Vi prioriterar de sämst ställda pensionärerna

Svar till ”Pensionärernas tur” i Kristianstadsbladet 28 augusti.

Vi i Centerpartiet tar ansvar för landets ekonomi. Även om vi går in i ett valår så ställer vi inte upp på att utlova förbättringar för alla med pengar som inte finns. Sådana ofinansierade löften får andra partier stå för. Den globala ekonomiska krisen gör att vi måste använda de begränsade resurser som finns på rätt sätt.

En av Centerpartiets högsta prioriteringar är att förbättra för landets pensionärer. Men istället för att varje pensionär skulle få en blygsam pensionshöjning så väljer vi hellre att koncentrera de resurser som finns till att förbättra lite mer för de sämst ställda pensionärerna. Jag förstår att alla inte ställer upp på denna prioritering på dem som har det svårast att få privatekonomin att gå ihop, men vi i Centerpartiet står för den politiken.

När det gäller jobbskatteavdraget så har det från första början varit ägnat till att skapa större incitament till att arbeta och ger låg- och medelinkomsttagare störst procentuell skattesänkning. Inte en enda pensionär har fått det sämre för att vi infört jobbskatteavdraget. Tvärtom, så fick alliansens politik för fler i arbete ner utanförskapet i landet och med detta så ökade också pensionerna som numera är knutna till landets ekonomiska utveckling. Åren 2007-2009 har denna politik och det nya pensionssystemet gett pensionärerna goda nettopensionsökningar. I år stiger pensionerna med 4,5 % enligt Försäkringskassan.

När nu den globala krisen drar över Sverige så har vi en mycket svag inkomstutveckling och det balansindex som styr inkomstpensionerna sänks som en följd av detta. Så med samma skäl som pensionerna ökat de senaste åren så sjunker de nästa år. För att undvika för stora svängningar så kommer nedgången att spridas ut över längre tid.

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.