om barnet är fullt pubertetsutvecklat, däremot är det inte straffbart att inneha, sprida eller köpa en bild på en fullt pubertetsutvecklad 17-åring som man inte vet om att han eller hon är 17 år. (BrB 16:10a 3 stycket). Om det däremot framgår av bilden att barnet är underårigt så blir det olagligt. Med andra ord finns det ingen fara för att råka ha barnpornografi, personen som vänder sig till polisen behöver inte bevisa någonting.

  Den nuvarande lagen skyddar bara barn som inte är fullt pubertetsutvecklade, varför skulle inte en fullt pubertetsutvecklad 15-åring ha samma skyddsvärde? Sitter det i den kroppsliga utvecklingen?

  Vidare har du fel om dina bekantas barn och det oroar mig för att du sprider felaktiga uppgifter till dem. Den typen av relationsbilder mellan personer som det är liten skillnad i ålder och utveckling mellan undantas enligt BrB 16:10b. Om bilderna är tagna utan den andras kännedom, om det funnits tvång med i bilden, om det är stor skillnad mellan den avbildade och den som tagit bilden och om det handlar om grov barnpornografi. Så de par som vill ta den typen av bilder på varandra kan fortsätta att göra det, men trots att det inte är olagligt så avråder jag ändå från att göra det. Förhållanden kan ta slut och det är många som bittert ångrar bilderna när de senare har hamnat på Internet för allas beskådan.

  Den gamla lagen räckte inte, vi kom inte åt de som betalar för att titta på sexuella övergrepp på barn utan att själv inneha bilderna/filmerna. Den gamla lagen skyddade inte heller barn under 18 år som var fullt pubertetsutvecklade. Den nya lagen löser dessa problem men drabbar INTE någon som har Blå Lagunen på DVD.

  Nan, du brukar vara väl påläst, men i det här fallet har du av någon anledning totalt feltolkat den nya lagen.

 16. Nan says:

  Först, jag sprider inga felaktiga uppgifter. Dessa saker håller jag för mig själv, och praxis lär göra att det är år innan tillämpningen blir problematisk. Samt att många sitter i samma båt.

  Men, lagtexten definierar barnporr som sexuellt utmanande i kombination med under 18 år. Sedan finns det undantag och rekvesit, men en utredning kan komma iallafall.

  Sedan har du har missat en mycket viktig sak, det behöver inte framgå av bilden att personen är under 18 år, lagen kan mycket väl tolkas som att det räcker med omständigheter. Praxis säger, efter vad jag läst mig till, idag 3 års ålderskillnad (vilket inte räcker i deras fall). Sedan är det detta med vad som räknas som skaffat sig tillgång, jag skulle vara tveksam till att sätta några pengar på att facebook-medlemskap faller utanför ramen. Och om det sedan rör sig om ett medlemskap på lunarstorm.se eller snyggast.se är det helt säkert problematiskt.

  Än så länge skyddar praxis, men jag ser inget i lagtexten som utgör ett hinder från att döma någon för innehav av Blå Lagunen (frånsett att det i dagsläget skulle se mycket märkligt ut). Det är allmänt känt att Brooke Shields var under 18 år när den spelades in.

 17. Det finns inget krav på någon annan än den som framställer pornografin att ta reda på hur gammal personen på bilden är. Men om det klart framgår att personen på bilden är under 18 år så blir även den som innehar, köper eller sprider ansvarig. Det går inte bara att tolka lagtexten som du gör, domstolarna utgår även från förarbetena. Det finns ingen praxis om tre års åldersskillnad och förarbetena är tydliga vad gäller relationsbilder.

  Än värre är dina påståenden om facebook-medlemskap m.m. Du glömmer fullständigt bort att det krävs uppsåt. Så du behöver inte heller oroa dig för att ha kvar Blå Lagunen.

 18. Nan says:

  Att domstolarna utgår från förarbetena är en praxis som är under förändring, i och med att man sneglar mer på Europeisk rätt, så det är inte säkert att förarbetena kommer att beaktas i ett specifikt fall. (Och domstolarna, inklusive HD, har gjort bra mycket konstigare saker än att bortse från förarbetena.) Jag är av uppfattningen att lagtexten mycket väl skulle kunna tolkas som att det inte alls behöver framgå av bilderna att personen är under 18 år, omständigheterna räcker.

  Vad jag menar är att skaffa sig ett facebook-konto skulle kunna konstrueras som uppsåt, även om det kan tyckas långsökt. Medlemsskap på lunarstorm.se och snyggast.se skulle jag vilja hävda är inte alls så långsökt.

  Jag har inte Blå Lagunen, och tänker inte skaffa den heller… Däremot är den ett tydligt exempel på vad som skulle kunna vara oavsiktliga konsekvenser.

  Skyddsvärde för 15 till 17-åriga barn, tja, någonstans börjar man gå över till vuxenlivet, eller hur? Och sexuellt säger lagen 15 år, så det känns stötande att blanda ihop pedofilers övergrepp med personer som är i denna gråzon, och ev snubblat över gränsen. Man kan verkligen diskutera om det var moraliskt rätt att låta Brooke Shields vara med i en så laddad film som Blå Lagunen, men det är absolut fel att sätta det i samma kategori som en pedofils övergrepp på barn.

 19. Nan says:

  Här har vi nu beskrivningen av en dom där man går in på vad som behövs för det ska räknas som uppsåt, och att kraven är låga på detta framgår tydligt. Att ladda ner ett arkiv, där det utan ens föregående vetskap ingår sådant som betecknas som barnporr “andra har han fått då de bilagts komprimerade filer med annat material”, är uppenbarligen helt tillräckligt om man läser domen.

  Sedan är konsekvensen av domen att det bara är att sätta igång med bokbålen på japanska manga. Att studera denna del av det japanska samhället är uppenbarligen inte längre tillåtet i Sverige, och sedan halvårskiftet uppenbart riskerar att vara brottsligt att lära sig om det japanska samhället. Detta ligger mycket långt från att beivra pedofila övergrepp, och sammmanblandningen av riktiga övergrepp med de som är intresserade av japansk kultur kommer att vara förödande för brottsbekämpningen. Men ECPAT kommer att kunna visa fina siffror på hur barnpornografine breder ut sig…

  Som jag ser det klarar inte lagstiftningen grundkriteriet att det inte drabbar hederliga människor som inte gör något som är skadligt för andra människor eller samhället.

Leave a Reply

Your email address will not be published.