Datalagringsdirektivet måste göras frivilligt

Debattartikel i SvD igår.

Författningsdomstolen i Tyskland underkände i dagarna landets version av datalagringsdirektivet. I höstas fälldes Sverige av EG-domstolen för att direktivet inte har genomförts. Piratpartiet profilerar sig nu som det enda parti som är emot datalagringsdirektivet. Det stämmer inte. Centerpartiet var emot direktivet redan vid dess tillkomst i Europaparlamentet och vi jobbar fortfarande, både i Bryssel och i Stockholm, för att direktivet ska ändras så att vi slipper genomföra det i Sverige.

Datalagringsdirektivet klubbades igenom av EU 2005. Det var den dåvarande socialdemokratiska regeringen, med före detta justitieminister Thomas Bodström i spetsen, som var pådrivande. Av de svenska ledamöterna i Europaparlamentet var det vid omröstningen bara de socialdemokratiska som röstade för. Den socialdemokratiska regeringen lyckades inte genomföra sitt eget direktiv innan alliansregeringen tog över i Sverige 2006, och det är där vi befinner oss nu.

Centerpartiet har hela tiden arbetat för att undvika ett genomförande av direktivet. Direktivet innebär att alla EU-medborgares kommunikationsdata, så som sms, telefonsamtal och e-mail, lagras i upp till två år. Detta utan någon som helst urskiljning eller utan föregående brottsmisstanke. Det är en övervakningsapparat som saknar motstycke.

Det är en mycket trängd situation vi befinner oss i nu. Å ena sidan vill vi absolut inte genomföra datalagringsdirektivet, med alla de integritetskränkningar som det medför. Å andra sidan är det inte, som vissa tror, möjligt att bara sopa problemet under mattan och blankt vägra genomföra direktivet. Effekten av det skulle nämligen bli att Sverige gång på gång skulle dömas till bötesbelopp i mångmiljonklassen. Böter som svenska skattebetalare skulle behöva stå för.

Tidigare har vi i riksdagen haft stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet i vår strävan att förhindra att datalagringsdirektivet genomförs i Sverige. Det är olyckligt att de nu har övergivit den linjen till förmån för ett samarbete med Socialdemokraterna. Än mer olyckligt är att de har gått med på Socialdemokraternas krav på en längre lagringstid (ett år) än vad direktivet kräver (sex månader).

Centerpartiet har i förhandlingarna med Allians för Sverige lyckats få igenom att om direktivet ska genomföras i Sverige så ska minimitiden tillämpas. Det är detta förhandlingsdokument som läckt ut och som används i debatten för att bevisa att Alliansen redan har beslutat att genomföra direktivet. Det stämmer alltså inte. Centerpartiet kämpar fortfarande med full kraft för att direktivet inte ska genomföras i Sverige.

Ett sätt att uppnå detta på är att förändra direktivet så att det görs frivilligt för länderna att genomföra. Vi uppmanar därför de ansvariga kommissionärerna, Cecilia Malmström och Neelie Kroes, att målinriktat arbeta för att en sådan förändring blir av. Frågan måste också lyftas i Europaparlamentet. I nuläget är det endast två svenska partier på plats i Bryssel, Centerpartiet och Piratpartiet, som på allvar försöker göra någonting åt datalagringsdirektivet. Vi behöver bli fler som tillsammans med oss arbetar för att förhindra att direktivet genomförs i Sverige.

Lena Ek
europaparlamentariker (c)

Johan Linander
rättspolitisk talesperson (c)

Annie Johansson
talesperson i integritetsfrågor (c)

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

18 Responses to Datalagringsdirektivet måste göras frivilligt

 1. floodis says:

  Varför Ja till FRA men Nej till datalagringsdirektivet?

 2. Två helt olika saker och två helt olika syften.

 3. ConnyT says:

  Så sant Johan. FRA uppgifterna blir direkt tillgängliga för staten (även innehållet) utan att behöva krångla med att gå via en brottsmisstanke först.

 4. Jakob says:

  Johan, syftena brukar ändras med tiden. Det visar historien när det gäller övervakning och lagring av uppgifter.

  Den allvarliga delen i FRA-lagen är ju själva skapandet av en ny infrastruktur, där staten bereder sig tillgång till den gränsöverskridande trafiken.

  Till detta ska läggas det generösa regelverk som ger FRA rätt att masslagra trafikuppgifter i utvalda signalbärare för eventuella framtida behov. Dessa data behöver vid inhämtningstillfället inte ha någon koppling till yttre hot. Uppgifterna får dessutom samlas in för ett syfte och senare användas för ett annat. Den ändamålsglidningen måste ni vara särskilt stolta över.

  Att FRA-övervakningen i främsta rummet påstås träffa utländsk trafik är av underordnad betydelse. Vi talar här om fundamentala principer.

 5. Det är klart att det inte behövs någon brottsmisstanke för signalspaning eftersom signalspaning inte handlar om brottsbekämpning.

 6. Jakob says:

  Brottsbekämpning är inte nödvändigtvis liktydigt med inledande av förundersökning. Naturligtvis kommer FRA att utnyttjas i det arbete som utförs innan en brottsutredning startar.

  Nu ska Runar Viksten utreda de närmare formerna för denna verksamhet. Med tanke på den lojalitet som han tidigare visat FRA lär inte hans förslag bli någon överraskning.

  Läser man Anders Erikssons utredning så råder det inga tvivel om att FRA:s polisiära spaning i hög grad är riktad mot individer. Centern har redan ställt sig bakom huvudpunkterna i den utredningen, dvs att åtminstone Säpo ska kunna utnyttja FRA i underrättelsearbetet som föregår en eventuell brottsutredning. Är då inte FRA verksamt på det brottsbekämpande området?

  Låt mig också ta ur dig en villfarelse. Brottsmisstanke är ett centralt begrepp även i underrättelsevärlden. Tro inget annat.

  Skillnaden är bara att det i regel rör sig om vagare misstankar. Inte sällan handlar det dessutom om spaning riktad mot enskilda i stor omfattning. Ja, i betydligt större omfattning än övervakningen inom tvångsmedelslagstiftningen någonsin kommer i närheten av.

  Är det Ingvar Åkesson och hans gelikar som har lurat i dig något annat, Johan? Tänk vad ett litet studiebesök ute på Lovön kan ställa till med. Jag föreslår att du tänker själv. Det brukar du vara bra på.

 7. Pingback: Ledande C politiker om Datalagringsdirektivet | Oscar Fredriksson (C)

 8. Pingback: FRA-lagen krymper Datalagringsdirektivet till historisk kuriosa « Liberal och långsint…

 9. steelneck says:

  Det är en övervakningsapparat som saknar motstycke.

  Övetrräffas bara av FRA-lagen som i effekt har konsekvensen att lagen förbjuder privat kommunikation genom att operatörerna tvingas ge FRA kopior av privat kommunikation, detta är konsekvensen, oavsett syftet. Detta är du för, därmed har du ingen som helst trovärdighet i datalgringfrågan.

  Datalagringen, FRA-lagen, hemliga tvångsmedel där även icke misstänkta blir avlyssnade, överskottsinformation som får användas utan reell misstanke, IPRED, förslag om att tillåta polisen att installera dold programvara, förslag om att tillåta brottsprovokation, PKU-register-soppan, ACTA-debaklet, RFID-märkning av brev, PNR-avtalet. Vid EU-valet utlovades passfrihet mellan länder, idag har vi SJs psykbryt med legitimationskontroller så att vi inte ens kan åka till grannstaden utan “inrikespass”, bussbolag som registrerar resenärer, övervakningskameror i snart varannat gatuhörn, skolungdomar kameraövervakas, skolungar som måste legitimera sig vid skolbespisningen. En näringsminister som föreslår övervakning via elmäteren, säkerligen föreslaget av dem som tillverkar elmätare. De nya övervakande kassaregistren som får småföretag att lägga ned, säkerligen föreslaget av dem som tillverkar just kassaregister. Det paranoida penningtvättdirektivet där folk nu måste skicka en kopia av sin legitimation till banken och folks transaktioner skall övervakas än mer. SWIFT-cirkusen. Svartlistningar skyddade från insyn inom olika områden. Politiker som föreslår angiverilagar, fotoförbudslagar. Militär som tillåts användas mot den egna befolkningen, osv.. Det här var ända bara en liten del, finns säkert långt mycket mer.

  Fatta! När fan skall ni säga stopp och börja riva upp galenskaperna? Böter i miljonklassen? Så vaddå, nån djävla gång måste ni säga stopp om det så innebär ett utträde ur EU och brytande av en lång rad internationella avtal. Grundläggande fri- och rättigheter får inte vara förhandlingsbart in absurdum, nån djävla gräns måste väl ändå finnas. Var går din gräns Linander? Vad kommer du att föreslå när folk fått nog och börjar ta saken i egna händer? Vi närmar oss den gränsen för var dag som går nu. Ser du inte vilken frunktansvärt ond spiral ni är på väg att sända in samhället i? Dammluckorna verkar ha rämnat totalt, stat, politik och myndigheter har blivit fullständigt paranoida.

 10. Vore sorgligt ifall historien upprepar sig.

  Sverige var först i världen med att grunda Statens institut för rasbiologi i Uppsala, med samtliga riksdagspartiers stöd. När institutet öppnade på nyårsdagen 1922 blev det det första statliga rasbiologiska institutet i världen.

  Det utgjorde senare den “vetenskapliga” grunden till nazisternas politik i detta avseende, och folkmorden i koncentrationslägren under andra världskriget.

  Vad kommer Stockholmsprogrammet med bl.a FRA och datalagringen att leda till i framtiden?

  Johan Linander och övriga riksdagsledamöter har här ett personligt ansvar, att inte detta upprepas, att tänka bortom den egna näsans räckvidd!

 11. Jakob, det är ingen som har lurat i mig någonting.

  Steelneck, din slutsats är att Sverige ska lämna EU. Det är tydligt. Jag drar inte samma slutsats. Det är inte heller så att FRA skulle ha en kopia av all privat kommunikation.

  Galileo, jag tycker inte om datalagring, men att koppla ihop det med rasbiologisk forskning är inte seriöst.

 12. steelneck says:

  Om det är vad som krävs, Ja. Men jag är samtidigt fullt övertygad om att det inte behöver gå så långt, så länge viljan finns. Men er vilja vuppenbarligen den rakt motsatta, en del av EUs galenskaper är ju initierat från svensk håll och ännu mer har inte med EU att göra alls.

  På 80-talet så hade en politiker avslutat hela sin karriär om det som införs idag ens hade föreslagts och då skall vi komma ihåg att det var en tid med betydligt mer reella faror och tom. terrorism i vår närhet. Måste ni verkligen ha sådana avskräckande exempel härjandes i europa innan ni ser vad ni håller på med? Det verkar då inte bättre eftersom vår frihet att inte vara kontrollerade och övervakade var vårt kollektiva vapen gentemot öst på den tiden.

  Idag verkar Gorbachev får rätt, europas politiker försöker bygga upp ett nytt sovjet. Gissa om jag håller med Nigel Farage i det han säger just här om den byråkrat-tillsatte presidenten. Det är nästan så långt från demokrati man kan komma. Nigel anser också att vi bör vara beredd att lämna EU om galenskaperna fortsätter och det inte börjar tas rejäla steg tillbaks mot demokrati.

  Det som sker idag från politiskt håll är precis samma paranoida beteenden som drev politruckerna och apparatniksen i öst. De satte också effektiv brottsbekämpning före alla andra värden i samhället. Det är precis samma oansvar i botten och det sänder på sikt in samhället i precis samma onda spiraler där hederligt folk hukar och försöker leva sitt liv “under radarn”. Det drabbar hela landets innovationskraft och därmed ekonomin. Du har ju själv erkänt att du inte vill ta ansvaret det innebär att bedöma om regeringen går för långt, det ansvaret ville du att någon annan skall ta. Varför? Känns det obekvämt att gå emot husse? När riksdagspolitiker resonerar så, då är vi farligt ute och då har det redan gått väldigt långt.

  Att det redan gått väldigt långt syns med all tydlighet även ute i samhället. Hederligt folk, medelsvensson har till och med börjat ursäkta er och registrering/övervakning av dem själva, trots att de vet att samhället inte blir ett dugg bättre av kontrollerna och övervakningen av just dem. De har redan kommit dithän att hukandet börjat, troligtvis har också folk i breda lager börjat besvara enkäter och undersökningar såsom de tror att makten vill att de skall svara. Kort sagt, i en alltför kontrollerad omgivning, tenderar folk att abdikera ansvar. Det sker idag och det leder till än större misstro och med det än mer övervakning och registrering. Detta bär du på ditt ansvar Linander, du har varit med.

  Att på förhand övervaka folk utan reell brottsmisstanke, alltså preventivt, det är att vara paranoid. De som protesterar agerar däremot inte på fantasier, lagarna som införs är inga fantasier. Det är realiteter och att agera utifrån realiteter är motsatsen till att vara paranoid.

 13. z999 says:

  “De som ger upp sin frihet för säkerhet kommer inte att uppnå någondera”
  -citat från Rosevelt som citerade någon annan president.

 14. z999 says:

  Eh, Benjamin Franklin var det som sa det först. Långt före FRA.

 15. Cnab says:

  Nej Johan, datalagringsdirektivet ska inte alls vara frivilligt. Det ska förbjudas.

 16. frekar06 says:

  Cnab,

  Jag håller helt med dig om datalagringen, det ska förbjudas.

  Johan,

  Europaparlamentet har idag gjort klart för kommissionen att ACTA-förhandlingarna nu måste öppnas omedelbart och att man absolut inte kommer acceptera USA:s krav på hårdare upphovsrättslagar. Om kommissionen inte gör som Europaparlamentet vill så kommer parlamentet dra kommissionen i Bryssel inför domstol. Det är vad jag kallar för att sätta handling bakom orden. Det är tur att vi har ett Europaparlament som går från ord till handling, tänk vad bra det skulle vara om regeringen här hemma också hade gjort det, regeringen talar sig varm om öppenhet, men när det väl kommer till kritan är det bara fina ord, man sätter ingen handling bakom orden. Nu får vi bara hoppas på att Europaparlamentet också sätter stopp för lagringen och utbytet av passagerardata (PNR-avtalet). Då kan det här bli riktigt bra och det vore dessutom ytterliggare en käftsmäll mot kommissionen och dess politik för att skapa ett övervakningssamhälle!

 17. Cnab och frekar, det är självklart att man kan sitta vid sidan om och säga att datalagringsdirektivet ska förbjudas. Men jag sitter inte vid sidan om, Annie Johansson och Lena Ek sitter inte heller vid sidan om. Vi tänker göra skillnad och då gäller det att hitta möjliga lösningar. Eftersom nästan alla EU-länder redan har implementerat datalagringsdirektivet i sina nationella lagar och många länder redan hade en datalagringslag före direktivets tillkomst så är det högst osannolikt att Kommissionen och rådet skulle komma överens om att helt ta bort datalagringsdirektivet.

  För att kunna nå framgång lägger vi därför förslaget att direktivet ska omförhandlas så att det blir frivilligt. En väg som vi tror är möjlig. Att välja en omöjlig väg leder aldrig till resultat.

  Vad gäller öppenhet i ACTA-förhandlingarna så är vi helt överens.

 18. frekar06 says:

  Johan,

  Det kan bli så att hela direktivet underkänns av Europadomstolen i Strasbourg. Direktivet om datalagring har än så länge inte prövats mot Europakonvention om de mänskliga rättigheterna. Om Europadomstolen slår fast att direktivet inte är förenligt med Europakonventionen är det omöjligt för Sverige att införa eller ha kvar direktivet om datalagring i lagstiftningen, då det i så fall strider mot Regeringsformen där det står att vi inte får ha lagstiftning som strider mot Europakonv. I och för sig har en tysk förvaltningsdomstol redan slagit fast att datalagringsdirektivet strider mot Europakonventionen, ett utslag som möjligen kan ses som ett tecken på hur det förhåller sig när det gäller datalagringens förenlighet med Europakonventionen. (En tysk grupp har vänt sig till Europadomstolen för att få direktivet ogiltigförklarat, men det tror jag att jag skrivit i tidigare kommentarer)

Leave a Reply

Your email address will not be published.