Tag Archives: Öresunds-Nytt

Öresunds-Nytt

Öresunds-Nytt– förbättra kunskapen genom bättre nyhetsförmedling Tyvärr har Öresundsfrågorna fått en alldeles för liten uppmärksamhet i den skånska valrörelsen. För många skåningar är gränshindersfrågor, ny förbindelse över norra Öresund och andra frågor relaterade till Öresundsregionen av största vikt för hur … Continue reading

Posted in Pressmeddelanden | Tagged , , | 5 Comments