Lagrådet godkände implementeringen av datalagringsdirektivet

Idag kom lagrådet med sitt yttrande över “Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål –
genomförande av direktiv 2006/24/EG”. Lagrådet gav i princip ett rent godkännande. Så den lilla förhoppningen att det skulle bli ett stopp försvann.

Såg också att Advokatsamfundets ordförande Anne Ramberg hade uttalat sig ungefär som jag: “Direktivet är en olycka”, “men regeringen hade inget val – de är skyldiga att införa direktivet”.

This entry was posted in General and tagged , , . Bookmark the permalink.

21 Responses to Lagrådet godkände implementeringen av datalagringsdirektivet

 1. Anders says:

  Regeringen är skyldig att skydda den svenska befolkningen att stoppa införandet av extremt kränkande lagstiftning. Sorgligt att det är underordnat “skyldigheten” mot EU, fast hur hade det sett ut ifall vi vägrade, det var ju en svensk regering som kom på skiten.

 2. Jakob says:

  Nu är frågan hur vice ordf. i JuU kommer att agera i kammaren vid a) debatten om implementeringen, b) voteringen.

  Det fanns någon tidigare centerledare, som inte var beredd att dagtinga med sitt samvete.

  Eftersom de båda största partierna är eniga om att införa lagringen, spelar det ju ingen roll hur ditt parti eller du själv röstar.

  Du skulle framstå som någorlunda rakryggad och konsekvent om du röstade NEJ eller avstod. Eller skulle det allvarligt skada partiet och riskera att ödelägga din fortsatta politiska karriär?

 3. frekar06 says:

  Lagrådet har som jag ser det inte ens gjort en prövning mot grundlagen. Man har ju knappt ens prövat förslaget känns det som. Lagrådet har tyvärr gjort bort sig. Jag har väldigt mycket högre krav på Sveriges högsta jurister än det man har lyckats åstadkomma här. Jag tycker att lagrådet brukar göra ett väldigt bra jobb, men här är det ett totalt haveri.

  Den riktiga bedömningen av direktivet om datalagring kommer att komma när Europadomstolen prövar direktivet mot Europakonventionen. Om det är så att direktivet inte strider mot grundlagen, vilket lagrådet i princip inte har prövat ens, så har vi allvarliga problem med skyddet för demokrati och mänskliga rättigheter. Då vill jag förändra 2 kap. i Regeringsformen om grundläggande rättigheter så att vi får ett skydd mot sådana här vansinnigheter som datalagringen är.

  /Frekar06

 4. Tor says:

  Lagrådet skriver i princip ingenting om förhållande till Europakonventionen. Jag skulle åtminstone ha velat se en bedömning av hur DLD förhåller sig till Europadomstolens dom i fallet Marper mot Storbritannien, samt en analys av situationen i Tyskland och Rumänien. Rent politiskt finns ju därutöver all anledning att invänta den EU-utvärdering av datalagringsdirektivet som ska publiceras i mars.

  Det finns inte heller den minsta problematisering av datalagringens omfång (som jag frågade dig om i en tidigare kommentar utan att ännu ha fått något svar).
  Lagrådets yttrande ligger på en sådan låg nivå att jag har svårt att ta den på allvar.

  I Sverige vill våra riksdagspolitiker att data ska kunna begäras ut för enklare brott som endast ger böter och att omfattningen av lagringsskyldigheten inte ska begränsas i lag. Även i Norge ser vi tecken på ändamålsglidning från grundtanken att komma åt grövre brottslighet. Där vill regeringen nu ge en myndighet som administrerar socialförsäkringssystemet fri tillgång till lagrad data.

 5. frekar06 says:

  Jon Wessel-Aas som är norsk advokat och ledamot i den internationella juristkommissionen uttalar sig nu om Lagrådet och Datalagringsdirektivet i SVD. Han är mycket kritisk till både direktivet och till lagrådet.

  Citat från DN:
  “Lagrådets uppgifter ingår bland annat att bedöma om lagförslag är förenliga med Europakonventionen om grundläggande rättigheter. En uppgift som Lagrådet smitit ifrån när det gäller datalagringsdirektivet, anser Jon Wessel-Aas, norsk advokat och ledamot i Internationella juristkommissionen.”

  “Lagrådet har gjort en ytterst summarisk värdering och jag reagerar på att den helt saknar bedömningar av hur datalagringen förhåller sig till Europakonventionen, säger Jon Wessel-Aas till DN.se”

  “Det är artikel 8 i Europakonventionen som främst berörs av datalagringen. Där fastställs medborgarnas rätt till skydd för sitt privatliv och sin korrespondens. Lagrådet kortfattade slutsats om regeringens lagförslag är att det får ”anses utgöra ett med europeiska ögon försvarligt ingrepp i den personliga integriteten för att få till stånd nödvändiga brottsbekämpande åtgärder”.

  – Alla oberoende jurister är eniga om att datalagringen är mycket kontroversiellt och många menar med mig att den står i strid med alla principer som Europadomstolen har utvecklat i sin praxis, säger Jon Wessel-Aas.”

  Alltså. Kontentan är att Lagrådet inte har skött sitt jobb ordentligt när detta remissvar skrevs. Man har varken prövat datalagringen mot grundlagen eller mot Europakonventionen, vilket ingår i Lagrådets uppgift.
  Man behöver för övrigt inte vara jurist för att förstå att Datalagringsdirektivet är oförenligt med Europakonventionen. Det är bara att läsa innantill i Regeringsformens 2 kap, Europakonventionen och den praxis som Europadomstolen har satt upp. Det är mycket anmärkningsvärt att vi har en regering som vill införa ett förslag som strider mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och mot Svensk Grundlag.

  http://www.dn.se/nyheter/politik/jurist-sagar-lagradets-yttrande-om-datalagring-1.1212106

  /Frekar06

 6. frekar06 says:

  I Lagrådets remissvar kan man läsa:

  ”anses utgöra ett med europeiska ögon försvarligt ingrepp i den personliga integriteten för att få till stånd nödvändiga brottsbekämpande åtgärder”.

  Det betyder konkret att Lagrådet överser hela den argumentation som den rumänska och den tyska författningsdomstolen förde för att stoppa politikerna från att implementera Datalagringsdirektivet i respektive land. Detta är dessutom det enda argument som lagrådet ens kan föra fram i sitt svar. /Frekar06

 7. z999 says:

  Jag anser att piratpartiet och anhängare ska skärpa sig och lära lite av andra partier hur man driver opinion. Frågor om integritet måste förankras hos allmänheten och det gör man inte genom att gå igenom lagbeslut och sedan komma med gissningar om hur det ska beröra den enskilde. Man måste peka ut händelser NU som i realtid berör enskilda invånare. Folk vänjer sig vid att vara elektriskt övervakade ungefär som grodor som ligger still i en kastrull och vänjer sig vid varmare och varmare vatten tills det är försent.

  Leta reda på enskilda tydliga händelser och länka sedan ihop dom med de lagändringar vi står inför nu. Det gäller att få in hos folk att de har rätt till integritet. Just nu finns en anda av “ja, ja. staten vet förståss bäst”.

 8. Anders, jag håller med dig om att det är sorgligt att det var en svensk regering med dåvarande justitieminister Thomas Bodström som drev genom datalagringsdirektivet i EU. Nu är Sverige bundna av att implementera direktivet.

  Jakob, hade du läst något av det jag har skrivit så hade du också vetat hur jag kommer att agera. Min linje är konsekvent, jag är motståndare till direktivet men nu finns det och vi är skyldiga att implementera det. Kommer även att fortsättningsvis jobba för att ta bort det eller göra det frivilligt, men där är vi tyvärr inte ännu.

  Jag kan ha förståelse för att det finns ledamöter och hela partier som vill implementera direktivet på ett annat sätt, men att rösta nej till att implementera är som att stoppa huvudet i sanden för att slippa se den verklighet som finns, eller så är det ett ställningstagande för att lämna EU, eller så är det ren populism för att man vet att man ändå inte kommer att vinna voteringen.

  Frekar, det känns nästan lite som “jag tror på lagrådet så länge som de kommer fram till det jag tycker”. Så kan vi i riksdagen inte jobba, det vore riktigt illa. Vi har landets högsta jurister i Lagrådet och vi måste lita på deras bedömningar.

  Visst uttrycker de sig kortfattat, men det är klart att lagrådet har gjort en prövning av förslaget gentemot grundlagen. Det är deras uppgift.

  Tor, att påstå att jag är dålig på att svara på kommentarer på min blogg känns inte speciellt rättvist. Dock måste jag efter ett antal dagar, kanske 3-5 dagar, ibland en vecka, lämna äldre inlägg och dess fortsatta kommentarer. Annars hinner jag inte sköta nyare kommentarer och skriva nya inlägg. Jag lägger redan lite väl mycket tid på min blogg.

  Lagrådet uppfyller sitt uppdrag och ger sig inte in i diskussioner och värderingar av annat som ligger utanför uppdraget. Det kan också påpekas att författningsdomstolarna i Tyskland och Rumänien har ogiltigförklarat de båda ländernas implementering av DLD, inte DLD som sådant. Någon färdig utvärdering i mars tror jag inte heller är realistiskt.

  Jag har inte hört någon enda som tycker att trafikdatauppgifter som vem som ringt till vem ska kunna lämnas ut vid bötesbrott. Jag tycker definitivt det skulle vara fel. Den typen av uppgifter ska enbart få användas vid mycket grövre brott.

  När det gäller lagregleringen så kan jag ännu en gång klistra in den ganska omfattande lagtexten om vad som ska lagras.

  Internetåtkomst: möjlighet till överföring av ip-paket som ger användaren tillgång till Internet,

  meddelandehantering: utbyte eller överföring av elektroniskt meddelande som inte är samtal och inte heller är information som överförs som del av sändningar av ljudradio- och TV-program,

  misslyckad uppringning: uppringning som kopplas fram utan att nå en mottagare,

  telefoni: elektronisk kommunikationstjänst som innebär möjlighet att ringa upp eller ta emot samtal via ett eller flera nummer inom en nationell eller internationell nummerplan.

  Precisering av detta kommer att ske i förordning, men en förordning kan aldrig gå utanför lagtexten.

  Frekar, skulle jag vilja ha ett expertutlåtande om huruvida det svenska lagrådet har fullföljt sitt uppdrag så hade jag nog inte frågat en norsk advokat.

  Synd att du inte lyssnar på lagrådet trots att du tidigare sa att du skulle göra det.

  Åter igen, rumänska och tyska författningsdomstolarna har inte underkänt DLD eller stoppat dessa länders möjlighet att implementera direktivet. De har underkänt ländernas nationella förslag på lag för att implementera DLD, det är en väsentlig skillnad.

 9. Tor says:

  Johan,
  jag påstod aldrig att du är dålig på att svara på kommentarer. Din vilja att kommunicera är normalt sett högst beundransvärd. Det enda jag gjorde var att påminna om att frågan ännu inte fått ett svar, vilket jag tyckte var respektfullt i en situation där jag inte visste om svaret hade uteblivit på grund av tidsbrist eller att du stod svarslös. Tyvärr får din senaste kommentar mig närmast att luta mot det senare alternativet. Att du upprepar samma sak utgör ju knappast någon precisering av begreppet meddelandehantering…

  Så än en gång: vad är det i lagtexten som hindrar en regering – denna eller framtida – från att i förordning definiera “elektroniskt meddelande” så att det kan omfatta i praktiken vilken typ av meddelande som helst (som inte är telefonsamtal, radio- eller TV-sändning)?

  Och visst kan man konstatera att lagstiftaren måste kunna lita på lagrådet. Men man skulle också kunna hävda att lagrådet, i varje fall inte uttryckligen, fört något resonemang om förenligheten med Europakonventionen. Om jag inte misstar mig har stater en skyldighet att göra en sådan analys innan de stiftar lagar. Man kanske skulle kunna påstå att lagrådet rimligtvis har fört ett sådant resonemang men inte redogjort för det, men det tycker jag inte är hållbart när det gäller så enorma inskränkningar av människors fri- och rättigheter. Jag skulle därför vilja hävda att ansvaret nu ligger på alla er riksdagsledamöter att också göra er bedömning.

 10. Tor says:

  Förresten, att en utvärdering i mars inte skulle vara realistisk vad grundar du det på? Som jag förstår det skulle utvärderingen ha varit klar redan i höstas. Menar du att det finns någon konkret anledning att tro att den skulle försenas ytterligare?

 11. Jakob says:

  Att rösta mot något som strider mot ens övertygelse kan knappast kallas populism. Varför skaffar man sig principer och ideal? Är de inte till som vägledning vid svåra beslut? Ditt parti borde åtminstone verka för en minoritetsbordläggning.

 12. Johan Tjäder says:

  Som riksdagspolitiker kanske du känner ett behov av att försvara Lagrådet, men jag tycker nog det inte är tillräckligt att säga att Lagrådet har prövat förslaget mot grundlagen och Europakonventionen utan att de motiverar sig.

  Det hade varit rimligt om man hade granskat vad i Tysklands och Rumäniens implementation som fastnat i deras respektive författningsdomstolar och slagit fast att sådana problem inte finns i det svenska lagförslaget. F.ö. kunde regeringen ha gjort den analysen också.

  De hade varit rimligt att Lagrådet uttalat hur den resonerar kring Europakonventionens artikel 8 med avseende på datalagring.

  Det hade varit rimligt att Lagrådet uttalat hur den tolkar det vilande grundlagsförslagets skärpningar av skyddet för personlig integritet i detta sammanhang.

  Det hade varit rimligt, mot bakgrund av att direktivets legala grund är att utjämna konkurrensvillkor på den europeiska telemarknaden, att man analyserat om regeringens extrakrav medför att förslaget på ett otillåtet sätt missgynnar svenska operatörer.

  Det ligger ju nära till hands nu att befara att Lagrådet insåg att de skulle bli utsatta för granskning och att de därför såg ett utmärkt skäl att hålla käften. Jag är väldigt besviken.

 13. Jakob says:

  Det hade också varit rimligt om lagrådet hade fört ett utförligt resonemang om själva integritetsintrånget. Det gjorde man t.ex. i FRA-frågan -07. Då förkastade rådet regeringens (och FRA:s) hemsnickrade definition och anslöt sig i stället till några av de kritiska remissinstanserna. Intrånget ansågs då bestå i det blotta faktum, att staten överhuvudtaget gavs tillgång till data- och teletrafiken.

  Nu nöjer man sig med att hänvisa till operatörernas frivilliga lagring idag, och konstaterar att obligatoriet förvisso är något nytt, men inte principiellt annorlunda.

 14. frekar06 says:

  Linander. Jag är visserligen kritisk till att Lagrådet inte har kommit till den slutsats jag hade hoppats på. Men det är verkligen inte huvudpoängen i min kritik. Min huvudpoäng i kritiken mot Lagrådet är att man i princip inte ens motiverar de få slutsatser man drar i remissvaret. Förenligheten med grundlagen och med artikel 8 i Europakonventionen resonerar man inte ens kring. Den lilla argumentation som Lagrådet för är så bristfällig att även någon utan utbildning i juridik kan smula sönder den på en kvart.

  Man försöker i remissvaret hänvisa till operatörernas frivilliga lagring. Vilken lagring då? De flesta av operatörerna har sedan Ipred infördes i stort sätt förstört all data om sina kunder inom någon enstaka vecka. Vissa har förstört den direkt. Så det argumentet är helt fel.

  Att datalagringen skulle utgöra ett med europeiskt mått acceptabelt intrång i den personliga integriteten är rena dumheterna. Två författningsdomstolar i Tyskland och Rumänien har redan ogiltigförklarat implementeringen av datalagringsdirektivet.

  En förvaltningsdomstol i Tyskland har förklarat att det strider mot artikel 8 i Europakonventionen. Datalagringen är ett enormt ingrepp i den personliga integriteten och det hotar även den fria åsiktsbildningen (Detta såg vi ju bland annat i Tyskland) då människor blir rädda. Sverige borde omgående meddela EU-kommissionen att vi inte tänker införa detta direktiv och att vi avser att omgående ta direktivet till EG-domstolen och till Europadomstolen för mänskliga rättigheter för att få helheten upprivet.

  Som Tjäder är inne på så vilar datalagringen på den juridiska grunden att man ska harmonisera den inre marknaden. Den grunden har fallit då det finns rapporter som talar för att medlemsstaterna använder datalagringen så olika att de lika väl kunnat införa sina egna lagstiftningar. Hela grunden för direktivet har sakta men säkert fallit i småbitar. Nu ligger den i en hög med grus. Den juridiska grunden för detta direktiv är lika usel och lika otydlig som för det här avloppsdirektivet som vi struntade i att införa.

  /Frekar06

 15. Tor says:

  Instämmer helt i vad Johan Tjäder sade.

 16. Tor, det finns inget ytterligare svar på frågan “vad är det i lagtexten som hindrar en regering….?” än det som står i lagtexten. Tanken är att lagen ska vara teknikneutral i största möjliga utsträckning, så när sms och mms följs av kms (ingen aning vad det skulle vara, hittar bara på…) så ska även den typen av elektroniskt meddelande kunna omfattas av lagen.

  Jag tycker också att lagrådets yttrande är i kortaste laget, men att de därmed inte skulle ha utfört sitt uppdrag att kontrollera förslaget mot våra grundlagar och EKMR anser jag vara en felaktig slutsats. Jag har större förtroende för lagrådets ledamöter än så.

  Visst har varje riksdagsledamot ett ansvar för att ta in kunskap och medborgarnas synpunkter innan man fattar sitt beslut. Det gör jag bland annat här genom bloggen.

  Vad jag har hört så dröjer utvärderingen ännu längre, vet inte varför.

  Jakob, att rösta mot implementeringen av direktivet är populism när man vet att Sverige är tvingat att göra det. Man kan vilja implementera det på annat sätt, men att hävda att det inte ska implementeras är ansvarslöst. Dessutom är det inget parti som har 100 mkr eller några pengar alls i sitt budgetförslag till den här typen av böter till EU.

  Johan T, regeringen har gjort den typen av analyser som du efterfrågar.

 17. frekar06 says:

  Linander. Anledningen till varför utvärderingen tar sådan tid är att EU-kommissionen har stora problem med att få in uppgifter från medlemsstaterna om hur man använder sig av direktivet om datalagring. Följande kan man läsa hos Europaportalen:

  “Datalagringsdirektivet antogs 2006 och en första utvärdering av hur införandet har gått i medlemsländerna skulle vara klar i september 2010. Men på grund av bristande information från medlemsländerna tvingas EU-kommissionen skjuta upp sin utvärdering till mars 2011, uppger Love Berggren, pressekreterare hos Cecilia Malmström. Förslaget till ett reviderat datalagringsdirektiv ska presenteras under det fjärde kvartalet 2011, enligt plan.”

  http://europaportalen.se/2010/10/utvardering-av-datalagringsdirektivet-uppskjuten

  /Frekar06

 18. Johan Tjäder says:

  Nja, regeringens analys utgår ju från att man har en valmöjlighet att införa lagring av uppgifter om misslyckade uppringningsförsök. Det menar jag att man inte har.

  Artikel 15.1 i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG har ju hittills ansetts gälla åtgärder som riktas mot misstänkta, typ telefonavlyssning.

  Och så länge det finns en brottsmisstanke så kan man väl tänka sig att lagra uppgifter om misslyckade uppringningsförsök.

  Datalagringsdirektivet inför ju en ny dimension eftersom det rör sig om åtgärder som drabbar även icke misstänkta. Jag tycker inte det är tydligt att det finns en legal grund att registrera misslyckade uppringningsförsök gjorda av icke misstänkta. Det är att tolka “förebyggande av brott” alltför vidlyftigt.

  Man kan alltså inte använda datalagringsdirektivet som legal grund för att detta extra krav. Man måste visa att det bidrar till förebyggande och utredande av brott och att det är proportioneligt, särskilt eftersom EU ju faktiskt valt att inte ta med det på listan.

  Dessutom måste man visa att det inte är konkurrensskadande i ljuset av att datalagringsdirektivets syfte är att reglera vad som är konkurrensskadande. Och då räcker det inte med att som regeringen konstatera att lagringstiden är den minsta tillåtna så då kan man tillåta sig lite extra krav i stället. Sex månaders lagringstid är ju ett val som man har inom ramen för direktivet, så där kan man verkligen säga att EU har dömt av att det inte finns någon väsentlig konkurrensskada.

  Så jag tycker faktiskt det kvarstår för regeringen att motivera att det inte uppstår någon konkurrensskada av extrakraven – och jag tycker att lagrådet borde ha pekat på detta så jag hade sluppit.

 19. Tack frekar.

  Johan, Sverige kan införa ny lagstiftning utan att ha stöd i något EU-direktiv. Såklart. Direktivet om integritet och elektronisk kommunikation går inte längre än regeringsformen och den möjlighet som finns enligt 2:12 att begränsa genom lag. Självklart ska en proportionalitetsbedömning göras och den är också gjord. De två “extra” delarna har styr betydelse för brottsbekämpningen, men innebär en liten ytterligare integritetsinskränkning.

  På samma sätt är det med “konkurrensskadan”, de två “extra” delarna innebär en mycket liten ökad kostnad i förhållande till helheten.

 20. Johan Tjäder says:

  Självklart kan Sverige lagstifta på områden där inte EU har egna regler, eller där EU tillåter det.

  Min observation är dock att när kommissionen drog Sverige inför rätta då fanns det ingen anledning att ifrågasätta EU:s bedömning av vad som var rimligt att lagra och inte, men nu finns plötsligt det när man har något eget man vill lagra.

  Ändamålsglidningen blev ett faktum.

  Vad händer då om Malmströms webbfilter ska bli lag här i Sverige undrar man ju? Det kanske finns något annat man kan passa på att filtrera bort när man ändå håller på.

 21. Nan says:

  frekar06, jag skulle säga att Lagrådets utlåtande är rimligt som en partsinlaga om varför man kan godkänna lagförslaget. Det är däremot inte ok som en oberoende utvärdering av lagförslaget, eftersom man inte utvärderat giltigheten i argumenten mot att godkänna lagförslaget. Som svaret ser ut har det inte legitimitet som ett oberoende utlåtande, vilket borde vara lagrådets uppgift att avge.

Leave a Reply

Your email address will not be published.