Lite om hur det kan gå till i EU-nämnden

Jag är inte ordinarie ledamot i EU-nämnden, men som förstaersättare så tjänstgör jag ganska ofta, t.ex. idag. Tänkte berätta lite om hur socialdemokraterna agerar i EUN, efter många fredagar så är jag så trött på dem.

Idag hade nämnden besök av två ministrar, Maud Olofsson och Tobias Krantz, och en statssekreterare (istället för Ewa Björling) som alla föredrog regeringens ståndpunkter inför Konkurrenskraftsrådet 3-4 december.

Som vanligt när Maud är på EUN så ställer socialdemokraterna frågor om allt, ner i minsta detalj. Idag var det t.ex. fel på en rubrik och en annan socialdemokrat klagade på att en rubrik var på engelska när övriga texten var på svenska. Den nivån är det…

De flesta ministrarna läser upp den skriftliga promemorian när de kommer till EUN, men Maud utvecklar sin syn och pratar friare, liksom t.ex. Anders Borg och Carl Bildt brukar göra. Då begärde en socialdemokrat ordet för att påpeka att statssekreterare Hägglund som föredrog ärendet för en dryg vecka sedan i näringsutskottet inte hade sagt exakt samma sak.

För att kontrollera så tog jag också tiden idag. Mauds frågor (det var tre frågor på rådsdagordningen plus två övriga frågor som inte brukar diskuteras) hade beräknats ta 45 minuter. Det tog 1,5 timme. Som jämförelse kan nämnas att Tobias Krantz hade 4 frågor på dagordningen plus sex övriga frågor och han kunde lämna Skandiasalen efter 20 minuter.

Så kan det gå till i EU-nämnden.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

12 Responses to Lite om hur det kan gå till i EU-nämnden

 1. frekar06 says:

  Har Socialdemokraterna inget vettigt att säga i EU-nämnden istället för att bara ta upp en massa detaljer? För om dom kan ställa relevanta frågor så vad har de där och göra i så fall?

 2. frekar06 says:

  Vet inte riktigt var jag ska lägga denna kommentar, men eftersom den har med EU så får den hamna här. FRA-lagen ska granskas av EU-kommissionen då den enligt deras bedömning kan strida mot artiklar i EU:s grundförordning om fri rörlighet för tjänster. Detta skriver Nyteknik om idag här:

  http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article736707.ece

 3. Som man bäddar får man ligga.

  Ni gammelpolitiker, som värnar mer om er plats vid smörgåsbordet än om vad som är bäst för de som var dumma nog att välja er, har ju skapat den nuvarande situationen alldeles själva.

  Börja med att fastställa en ideologi som ni sedan står för utan att någonsin dagtinga med era samveten, så skall ni se att det går betydligt bättre att diskutera med motståndare som har annan ideologi att förfäkta.

  Det finns för närvarande bara ett enda parti som har en klart uttalad ideologi som inte är förhandlingsbar, och det är piratpartiet.

 4. frekar, Kommissionen ska givetvis ta hand om den anmälan som har kommit in. Skillnaden mellan svensk signalspaning och det som många andra europeiska länder utför är att vi har offentlig reglering av signalspaningen.

  Björn, Piratpartiet stoltserar ju med att inte ha någon ideologi utan bara tar ställning i ett fåtal frågor. Snacka om att inte veta hur ett parti tänker rösta när det kommer till konkreta frågor.

 5. frekar06 says:

  Johan,

  Kommissionen ska givetvis behandla anmälan som inkommit precis som du skriver, men i det här fallet har kommissionen valt att gå längre och ställa ett flertal frågor till regeringen. Vi får hoppas att kommissionen tar ytterligare ett steg och drar lagen inför EG-domstolen, det kan vara snabbaste sättet att bli av med eländet.

  Sen håller jag inte med dig om Piratpartiet. De har en mycket tydlig ideologi som innebär att man konsekvent försvarar mänskliga rättigheter, de rättigheter som Centern uppenbarligen är beredda att kompromissa om. För mig finns inga kompromisser när det gäller försvarandet av mänskliga rättigheter. Därför röstar jag Pirat i valet 2010.

 6. Det är ingen ideologi att försvara mänskliga rättigheter, det står alla partier för. Vad menar du förresten med att det inte finns några kompromisser i försvarandet av mänskliga rättigheter? Finns det ingen situation där mänskliga rättigheter får inskränkas? Vill du alltså ta bort den möjligheter ur Regeringsformens andra kapitel?

 7. frekar06 says:

  Johan,

  Det jag framförallt menade var att Sverige utan undantag ska följa de internationella konventioner om mänskliga rättigheter som vi har skrivit under, vilket vi är långt ifrån att göra idag. Barnkonventionen är ett av de tydligaste exemplen på detta där myndigheterna struntar i Barnkonventionen när de fattar beslut, något som vi har ett flertal exempel på från Migrationsverket.

  Ett annat allvarligt problem när det gäller mänskliga rättigheter är Samernas situation som inte alls är bra: http://www.fria.nu/artikel/1312. Samerna har rätt till den mark som de nu tvingas tvista om i domstol. De borde inte behöva tvista i domstol för att få rätt till deras egen mark som de brukat i hundra år. Här borde ni som politiker gått in för länge sen och gett Samerna rätten till deras mark. Det är vi som borde fråga Samerna om lov att bruka deras mark, inte tvärtom. Till sist. Jag tycker åtminstone att man bör utreda den paragraf som du hänvisar till i RF kap.2 om inskränkningar i mänskliga rättigheter. Skyddet för mänskliga rättigheter är för svagt i Sverige.

 8. frekar06 says:

  Den tyska författningsdomstolen sätter tvärstopp för den tyska datalagringen. Deras implementering är oförenlig med Tysk Grundlag. Därmed är den tyska datalagringen stendöd! Det största landet i EU kan inte implementera direktivet om datalagring eftersom det strider mot grundlagen, det torde innebära att direktivet om datalagring nu har havererat. Men kampen mot datalagringen fortsätter dock, nu i Europadomstolen, för att få direktivet om datalagring helt ogiltigförklarat.

 9. z999 says:

  Så piratpartiet står för mänskliga rättigheter utan att kompromissa? Det är till att ha höga tankar om sig själva…
  Piratpartiets tiondenamn på listan, Björn Felten, har i tidigare sammanhang deklarerat att han är för en helt obegränsad invandring till Sverige. I ett inlägg på Piratpartiets internetforum den 1 maj 2006 skrev han att Sverigedemokrater ”förverkat sin rätt att leva” och borde få ”dödsstraff” för sina åsikter.

  Piratpartiets andranamn, Amelia Andersdotter, sitter i styrelsen för Svenska FN-förbundet, som förespråkar ett förbud mot Sverigedemokraterna och andra organisationer som man ogillar. Av en mailinglista för Piratpartiet i Skåne från oktober 2007, framgår det också att Piratpartiet aktivt sökt samarbete med Syndikalistiska ungdomsförbundet, SUF, och att detta samarbete kommit till stånd på initiativ från just Andersdotter. SUF har de senaste åren gjort sig skyldiga till stort antal attacker och fysiska överfall mot Sverigedemokrater och andra oliktänkande och organisationen klassas av SÄPO som ett hot mot rikets inre säkerhet.

 10. Sverige följer de internationella konventioner som vi har skrivit under. Det finns enstaka fall där Sverige har blivit fällt, men det handlar framförallt om skattemål, t.ex. långsam handläggning. Samernas mark är en otroligt svår fråga. Jag hade samma inställning som du för några år sedan, men efter diskussioner med kollegor från samelänen så har jag blivit mer ödmjuk i min inställning. Skulle man göra som du förespråkar skulle mark tas från människor som har ägt marken i hundratals år.

  Mycket glädjande om tyska författningsdomstolen satt stopp för datalagringsdirektivet. Då får vi ännu starkare argument för att inte genomföra det i svensk lagstiftning.

 11. frekar06 says:

  z999,

  Min åsikt är att man inte kan kompromissa om mänskliga rättigheter. Vad Piratpartiet har för åsikt får dom stå för.

  Johan,

  Vi följer inte alls internationella konventioner. Migrationsverket följer till exempel inte barnkonventionen, något vi har sett ett antal fall på och något som Sverige fått kritik för vid ett antal fall.

 12. frekar06 says:

  Bland annat var det nu senast när vi avvisar barn till fruktansvärda förhållanden på Malta som Sverige fick allvarlig kritik från experter på barnkonventionen. Vi följer tydligen någon konstig EU-lag (Dublinkonvention?) istället för att följa FN:s barnkonvention som gäller globalt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.