Samarbete kräver förtroende

Stefan Löfven vill samarbeta. Vad annat ska han säga? Med det svagaste regeringsstödet genom tiderna så måste han få stöd från andra partier för att kunna genomföra regeringens förslag. Men att säga att man vill samarbeta är en sak, för att lyckas krävs lite till.

Det viktigaste för att nå framgångsrika samarbetslösningar är ömsesidigt förtroende. De som ska komma överens måste ha en grundläggande tillit till varandra för att nå fram till en kompromiss som alla kan vara nöjda med eller åtminstone tycka är tillräckligt bra för att kunna försvara.

Om man vill skapa förtroende mellan två partier så är det ingen bra idé att först säga att man har som plan att ”torpedera” ett parti ner under fyra procent. Att det var Socialdemokraternas plan kom inte heller som någon överraskning för oss centerpartister som var aktiva i rikspolitiken, det hade vi själva upptäckt långt tidigare.

Om man vill skapa tillit mellan två partiledare så är det ingen bra idé att möta någon med knuffar istället för med respekt. Visst, nu säger någon att ”torpederingen” och knuffarna var före valet och att man måste kunna glömma sådant som händer i stridens hetta före valet och inte vara bitter.

För det första, så enkelt är det inte. Det handlar inte om bitterhet. Förtroende hoppar inte fram av sig själv efter valdagen, allt som har hänt tidigare finns kvar i medvetandet. För det andra, den som vill skapa förtroende måste lära av sina misstag.

Om nu Stefan Löfven vill skapa ett samarbetsklimat borde han ha tänkt på det när han skulle gå upp i riksdagens talarstol för att läsa upp sin regeringsförklaring. Det första Löfven valde att säga i sin regeringsförklaring var:

”Sverige är i ett allvarligt läge. Arbetslösheten har bitit sig fast på höga nivåer. Skolresultaten rasar och välfärden uppvisar stora brister. Klyftorna växer och ojämställdheten mellan kvinnor och män kvarstår. Sverige missar 14 av 16 miljömål.”

Varför ta valrörelseretoriken med sig in i riksdagen som statsminister om han vill vända misstro till förtroende?

Är Sverige i ett allvarligt läge? Jag tror inte att 99,9 procent av världens befolkning håller med Stefan Löfven. Enligt Social Progress Index 2013 så är Sverige världens bästa land att leva i.

Visst har vi för hög arbetslöshet och skolresultaten, enligt PISA-undersökningen, är inte tillräckligt bra, men är det så illa? Sverige har klarat sig bättre ur den långvariga globala ekonomiska krisen än nästan alla andra länder i världen. Även om vår arbetslöshet måste ner, så är den ändå redan långt mycket lägre än snittet i EU, och det är faktiskt fler som har jobb nu 2014 än det var 2006 när Alliansen tog över.

Att formulera hela sin skolpolitik efter PISA-undersökningen känns också väldigt vanskligt. När Dagens Nyheter granskade resultaten så fanns det många frågetecken för undersökningens kvalitet och andra undersökningar visar inte att de svenska skolresultaten har ”rasat”.

Hur är det då med välfärden, uppvisar den ”stora brister”? När Help Age International släppte sin första ranking i december 2013 så visade den att Sverige är världens bästa land att åldras i. Hur kan Global Age Watch Index visa att svenskar över 60 år har det bäst i hela världen om ”välfärden uppvisar stora brister”?

Hur är det då med klyftorna i Sverige? Den 15 september, alltså dagen efter valet, kom en ny europeisk studie som visade att Sverige har minst sociala klyftor i hela EU. Visserligen kommer Finland, Danmark och Nederländerna också bra i det sociala rättviseindexet, men Sverige är ändå ganska överlägset det land som har minst sociala klyftor.

När det gäller jämställdheten så är Sverige inte etta i världen, vi är fyra. Det är våra nordiska grannländer Island, Finland och Norge som rankas högre. Det finns mycket mer att göra för att till exempel minska inkomstskillnaderna och våldet mot kvinnor, men det är fel att ge en bild av Sverige som ett ojämnställt land i jämförelse med andra länder i världen.

Till slut, miljön. Ja, miljömålen var så högt satta att de flesta inte har varit möjliga att nå. Samtidigt kan vi konstatera att EU-kommissionen säger att Sverige är bäst på förnyelsebar energi inom EU och att vi klarade vårt mål till 2020 åtta år i förväg. Vindkraften har tiodubblats och solenergin niodubblats under Alliansens regeringsår. Utsläppen av växthusgaser är rekordlåga, 2013 års resultat var det bästa sedan mätningarna startade 1990.

Stefan Löfven hade kunnat välja att räcka fram en hand i sin regeringsförklaring. Det hade varit logiskt om han verkligen eftersträvar ett bättre samarbetsklimat i svensk politik. Nu valde han istället att inleda sin regeringsförklaring med att svartmåla det Sverige som alliansregeringen har lett i åtta år. Det visar att det är samma Stefan Löfven efter valet som det var före. Att politiskt samarbete och förhandlingar kräver förtroende tycks han inte ha förstått.

This entry was posted in General and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.