Alliansen måste våga mer

Maud Olofssons debattartikel på Brännpunkt idag är alldeles utmärkt. En tydlig passning till moderatstämman i Västerås.

Jag kan inte påstå att vi lyckats leva upp till allt som Maud skriver om i vårt allianssamarbete de första tre åren i regeringsställning, men artikeln handlar om Centerpartiets prioriteringar. Vi väntar bara på att moderaterna ska bli mindre “sosse-light” (eller att Centerpartiet blir större än moderaterna, men det dröjer nog till 2014 års val…:-).

Många centerpartister har redan bloggat om detta, men tiden räcker inte alltid till.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

36 Responses to Alliansen måste våga mer

 1. Jonas says:

  Klädsamt att du erkänner att Centern inte lever upp till den egna retoriken. Denna passus i Mauds artikel har onekligen ett stort underhållningsvärde:

  “Centerpartiet kommer fortsatt att vara kritiskt mot ny integritetskränkande lagstiftning”

  Det här är tydligen någon hemsnickrad variant av “Har du slutat slå din fru?”

  Centern går ut med hög svansföring inför stundande val, varpå man villigt låter sig kuperas i regeringsställning. Partiets alldeles egna specialitet är att man sedan låter denna stympning bestå. Den kompromiss man uppnått med andra partier blir i fortsättningen partiets nya politik. Så såg det till exempel ut i FRA-frågan.

  Att Centern överger en tidigare ståndpunkt kan knappast andra partier lastas för.

 2. z999 says:

  Snark…
  Johan drar upp ett intressant ämne som dels handlar att alliansen har svikit (varit otydlig alltså) vissa ideal. Och så kommer FRA/ipred-tramset igen. Med tanke på att vi numera inhyser terroristsympatisörer i landet så är FRA ganska milt för att försvara resten av befolkningen. I framtiden kan vi nog vänta oss större integritetskränkningar.

 3. Oliver says:

  Ja hur var det med Centerns Integritetsdokument?

  Har ni uppfyllt NÅGOT i det dokumentet?

 4. Jag undrar hur många av er som ständigt beklagar er över kompromisser i politiken klarar er ute i det vanliga livet. Samarbetar ni aldrig och kompromissar? Hur får ni ihop livet?

  De som på något sätt trodde i valet 2006 att alla fyra allianspartierna skulle få genom allt som alla står för måste både vara besvikna och tämligen naiva. Oavsett om alliansen eller de rödgröna vinner valet 2010, tror ni att alla fyra eller alla tre ska få genom allt de står för? Förklara gärna hur det skulle gå till.

  Vad gäller FRA så är det fel att vi skulle vara mot signalspaning. Vi har inte ändrat oss i sak att signalspaning behövs i Sverige och att FRA ska finnas kvar. Ta däremot hellre kärnkraften som exempel. Där har vi gått med på att befintliga reaktorer ska kunna få bytas ut mot nya. Det betyder inte att Centerpartiet har börjat gilla eller vill fortsätta ha kärnkraft, men sitter man i en flerpartiregering så måste man komma överens och det innebär kompromisser. Är det konstigt?

  z999, det är inte ofta jag håller med dig, men snark är vi helt överens om. Det känns som att en del personer inte kan tänka på mer än en fråga i taget…

 5. Olof says:

  Jag citerar Ert eget öppenhetsmanifest:

  “Vi ser idag ett tilltagande övervakningssamhälle. Det gäller exempelvis förslag om
  trafikdatalagring, rätt för Försvarets radioanstalt att signalspana på trådbunden
  kommunikation samt rätten att använda hemliga tvångsmedel i förebyggande syfte. ”

  Förklara gärna hur man som väljare ska kunna göra samma tolkning av Centerns politik som du gör “Vi är inte emot signalspaning”?

 6. Jonas says:

  Om någon vill veta lite mer om Centerns svängning i FRA-frågan är denna blogg en utmärkt källa. Partiets talesperson i juridska frågor, en herre vid namn Linander, tog i januari 2007 kraftigt avstånd från hela FRA-förslaget. Jag vill minnas att ord och uttryck som “papperskorg” och “såga vid fotknölarna” användes. Detta alltså sagt av samme man som sedan röstade JA till hela lagpaketet några månader senare.

  Det unika med Centern är inte kompromisserna. Nej, som sagt, partiets specialitet är att det som uppnåtts i förhandlingar sedan också blir partiets politik.

  Men varför bråka om det förgångna. Nu har partiet en jättechans att ändra sig igen. FRA-förslaget ska som bekant utskottsbehandlas under hösten. Det är bara att kavla upp ärmarna och jobba.

 7. z999 says:

  Jonas, jag tycker inte att det är något fel att centern har “svängt” i FRA-frågan eftersom det har tillkommit så mycket (och dragits ifrån). Jag anser inte att han har svängt på något sätt som ger intryck av opålitlighet.

 8. z999 says:

  Med tanke på att 99% av folket tydligen har 100% förtroende för sin internetleverantörs maildatabas så kanske det vore ok att låta dom sköta FRA? Jag menar, de flesta mail som skickas använder inte pgp eller gpg.

 9. Studera gärna det socialdemokratiska signalspaningsförslaget från 2005-2006 och jämför med det som vi har fattat beslut om i riksdagen. Är man motståndare till all signalspaning och vill lägga ner FRA så förstår jag att man inte tycker att det är någon större skillnad, men om man som jag och Centerpartiet står för att det (tyvärr) behövs signalspaning men att denna ska ske så rättssäkert och med så god förhandsgranskning och efterhandskontroll som möjligt så är det mycket stor skillnad mellan förslagen.

  Det var socialdemokraternas gamla förslag som jag sågade och som omnämns i vårt öppenhetsmanifest från 2006. Trafikdatalagringen är vi fortfarande motståndare till.

  Jag tror att de flesta har förmågan att se skillnad mellan varje partis politik och den gemensamma allianspolitiken som bygger på kompromisser. Jag försvarar gärna (de flesta) kompromisserna eftersom jag tycker att de är rimliga när de fyra partiernas olika ståndpunkter vägts mot varandra, men det betyder inte att jag inte fortsätter att driva Centerpartiets politik. Är det så svårt att förstå?

 10. Jonas says:

  Det förslag som du totalsågade i januari 2007 avsåg faktiskt Mikael Odenbergs lagrådsremiss. Visst byggde den sossarnas promemoria, men det var väl ändå din regering som gick vidare med förslaget? Du fällde dina hårda omdömen inför lagrådets behandling av alliansens förslag. Märkligt att du inte själv har koll på detta. Se efter i ditt eget bloggarkiv.

  “Trafikdatalagringen är vi fortfarande motståndare till”. Vackert så, men ni är inte motståndare till FRA:s trafikdatalagring, som kommer att få ske utan prövning mot ändamålskatalogen. Det är ett slarvigt förbiseende. Här ser centern inga problem med att enkildas trafikuppgifter (svenska, norska, finska, danska, ryska etc) kan komma att samlas in med hänvisning till FRA:s egna utvecklingsbehov. Det verkar snurrigt.

  Beträffande kompromissandet så har ju redan Centeruppropet förtjänstfullt påpekat problemet. Men de har väl inte heller förstått. Det senaste stämmobeslutet visar också vilken splittring som alltjämt finns inom partiet i FRA-frågan.

 11. Ola says:

  Johan skriver…

  “Det var socialdemokraternas gamla förslag som jag sågade och som omnämns i vårt öppenhetsmanifest från 2006.”

  Men snälla du Tomas B lade aldrig fram förslaget i riksdagen utan han kastade det i papperskorgen på grund av att det inte var integritetsäkert.. Men ni tog upp det ur papperskorgen och lade fram förslaget.

 12. Nan says:

  Tja, det låter som alliansen kan behöva ta SJ till upptuktning, har man inget ID-kort eller körkort så har man i stort sett kommunarrest i Sverige numera. Går det någon sorts övervakningsvirus i statsapparaten, eller?

  (Saknar de så fullständigt marknadskompetens på SJ att de inte kan kan göra en fungerande prisstruktur, dvs. en som inte ger några större möjligheter för vinster på biljettspekulation?)

 13. Hans J says:

  Ja, har “proppen” helt gått ur statsapparaten?

  Vad är det frågan om?????????

  Jag kommer aldrig att visa legitimation på tåg i Sverige!

  Det kan komma till handgemäng men detta kommer inte på fråga!

  Johan Linander!

  STOPPA DETTA!

 14. Jonas, länka gärna till mitt inlägg i januari 2007 där jag “totalsågade”. För något sådant kommer jag inte ihåg och hittar inte heller vid en snabb genomsökning. Om jag minns rätt var det så att socialdemokraternas ursprungliga förslag skickades till lagrådet för att grundlagsenligheten skulle avgöras, men då hade inte vi som parti tagit ställning och det var som sagt precis samma dåliga förslag som sossarna hade tagit fram.

  FRA kommer inte alls syssla med någon trafikdatalagring motsvarande den som direktivet tvingar oss att genomföra.

  Visst finns det en splittring inom Centerpartiet om signalspaningen, har jag förnekat det? Dock är de allra flesta, även bland kritikerna, för att Sverige faktiskt behöver FRA och signalspaning.

  Ola, FRA ligger under försvarsdepartementet och inte under justitie, så det var inte Bodström som varken tog fram eller kastade förslaget. Sanningen är att det var den dåvarande socialdemokratiska försvarsministern Leni Björklund som tog fram förslaget och som verkligen ville genomföra det. Valet 2006 närmade sig dock och eftersom Thomas Bodström, som justitieminister, redan fått så oerhört mycket kritik för sina integritetsfientliga förslag så vågade inte socialdemokraterna lägga fram förslaget före valet.

  Nan, jag hörde kort (var i Danmark) om SJ:s förslag på personliga biljetter pga förfalskningar och organiserad vidareförsäljning. Tycker inte att det låter som någon vidare bra idé, de får komma åt sina problem på andra sätt.

  Tågtrafiken i Sverige kommer att avregleras och det tror jag är det bästa sättet för att få marknadsanpassade priser.

 15. Jonas says:

  Då ska vi friska upp minnet lite.

  Vi kan börja med det beramade uttalandet i Ekot 28 juli 2006, där du uttalade dig principiellt om övervakning:

  Visst måste vi bekämpa grova brott, och när det finns skälig misstanke om mycket grovt brott så måste samhället kunna telefonavlyssna, och kanske också kunna kontrollera e-posttrafik mellan brottslingar.
  -Men är man inte misstänkt för ett brott, då ska man vara alldeles säker på att man inte blir övervakad av samhället, säger Johan Linander.

  Från din blogg 2007-01-07:

  Jag hade hoppats på att inte behöva skriva om FRA igen

  I början av november såg någon tyvärr till att väcka liv i frågan igen och sedan dess har jag varit med i diverse diskussioner. Att det finns olika åsikter mellan Försvarsdepartementet och Justitiedepartementet är tydligen ingen hemlighet. Jag hoppas att det inte heller finns något tvivel om var jag står i den här diskussionen.

  I januari 2007 skrev Henrik von Sydow på DN Debatt att FRA-förslaget borde slängas i papperskorgen, där det hör hemma. Detta kommenterade du på följande sätt den 11 januari:

  Min riksdagskollega Henrik von Sydow har idag stark kritik mot FRA-förslaget på DN-Debatt. Jag skulle kunnat skriva ungefär samma saker som han gör, men det är bra att det är en moderat som kritiserar det moderatledda försvarsdepartementets förslag

  Inför lagrådets yttrande skrev du den 20 januari 2007:

  Jag är övertygad om att det blir en rejäl sågning. Kan inte tänka mig att Säpo, Registernämnden och justitiedepartementets jurister har så fel som försvarsdepartementet tycker.

  Vidare i kommentarerna till ovanstående inlägg:

  Du har rätt i att det inte finns några garantier för att lagrådet stoppar förslaget, men jag tycker att det är bättre att lagrådet sätter stopp redan nu innan förslaget går längre i processen. Kom också ihåg att lagen måste antas av riksdagen. Om Centerpartiets riksdagsgrupp säger nej så kan inte förslaget antas. Alternativet är att regeringen (minus Centerpartiet) skulle göra upp med socialdemokraterna istället och det är uteslutet.

  Sedan är nästa fråga om FRA ska få spana i tråd på samma sätt som i luften (radio och satellit). Där är jag övertygad om att det finns ett behov, men inte att det behovet är så stort att det klarar en proportionalitetsbedömning gentemot den risk för kränkning av personlig integritet som skapas.

 16. Jonas says:

  “FRA kommer inte alls syssla med någon trafikdatalagring motsvarande den som direktivet tvingar oss att genomföra”

  Ingen har påstått att signalspaningslagen ålägger FRA att spara alla trafikuppgifter. Där finns givetvis en skillnad mot direktivet. Däremot har ni skapat ett lagrum, som möjliggör omfattande trafikdatalagring inom ramen för FRA:s s.k. utvecklingsverksamhet.

  Varför ska FRA ges möjlighet att inhämta trafikuppgifter, som kan hänföras till enskilda, utan att dessa sökbegrepp prövas mot ändamålskatalogen?

  Så snart det gäller fullständiga abonnentuppgifter som t.ex. telefonnumer eller e-postadresser, borde sådan inhämtning först prövas mot den gängse ändamålskatalogen. Är det inte ganska självklart?

  Ni i JuU har nu alla chanser att föreslå en justering.
  Det är en mycket enkel sak att åtgärda, och borde inte heller vålla någon politisk strid.

  Hur stor omfattningen är vet varken du eller jag, men i FRA:s interna dokument som läckte ut i fjol talas om “stora mängder”, och det framgår att myndigheten är mycket angelägen om att kunna lagra trafikdata i utvecklingsverksamheten även i fortsättningen.

  Det finns ju också uppgifter från NSA och GCHQ som vittnar om hur signalspaningen strävar efter att samla in så många trafikuppgifter som möjligt.

 17. Jonas, mycket text, men inget där jag “totalsågar” det FRA-förslag som vi sedan röstat genom.

  Vad gäller det första från Ekot om övervakning av svenska folket så sysslar inte FRA med någon övervakning av svenska folket, så vari ligger motsättningen?

  Att jag stod på justitiedepartementets sida i diskussionen med försvarsdepartementet finns det inget tvivel om. Det förslag som de skickade till lagrådet, dvs sossarnas gamla förslag, var inte tillräckligt rättssäkert. Det var också det förslaget som Henrik von Sydow skrev om på DN Debatt. Det förslag vi senare har röstat för är något helt annat i frågan om rättssäkerhet.

  Det stämmer att jag trodde att lagrådet skulle vara mycket kritiska till sossarnas gamla förslag som Odenberg fick skicka till lagrådet, men så blev det (tyvärr) inte. Det påverkade hela den fortsatta behandlingen av frågan.

  Så fortfarande kvarstår frågan hur du kan påstå att jag tagit avstånd från den signalspaningslagstiftning som nu finns och som jag har röstat för? Jag tycker inte att det blev helt perfekt, men jag har inte “totalsågat” eller “svängt i frågan”. Vad gäller det ursprungliga socialdemokratiska/Leni Björklund/Mikael Odenberg-förslaget så tycker jag fortfarande att det var rättsosäkert och det skulle jag aldrig rösta för.

  Jag tycker att du överdriver problemet med att FRA ska få ha en utvecklingsverksamhet för att förbättra sina söksystem. Det går säkert att göra ytterligare förbättringar i lagstiftningen runt detta, men den frågan är liten i jämförelse med att vi ska genomföra hela trafikdatalagringsdirektivet.

 18. Jonas says:

  Det är inte många som håller med dig om att det förslag ni röstade om i juni 2007 är väsensskilt från Odenbergs lagrådsremiss. Henrik von Sydow var förresten utkvittad, medan du villigt tryckte på JA-knappen. Det var också denna lag som Centrum för rättvisa anmälde till Europadomstolen 2008.

  Nu vill du framhålla att det egentligen inte var Odenberg du kritiserade utan Leni Björklund. Du är rolig, du.

  Det är uppenbart för alla som kollar ditt bloggarkiv att Centern vek ner sig efter lagrådets yttrande.

  Nej, jag håller inte alls med om att FRA:s trafikdatalagring är en liten fråga. Det är ni lagstiftare som måste förklara för medborgarna varför FRA ska ges dessa möjligheter. Det har ni misslyckats med. Du vet också att man i förarbetena klargör att materialet från utvecklingsverksamheten ska kunna användas i kärnverksamheten.

  Det är lätt att åtgärda saken genom ett par kompletterande skrivningar i nuvarande lagförslag. Sen har ni det hela ur världen.

  Slutligen: Denna formulering tror jag du kommer att få äta upp:

  “Vad gäller det första från Ekot om övervakning av svenska folket så sysslar inte FRA med någon övervakning av svenska folket, så vari ligger motsättningen?”

  Kul.

 19. Jonas says:

  En sak till:

  Just FRA:s inhämtning av trafikdata tror jag är den del i det nu aktuella lagpaketet som Europadomstolen skulle anmärka på. Resten skulle nog dessvärre passera.

  Låt inte direktivet sluka all uppmärksamhet. Det är naturligtvis en stor fråga, men för den skull behöver man inte förminska problemet med FRA:s breda trafikdatalagring.

 20. Ola says:

  Ja det stämmer att det var försvarsministern Leni Björklund som tog fram förslaget..men det vart stoppat av TB. Det har då han själv sagt Och han måste ju veta bättre varför det stoppades än vad du Johan vet eller hur. Och mins inte jag fel så röstade S nej till FRA för ett är sedan.

 21. Det var i juni 2008 som den nuvarande signalspaningslagen antogs. Då var jag föräldraledig och deltog inte i omröstningen.

  Nog kritiserade jag Odenberg alltid, varför skulle jag förneka det?

  Om du nu är så väl insatt i signalspaningslagen så borde du också veta vad FRA får signalspana på. Men ditt svar är väl (som tyvärr många andras) att det intressanta inte är vad FRA får signalspana på utan vad de skulle kunna signalspana på om myndigheten och kontrollorganen var genomkorrumperade.

  Vidare låter det som att FRA skulle syssla med en bredare trafikdatalagring än vad direktivet tvingar fram, så är det verkligen inte.

  Ola, det var inte Bodström som stoppade Leni Björklunds förslag, det var den socialdemokratiska regeringen. Anledningen var (du tror inte att Bodström förskönar historien…?) att S-regeringen, med Bodström i spetsen, fått så oerhört mycket kritik för integritetskränkande lagar att de inte ansåg att de klarade av en till före valet. Men hade socialdemokraterna vunnit valet 2006 kan du vara alldeles övertygad om att förslag om signalspaning i kabel hade återkommit. För övrigt tycker alla sju riksdagspartierna numera att det behövs signalspaning i kabel.

  Nog debatterat om signalspaning, känns liksom som att denna debatt går in på sin 38:e repris.

 22. Jonas says:

  Vem har påstått att FRA:s trafikdatalagring skulle var mer långtgående än direktivet? Sanningen är väl att ingen vet (utom FRA förstås).

  Jag och andra pekar på det lagrum som finns i det liggande förslaget, och som möjliggör en bred trafikdatalagring. Det har med all önskvärd tydlighet framgått hur FRA avser att använda uppgifterna. Ett användningsområde är att göra historiska sökningar inom ramen för godkända spaningsuppdrag.

  Metoden är alltså densamma som gäller vid polisens behov av trafikuppgifter.

  I Anders Erikssons utredning kan man för övrigt läsa att FRA i flera år utfört sådana trafikkartläggningar åt polisen. Så det är absolut inget nytt.

  Du måste förstå varför vi har svårt att se detta som en bagatell.

  Varför ska inte dessa breda sökbegrepp genomgå samma prövning mot underrättelsebehoven som övriga?
  Det är den frågan ni lagstiftare måste svara på, eller helt enkelt göra en ändring i liggande förslag.

 23. Nan says:

  “Nog debatterat om signalspaning, känns liksom som att denna debatt går in på sin 38:e repris.”

  FRAs (eller någon annan statlig myndighets) avlyssningsmandat är en permanent nagel i ögat för många, inklusive mig eftersom principen strider mot min tolkning av mänskliga rättigheter. Att alla nuvarande riksdagspartier stödjer detta, och det var mer än ett år sedan beslutet togs i riksdagen förändrar inte detta. Att ignorera frågan gör inte att den försvinner, resultatet är att Piratpartiet (rättmätigt) vinner mark. På samma sätt som man tidigare under många år ignorerat problemen med invandring vilket gjort att SD vunnit mark (vilket mycket riktigt bromsats något när alliansen tagit upp frågorna).

  Om man bara tvingar på omgivningen sin uppfattning löper man en överhängande risk att trycket bara byggs upp och kommer tillbaka som ett klubbslag.

 24. Jag menade inte att det var slut med all debatt kring signalspaning, men för den här gången när inlägget inte ens handlar om detta. Jag tror att de flesta kan förstå att det även finns andra saker behöver debatteras.

 25. Hans J says:

  @Johan Linander:

  På tal om signalspaning. 😉

  Vi kan skippa debatten om du vill. Det är ju solklart att FRA-lagen hör hemma i papperskorgen. Då kanske också debatten äntligen kan lägga sig.

 26. Nan says:

  Kommentar om detta? Åsiktsregistrering motiverat enligt regeringen Dags att höja rösten när en utredning överhuvudtaget ens kan överväga att tillåta sökbara generella åsiktsregister (eftersom i stort sett alla familjer som genomgår en skilsmässa med barn hamnar i Soc arkiv). Dessutom hos en myndighet som det är välkänt att den läcker som ett såll.

 27. De som har suttit i utredningen tycker nog att det är en bra idé utifrån sina bevekelsgrunder, men integritetsperspektivet har de missat totalt. Skulle aldrig tro att någon regering lägger fram ett sådant förslag. Trist att det finns bloggare, som den du länkar till, som inte har förstått att de förslag som statens offentliga utredningar kommer fram till inte per automatik är något som regeringen står bakom.

 28. Nan says:

  Jo, jag tror nog du skulle skrika som en stucken gris om någon försöker baxa igenom ett sådant förslag. Men jag ser det faktiskt som mycket oroande att man ens tycker det är rumsrent att skriva ett sådant förslag.

 29. Nandi says:

  “Att detta skulle kunna få förekomma inom socialtjänsten ansågs av såväl Lagrådet som regeringen som klart motiverat”

  Jag vill gärna att ni hjälper mig om jag tolkat detta fel. Vad menar man med att regeringen ansåg att det skulle vara klart motiverat, om det inte innebär att regeringen stödjer tanken?

 30. Nandi, du får läsa lite mer än bara det citatet. Så här står det på sid 304 i utredningen:

  “En fråga som särskilt har diskuterats i förarbetena till SoLPUL (jfr 2000/01:80 s. 144, 176 och 272) är om socialtjänsten skulle få behandla personuppgifter som avslöjar politiska åsikter. Att detta skulle kunna få förekomma inom socialtjänsten ansågs av såväl Lagrådet som regeringen som klart motiverat.”

  Det var alltså regeringen 2000-2001 som tyckte att det var klart motiverat, med andra ord den gamla socialdemokratiska regeringen. Alliansregeringen har inte uttalat något stöd för förslaget.

 31. Nan says:

  Nu verkar konceptet med sue-out-of-business kommit till Sverige på allvar: SR: Ny TPB-leverantör hotas av stämning

 32. Inte så oväntat. En mer positiv nyhet hittade jag på svd.se.

 33. Nan says:

  Kanske inte oväntat, men lagstiftningen borde varit gjord så att man inte kan tvinga på oskyldiga rättegångskostnader. I detta fall att man inte kan få till dem som part i ett civilmål då det inte finns ett partsförhållande mellan skivbolagen och internetleverantören. Påverkan utan partsförhållande bör kräva brottmål.

 34. Nan says:

  Det här blir intressant: Åsa Torstensson och Christian Engström kommer att “drabba samman”? EU-förlikningen om telekompaketet startar. Några förhandstips?

 35. Det är en oerhört komplicerad fråga. Jag ska ha en större genomgång av frågan imorgon och sedan hoppas jag kunna lösa förlikningen…:-)

  Sanningen är ju att vi inte är helt överens inom Centerpartiet.

 36. Nandi says:

  Tack för upplysningen! 🙂 Ska genast rättas! Dock fortfarande uppseendeväckande.

Leave a Reply

Your email address will not be published.