Bra artikel om PNR-avtal med USA

Europaportalen har en bra artikel om förhandlingarna med USA om PNR-avtal (Passenger Name Records).

Vi vill en sak, från Centerpartiets, alliansregeringens, Sveriges, Europaparlamentet och flera andra EU-länder, men ändå kan vi tvingas gå med på något sämre än vi önskar eftersom alternativen är få och sämre. Så kan politiken vara ibland, hur vi än gör så lär det bli kritiserat.

This entry was posted in General and tagged , , , . Bookmark the permalink.

22 Responses to Bra artikel om PNR-avtal med USA

 1. frekar06 says:

  Det är i Sverige olagligt att föra register över politiska åsikter, religiösa åsikter osv. om man inte har tillstånd från den enskilde att göra så. Att köpa en flygbiljett är inte att ge ett sådant tillstånd i Regeringsformens mening. Det är Regeringsformens andra kapitel 3 paragrafen som gäller här. Så att börja lagra sådan här information kräver en förändring av den svenska grundlagen. Då krävs två riksdagsbeslut med val mellan. Dessutom har jag som medborgare i enlighet med grundlagen rätt att inte ge politiska och religiösa åsikter tillkänna. Regeringsformen säger nämligen:

  2 § Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende.

  3 § Ingen svensk medborgare får utan samtycke antecknas i ett allmänt register enbart på grund av sin politiska åskådning. Lag (2010:1408).

  Om jag eventuellt kommer flyga i framtiden, tycker mycket bättre om tåg dock, och jag blir tvingad att lämna sådana här uppgifter så kommer jag lämna in en polis anmälan i efterhand för brott mot Regeringsformen 2 § och 3 §. Jag tänker då inte acceptera kränkningar av grundläggande fri- och rättigheter. Det är mycket möjligt att det inte leder någon vart, vilket är sannolikt, men det skulle vara en mycket tydlig markering om inte annat. Då är det upp till rättsvårdande myndigheter att kolla i alla fall om det är tillåtet eller inte.

 2. Och det är en av anledningarna till att vi säger nej till att USA ska få lagra den typen av uppgifter.

 3. floodis says:

  Vilka alternativ menar du när du säger “eftersom alternativen är få och sämre”?

 4. frekar06 says:

  Exakt Johan. Det här är ett beslut som man dessutom borde kunna få upphävt i Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Det finns till exempel ett fall som prövats i Europadomstolen och som avgjordes år 2006 där Svenska staten förlorade mot ett antal personer som blivit registrerade på basis av deras politiska åsikter hos Säpo.

  Där säger Europadomstolen i klartext att åsiktsregistrering inte är förenligt med bland annat artikel 10 om åsiktsfrihet. Samma formulering finns också inskriven numera i EU:s rättighetsstadga som finns i Lissabonfördraget.

  Länk: http://www.stockholmsfria.nu/artikel/7659

  Det är viktigt att åsiktsregistrering inte bara är oförenlig med RF 2 kap 2 § och 3 § utan också med Europakonventionen och EU:s grundläggande rättighetsstadga. För det betyder att EU inte har mandat, utan att bryta mot sina egna bestämmelser, att ta beslut om ett sådant här PNR-Register där åsiktsregistrering sker.

 5. z999 says:

  Håller helt med Frekar06 och undrar varför frågan inte får mer uppmärksamhet.

 6. z999 says:

  Men det handlar alltså att möta upp hotet från islam?

 7. frekar06 says:

  Exakt Z999. Det borde vara en stor nyhet att EU håller på och förhandla fram något som så uppenbart står i strid med RF 2 kap. 2 och 3 § och än värre mot såväl Europakonventionen som Lissabonfördragets rättighetsstadga (det är ungefär samma formulering i dessa båda).

 8. z999 says:

  Frekar06, den mesta informationen om integritetskränkningar från de styrande får jag från dig här på en blogg. Det finns en hög tolerans bland journalister när det gäller integritetskränkningar. Jag läser ju en del av den “högerextrema” pressen men det är rätt tyst där också trots att det borde vara en given måltavla. Är det så att människor i allmänhet börjar vänja sig vid mer och mer övervakning?

 9. frekar06 says:

  Det är ingen lätt fråga Z999. Men vad jag vet så finns det ingen studie som visar på det i alla fall. Jag kan bara svara för mig själv. Desto mer övervakning som staten försöker sig på desto mer motiverad blir jag att fortsätta arbeta mot övervakningssamhället och för demokrati och mänskliga rättigheter.

  Nu i och med revolterna i Mellanöstern och Nordafrika samt protesterna i Sydeuropa i Spanien, Portugal, Grekland och Frankrike (de senare tre dock i mindre skala) har jag fått än mer inspiration att bekämpa övervakningssamhället. Har dessutom den här terminen läst en kurs i Specialpedagogik, något som också gjort mig motiverad att fortsätta driva på för mänskliga rättigheter, nu också för funktionsnedsatta.

  Just när det gäller de funktionsnedsatta har vi extra mycket att göra när det gäller de mänskliga rättigheterna inte minst när det gäller att implementera Salamanca deklarationen fullt ut i bland annat skolorna. Vi har alltså inte bara saker att göra på EU-nivå för att förhindra märkliga förslag som PNR-Register utan vi behöver arbeta också på hemmaplan.

  Jag hade i början av den här terminen ett exkluderande förhållningssätt till elever med funktionsnedsättningar. Det framstod som rimligt att exkludera dem till särskilda undervisningsgrupper och särskolan. Det framstår som ett orimligt förhållningssätt idag. Alliansen gick till val år 2006 på att det skulle bli fler särskilda undervisningsgrupper och mer specialundervisning (se sid 12):

  http://alliansen.se/wp-content/themes/default/pdf/mer_kunskap_-_en_modern_utb.pdf

  Vi måste, även om det ibland innebär att det kan bli lite oordning se elevers olikheter som en tillgång och inte som ett problem. Det är inte eleven som ska förändras eller flyttas på. Det är undervisningen som skall förändras. Det här handlar om en strid för dessa elevers rätt till ett lika gott och värdigt liv som vi som inte har funktionshinder lever. Det har alltså direkt med kampen för mänskliga rättigheter att göra. En skola för alla med inkluderande syn- och arbetssätt borde vara en självklarhet i ett demokratiskt land som Sverige.

  Dessvärre går vi i helt fel riktning nu med ökande tendenser till exkludering. Det som är bra är att regeringen äntligen fattat beslut om att elever med autism och asperger ska gå i vanlig skola och inte i särskolan, nu saknas bara en permanent nerläggning av särskolan. Den behövs inte då dessa elever redan har rätt till allt stöd de behöver i grundskolan och dessutom ser jag det som blivande lärare som skolans förbannade skyldighet att se till att alla elever kan gå i den ordinarie grundskolan. Med andra ord har vi mycket kvar att göra på området mänskliga rättigheter!

  Frekar06

 10. frekar06 says:

  Z999: Nej det handlar inte om islam. Det handlar om någon allmän och odefinierad terror- och säkerhetsnoja som vissa tydligen har fått. Bästa sättet att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet är genom demokrati och mänskliga rättigheter. Med andra ord är det bra att arabvärlden nu gör revolt mot sina diktaturer. Det är också bra att man ägnar sig åt stora protester i Spanien bland annat.

  Den arabiska våren har kommit till Europa! Spanien är nog bara början på en europeisk frihetsrörelse. Där har dock fredliga demonstranter blivit utsatta för grovt polisvåld (se nedan). Bilderna är från Katalonien i Spanien, närmare bestämt Barcelona där man ser hur polisen tar sats mot fredliga demonstranter och sedan attackerar.

  http://www.20minutos.tv/video/bmuvFKLO-brutalidad-en-la-plaza-de-cataluna/

  Den spanska regeringen är för att tala klarspråk så desperat nu att den måste ta till grovt polisövervåld för att överleva. Tiotusentals på Madrids gator bara (60 000 i Spanien totalt på gatorna) är inget man ser varje dag precis.

 11. Floodis, precis som det står i artikeln så har USA tillgång till uppgifterna även utan avtal med EU. Ett sämre alternativ då vi inte får kontroll på lagringstider, utlämning till tredjeland, hantering osv. Ett annat alternativ, åtminstone i teorin, skulle vara att EU förbjuder alla flyg som startar från EU-länder att föra över PNR-uppgifter till något land. Det skulle direkt innebära att inga flyg från EU skulle få landa i USA, Australien och Kanada. Då skulle det bli mellanlandning och byte av plan i andra länder och sedan så skulle USA få samma PNR-uppgifter i alla fall.

  z999 och frekar, PNR-uppgifter är väldigt viktiga att använda för de brottsbekämpande myndigheterna, men det ska inte byggas upp någon statlig databas med PNR-uppgifter. Idag så är det granskning av PNR-uppgifter som ligger bakom nästan alla narkotikabeslag på Arlanda, men det fungerar med dagens system utan statlig databas. Terrorism och “hot från islam” är obetydligt i den svenska användningen av PNR-uppgifter.

  Frekar, varför skulle det vara positivt med demonstrationer i Grekland, Spanien och Portugal mot försöken att få ordning på ländernas ekonomi? Inte minst Grekland har levt extremt över sina tillgångar och det är klart att det nu behövs ett ekonomiskt stålbad för att få ordning på ekonomin.

 12. z999 says:

  @Frekar06:
  “Nej det handlar inte om islam. Det handlar om någon allmän och odefinierad terror- och säkerhetsnoja som vissa tydligen har fått.”

  Jag tänkte bara eftersom man tydligen ska uppge religiös tillhörighet för att få flyga. Terrorister har ofta en muslimsk kulturell bakgrund men det är inte samma sak som att vara troende muslim, även om troende muslimer har lättare att komma övverens med såna personer.

  “Bästa sättet att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet är genom demokrati och mänskliga rättigheter. Med andra ord är det bra att arabvärlden nu gör revolt mot sina diktaturer. Det är också bra att man ägnar sig åt stora protester i Spanien bland annat. ”

  Håller med. Men jag tror ändå att en liten klick terrorister kommer att bli kvar för evigt eftersom så många i arabvärlden upplever västvärlden som ett hot och knappast som något vänligt sinnat.

 13. frekar06 says:

  Johan. Det här handlar inte bara om den ekonomiska krisen i Spanien. Det handlar för de som demonstrerar i Spanien om att bygga ett helt annat samhälle. De har helt tappat förtroendet för det system som finns. Detta är vad de vill göra enligt deras eget manifest:

  “-Varje framstående samhälles prioritet ska vara jämlikhet, framsteg, solidaritet, kultur för alla, en ekologiskt hållbar utveckling, självförverkligande och medborgarnas välmående.
  -Det finns grundläggande rättigheter som bör garanteras av samhället, som rätten till en bostad, rätten till ett arbete, tillgång till kulturen, till utbildning, deltagande i det politiska livet, individens fria utveckling, rätten att konsumera varor nödvändiga för ett sunt och lyckligt liv.
  -Vårt ekonomiska system och styrelseskick fungerar i dag inte enligt principerna ovan och utgör nu ett hinder för mänsklighetens framsteg.
  -Demokratin utgår från foilket, (demos=folk; kratos=makt), och därför ska regeringar födas ut folket. Men i vårt land lyssnar inte majoriteten av politikerna på oss. Deras jobb borde vara att representera våra krav i samhällets institutioner och möjliggöra våra medborgares deltagande i det politiska livet till förmån för samhällets bästa. I stället berikar de sig själva på allas bekostnad.
  -Vissas omättliga maktbegär provocerar fram ojämlikhet, konflikter och orättvisor med ett våld till följd som vi förkastar. Vårt utlevda och onaturliga ekonomiska system blockerar samhällets utveckling och skapar en spiral som berikar vissa medan andra stöts ut i fattigdom och umbäranden. Till sammanbrottet.
  -Medborgarna är fångna i en maskin med mål att berika en minoritet som ignorerar alla våra behov. Vi är osynliga, men utan oss skulle inget fungera. Det är vi som får hjulen att snurra.
  -Systemets inriktning och mål är att ackumulera pengar som ställs över samhällets effektivitet och välmående. Det slösas med resurser, förstör vår planet, skapar arbetslösa och olyckliga konsumenter.
  -Om samhället kunde lära sig att inte lägga framtiden i händerna på en abstrakt ekonomis räntabilitet som aldrig tjänar majoritetens intressen kan vi avskaffa alla överdrifter och skapa allt som vi saknar.
  -Det behövs en Moralisk Revolution. Vi har satt penningen över Människan när det borde vara tvärtom. Vi är människor inte varor på en marknad. Jag är inte bara det jag köper, varför och av vem.”

  Detta är fullt legitima krav. Problemet är att makthavarna betraktar folkets uppror som olagliga. Folket betraktar dock stadsfullmäktige som olaglig. Det här är något mycket större än att bara reduceras till den ekonomiska krisen. Det demonstranterna kräver är ett nytt samhälle och nytt system. Frekar06

 14. frekar06 says:

  Johan.

  Vi är överens om att Grekland har misskött sin ekonomi under många år. Problemet är att de sparpaket som nu ligger på bordet endast tar fokus på besparingar på vanligt folk. De som har makten i Grekland kommer behålla sina förmåner som det ser ut nu. Det är bland annat det folk är vansinniga över nu. Det finns en vettig lösning på det här och det är att Grekland går ur Euron och börjar devalvera sin valuta. Då får de andrum att eventuellt klara detta.

  Euron är en valuta som är på väg mot sin egen död. Hela EMU-zonen är på väg mot sin egen död. Om Spanien eller Italien tvingas begära pengar så är stöden slut. Bara notan för att rädda Spanien är sju gånger så stor som att rädda Irland. Det kommer inte finnas ett öre att hämta ur stödfonden mer.

  Euron och EMU har kört ekonomin i botten. Nästa kriszon tror experter kommer bli den Europeiska centralbanken själv, efter Spanien och Italien då. Eftersom marknaden börjat få grepp om Spanien med högre räntor osv. så är det en tidsfråga (sannolikt några månader) innan Spanien begär stöd från EU. Med det läge som är nu så kan vi glömma bankerna. Banker som agerat rent kriminellt (ja det borde åtminstone vara kriminellt att ta extrema risker och sedan överlåta ansvaret på skattebetalarna) som man har gjort på en hel del håll, bland annat på Irland och på Island ska inte räddas av skattebetalare.

  Bankerna har lastat över sina egna problem på oss skattebetalare. Vi ska inte betala notan när bankerna kollapsar för att de tagit för stora risker. De är företag och om företag inte klarar sig så ska de inte överleva. Det är så en marknadsekonomi funkar. Här handlar det inte längre om att rädda banker. Här handlar det om att rädda hela stater från statsbankrutt.

 15. z999 says:

  Håller med Frekar06. Bra och klargörande skrivet dessutom.

 16. frekar06 says:

  Exakt Z999. Tänkte först skriva att hela EU är på väg mot sin egen död, vilket i och för sig stämmer. Men jag nöjde mig med att dödförklara EMU och Euron för närvarande.

 17. z999 says:

  @Frekar06:
  “Exakt Z999. Tänkte först skriva att hela EU är på väg mot sin egen död, vilket i och för sig stämmer. Men jag nöjde mig med att dödförklara EMU och Euron för närvarande.”

  Jag undrar om det är förenat med någon krigsrisk? Eller kan EU gå i graven utan krig?

 18. frekar06 says:

  Jag tror inte att det är förenat med någon större krigsrisk om EU skulle falla. Man kan istället fråga sig vad som kommer hända inom länderna om EU inte faller samman. Det är en fråga om vilket tålamod medborgarna har med EU. Med tanke på vad som händer i till exempel Spanien så undrar man faktiskt om inte tålamodet börjar ta slut.

  Det var som en grekisk medborgare sade igår i samband med ett inslag om krisen där i SVT Rapport att de litade på politikernas beslut. Nu har de svikit det förtroendet. Därför är det dags att de grekiska medborgarna fattar sina egna beslut. Det talar för att man inte kommer att fortsätta acceptera det här särskilt länge till. Tyska medborgare är liksom finländska medborgare rasande över att behöva betala för ett projekt (Euron) som redan har kraschlandat, även om det i debatten mer har handlat om enskilda länder så är det EMU-Projektet som ligger på den övergripande nivån.

  Den tyska författningsdomstolen har hotat med att stoppa hela stödpaketet från Tyskland och eftersom de har ett öppet ärende så har de alla möjligheter att sätta ordentlig press på Merkel och company. För den tyska författningsdomstolen klarar inte EU av att köra över. Anser den att stödpaketet ska stoppas så gör den det. Det har den också gjort mycket klart. Merkel har dessutom inte längre stöd i parlamentet efter stora förluster i delstatsvalen så hon är rätt rökt för att tala klarspråk som det ser ut nu, det beror på att Liberalerna bland annat och hennes eget CDU gjort rena katastrofval, Liberalerna (med en utrikesminister som ständigt ställer till det) är nu under spärren för att komma in i tyska parlamentet, de har rasat från 15 till 3 %.

 19. z999 says:

  “Jag tror inte att det är förenat med någon större krigsrisk om EU skulle falla. ”

  Det var euron jag syftade på. Jag tror inte heller på någon krigsrisk om EU faller.

 20. Varför ska ett fåtal få ta makten med odemokratiska medel? Om spanjorerna vill ha den politiken så hade de röstat fram den. Eller du menar att Spanien inte är en demokrati?

  Vad gäller EMU så finns det euroländer som går alldeles utmärkt medan andra har problem med ekonomin, så hur kan du generellt lägga skulden på euron? De som har haft kontroll på sina statsfinanser klarar sig medan de som har levt över sina tillgångar inte gör det, med eller utan euron.

  När ett land måste göra så stora besparingar som Grekland nu måste så krävs det generella förändringar som drabbar stora grupper. Jämför med de tuffa besparingarna som Centerpartiet och Socialdemokraterna drev genom i mitten av 90-talet. Oj, vilka protester! Men nu kan alla i Sverige vara glada för att vi gick genom stålbadet och dessutom drog lärdom av tidigare misstag, t.ex. genom att införa budgettaket.

 21. frekar06 says:

  Johan,

  Spanien är en demokrati. Men de har två partier man kan rösta på och båda anses av folket ha svikit dem. Politikerföraktet i Spanien är enormt. De upplever det som om att det inte är deras vilja som kommer ut i politiken. Då har vi ett problem som bara kommer att växa sig än större med tiden.

  Det är naturligtvis inte odemokratiska medel att gå ut på Madrids gator och i andra städer i Spanien och protestera mot den förda politiken. De enda här som har agerat odemokratiskt är spanska myndigheter som försökt förbjuda demonstrationer, vilket bara ledde till att ännu fler kom ut på gatorna och sen kan ju även polisbrutaliteten nämnas i odemokratiska sammanhang.

  Det gamla samhället är med stormsteg på väg att fasas ut och det nya är på ingång. Det är i skiljelinjen mellan det gamla och det nya samhället vi står nu. Folk runtom i världen (Egypten, Tunisien, Syrien, Jemen, Libyen, Spanien, Frankrike, Portugal osv.) har fått nog och kräver nu reformer för ökad frihet, demokrati och i de länder som redan har demokrati en mer fungerande demokrati (demonstranter i Spanien betraktar det inte som verklig demokrati att gå och rösta vart fjärde år bara). Det är bara en tidsfråga innan de här upproren som började i Tunisien också sprider sig över till dels fler länder i Arabvärlden men också till övriga delar av Europa.

  När det gäller Euron så är jag mycket nöjd med att vi står utanför helt och hållet. Folket gjorde ett bra val i detta sammanhang. Hela EMU samarbetet är på väg att bryta samman. Allmänheten och marknaden har redan förstått det ohållbara i situationen. Nu krävs bara att politikerna också börja förstå att det här inte fungerar längre.

  En grekisk statsbankrutt, vilken är mycket nära trots lånen, skulle skaka hela det finansiella systemet i grunden och ECB skulle hamna i akut kris pga. alla sina uppköpta dåliga tillgångar. Farage (som jag annars brukar vara totalt oenig med) sade i EU-Parlamentet för ett slag sedan precis som det var: “Vi köper vår egen död”. Det är precis det som är på väg att hända. Så jo jag menar att EMU-samarbetet och Euron är ett jätteproblem och har bidragit till att skapa krisen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.