Kul stämning inom socialdemokraterna….2

Två socialdemokrater på valupptakt i Stockholm köpte sex och tog med de prostituerade till en LO-lägenhet som de hade tillgång till. Båda kandiderar till kommunfullmäktige i vars en kommun i Mellansverige och med all sannolikhet finns de högt upp på sina valsedlar (annars hade de inte varit på central valupptakt i Stockholm). Hur dåligt omdöme får man ha?

Jag är lite osäker, men jag skulle tro att det är för sent att trycka om valsedlarna och med andra ord kommer de båda att finnas med som kandidater för Socialdemokraterna i valet.

This entry was posted in General and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Kul stämning inom socialdemokraterna….2

  1. Pidda says:

    Tydligen platserna 27 respektive 31, knappast valbart ens till suppleantposter.
    Att de var på valupptakten beror snarare på knytning till LO-fackens valarbete…

  2. Hur många var på den där valupptakten?

Leave a Reply

Your email address will not be published.