Motionsperioden pågår

Som vanligt är alla som läser min blogg välkomna att komma med förslag på riksdagsmotioner. Det är snabba puckar som gäller, måste lämna in motionerna senast på fredag.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

5 Responses to Motionsperioden pågår

 1. Leif Nixon says:

  Det här är väl inget man bara slänger ihop en motion om på ett par dagar, men jag har en vision om ett proaktivt arbete mot internetbrottslighet. Säkerhetsincidenter och intrångshärvor kan sprida sig mycket snabbt genom ett stort antal organisationers system, och det finns idag inget organ som har till uppgift att hantera sådana frågor på ett övergripande plan.

  Exempel: Många tusen svenska datorer är komprometterade och ingår i olika typer av botnet, utan att det görs någon samlad insats för att få dem åtgärdade.

  Det närmaste vi har är CERT-SE, men de har inte resurser eller mandat för att agera mer än reaktivt.

  Jag skulle vilja se en samarbetsorganisation där civila experter (från CERT-SE, nätleverantörer och andra aktörer) och poliser från Rikskrim kan arbeta tätt tillsammans för att förbättra säkerheten på nätet. För att något sådant ska fungera behövs det resurser, tydliga mandat, och en effektiv styrning som kan hålla arbetet fokuserat på väsentliga frågor. Börjar man blanda in copyrightbrott och annat småtjafs kommer det snabbt att spåra ur.

  Som ett illustrativt exempel på vad jag tänker mig kan man studera hur holländska polisens High Tech Crime Unit tidigare i år samverkade med Microsoft och andra aktörer för att deaktivera botnettet Rustock.

 2. frekar06 says:

  Leif,

  Vi behöver inte mer av säkerhet på Internet. Allt detta säkerhetstänkande är på väg att förändra Internets struktur till något mer negativt än vad vi har idag. Vi behöver däremot en vision om hur Internet ska kunna användas bättre på olika ställen, som till exempel i skolan. Någon sådan nationell vision finns överhuvudtaget inte.

  Johan,

  Eftersom jag själv ska bli lärare så kommer jag rikta mitt förslag mot skolan. Det som vore av intresse som jag ser det är att man öppnar upp för distansundervisning på grundskolans senare år och gymnasieskolan samt att det införs avsevärt hårdare krav på att modern teknik ska finnas i skolan. Den moderna tekniken har bidragit till att göra den traditionella undervisningen omodern.

  Vi måste få in online kulturen i skolan. Men det är väldigt svårt när våra styrdokument fortfarande inte innehåller mycket till formuleringar om användningen av modern teknik. Vi som vill använda modern teknik som Smart Phones, Surfplattor och så vidare möts idag av att det antingen inte finns resurser eller att man har förbjudit Smart Phones. Med en enkel Smart Phone, Adobe Connect och en app kan man bedriva lärarledd undervisning oavsett var man befinner sig. Det måste bli någon form av förändring här.

 3. Martin says:

  Jag tycker du skall överväga att motionera för Beredskapspolisens framtida utveckling och inte avveckling vi nu står inför.

  Det är inte bara 1500 frivilliga män och kvinnor som ges kalla handen efter många års träning och förhoppningar att kallas in för tjänstgöring. Det finns även en aspekt som rör samhällets krisberedskap nationellt. Då vi idag ser en polisorganisation som inte har resurser för att klara kärnverksamheten på ett betryggande sätt är det förvånande hur man anser sig inte behöva den extra resurs Beredskapspolisen trots allt varit under många år. Vilka signaler ger detta utåt allmänheten och inte minst vilket samhällsansvar vilar egentligen hos beslutsfattare och folkvalda? Norge har lärt sig läxan och satsar istället på samhällets krisberedskap. Sverige gör tvärtom…

  “Tid för ansvar” heter budgetproppen så fyndigt. Ansvar för vadå undrar man?

 4. z999 says:

  Avskaffande av TV-licensen.

  Licensen inskränker rätten att ta till sig samhällsinformation utan att betala en avgift till Sveriges television. Det är långt ifrån säkert att man vill ha utbudet som SVT bjuder på men som man tvingas betala för för att kunna se valfritt utbud.

 5. Don Joan says:

  Kan man motionera om en synligare polis? Isåfall får det bli mitt tips, du förstår vad jag menar. Läkarna rekommenderar ju alltid att man ska motionera mera, ni politiker måste vara i topptrim. Instämmer även i Z999:s kommentar om TV-licensen. Ha de gott och heja GAIS!

Leave a Reply

Your email address will not be published.