Daily Archives: 27/9/2011

Inget partistöd med tomma stolar

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kommuner inte ska behöva betala ut mandatstöd för tomma stolar i kommunfullmäktige. Motivering Såväl efter valet 2006 som 2010 så visade det sig att … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | Leave a comment

Pensionsförsäkringars förmånstagare

Min första motion för året är inlämnad: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att begränsningarna avseende förmånstagare till pensionsförsäkringar bör tas bort. Motivering Den 1 januari 1994 ändrades kommunalskattelagens regler för pensionsförsäkringar så att … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | 2 Comments

Motionsperioden pågår

Som vanligt är alla som läser min blogg välkomna att komma med förslag på riksdagsmotioner. Det är snabba puckar som gäller, måste lämna in motionerna senast på fredag.

Posted in General | 5 Comments