Dags för en blocköverskridande regering

Krönika 3 december 2014

Sverige mår inte bra av det politiska kaos som Sverigedemokraterna har ställt till med. Det skapar politisk handlingsförlamning, osäkerhet i svensk ekonomi och på sikt riskerar det drabba alla svenskar genom ökad arbetslöshet och en sämre tillväxt.

För att lösa den uppkomna situationen så behövs det en regering som klarar av att regera landet. Stefan Löfvens koalition med Socialdemokraterna och Miljöpartiet har visat att de inte klarar det. Mycket på grund av att Stefan Löfven nu har sitt allra första riktiga politiska uppdrag och därmed är en av världens minst politiskt rutinerade regeringschefer.

Det finns många som ropar på en blocköverskridande regering med Stefan Löfven och Socialdemokraterna i ledningen. Det tror jag inte kommer att lyckas av flera skäl. Ett är just att Stefan Löfven har visat sig vara en för svag och orutinerad politiker för att leda en koalitionsregering i minoritet. En annan är att Folkpartiet och Centerpartiet efter de senaste tio årens utveckling står alldeles för långt ifrån Socialdemokraterna politiskt för att det skulle kunna fungera.

Det är snarare så att Moderaterna och Socialdemokraterna står varandra närmre politiskt idag, efter den triangulering som har skett från båda partiernas sida. Men en regering med Socialdemokraterna och Moderaterna tror jag inte att något av partierna är intresserad av. Vi har inte den traditionen i Sverige, som man till exempel har i Finland, att de två största partierna regerar tillsammans.

Den mest stabila regering som kan skapas med rådande läge i riksdagen är en femklöver med de fyra allianspartierna och Miljöpartiet. Samma femklöver som exempelvis fungerade bra i Region Skåne i åtta år. Jag har själv goda erfarenheter av att samarbeta med miljöpartister, särskilt när de tillhör partiets mer liberala falang.

Med höstens valresultat så skulle en femklöverregering ha stöd av 166 mandat i riksdagen. Det skulle alltså fortfarande vara en minoritetsregering, men en minoritetsregering med mycket stor möjlighet att faktiskt kunna regera landet. Det skulle endast vara i de fall där Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna tycker likadant och går ihop om ett motförslag, som en femklöverregering skulle riskera att förlora i riksdagens kammare.

Som centerpartist har jag egentligen ingen anledning att jubla över en sådan regeringsbildning. Det är sannolikt Centerpartiet som skulle riskera mest med en femklöverregering. Miljöpartiet skulle bli näst största parti, vilket Centerpartiet är i Alliansen idag, och därmed ta posten som vice statsminister. Det är också sannolikt att Centerpartiet skulle få svårare att profilera miljöfrågan eftersom Miljöpartiet med all trolighet skulle få miljöministerposten.

Trots detta vill jag se en blocköverskridande regering med Miljöpartiet, Centerpartiet och de andra allianspartierna. Sverige behöver en regering som kan leda och styra landet och som den politiska situationen ser ut så är en femklöverregering förmodligen det enda tillgängliga alternativet.

This entry was posted in Krönika. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.