En gemensam plats i G20 för de nordiska länderna

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska regeringen bör arbeta för att de nordiska länderna ska ha en gemensam plats i G20.

Motivering

G20 är en informell sammanslutning som består av nitton länder samt Europeiska unionen (EU). Medlemsländerna i EU, däribland Sverige, har alltså ett indirekt medlemskap i G20 genom sitt medlemskap i EU. En del av EU:s medlemsländer, t.ex. Tyskland, Storbritannien och Frankrike, har dock ändå på grund av sin ekonomiska styrka egna representanter vid G20. Just nu företräder Sverige, i egenskap av ordförandeland, EU vid G20:s möten.

Sedan september 2008 då finanskrisen slog till har G20 varit en viktig arena för gemensamma beslut inför framtiden och hur vi ska ta oss igenom finanskrisen. Med finanskrisen som exempel kan vi tydligt se att olika länder har olika förutsättningar att klara större utmaningar.

För Sverige och övriga nordiska länder som tillsammans utgör en av de tjugo största ekonomierna i världen är det av vikt att vi har en gemensam stark röst. Norges utrikesminister Jonas Gahr Störe har under sommaren lanserat idén att de nordiska länderna bör ha en gemensam plats i G20.

Norden har allt som oftast gemensamma uppfattningar, vi är gemensamt en stor ekonomi och vi är stora bidragsgivare till Internationella valutafonden, Världsbanken och FN. Detta talar för att de nordiska länderna ska ha en gemensam plats i G20. Det är således min mening att den svenska regeringen bör arbeta för att de nordiska länderna ska ha en gemensam plats i G20.

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

One Response to En gemensam plats i G20 för de nordiska länderna

  1. Hej Johan!
    En bra och viktig motion. De nordiska länderna kompletterar varandra och spelar tillsammans en mycket viktig roll i världsekonomin. Därför bör vi från svensk sida med kraft stödja Jonas Gahr Störes förslag.
    Detta blev jag ännu mer övertygad om under den gångna veckans studieresa med riksbanksfullmäktige till Washington och New York.

    Med hälsning från Jämtland

    Håkan

Leave a Reply

Your email address will not be published.