På tal om läckor

Igår på Agenda i SVT så var det en diskussion mellan Johan Pehrson (Fp) och Susanne Eberstein (S) om att ändra meddelarskyddet så att poliser inte kan läcka till media under förundersökningens gång. Det är en svår fråga, att inskränka meddelarskyddet ska vi inte göra om det inte är absolut nödvändigt, men å andra sidan är det mycket besvärande om någon går fri pga att läckor förstört förundersökningen.

På tal om läckor så är uppenbarligen inte riksdagen bättre själv. Någon eller några ledamöter i Konstitutionsutskottet har också läckt under helgen. Dessutom felaktigheter enligt vad jag har hört.

Sveriges Radio hade igår morse ingående rapportering om vilken kritik som KU ger olika ministrar och regeringen, framförallt gällde det landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Det märkliga är att ingen ännu kan säga vilken kritik som ges eller vad KU kommit fram till eftersom det inte finns något beslut! Imorgon tisdag ska KU slutjustera sitt granskningsbetänkande och fram tills dess har alla partier rätt att ändra sig. Hur det då kan rapporteras att “Landsbygdsminister Eskil Erlandsson kritiseras av ett enigt konstitutionsutskott” är obegripligt.

Svaret är att någon eller några från oppositionen har pratat med media i förväg (KU ska ha presskonferens på tisdag eftermiddag) och dessutom lurat journalisten/journalisterna. Dels har han/hon/de påstått att det finns ett beslut och dels är det felaktiga uppgifter som har spridits.

Nu sätts bilden att bl.a. mina partivänner Eskil och Åsa Torstensson får kritik av KU fastän det inte är sant. Högst irriterande!

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

2 Responses to På tal om läckor

 1. frekar06 says:

  Det framstår som orimligt tycker jag att vi ska begränsa meddelarskyddet. Det är inte meddelarskyddet utan polisen som behöver förändras. Det måste bli mycket bättre information om meddelarfriheten och meddelarskyddet. Här har polisens ledning ett väldigt stort ansvar att informera. Sen tror jag att det är omöjligt att stoppa alla läckor. Jag menar det har ju hänt att även Säkerhetspolisen och MUST med alla sina säkerhetssystem har läckt material.

  Jag kan konstatera att det också bland lärarkåren finns en förvirring kring detta. Där handlar diskussionen istället om huruvida man har meddelarfrihet i privat sektor eller inte, något som man har. Det är meddelarskyddet som bara gäller det offentliga.

  Det som också är intressant att notera är att Ekot förklarade att ett enigt KU ställt sig bakom kritik mot att datalagringen inte införts i tid. Om det stämmer eller inte är svårt att avgöra, men det framstår som märkligt då V och MP bland annat röstat för att skjuta upp dess införande (bordläggning). Efter att ha tagit del av det du skriver här Johan så kan man ju lugnt konstatera att situationen inte blivit klarare kring vad oppositionen egentligen håller på med. Frekar06

 2. Nu har KU presenterat sin granskning. Vad gäller DLD så är det korrekt att regeringen inte hade behövt göra någon samordning med de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifterna, men det var ändå rätt att försöka tycker jag.

  När det gäller Eskil Erlandsson så har han i KU-förhören medgivit att det blev fel när han sa att han hade gett Jordbruksverket i uppdrag att utreda minknäringen, ett sådant uppdrag hade redan Jordbruksverket. Jag kan inte tycka att det är så allvarligt och det gör inte KU heller eftersom de inte ger honom formell kritik utan enbart skriver att de utgår från att “det inträffade inte kommer att upprepas”.

  När det gäller kritiken mot Åsa Torstensson som Sveriges Radio rapporterade om så var det helt fel. Åsa som minister får inte kritik för sitt agerande utan det är regeringen som får kritik för felaktiga rutiner (som för övrigt har funnits länge).

Leave a Reply

Your email address will not be published.