Daily Archives: 13/6/2011

Anförande i debatten om Riksrevisionens styrelses redogörelse om polisens brottsförebyggande arbete 9/6-11

Anf. 183 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Jag vill börja med att säga att det är bra att det görs sådana här genomgångar av myndigheternas verksamhet. Mycket av det som står i Riksrevisionens redogörelse känner vi igen. Under de nio … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten om polisfrågor 9/6-11

Anf. 172 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Nu har vi debatten om polisfrågor. Det är en debatt som vi har varje år. Vi behandlar knappt 60 motionsyrkanden, och det finns 16 reservationer. Man kan kanske tycka att det är många, … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker i debatten om förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård 8/6

Anf. 87 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! I dag debatterar vi viktiga lagändringar för att fler unga som har dömts till sluten ungdomsvård ska kunna komma ut som laglydiga medborgare efter avtjänad påföljd. Varje år är det – tyvärr, kan … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment