Häkte i Halland

I måndags var jag och besökte polisen i Halland angående bristen på häktesplatser. Det var ett intressant besökt och media var verkligen intresserade. Hallandsposten var kanske inte så oväntat, men att SVT, TV4 och SR Halland också kom visade hur viktig frågan är i Halland. Här lite från Hallandsnytt.

När en myndighet, i det här fallet Kriminalvården, sparar pengar genom en åtgärd som i sin tur skapar större kostnader för andra myndigheter så måste vi reagera. Rättsväsendet som helhet måste fungera och använda skattepengarna så effektivt som möjligt.

Min kollega Ola Johansson i samma fråga.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

2 Responses to Häkte i Halland

  1. Nisse Nilsson says:

    Apropå polisen och helhetssyn, varför blir det inget av med sammanslagningen av länspolisdistrikten till en polismyndighet? Gång på gång kan man läsa om turnébrottslighet som inte upptäcks eftersom polisdistrikten inte har något samarbete och avsaknad av överblick. Nu senast var det människohandel med brittiska asfaltläggare tidigare har det varit åldringsbrottslingar, skimmningsligor, vägpirater och stöldturnéer där minderåriga tränade att stjäla transporterats runt. Vi fick ett enhetligt Skatteverk för snart tio år sedan och även om det inte varit helt smärtfritt så har det inneburit förbättringar och effektivisering skatteuppbörden. Det är hög tid att polisen går samma väg.

    Mvh

  2. Nisse, utredningen pågår och ska vara klar i mars. Det är ingen liten sak att slå ihop de 21 länspolismyndigheterna, den nya polismyndigheten blir Sveriges överlägset största myndighet. Men att det kommer att bli en myndighet kan jag lova.

Leave a Reply

Your email address will not be published.