Imorgon är det dags för datalagringsdirektivet

Jag beklagar verkligen att jag inte har hunnit blogga om detta tidigare. Det är inte brist på vilja, utan brist på tid. Jag har försökt att svara på mejl som jag har fått och dessutom är det en diskussion på facebook, men givetvis borde jag även öppna upp för diskussionen här på min blogg.

Timmen börjar bli sen och debatten ligger först på dagordningen imorgon förmiddag. Istället för att skriva en ny text om vad jag och Centerpartiet tycker om datalagringen så lägger jag ut en del av det anförande som jag ska hålla imorgon.

“Nu efter mer än sju års diskussion är vi framme vid debatt och beslut i riksdagen. Och det är ingen trevlig dag. Det är med sorg som Sverige nu måste implementera datalagringsdirektivet i svensk lagstiftning.

Dåvarande justitieminister Thomas Bodström var drivande i EU för att anta ett direktiv om lagring av trafikdatauppgifter. Han lyckades och i mars 2006 antogs direktivet i EU. Det skulle ha varit implementerat i svensk lagstiftning den 15 september 2007.

Från första början har vi i Centerpartiet motarbetat datalagringen, vi var ett av fyra partier i Sveriges riksdag som sa nej till direktivet. Inte för att vi inte tycker att de brottsbekämpande myndigheterna behöver och ska få använda trafikdatauppgifter, för det är ett viktigt verktyg i brottsbekämpningen, utan för att vi inte vill att staten ska tvinga fram stora integritetskränkande databaser över hur vi kommunicerar med varandra.

Vi förlorade frågan 2006 och direktivet antogs. Vi har dock i Centerpartiet fortsatt att aktivt arbeta för riva upp datalagringsdirektivet eller åtminstone göra det frivilligt för medlemsländerna att implementera det och det arbetet fortsätter. Till exempel fick vi under 2010 med oss hela den europeiska liberala partigruppen, där Centerpartiet ingår, på att datalagringsdirektivet ska göras frivilligt för EU-länderna.

(…)

Ändå finns det de som säger att de vill minoritetsbordlägga frågan och därmed skapa en situation där Sverige tvingas betala hundratals miljoner kronor i böter och vite till EU. Jag har mycket svårt att förstå det resonemanget av flera skäl.

För det första så tycker jag att vi som riksdagsledamöter ska vara rädda om medborgarnas pengar. Böter och vite kommer att betalas från skattebetalarnas pengar. Ska vi skicka iväg 150 till kanske 600 miljoner kronor till EU? Det är det som Vänsterpartiet och Miljöpartiet förordar. Har ni ingen respekt för svenska folkets skattepengar?

För det andra så är det en orimlig hållning att säga att Sverige ska strunta i att följa gemensamma EU-regler och istället betala böter och vite. Tycker Mp och V att det skulle vara okej om en ekonomiskt oberoende person säger att han eller hon struntar i att följa de lagar som enbart ger bötesstraff eftersom han eller hon har råd att betala böterna?

För det tredje så finns det ingen möjlighet i längden att köpa sig fri. Skyldigheten att följa EU-reglerna om att implementera direktiv i nationell lagstiftning finns kvar oavsett hur mycket böter och vite som vi betalar. Dessutom kan vi räkna med att vitesbeloppet kommer att öka med tiden.”

Vill avsluta med att citera en minister från tidigare idag. “Datalagringen är skit”. Kan bara hålla med.

This entry was posted in General and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

23 Responses to Imorgon är det dags för datalagringsdirektivet

 1. floodis says:

  För det första är det dyrare att införa direktivet än att betala vite. Så om du verkligen är rädd om medborgarnas pengar så ska du rösta nej.

  För det andra, om alla allianspartier tycker att datalagringsdirektivet verkligen är skit, varför väntar ni inte en vecka tills kommissionens utredning släpps där det förväntas sån kritik mot direktivet att det kommer leda till att direktivet stramas åt? Jag menar har genomförandet av direktivet skjutits upp i alla dessa år så är en vecka till så svårt att få till.

 2. Eric says:

  Hej Johan. Inte heller jag är någon fan av datalagringsdirektivet, men jag håller med om att det inte går att skjuta upp detta längre. Det kan dröja många år innan datalagringsdirektivet ändras, om medlemsstaterna överhuvudtaget lyckas att enas om något sådant, och jag vill att mina surt förvärvade skattepengar används till något vettigare än EU-böter.

 3. Anders says:

  Visst ska ni värna om svenska skattemedel men överordnat detta är att skydda det öppna demokratiska samhället utan övervakning, utan att medborgare ska vara rädda för att tycka och tänka vad de vill. Vad tycker du ett sådant samhälle är värt? Tydligen inte mer än 150M per år…
  När jag läser ditt anförande så är det klart vilken hycklare och ynkrygg du är. Att å ena sidan framhäva vilka motståndare C är till lagen och vilken skit lagen är, skylla bort det hela på Bodström och EU för att sedan glatt trycka på ja-knappen det är inget annat än hyckleri. Ni försöker både vara motståndare och förespråkare till DLD vilket helt enkelt inte går.
  Skulle inte förvåna mig om du lägger till lite darr på rösten i slutet på ditt anförande så alla förstår vilka samvetskval du lider när du bara måste rösta för denna fantastisk massövervakning.

 4. Pontus says:

  Alla som röstar för datalagringsdirektivet och samtidigt hävdar “att det är med sorg” de “måste” göra så har tydligen missat att i Libyen dör människor som frivilligt gör det som är RÄTT, det vill säga står upp för vad de faktiskt tror på. Svenska politiker som “med sorg” går emot det de själva tror på är inte bättre än Khaddafi!

 5. Lasse605 says:

  “För det första så tycker jag att vi som riksdagsledamöter ska vara rädda om medborgarnas pengar. Böter och vite kommer att betalas från skattebetalarnas pengar.”
  Det är dimridåer och “skylla ifrån sig mentalitet”, som jag strax ska visa!
  Utvärderingen av DLD:s implementering, i de länder som infört det, ska presenteras i nästa vecka.
  Denna riskerar att vara så kritisk att EU-direktivet måste omarbetas, eller helt dras tillbaka, på grund av den brist på respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer som DLD är behäftad med. Direktivet är kort och gott inte förenligt med Europakonventionen om mänskliga rättigheter.
  I väntan på att det dras tillbaka kan det tyckas orimligt att kräva böter av Sverige.
  Du har ändå bråttom att införa DLD.
  Motivet Du anger är att “vi ska vara rädda om medborgarnas pengar”.
  Ett direktiv som dras tillbaka kan knappast kosta Sverige några böter.
  Själva införandet kostar oss medborgare nånstans ½-1 miljard kronor i högre avgifter för våra I-netanslutningar.
  Hur spar Du medborgarnas/skattebetalarnas pengar genom att lägga på oss utgifter på uppåt 1 miljard kronor ?
  Är det bara skattepengar Du är rädd om?

 6. Jesper says:

  Jag har en kommentar till följande:
  “Tycker Mp och V att det skulle vara okej om en ekonomiskt oberoende person säger att han eller hon struntar i att följa de lagar som enbart ger bötesstraff eftersom han eller hon har råd att betala böterna? ”

  Jag tycker att det är ett ohederligt sätt att argumentera, V och Mp är inte emot datalagringsdirektivet för att det är dyrare att genomföra än att ta böterna. Det är förvisso sant, men sägs bara för att visa för de som använder pengarna som argument för införande att de är ute och cyklar.
  Jag uppfattar Mp:s och V:s hållning mer som att man tycker att datalagringsdirektivet är så fel att det är OK att ta straffet för att inte införa det, lite som demonstranterna på Tahirtorget i Kairo som var beredda att bryta mot lagen och riskera att bli fängslade för att de kände att det rätta var att stanna kvar och protestera mot en korrupt regim.

  Det rätta är att säga nej till att införa datalagringsdirektivet, och om Sverige blir straffat för att vi gör det rätta så får vi vara beredda att ta det straffet. Tycker jag.

 7. AH says:

  Yo! Och om utvärderingen som släpps den 23:e kommer fram till att datalagringen är skit och det borde göras frivilligt för medlemsstaterna att införa det, river ni då upp det?

  Annars känns ju allt som du och dina kollegor sagt lite som bullshit bingo i bastun efter ett par bira.

  Trevlig dag!

 8. Oldtimer says:

  Jag måste bara fråga dig en sak, Johan. Exakt var går din gräns för vilka order du lyder? Ditt enda argument tycks vara “vi måste lyda order”. Jag vill minnas att jag hört den frasen förut… hur långt är du beredd att gå i det ledbandet?

  För 150 miljoner (om det nu skulle bli så högt vite) är småpengar i sammanhanget. Vi är beredda att betala det. Och det är absolut inte orimligt att tvärvägra – det finns andra länder som har gjort.

  Gandhi, Mandela och andra frihetskämpar gick i fängelse för sin övertygelse. Har du ens en tusendel av deras övertygelse? Tror du överhuvudtaget på frihet som ett ideal?

 9. Anonym fegis says:

  Och hur mycket pengar kostar inte förslaget att faktiskt genomföra då? Det pratar ni aldrig om.

  Fy fan vad jag är less på alla ryggradslösa politiker i det här landet. Det är bara att glömma att jag röstar på nåt av de etablerade partierna igen – om jag nånsin röstar igen. Ni kan ju inte ens stå upp för era egna värderingar.

 10. frekar06 says:

  Demokrati och mänskliga fri- och rättigheter är överordnat de eventuella böter som vi får betala till EU för att inte införa detta direktiv. Det är dags att vi börjar tala klarspråk i den här frågan. Datalagringsdirektivet är olagligt. Det strider mot Europakonventionen och mot den rättighetsstadga som numera är inskriven i Lissabonfördraget (EU:s grundlag).

  Med detta sagt så anser jag inte att riksdagen har befogenhet att fatta beslut om att implementera Datalagringsdirektivet i svensk lag. Detta bygger jag på vad som framkommer av Regeringsformen 2 kap 19 § där det framgår att man inte får meddela lag eller föreskrift som strider mot Europakonventionen.

  Ni vill ta bort demokratiska fri- och rättigheter som flera generationer kämpat för att bygga upp genom att införa detta direktiv. Det är helt oacceptabelt. Människor i Mellanöstern och Nordafrika offrar just nu sina liv för att få de demokratiska fri- och rättigheter som vi har i västvärlden. Samtidigt håller vi på att avskaffa demokratin och de mänskliga rättigheterna i rask takt.

  Jag har inte velat gå så långt tidigare att jag har velat gå ur den europeiska unionen. Men nu är faktiskt tålamodet med EU slut. Jag har hoppats på att det skulle bli bättre, men det blir bara än värre. Det är inte bara den allt värre övervakning av medborgarna som man fattar beslut om på EU-nivå som har gjort att tålamodet har tagit slut, även det uppenbara slöseriet med skattemedel i EU har bidragit starkt till att jag nu tycker att Sverige ska lämna EU för gott.

  Det är allt ifrån det här så kallade jordbruksstödet som tydligen även betalas till Coca-Cola, flygplatser osv. som alla de bidrag som betalats till länder och som gått till olika konserter istället för till det som det borde gå till, men också dessa resor mellan Strasbourg och Bryssel som kostar 2 miljarder om året.

 11. BBA says:

  Med bara lite god vilja kan man även påstå att andra som bara lytt order och överhetens påbud också haft en i grunden demokratisk legitimitet. Linander är en struntpratande ynkrygg som inte förtjänar någon som helst respekt efter sina “insatser” när det gäller integritetsfrågorna. Nu har vi ytterligare ett övertydligt exempel på det – som om det inte räckte med det gränslösa hycklandet så här långt…

 12. z999 says:

  @Frekar06:
  “Jag har inte velat gå så långt tidigare att jag har velat gå ur den europeiska unionen. Men nu är faktiskt tålamodet med EU slut. ”

  Där vi helt övverens.

 13. Johan Tjäder says:

  Men om det nu skulle varit implementerat 2007, hur kommer det sig att ni lade fram förslaget först nu? Betyder det inte att alliansregeringen är ansvarig för åtminstone fyra femtedelar av böterna om det blir fem år försenat?

  Ni ägnade ju rätt mycket energi åt att baxa igenom FRA-beslutet i riksdagen redan 2008 och det var ju inte tvingande EU-direktiv bakom det. Vem är ansvarig för regeringskansliets prioriteringar?

 14. Johan Tjäder says:

  Regeringen kunde också ha tagit strid i EU-domstolen, men där svek ni. Det var viktigare att hålla ihop regeringen än att stå för era värderingar kring medborgerliga rättigheter och tvinga fram ett riktigt avgörande i EU-domstolen. Ja, eller det var förstås Maud som svek, för sådant här avgörs naturligtvis på den nivån.

  Det jag undrar är om ni inte fick det ni ville ha i stället, och varför klagar du nu?
  Ni fick chansen och lät bli att ta den.

 15. frekar06 says:

  Dina kommentarer ovan är verkligen mitt i prick Johan Tjäder. Det är så talande för borgerlighetens uppfattning i integritetsfrågan att din kollega i riksdagen Johan Pehrson (FP) igår på Newsmill försökte anklaga en av de som är med i Liberaldemokraterna för att spela roulette med skattemedel när dom säger nej till datalagringen.

  http://www.newsmill.se/artikel/2011/03/15/osaklig-kritik-mot-datalagringsdirektivet

  Det är inte vi som är emot datalagringen som spelar roulette med skattebetalarnas pengar. Däremot spelar de som förespråkar datalagring roulette med grundläggande demokratiska fri- och rättigheter. Det är noll ansvarstagande för den personliga integriten och för grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter i detta fallet. Herr Pehrson borde för övrigt ställa sig i skamvrån efter hans direkt patetiska inspel i debatten om att datalagring kan jämföras med lagen om att alla företag måste ha en bokföring i debatten i riksdagen idag.

  Det är inte vi som är emot datalagringen som spelar roulette med skattemedel, som din kollega i riksdagen Johan Pehrson (FP) försökte framföra på Newsmill igår.

 16. frekar06 says:

  Observera att sista meningen inte ska vara där. Den kom med av rent misstag.

 17. Korta svar på de inlägg som har substans. Ni som bara vill kasta ur er skit kan gå någon annanstans… De som säger att de inte förstår att vi kan vara mot DLD och samtidigt vara tvungna att rösta för implementeringen pga gällande EU-regler bör nog fundera en vända till.

  Det är inte dyrare att implementera än att låta bli eftersom skyldigheten att implementera inte försvinner oavsett hur mycket böter och vite vi betalar.

  Kommissionens utvärdering som förhoppningsvis kommer inom kort ändrar inte Sveriges skyldighet att implementera direktivet.

  Lagrådet har granskat och säger att lagen är förenlig med våra grundlagar.

  Kommissionen beslutar den 6 april att vända sig till EU-domstolen för att de ska fastställa bötes- och vitesbelopp. Utvärderingen förändrar inte det. Om vi lyckas ändra DLD så lär det ta betydligt mer än ett år, andra påståenden tyder på okunskap om EU-processen.

  Visst kostar det pengar för operatörerna, som åtminstone delvis med all sannolikhet hamnar på oss konsumenter, att uppfylla direktivets krav. Men de kostnaderna kommer om ett år ändå, skillnaden är bara att vi under tiden har skickat iväg hundratals miljoner till EU i böter och vite.

  Centerpartiet jobbar redan nu på att riva upp direktivet eller åtminstone göra det frivilligt för medlemsstaterna, så utvärderingen har i den delen ingen betydelse.

  frekar, jag tror fortfarande inte att du gör bättre bedömningar av svensk grundlag än lagrådet.

  Även om vi redan är försenade så har inga böter börjat ticka, det börjar när EU-domstolen fastställer beloppen senare i vår (efter Kommissionens stämning)

  EU-domstolen har redan avgjort att Sverige har gjort sig skyldiga till överträdelse, det som återstår nu är enbart att fastställa beloppen. Sakfrågan är avgjord, dvs “det riktiga” avgörandet i EU-domstolen finns redan och det är tydligt. Vi måste implementera.

 18. Jakob says:

  Den som ser sin själsfrände i biskop Brask bör kanske även sätta sig in i resten av hans liv. Han var tvivelsutan en man som i politiskt hänseende levde i otakt med sin tid och som till slut tvingades att lämna landet. Han slutade sina dagar i ett polskt kloster.

 19. Anders says:

  Jag har funderat en vända till… och nej jag tycker fortfarande du och resten av alliansen är hycklare och ynkryggar.

 20. MatsN says:

  Oroa dig inte för skattepengarna Johan. Jag betalar mer än gärna ett par hundralappar till EU för att i ännu ett år slippa känslan av att vara konstant registrerad.

  Kommer det fler krav från EU säger du? Inga problem, det är fortfarande lätt värt det.

  /Mats

 21. frekar06 says:

  Johan,

  Var i Lagrådets yttrande kring Datalagringen står det att man anser att det är förenligt med den svenska grundlagen? Kan du visa mig den texten där det står att Lagrådet anser att den är förenlig med grundlagen?

  Att det inte står något överhuvudtaget om detta kan inte tolkas som att Lagrådet har ansett att förslaget om datalagring är förenligt med den svenska grundlagen. Detta kan likväl tolkas som att den frågan inte har prövats av lagrådet. Så jag köper inte din tolkning av att lagrådet anser att datalagringen är förenlig med grundlagen.

 22. Nu får du ge dig frekar. RF 8 kap:

  22 § Lagrådets granskning ska avse 1. hur förslaget förhåller sig till grundlagarna och rättsordningen i övrigt, 2. hur förslagets föreskrifter förhåller sig till varandra, 3. hur förslaget förhåller sig till rättssäkerhetens krav, 4. om förslaget är utformat så att lagen kan antas tillgodose de syften som har angetts, och 5. vilka problem som kan uppstå vid tillämpningen.

  Menar du att lagrådet har brutit mot grundlagen och inte granskat det som de ska granska? Så är det såklart inte. Men det som de skriver i sitt yttrande är det som de har anmärkningar på. De sitter inte och skriver allt som de tycker är som det ska vara.

 23. Johan Tjäder says:

  Kom igen nu, Johan. Lite ansvar har ni väl själva för den långsamma hanteringen?

  Apropå Lagrådet:

  Lagrådet skriver “Förslaget […] får […] anses utgöra ett med europeiska ögon försvarligt ingrepp i den personliga integriteten för att få till stånd nödvändiga brottsbekämpande åtgärder.”

  Så där bara rakt upp och ner. Ingen som helst uppbackning eller egen utredning till stöd för bedömningen. EHCR nämns inte, ej heller förhållandet till 2 kap 6 § 2 st i den nya regeringsformen. Lagrådet hade här ett lysande tillfälle att utveckla vad som menas med “betydande intrång i den personliga integriteten” och varför datalagringen inte är ett sådant betydande intrång. Men det gjorde man inte.

  I detta är jag besviken på Lagrådet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.