“Sverige lämnar information till USA utan att riksdagen får veta”

Det är klart att man reagerar när man hör ett sådant påstående, men nu när jag har gått genom vad det egentligen handlar om så är det åter igen en mycket märklig “skandalvinkling”.

Det var Dokument inifrån (som jag inte själv såg) som ikväll hade ett program om justitiedepartementets kontakter med USA. De lyckades blanda ihop två helt olika saker som inte hade med varandra att göra och när jag började leta efter info (journalister ringde och ville ha kommentarer) på svt.se så fanns där ingenting. Samma sak gällde SVT-text. De hade plötsligt plockat bort artiklarna när de insett hur fel det blivit.

Nu har det kommit en ny artikel med rubriken “Sverige lämnar information till USA utan att riksdagen får veta”. Det låter dramatiskt, men vad gäller egentligen?

Det är klart att riksdagen inte behandlar varje ärende där Sverige lämnar ut eller får information om misstänkta brott. Oavsett om det handlar om USA eller något annat land. Att vi har ett samarbete med andra länder är helt nödvändigt för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet, men det ligger inom de lagar som riksdagen har stiftat. För så är det, riksdagen stiftar lag och går inte in i enskilda ärenden.

Bakgrunden till USA:s ambassads rapport, som nu har läckt ut, är förhandlingar kring det s.k. Visa Waiver-programmet. Det är det som gör att vi kan åka som turister till USA utan visum, det är ett program som 35 länder ingår i och det är inte det minsta hemligt. Deltagande i programmet förutsätter att vissa krav uppfylls avseende exempelvis dokumentsäkerhet, gränskontrollrutiner och avtal om informationsutbyte. När avtalet skulle omförhandlas så kom USA med nya krav. En typ av krav som departementstjänstemannen genast kunde säga att de var högst tveksamma om de skulle kunna accepteras politiskt.

De internationella överenskommelser som Sverige har med andra länder, om t.ex. informationsutbyte vid brottsmisstanke, följer de lagar vi har stiftat. Likaså måste riksdagen godkänna nya internationella överenskommelser om de förutsätter ny svensk lag, om befintlig lag ska ändras eller tas bort. Även andra överenskommelser av större vikt ska beslutas av riksdagen. I övriga typer av överenskommelser ska regeringen istället överlägga med Utrikesnämnden innan överenskommelse ingås.

Har då riksdagen “inte fått veta” något om att Sverige lämnar ut information till USA inom Visa Waiver-programmet? Ja, journalisten hade t.ex. kunnat gå in på riksdagen.se och sökt på “Visa Waiver”. Man får 12 träffar, från riksmötet 98/99 (dock lite oklart vad det handlar om) till den 12 april i år. Då liksom de flesta träffarna så var det en fråga på EU-nämndens dagordning. Även vi i justitieutskottet har haft uppe Visa Waiver-programmet vid ett antal tillfällen. Så att riksdagen “inte fått veta” är helt enkelt fel.

Om det finns något mer att informera om? Det vet jag inte, men har redan ikväll varit i kontakt med justitiedepartementet och de kommer att informera justitieutskottet vid nästa tillfälle de kommer till utskottet (det är ändå ungefär varannan vecka).

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

24 Responses to “Sverige lämnar information till USA utan att riksdagen får veta”

 1. floodis says:

  Bra försökt Johan, men du träffar inte mitt i prick. Grejen här var att tjänstemännen ville hålla det hela informellt så att riksdagen inte skulle blandas in (och det var väl det de gjorde?). Det är detta som är den störande biten. Att tjänstemän tar sådana beslut av sådana anledningar. Sen om riksdagen sen informerats tillräckligt och på rätt sätt, det vet jag inte. Men det är störande att veta att det kan ha förekommit att tjänstemän döljt viktiga frågor för riksdagen för att slippa insyn o debatt. Tycker du inte det?

  Sen finns alltid fråga om det finns andra frågor som tjänstemännen har förhandlat med USA eller andra länder utan riksdagens insyn?

 2. Jakob says:

  Det där räcker inte långt som förklaring till innehållet i de amerikanska rapporterna. Några citat i översättning:

  a) ”De utryckte en stark belåtenhet över det nuvarande informella arrangemanget med informationsutbyte med USA, och undrade om de förmodade fördelarna med en överenskommelse enligt HSPD-6 för Sverige skulle riskera att de nuvarande informella kanalerna, som täcker ett brett fält av polisiärt och antiterrorist-samarbete, skulle kunna hårdgranskas mer intensivt av riksdagen och kanske då äventyras.”

  b) ”Det nuvarande politiska klimatet i Sverige gör alla formella överenskommelser om information för terroristspårning mycket svåra. Det nuvarande informella upplägget fungerar bra, enligt de svenska tjänstemännen”.

  c) “Hon trodde att, givet den svenska grundlagens krav på att presentera ärenden av vikt för nationen inför riksdagen, och i ljuset av den pågående kontroversen om den nyligen beslutade övervakningslagen, kommer det vara politiskt omöjligt för justitieministern att inte låta riksdagen granska några datautbytesöverenskommelser med USA. Enligt hennes åsikt kan offentliggörandet av det här också äventyra de informella informationsutbytena.”

  Till detta ska läggas den tidigare rapporten som behandlar underrättelsesamarbetet. Då talar vi näppeligen om personer mot vilka det alltid finns konkreta brottsmisstankar, utan om insamling av information som kan ske på annan grund. President Bush får som bekant rekommendationen att inte föra detta framgångsrika samarbete på tal med Reinfeldt annat än i enrum. Detta för att statsministern annars riskerar att utsättas för kritik på hemmaplan, eftersom den fulla omfattningen av detta samarbete inte är känt ens av hela den svenska regeringen.

  Man kan någon gång hänvisa till amerikanska feltolkningar, men att göra det vid varje tillfälle som det dyker upp något obekvämt i rapporterna är i längden inte hållbart. Till slut blir effekten närmast komisk. Trots springet på ambassaden tycks regeringens företrädare vid upprepade tillfällen ha väldigt svårt att göra sig förstådda. Det låter i så fall som ett ganska allvarligt problem. Det är också aningen mystiskt varför
  USA-ambassaden aldrig tycks ha missförstått något, där Sverige framställs i god dager.

  Slutligen kan vi återvända till ett citat, där risken för feltolkningar är mer begränsad. Det handlar om vad Fredrik Reinfeldt sa om terroristbekämpning under sin tid i opposition:

  “Jag är också beredd på att skriva under på att Sveriges del i kampen mot terrorismen kommer att tänja en del gränser … eh … för vad vi än så länge uppfattat vara korrekta sätt att agera. Det finns legal grund för detta. Jag tror att svenska folket [ska] ställa in sig på att det kan hända igen. Både att utländsk säkerhetstjänst opererar på plats i Sverige. Och att det kan ske avvisningar till länder som använder annat än allmän domstol för att pröva skuldfrågan.” (Ur Studio Ett den 12 december 2004)

 3. frekar06 says:

  Alla som såg Dokument inifrån igår kunde se vad det här handlar om. För övrigt torde dokumenten snart (om de inte redan finns) finnas på Wikileaks. Man har på regeringsnivå haft kännedom om den amerikanska övervakningen, något som statsministern, utrikesministern och justitieministern har förnekat. Det är mycket anmärkningsvärt i sig och att Ask fortsätter fara med osanning är obegripligt. Det är synd för henne att det nu finns svart på vitt att hon ljög vid presskonferensen om övervakningsskandalen om att man inte på regeringsnivå haft kännedom om den amerikanska övervakningen. Att man dessutom medvetet har undanhållit riksdagen information är ännu mer anmärkningsvärt och går inte att förklara bort så enkelt som du försöker göra det i ditt inlägg. Frekar06

 4. Ola says:

  Jag håller helt med dej frekar06.. Jag såg oxå Dokument inifrån igår..
  Jag tycker att man måste tillsätta en oberoende utredning och se vad som har hänt.
  Och hur mycket av det här gjorde att det vart så viktigt få igenom FRA-lagen.
  Var det USA som framtvingade den.

 5. Anders says:

  Så, nu är regeringen KU-anmäld. Johan, tycker du fortfarande att detta bara är ett missförstånd, att media har använt “skandalvinkeln” på något som är helt normalt och OK att tjänstemän gör utan att informera riksdagen?

 6. frekar06 says:

  Det verkar inte som Justitieminister Beatrice Ask och Utrikesminister Carl Bildt förstår hur allvarliga uppgifterna från Wikileaks är om de stämmer. I Regeringsformens 1 kap kan man bland annat läsa:

  “1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.”

  “4 § Riksdagen är folkets främsta företrädare.”

  “6 § Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen. Lag (1976:871).”

  Om uppgifterna som finns i Wikileaks dokument stämmer (som redogjordes på ett bra sätt i Dokument inifrån igår) så kan det mycket väl vara frågan om grundlagsbrott (se paragrafer ovan). Hur Beatrice Ask och Carl Bildt ska vinna tillbaka förtroendet efter det här är för mig helt obegripligt. Jag håller fullständigt med dig Ola om att detta borde utredas av någon oberoende, till exempel en åklagare.

  De absolut värsta farhågorna kring FRA-lagen har nu besannats och vi vet nu varför regeringen var så måna om att få denna lag på plats. Det enda avslöjande i Sverige som jag kan komma på som överhuvudtaget är i närheten av det som Dokument inifrån i samarbete med Wikileaks gjort är IB-affären. Sveriges Television har i samråd med Wikileaks skrivit journalistisk historia. Statsminister Fredrik Reinfeldt har tydligen kommenterat de här avslöjandena nu.

  Aftonbladet: “Statsminister Fredrik Reinfeldt förnekar att Sverige har haft ett hemligt informationsutbyte med USA efter den elfte september.”

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8236036.ab

  Det här är ett klassiskt exempel på hur man bedriver dålig krishantering. Alla som såg Dokument inifrån igår alternativt tagit del av de dokument som jag förutsätter numera är publicerade på Wikileaks hemsida (eller åtminstone på gång att publiceras) kunde se att det Reinfeldt nu säger inte stämmer. Jag ville egentligen tro på det som den svenska regeringen säger, men det är väldigt svårt att göra det när man har så tydliga bevis på motsatsen som kom fram i Dokument inifrån igår. Frekar06

 7. Leffe says:

  För mig ser detta ut som en riktig succé-förhandling från svenskt håll. Amerikanerna dök upp och hotade att dra in visumfriheten men fick åka hem med svansen mellan benen.

  Närmare förnedring än så här kommer man nog inte i diplomatiska sammanhang?

 8. Jakob says:

  En av Sveriges mest erfarna diplomater, Sven Hirdman, försvarade ikväll sin yrkeskår i Studio Ett. Han menade att tjänstemän och politiker har kommit alldeles för lindrigt undan genom att hänvisa till missförstånd och felaktiga minnesanteckningar från USA:s sida. Givetvis är innehållet färgat av USA:s syn på världen, men det innebär inte att för den sakens skull vimlar av felaktigheter i telegrammen.

  Vad jag förstod har han även tagit del av det senaste materialet och ser inga skäl att betvivla uppgifterna i rapporterna om det informella samarbetet eller råden till Reinfeldt inför USA-resan. Man måste nämligen fråga sig vilka intressen USA skulle ha av att skriva hem om ett informellt samarbete, som, enligt dagens politikerkommentarer, i själva verket är formaliserat.

 9. Leffe says:

  Riksdagen har nyligen (i våras?) beslutat i lag att de ansvariga myndigheterna får lämna ut uppgifter om det bedöms ligga i Sveriges intresse att göra det. Se länken nedan, det är ganska svårt att missförstå skrivningen tycker jag.

  https://lagen.nu/2010:361#K2P15S1

  Det informella samarbetet är alltså numera reglerat i lag.

 10. Johan Tjäder says:

  Vi har ju ett ganska öppet samhälle där det faktiskt går att samla in en hel del information om folk lagligen. Om det rör sig om sådan information så kan jag förstå att tjänstemannen avråder från att “formalisera” informationshämtningen.

  Däremot kan man väl ha svårare att förstå då att inte regeringen säger att det är så det är.

  Det som stör mig mer i allt det här är att EU sedan i augusti skeppar över alla våra internationella banktransaktioner till USA, eftersom vi litar på att dessa uppgifter kan behandlas säkert. HA!

 11. Magnus says:

  Om konspirationen är ett elektroniskt nätverk, låt säga The Matrix, så slår Wikileaks mot dess kognitiva förmåga genom att späda ut kvalitén av information. Här intervenerar ett annat viktigt element. Konspirationens förmåga att lura allmänheten är likvärdig med dess fallenhet att lura sig själv genom sin egen propaganda. Det är med dessa glasögon man skall se Wikileaks tsunami av läckor, som en vektor i informationslandskapet. Det tar oss till en annan viktig aspekt, det spelar ingen roll om läckorna är nya, handlar om skvaller eller bara önsketänkande (så länge de är autentiska). Den, väldigt ambitiösa, grunidén är att underminera informationssystemet och således få datorn att crasha, få konspirationen att angripa sig själv i självförsvar.

  Detta var ett översatt citat från en analysreande artikel av Pepe Escobar publicerad på Asia Times, under rubriken Cracks in the wilderness of mirrors . Det är en artkel som håller en viss nivå som vi tyvärr bara kan drömma om att få se kommandes från svenska journailster, än så länge. Men det börjar synas hur rätt Pepe har i sin analys. Tänk Anna Politkovskaja som ett annat frontansikte för avsljöjanden av smutsig byk i samtidigt som ni tänker på de poliker som visat avsky mot Assagne, som om det var hans fel att amerikanska ambassader läcker som såll.

 12. z999 says:

  Jag för min del godtar Johan Linanders förklaring och förtroendet för media sjönk lite ytterligare.

  Ni som är piratpartister, ni borde läsa Cory Doctorows bok “little brother”. Piratpartiet är omnämnt i boken.

 13. floodis, skulle justitiedepartementet förhandla om något hemligt med USA så skulle knappast ett ämnesråd skickas dit, det skulle ha varit en tjänstman på mycket högre nivå såklart.

  Riksdagen har inte kännedom om exakt vilka uppgifter i varje enskilt fall som svensk polis eller åklagare lämnar till andra länder. Det kan ske genom internationella åklagarkammaren, öppna polisen eller Säpo (tullen också skulle jag tro). Om Sverige misstänker en person från ett annat land för ett brott begånget i Sverige så kan vi t.ex. efterfråga om det finns fingeravtryck i deras register. Självklart ska det finnas ett samarbete så att länder kan hjälpa varandra, annars hade det varit bingo för de kriminella och speciellt för de som sysslar med narkotikasmuggling och annan gränsöverskridande brottslighet. Det är möjligt att de uppfattar samarbetet mellan svensk polis/åklagare och amerikanska myndigheter för informellt.

  Men självklart ska allt informationsutbyte ske inom befintliga lagar (framförallt polisdatalagen, som vi har tagit en ny tidigare i år). Direktiven för Säpos samarbete är sekretessbelagt, men alla partier som har representation i Utrikesnämnden får information om detta. Jag var Centerpartiets kontakt mot den socialdemokratiska regeringen 2003-2006 då jag fick gå genom den typen av handlingar, t.ex. regleringsbrevet till Säpo.

  Jakob, du översätter amerikanska anteckningar, inte vad någon svensk tjänsteman har sagt. Tycker du inte att det är konstigt att vänsterpolitiker som aldrig annars litar på USA nu helt plötsligt tror på varenda ord som amerikanska ambassadstjänstemän har skrivit?

  frekar, Dokument inifrån gjorde ju en helt osannolik ihopblandning. Det har uppenbarlligen andra journalister också förstått eftersom de inte skrivit om SDU. De två journalisterna som ringde mig igår kväll hade båda förstått hur fel Dokument inifrån hade. Det är verkligen beklagligt att ett TV-program har lurat dig så totalt.

  Anders, varför skulle en KU-anmälan från Miljöpartiet förändra något? Jag har däremot sett till att justitiedepartementet kommer och informerar justitieutskottet på torsdag. Kommentarer som en del oppositionspolitiker har gett visar tydligt att de har bristande kunskap och behöver information. De verkar tro att det inte finns något informationsutbyte i den brottsbekämpande verksamheten med andra länder. Oj, vad de kriminella skulle jubla om det var sant.

  Leffe, kul med en kommentar som bryter mönster.

  Jakob, varför skulle ett informellt informationsutbyte mellan t.ex. internationella åklagarkammaren och dess amerikanska motsvarighet vara olagligt? Var ligger den tvärsäkra logiken bakom det? Frågan är väl om det finns lagstöd för informationsutbytet och det finns.

  Johan, det kan även vara andra uppgifter om personer som behövs i brottsutredningar. T.ex. fingeravtryck. Men Sverige kan också hjälpa andra länder med t.ex. telefonavlyssning, men det är svenska lagar som gäller kring när sådan rättshjälp får ges.

  Jag håller med om att Swift-avtalet är problematiskt. Problemet är att vi hade att välja mellan att skapa ett regelverk för när uppgifter kan skickas över, hur de ska få användas, lämnas ut osv, eller att inte ha något avtal med USA och de skulle ändå få uppgifterna. Swift har nämligen servrar i Schweiz också. Så även när det inte fanns något Swift-avtal så fick USA uppgifterna ändå.

 14. z999 says:

  Nationaldemokraterna tar ställning aktivt för wikileaks
  http://www.nd.se/nyheter/dokument.asp?dokID=1333

 15. Anders says:

  Spelar det roll vilket parti som KU-anmäler? Men du har rätt, det är inte ofta en KU-anmälan förändra något, även när det är uppenbart att allt inte står rätt till.

 16. z999 says:

  För min del har jag inte samma förtroende för wikileaks som en del tycks ha. Och jag undrar hur man kan backa upp wikileaks samtidigt som man är emot FRA? En statligt kontrollerad övervakning med lagar är naturligtvis inte så positivt men wikileaks utan lagar och sensationshysteri som enda drivkraft är inte något bättre i mina ögon. När man diskuterar FRA talas det om sido-information, sådan förekommer även i wikileaks material. Wikileaks bryr sig inte heller ifall man skadar demokratin i världen, skyddandet av demokratin i världen får USA stå för tillsammans med allierade.
  Om man jämför med IB-affären så fanns det på den tiden ett klart syfte från Jan Guillou och Peter Bratt och sido-information existerade inte.

  Noterar att misstänksamhet och avoghet mot ett samarbete med USA lever kvar fortfarande trots att “muren” har fallit. Om man ifrågasätter USA’s metoder är en sak, men i debatten så ifrågasätts även USA’s målsättningar. Dom som gör det borde pressas att förklara tydligare vad dom menar och hur dom egentligen ser på till exempel kampen mot terrorismen.

 17. Leffe says:

  @z999:
  Håller med dig där – det är många som inte ser problemen med att wikileaks snarast tycks ha ett anarkistiskt förhållningssätt till samhället och till frihet.

  Wikileaks har uppenbart en agenda, men jag tycker inte att man är så tydlig med vad den är. För mig framstår det som om de vill förstöra existerande strukturer i första hand. Jag tycker att det är ansvars- och historielöst. Man behöver inte gå längre än till att fundera kring utvecklingen av Internet och det moderna kommunikationssamhället så som vi känner det.

  Faktum är att det är en produkt av kalla kriget, och de försvars- och säkerhetspolitiska bedömningar som USA gjorde på sent 60- och tidigt 70-tal.

  Det blir ganska mycket som man de facto motarbetar om man på ett anarkistiskt sätt försöker slå mot alla existerande strukturer. Och resultatet blir sannolikt inte ökad frihet utan i stället ökat repression. Gissningsvis kommer straffen för att läcka hemlig information att höjas, liksom riskerna att åka fast för så kallade whistle-blowers.

  Vad är orsaken till att Wikileaks enbart sprider läckor från relativt fria demokratier? Är det för att missförhållandena är fler eller för att de fria demokratierna, tack vare bl.a. rimligt ansvarstagande medier, faktiskt har en hög grad av informationsfrihet?

  Förstår inte Wikileaks att man idag utgör ett hot mot just den informationsfrihet som man säger sig vilja ha?

 18. frekar06 says:

  Dokument inifrån citerade högt ur dokumenten (som ännu inte verkar finnas på Wikileaks hemsida). Alla kunde se och höra vad det var frågan om. När dokumenten släpps av Wikileaks kan dessutom alla läsa kring vad det var frågan om. Det är i och för sig inte förvånande att man från regeringens håll slår ifrån sig detta. Det kommer dock inte att fungera särskilt väl. Risken är att regeringen genom sin totala brist på krishantering förvärrar den här krisen ännu mer.

  Justitieminister Beatrice Ask kan inte förklara hur det kan komma sig att tjänstemän på hennes eget departement haft kännedom om den amerikanska övervakningen. Hon har ju själv hävdat tidigare att Justitiedepartementet inte haft någon som helst kännedom om den amerikanska regeringen, vilket nu alltså inte verkar vara sant. Hon har nu trasslat in sig i en historia som hon inte kan ta sig ur. Även Carl Bildt och Reinfeldt verkar ha farit med osanning. Men det är det lilla problemet i det här sammanhanget.

  Det är mycket värre att man medvetet valt att undanhålla riksdagen information om informationsutbytet med USA. Här kan det vara frågan om brott mot grundlagen. Jag delar Falkvinges (PP) åsikt att åklagare bör ta över nu. När det gäller Piratpartiet så har dom nu också, i likhet med Wikileaks, blivit utsatta för en cyberattack, sedan de satte upp en spegling av Wikileaks sida på deras server. Nyheter24:s chefred. skriver så här om attacken mot Piratpartiet:

  “Wikileaks har den senaste tiden utsatts för flera välorganiserade hackerattacker. I dag blev också det svenska Piratpartiet, som ställt sitt hem på nätet till Wikileaks förfogande som så kallad spegelsajt, föremål för en attack. Det innebär i klartext att också den svenska parlamentariska demokratin är under attack. Det skriver chefredaktören på Nyheter24, Aaron Israelson.”

  “Vilket blir nästa offer? Nyhetssajter som min egen? På Nyheter24 skulle vi eventuellt kunna tänka oss att spegla Wikileaks – men vi är ett litet och sårbart företag. Vi har inte råd med hackerattacker med resursstarka och välorganiserade avsändare.”

  http://svtdebatt.se/2010/12/terrorattacken-mot-piratpartiet-en-krigshandling-mot-demokratin/

  Det ligger faktiskt en hel del i detta. Vi kan inte acceptera att politiska partier, oavsett vilket parti det handlar om, blir attackerade av främmande makt. Piratpartiet ska nu försöka spåra varifrån attacken kommer. Det ska bli intressant att se om de lyckas med det och vem som i så fall ligger bakom attacken. Sån tur var så ger inte PP efter för sådana här dumheter och kriminella handlingar, som denna attack är ett exempel på.

  //Frekar06

 19. Jakob says:

  Ord står mot ord, Johan. Just nu går det uppenbarligen inte att komma längre. Jag har inte någonstans påstått att “informellt” är detsamma som olagligt. Det är oppositionen som driver den linjen, inte jag. Inte heller har jag refererat till några vänstermänniskors tolkningar av rapporternas innehåll, om du nu inte hänför diplomaten Sven Hirdman till den kretsen förstås.

  Däremot är jag ganska van att göra källvärderingar, och jag menar att stora frågetecken kvarstår även om man tar hänsyn till tendenskriteriet i de amerikanska rapporterna. Några dimmor har inte skingrats än så länge, men låt oss hoppas att det klarnar under veckan.

 20. frekar06 says:

  Det verkar vara i det närmaste fullt cyberkrig som pågår på nätet just nu. Först var det Wikileaks som blev attackerade. Sen var det Piratpartiet. Sen var det den schweiziska bank som stängde av Assange konto som blev attackerade. Och i detta nu ligger den svenska åklagarmyndighetens hemsida (www.aklagare.se) nere efter ännu en cyberattack. Antagligen har cyberattacken mot åklagarmyndigheten med Assange gripande i London att göra. Nu säger den här gruppen att man inväntar fler så att man kan attackera större mål. Det här känns inte bra! /Frekar06

 21. z999 says:

  Cyberattackerna var väl relativt väntade?

  “Nu säger den här gruppen att man inväntar fler så att man kan attackera större mål. Det här känns inte bra! ”

  Vi får väl se, kapaciteten finns. Håller med dig.

 22. Anders, det är väl rätt uppenbart att oppositionen använder KU-anmälningar i politiskt syfte. De KU-anmäler för att de vet att det ger medial uppmärksamhet, inte för att det finns någon grund för en anmälan.

  Frekar, redan direkt efter Dokument inifrån förstod journalisterna från Ekot och Expressen som kontaktade mig att Dokument inifrån hade blandat ihop två helt olika saker. Tydligen gör du också det. Det som nu diskuteras är det s.k. Visa Waiver-avtalet som USA ville “krydda” med ett avtal om att Sverige skulle lämna ut ytterligare information till USA. Detta sa Sverige nej till direkt. Detta har ingenting överhuvudtaget att göra med SDU, dvs USA:s övervakning kring sin ambassad, residens och kanske någon annanstans i Stockholm.

  Ingen cyberattack ska accepteras överhuvudtaget. Det är en brottslig handling som ska behandlas som en sådan. Det är allvarligt om det sker mot Piratpartiet och det är allvarligt om det sker mot Åklagarmyndigheten. Givetvis bör PP polisanmäla det hela. Skulle främmande makt ligga bakom angreppen så är det en stor skandal.

  Jakob, för mig är det klart redan. Till och med Riksåklagare Anders Perklev (som sedan tidigare var inbjuden till justitieutskottet) pratade idag om att det finns informella kontakter vid informationsutbyte med andra länder. Det kan handla om att en åklagare ringer till ett annat lands åklagarmyndighet för att få information om ett bilnummer (mitt exempel), en typisk informell kontakt som sker ofta. Men självklart är det helt inom svensk lagstiftning.

  I Sverige finns det tre internationella åklagarkammare. De jobbar med internationell brottslighet, gränsöverskridand kriminalitet. I deras verksamhet är det daglig kontakt med andra länder, det är helt nödvändigt. Vi ingår också i Eurojust som är den europeiska åklagarmyndigheten, där medverkar vi i gemensamma utredningar. Svensk åklagare sitter och pratar med andra länders åklagare.

  Att ge sig på åklagare för att de utför sitt arbete att utreda brott är riktigt grovt. Det är som när grovt kriminella sprängde åklagaren Barbro Jönssons dörr. Nu är det cyberattacker istället. Att någon skulle försöka hindra att en våldtäktsutredning slutförs hade jag aldrig någonsin kunnat tro.

 23. Jakob says:

  Nej, Johan, för mig är det fortfarande Lützendimma. Varför skulle ett sådant självklart informationsutbyte riskera att äventyras om ett nytt Visa Waiver-avtal skulle tas upp i riksdagen? Det går inte ihop. Och för att återvända till underrättelseutbytet: Varför får Bush rådet att berömma Reinfeldt i enrum av hänsyn till den svenska opinionen? Vad är det som är så politiskt känsligt i samarbetet att det inte tål dagsljus?

  Handlar dessa båda exempel bara om amerikanska feltolkningar eller svårartad mytomani?

 24. Anders says:

  Så du anser att det inte finns någon grund för att KU-anmäla? Intressant, tror du får äta upp det påståendet ganska snart…

Leave a Reply

Your email address will not be published.