Känner mig som Biskop Brask

En sådan dag då jag springer från det ena till det andra och inte hinner blogga. Ska strax åka till Radiohuset för att debattera datalagringsdirektivet i Studio Ett mot en polis.

Jag har uttalat mig till bland annat TT idag, tyvärr visste TT-journalisten inte vem Biskop Brask var, så det blev lite fel. Men det har tydligen kommit en rättad version senare.

Men i övrigt känns det helt rätt så jag klipper in texten här istället för att skriva samma sak igen (vilket jag inte hinner):

“Centerpartiets Johan Linander, vice ordförande i riksdagens justitieutskott, tillhör dem som hela tiden har varit emot datalagringsdirektivet. Nu får han finna sig i att det ändå implementeras i Sverige.

– Det är ju som Biskop Bratt, härtill är jag nödd och tvungen. Vi har kommit till vägs ände. Vi vill inte men måste, säger han till TT.

– EU-kommissionen är ju på väg att få domstolen att fastställa bötesbelopp och viten, och vi kan ju inte motivera för svenska skattebetalare att vi ska betala tiotals miljoner kronor i böter till EU för att vi inte implementerar direktiv i tid. Det här är den bästa kompromissen som gick att få fram, säger Linander och syftar på att det bara blir sex månaders lagringstid.”

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

28 Responses to Känner mig som Biskop Brask

 1. frekar06 says:

  Såg inte detta inlägg förrän jag redan lagt till en kommentar om datalagring i tidigare inlägg. Citerar min kommentar nedan:

  “Sen kan jag bara konstatera att vi är på god väg att upprätta det värsta övervakningssamhället i modern tid. Nu har ju tydligen regeringen fegat ur totalt och ska införa Datalagringen trots allt. Men det var i och för sig väntat. Och nej, vi behöver inte införa detta direktiv. Europakonventionen om mänskliga rättigheter står nämligen över såväl Svensk lagstiftning som över EU-direktiv. Vi bör informera EU-kommissionen om att vi anser att datalagringen är orimlig, olaglig och helt oacceptabel. Vi är på väg att införa DDR 2.0. Vi är en demokratisk stat faktiskt och i demokratiska stater hör inte datalagring hemma. Att sätta statliga spårsändare på hela befolkningen över en natt som datalagringen innebär är diktaturfasoner!”

  /Frekar06

 2. frekar06 says:

  Nu har ju Socialdemokraternas Morgan Johansson lyckats ställa till med en ännu större skandal än vad regeringen lyckats med i och med förslaget om införandet av datalagringen. Han kräver nu 1 års lagringstid av uppgifterna.

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/datalagring-s-lagringstiden-i-kortaste-laget-1.1206643

  Förhoppningsvis kommer Lagrådet att såga sönder det här förslaget som regeringen lagt. Det vore nog dödsstöten för hela datalagringen i Sverige om Lagrådet kommer fram till att direktivet om datalagring skulle strida mot grundlagen. Det vore i och för sig kanske det bästa just nu, då finns ett klart skäl för regeringen att dra tillbaka förslaget. Jag tror knappast EU-kommissionen vågar gå emot svensk grundlag.
  /Frekar06

 3. Leffe says:

  Jag har inte riktigt förstått centerpartiets linje i den här frågan. Är det inte ganska rimligt att polisen kan få tag i trafikdata för att spåra brottslingar. Är inte integritetskränkningen relativt begränsaf jämfört med annan traditionell ohemlig tvångsmedelsanvändning som t.ex. kroppsbesiktning och husrannsakan?

 4. Joacim says:

  Vad exakt menar du med att vi “måste” implementera datalagringsdirektivet?

  Det värsta som kan hända om EU beslutar att vi gjort fel om x antal år är att vi får böta ett par hundra miljoner. (När Tyskland har beslutat sig för hur de ska göra och Irlands anmälan till Eudomstolen har behandlats)

  GISSA vad som är billigast? Att böta ett par hundra miljoner eller bygga upp gigantiska databaser köpa enorma servrar och anställa underhållspersonal.

  Det finns flera uträkningar som visar att det är billigare att inte införa direktivet än att faktiskt göra det, och det är ju samma människor som ska betala. Antingen till staten eller till operatörerna.
  -Så vad är priset för att sälja ut dina värderingar? Det billiga alternativet som gör att du kan sova på natten eller det dyra alternativet som vi blivit utpressade att införa?

 5. Frekar, om Lagrådet säger att vi inte kan implementera direktivet utan att bryta mot svensk grundlag så välkomnar jag det. Men om de säger att direktivet inte bryter mot EKMR, slutar du då att påstå att Sverige skulle kunna välja att låta bli att implementera?

  Leffe, Centerpartiet står bakom att polisen kan få ut trafikdatauppgifter för att utreda grova brott, dvs ur det som operatörerna lagrar efter avtal med kunderna. Men att staten ska bestämma att allas kommunikation ska lagras är allt för integritetskränkande. Du måste också skilja på integritetskränkande åtgärder mot person när denna är misstänkt för brott och integritetskränkande åtgärder mot hela befolkningen.

  Joacim, du har gått på Piratpartiets myter. Inom EU:s fördrag finns det ingen paragraf som säger att medlemsländerna kan köpa sig fria från att implementera direktiv. Den utvägen finns inte. Dessutom handlar det inte om ett bötesbelopp utan om böter och vite som löper dagligen och som ökar med tiden, dvs ett oändligt belopp.

  Vill man driva politik så kan man inte driva låtsasförslag. Det är inte seriöst.

 6. Jakob says:

  Några frågor om proppens innehåll:

  1. Vilka aktörer ska bli lagringsskyldiga? Den definition jag hittar lyder: “leveranto?rer av allma?nt tillga?ngliga elektroniska kommunikationstja?nster eller allma?nna kommunikationsna?t”. Innefattar detta även allmänna anonymiseringstjänster?

  2. Regeringen skriver att PTS bör följa utvecklingen för anonymiseringstjänster. Varför anser man detta vara en angelägen uppgift för myndigheten?

  3. På sid 28 kan man läsa:

  “Da?remot anser regeringen inte att lagringsskyldigheten in i minsta tekniska detalj beho?ver regleras i lag. Den mer tekniska specifikationen av lagringskravet kan ske i fo?rordning.”

  Jag läser detta som att lagringsskyldigheten senare kan omfatta andra trafiktyper, då regeringen finner ändringar påkallade mot bakgrund av den tekniska utvecklingen eller av andra skäl.

  Varför vill ni inte reglera detta i lag? Att hänvisa till den snabba tekniska utvceklingen är inget svar på frågan. Inte minst eftersom regeringen skriver “BEHÖVER inte regleras i lag”.

 7. Arvid Hik says:

  Jag undrar om detta var vad svenskarna röstade för 1995. Vad hände med att Sverige skulle bestämma över Sverige? Vad jag sett hittills så motiveras varje dåligt beslut med att vi “måste” från EU’s sida. Så mycket för att Sverige fick behålla sin suveränitet. Jag hoppas Sveriges befolkning är tillräckligt kloka för att rösta nej till euron vid nästa folkomröstning. Finns ingen anledning att EU ska få ha ett punggrepp även i vår ekonomi. Samarbete mellan länder för lösa globala problem, visst, men detta är något helt annat.

 8. Anders says:

  Jag trodde att det skulle vara en väckarklocka för er nu när SD kom in i riksdagen, men icke. När ska ni förstå att man inte kan utgå från att en svensk regering alltid vill allas bästa? Hur mycket möjligheter vill ni införa för att förenkla en utrensning av alla obekväma element i samhället när så önskas?
  Tyskland var en demokrati innan Hitler tog över, tänk vad han kunde ha gjort om datalagringsdirektivet var på plats samt att han hade hela FRAs register att tillgå?

  Lär av historien!

 9. frekar06 says:

  “Frekar, om Lagrådet säger att vi inte kan implementera direktivet utan att bryta mot svensk grundlag så välkomnar jag det. Men om de säger att direktivet inte bryter mot EKMR, slutar du då att påstå att Sverige skulle kunna välja att låta bli att implementera?”

  Jag skulle också välkomna att Lagrådet kom fram till att datalagringen strider mot grundlagen, något som tycks vara tämligen uppenbart att det gör. Nej. Jag kommer inte i så fall sluta hävda att vi kan låta bli att implementera direktivet. Det finns ett enkelt skäl till detta. Vi har ett domstolsbeslut från en av de olika förvaltningsdomstolarna i Tyskland på att datalagringsdirektivet strider mot Europakonventionen.
  Vi har dessutom två författningsdomstolar som slagit fast att direktivet om datalagring är oförenligt med grundläggande fri- och rättigheter (nationellt ska dock tilläggas, även om jag har för mig att den tyska författningsdomstolen hänvisade till bland annat just Europakonventionen i sin dom).

  Såväl Irländska som tyska aktivister har vad jag förstått redan vänt sig till Europadomstolen. Så där kommer att komma en prövning av huruvida det här direktivet är förenligt med Europakonventionen eller inte. Och EU väntas inom kort komma med en mycket kritisk utvärdering vad jag förstått så vi kan lika väl invänta att den kommer. Böterna är oavsett om vi får betala dom i all oändlighet mindre än att ha datalagringen implementerat (det är också en oändlig kostnad). Det blir en lönsam affär för svenska skattebetalare att slippa implementera det här eländiga direktivet. Både ekonomiskt och genom att vi slipper kränkningen av integriteten. Man kan ju fråga sig hur man värderar skyddet av integritet i pengar.

 10. frekar06 says:

  Nu har det kommit fram att datalagringen kommer bli fem gånger så dyr som regeringen trott. Därmed har argumentet om att det inte är ekonomiskt försvarbart att inte införa datalagringen slagits sönder i småbitar. Det existerar inte längre! Det lilla jag har läst om böter vid ett icke införande av direktivet talar i värsta fall om 9,3 miljoner kronor per månad.

  Vi är ungefär 9,3 miljoner invånare i Sverige. Det betyder att om varje medborgare betalar en krona i månaden till Bryssel så slipper vi det eländiga datalagringsdirektivet. Jag är definitivt att betala det till Bryssel för att slippa införa detta datalagringsdirektiv.

  http://olofb.wordpress.com/2010/03/05/att-betala-for-frihet/

 11. Johan Tjäder says:

  Det finns ändå skäl att påminna om att regeringen hade kunnat ta strid om Datalagringsdirektivet under förra mandatperioden när Sverige blev stämt av EU, men då lade man sig platt.

  Det finns god grund för att motsätta sig Datalagringsdirektivet med alla kryphål och oklarheter som direktivet har. Att ni inte gjorde detta det får ni stå för själva. Det kan ni inte skylla Bodström för.

  Tyvärr håller inte ert resonemang att man ska se på syftet för lagringen för att se om det kan lämnas ut genom informationsföreläggande, eller användas i andra sammanhang som stipuleras i LEK.

  Det lagförslag som ni har lagt specificerar inte hur en operatör ska uppfylla lagringen. Det kan vara så att en operatör redan uppfyller alla direktivets krav med befintliga loggar som finns av andra skäl. I så fall har operatören uppfyllt sina plikter enligt direktivet.

  Man kan inte förutsätta att operatörerna bygger upp parallella register med likartad information bara för det här direktivets skull.

  Dessutom föreskriver skäl 23 i direktivet att bara sådana uppgifter som redan genereras ska sparas. Men det ser man intet av i ert lagförslag. Där måste operatörerna börja lagra uppgifterna oavsett om det redan gör det eller ej.

 12. Magnus says:

  Du skriver att regeringen är skyldiga att införa direktivet enligt vårt medlemskap med EU. Fair enough.

  Men varför väljer man då att ta med fler saker än det EU tog med i direktivet? Misslyckade uppringningar ska nu alla gånger sparas, något som direktivet gjorde valfritt.

  Om regeringen verkligen vil framstå som att man tvingats, varför utvidgar man då lagringen att gälla saker som EU inte tvingar oss till?

 13. Jakob, det finns ingen proposition ännu. Det du har läst är en lagrådsremiss. Jag kan förstå att det inte är helt enkelt att läsa en lagrådsremiss om man inte är van, men du måste följa hänvisningarna mellan olika kapitel för att få en helhetsbild.

  Svaret på din första fråga hittar du i 6.1. Men du måste också läsa 7.2. (De leverantörer som är anmälningspliktiga enligt lagen om elektronisk kommunikation ska vara skyldiga att lagra trafikuppgifter.)

  2. Jag vet inte om det är någon angelägen uppgift, men det är alldeles naturligt att en myndighet följer den tekniska utvecklingen för att fullfölja sitt uppdrag som tillsynsmyndighet.

  3. “Utredningen har föreslagit att själva lagringsskyldigheten ska anges i lag medan den närmare utformningen i huvudsak kan regleras genom förordning. Många remissinstanser har invänt mot detta och anfört att den närmare regleringen av lagringsskyldighetens omfattning bör ske genom lag. Huvudskälet till detta är att integritetsintrångets omfattning bör återfinnas i lag för att inte kunna utvidgas utan riksdagens medverkan. Regeringen instämmer i vad flera remissinstanser påpekat, bl.a. att principen bör vara att lagringsskyldighetens omfattning bör regleras i lag.”

  Det är väl rätt tydligt. Lagringsskyldighetens omfattning regleras i lag och kan inte utvidgas utan att lagen ändras.

  Arvid, EU har negativa sidor, men att stå utanför skulle vara en katastrof för svensk ekonomi, så för mig är det verkligen inget alternativ.

  Anders, hur får du ihop datalagringsdirektivet med SD? Dessutom var det Bodström som drev genom direktivet under sin tid som justitieminister och då fanns inte SD i riksdagen. Ingen beklagar mer än jag att vi nu måste implementera direktivet i svensk lag.

  Frekar, du tycker alltså att du tolkar svensk grundlag och EKMR bättre än Lagrådet. Tillåt mig att tvivla på det. Sedan har du nog missuppfattat att andra länders domstolar skulle binda Sverige rättsligt.

  Det finns fortfarande ingen “opt-out-möjlighet” som ger rika EU-länder möjlighetena att köpa sig fria. Dessutom är det alldeles för låga böter och vite som du spekulerar i. De siffror som jag har fått ta del av, som inte heller är någon vetenskap, är engångsböter på minst 27 mkr och direkt börjar ett vite på minst 150 000 kr per dag (dvs en dryg miljon per vecka) som sedan ökar allt eftersom.

  Branschens påståenden om kostnader idag är intressanta. Men varför kunde de inte ge det beskedet när utredaren Gudrun Antemar tjatade och tjatade för att få fram en rimlig beräkning? Dessutom ska ingen tro att deras påstådda belopp ska jämföras med noll kronor om det inte skulle införas någon datalagring. De har ju ändå stora kostnader för utveckling av datasystemen.

  Johan, du har rätt i att regeringen hade kunnat ta en hårdare strid mot Kommissionen tidigare. Centerpartiet stod tyvärr ganska ensamma i den striden inom alliansen.

  Däremot förstår jag inte hur du läser lagrådsremissen. “Lagringsskyldigheten ska omfatta uppgifter som leverantören någon gång genererar eller behandlar.”

  Magnus, en relevant fråga. Min utgångspunkt är att direktivet inte borde finnas, men nu finns det och vi måste implementera det i svensk lagstiftning. Att staten bestämmer att trafikdata ska lagras är ett stort integritetsintrång.

  När vi inte kommer ifrån det integritetsintrånget så är frågan hur kan vi göra det så bra som möjligt. Lägsta möjliga lagringstid har Centerpartiet fått genom, men inte total miniminivå på allt annat. Å andra sidan kan jag försvara de två tillägg som nu blir. Att misslyckade samtal ska lagras kan knappast påverka vanligt folks sätt att kommunicera, vi vet ju inte om det blir ett misslyckat samtal när vi ringer. Däremot är det väldigt viktigt ur brottsbekämpningens synvinkel att misslyckade samtal lagras. (Det är inte ovanligt att kriminella använder ett “misslyckat” samtal som kommunikationssätt för att meddela när något är dags att göra.) När vi har gjort proportionalitetsbedömningen av lagring av misslyckade samtal så överväger alltså behovet av lagringen den integritetskränkning som det innebär.

  Samma slutsats kommer vi fram till vad gäller positionering vid samtalets slut. Jag anser att det är en lite större integritetskränkning än misslyckade samtal, men behovet för brottsbekämpningen är ännu större. Positionen vid samtalets slut är normalt lika viktig som vid samtalets början (som måste lagras enligt direktivet), men dessutom får man fram en riktning som kan vara väldigt viktig när det handlar om rånflykter, kidnappningar osv.

 14. Nan says:

  Leffe, problemet med datalagringsdirektivet och liknande är i grunden förlust av rätten till sin egen historia. Jan Freese uttryckte det såhär:
  “– Myndigheterna vänder sig inte direkt till medborgarna med sina frågor, utan låter sina datorer tala med varandra. Det är en farlig utveckling.”

 15. frekar06 says:

  Man kan undra om Regeringen själva i remissen till lagrådet erkänner att förslaget är grundlagsvidrigt. Följande kan man läsa hos TV4Nyheterna:

  “Regeringen medger att förslaget innebär ett intrång i enskildas personliga integritet. Man varnar till och med för att lagringen kan medföra att enskilda avstår från att använda elektroniska kommunikationsmedel i syfte att undvika att uppgifter registreras.”

  I Regeringsformens 2 kap. 12 § kan man läsa:

  “Begränsning som avses i första stycket får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och ej heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsning får ej göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning.”

  Är det inte ett hot eller till och med ett allvarligt hot mot den fria åsiktsbildningen om människor slutar använda elektroniska kommunikationsmedel för att dom är rädda för vad som ska lagras om dom? Jag kan inte tolka det på annat sätt än att regeringen är väl medveten om att det här förslaget ligger extremt nära gränsen eller kanske till och med över gränsen för vad som enligt grundlagen är tillåtet. Jag förväntar mig att riksdagen med kraft avvisar förslaget helt. Det här håller på att utveckla sig till en liknande storm som den mot FRA-lagen om man ser till hur mycket det skrivs om detta i bloggosfären som startade stormen mot FRA-lagen. Nu gäller det bara att gammelmedia också börja skriva mycket mer än hittills om detta direktiv. Regeringen saknar mandat från folket att på detta sätt inskränka demokratin och det är folket som har makten. Det är dags att vi börjar använda den nu och samlar oss för att stoppa detta vansinniga förslag och tvingar regeringen att rulla tillbaka övervakningssamhället.

  http://riksdagen.se/templates/R_PageExtended____6074.aspx
  http://www.nyhetskanalen.se/1.1901157/2010/11/11/piratpartiet_kritiskt_mot_forslaget

 16. Jakob says:

  Ber att få tacka för svaren på frågorna. Jag hittade också ett centralt dokument i ärendet. Uppenbarligen omfattas inte VPN-tjänster av lagringsskyldigheten. Åtminstone inte i den här vändan.

  Vad tänker Centerpartiet göra för att slå vakt om rättigheten att vara anonym på nätet?

  Jag är fortfarande inte klar över vilka tekniska detaljer som ska specificeras i förordningsform. Varför behövs denna förordning?

 17. Frekar, det du efterfrågar, en prövning av förslagets grundlagsenlighet, har vi just Lagrådet till. Låt de avge sitt remissvar och sedan hoppas jag att du litar på att landets högsta jurister har gjort en korrekt bedömning.

  Jakob, utredningen som gjordes av Gudrun Antemar är mycket omfattande. Vi har inga planer på att förbjuda anonymiseringstjänster om det är det du tänkte på.

 18. Anders says:

  “Anders, hur får du ihop datalagringsdirektivet med SD?”

  OK, det var just det jag var rädd för, det lyser men tydligen är ingen hemma.

  Jag trodde jag var tydlig nog men vi tar det en gång till. SD är som ni säger ett rasistisk och odemokratiskt parti och nu sitter de i riksdagen, något som var otänkbart för er för några månader sedan. Lika “otänkbart” är att ett sådant parti kommer i regeringsställning i Sverige men det kan helt säkert hända. Så återigen, hur mycket möjligheter vill ni införa för att förenkla en utrensning av alla obekväma element i samhället när så önskas, dvs. när ett rasistiskt och odemokratiskt parti kommer till makten i Sverige? Datalagringsdirektivet och FRA öppnar upp ofantliga möjligheter för någon som inte vill alla medborgares bästa.

  Jag hade hoppats att ni hade lärt er något av historien men tydligen lär ni inte ens av det som händer just nu omkring er… Sorgligt och skrämmande.

 19. Du får väl uttrycka dig begripligt om du vill att någon ska förstå dig…

  Det du resonerar kring är så orimligt så det var inte lätt att tolka. Det du är rädd för ska hända, skulle först kräva att Sverigedemokraterna får över hälften av rösterna, egen majoritet och därmed regeringsställning. Då, om de ändå har egen majoritet i riksdagen, kan de ändå ändra alla lagar de vill (förutom grundlagarna, åtminstone inte med ett beslut) och införa datalagring och allt annat du är rädd för.

  Dessutom skulle det krävas att polisen vill gå i SD:s ledband och operatörerna ge ut uppgifter som domstol inte beslutat att de ska ge ut.

  Så du får nog förklara bättre hur du tänkte.

 20. Johan Tjäder says:

  I direktivet skäl 23 står det: “I de fall sådana uppgifter inte genereras eller behandlas av leverantörerna finns det inte något krav på att de skall lagra dem.”

  För mig leder det tanken till att en operatör kan ha kännedom om sådana uppgifter och likväl inte behöva lagra dem.

  Jag hittar inte någon bestämmelse som uttrycker detta i lagförslaget. Uppstår inte det fallet, tror ni?

 21. Tor says:

  “Huvudskälet till detta är att integritetsintrångets omfattning bör återfinnas i lag för att inte kunna utvidgas utan riksdagens medverkan. Regeringen instämmer i vad flera remissinstanser påpekat, bl.a. att principen bör vara att lagringsskyldighetens omfattning bör regleras i lag.”

  Men bara litet längre när står att läsa: “När det gäller den tekniska beskrivningen av vad som ska lagras kan det regleras i förordning.”
  Det enda som avses lagregleras enligt denna beskrivning är alltså vilka teknikområden som berörs och syftet med lagringen. För mig synes det som att man gör det möjligt att genomföra oerhört stora förändringar i lagringsskyldigheten utan att blanda in riksdagen (har dock inte hunnit läsa lagrådsremissen i sin helhet ännu).

 22. Anders says:

  Att SD kommer i regeringsställning behöver inte alls betyda att de får hälften av rösterna, ni sitter väl i regeringen senast jag kollade och ni är väl 0,8% större än SD?

  Som sagt, ni vägrar att göra en omvärldsanalys innan ni sjösätter dessa kraftfulla verktyg att göra ont om staten så önskar. I många länder runt om Europa är främlingsfientliga krafter på frammarsch och just i en sådan tid tycker ni det är oproblematiskt att införa en massinsamling av information av samtliga europeiska medborgare? Du ser ingen fara med det alls?

 23. frekar06 says:

  Jag kommer lyssna på lagrådet när dom uttalar sig i frågan om huruvida datalagringen är grundlagsvidrig. Och jag kommer lyssna på vad Europadomstolen säger om direktivets förenlighet med Europakonventionen. Men en sak är helt säker och det är att jag i samma stund som lagrådet säger att datalagringsdirektivet är förenligt med grundlagen kommer kräva omfattande förändringar av grundlagen. Om lagrådet kommer fram till att det är okej att införa datalagringen i svensk lag så har vi ett katastrofalt uselt skydd för mänskliga rättigheter i det här landet. Då har vi så allvarliga brister i skyddet av vår demokrati och grundläggande rättigheter att vi omgående behöver se över grundlagen, för det är inte acceptabelt om det skulle visa sig att vi har så stora brister i grundlagen.

  /Frekar06

 24. Johan, det är riktigt att operatörer inte behöver lagra något som de inte själv genererar eller behandlar.

  Tor, det har varit många diskussioner kring vad som ska regleras i lag och vad som kan vara i förordning. Kompromissen blev att följande, relativt omfattande beksrivning, finns i lagtext:

  “Internetåtkomst: möjlighet till överföring av ip-paket som ger användaren tillgång till Internet,

  meddelandehantering: utbyte eller överföring av elektroniskt meddelande som inte är samtal och inte heller är information som överförs som del av sändningar av ljudradio- och TV-program,

  misslyckad uppringning: uppringning som kopplas fram utan att nå en mottagare,

  telefoni: elektronisk kommunikationstjänst som innebär möjlighet att ringa upp eller ta emot samtal via ett eller flera nummer inom en nationell eller internationell nummerplan.

  Anders, jag ser inte att något annat parti någonsin kommer att ta in Sverigedemokraterna i en regering. Hur resonerar du? Dessuom får man inte kontroll över operatörernas lagrade uppgifter för att man tillhör en regering. Så ditt argument tycker jag är väldigt svagt.

  Sedan skriver du: “tycker ni det är oproblematiskt att införa en massinsamling av information av samtliga europeiska medborgare? Du ser ingen fara med det alls?”

  Har du inte läst någonting alls av det jag har skrivit? Jag ser stora problem med datalagringen och har röstat mot den från första början. Så nog ser jag en fara!

 25. Tor says:

  Johan,
  i lagrådsremissen står att läsa att “Definitionen av meddelandehantering omfattar utbyte eller överföring av samtliga elektroniska meddelanden som inte är samtal eller information som överförs som del av sändningar av ljudradio- och TV-program.”. Med andra ord: meddelandehantering kan i praktiken nästan täcka vilket utbyte av information som helst.

  Du skrev att det är tydligt att lagringsskyldighetens omfattning regleras i lag. Kan du förklara hur det skulle kunna stämma med mindre än att vad som utgör meddelandehantering uttömmande preciseras i lag?

 26. Jonas Sandberg says:

  Den löpande kostnaden för datalagringen kommer vida att överträffa bötesbeloppen. Hur kan du motivera denna årliga kostnad om du inte kan motivera böterna? Du verkar ha gått och blivit mutad av en lobbyist eller något.

 27. Jonas Sandberg says:

  centerpartiet är för mig ett ideologiskt vilset parti som inte längre har något i riksdagen att göra. Fälldin han stod för sin övertygelse iaf och fällde sin egna regering för sin övertygelse. Fan vad jag saknar sådana politiker idag!

 28. Ludvig Ekman says:

  Frekar,
  Varför hänger du dig upp på lagrådets uttalande om Direktivet är grundlagsvidrigt? Som jag förstått det står EU-bestämmelser över Sveriges grundlag.
  http://augeri.se/ar-grundlagen-inte-mer-vard/

  Johan,
  Det här kan vara en svår fråga, men hur kommer det sig att man inte väntar lite ytterligare med att rösta om införandet? Nu är jag extremt dåligt påläst, men är det inte så att det kommer ett uttalande från EU-domstolen om bara några månader?

  Skulle också vilja påminna om att Tysklands befolkning 1930 bestod av människor, precis som Sveriges. Visst, de var mycket sämre utbildade, hade inte bloggar och var en ny demokrati, vilket gör det så otroligt mycket mindre sannolikt att nått liknande ska drabba oss. Men de var fortfarande ett folk, som blev lurat. Vi är också ett folk.

Leave a Reply

Your email address will not be published.