Inte okej att kalla någon dömd som har blivit friad i högre instans

Igår bråkade jag i kammaren med socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Morgan Johansson om vad som är okej att säga i kammaren. Kan tyckas lite som en sandlådedebatt och jag kan erkänna att jag blev lite väl upprörd, men jag tycker fortfarande inte att det är okej.

Så här sa justitieutskottets ordförande Morgan Johansson i kammaren: “Jag vill därför påminna om att det faktiskt finns ett fall där en riksdagsledamot blivit dömd för mutbrott.”

Hur uppfattar man den meningen? Givetvis att en person har blivit dömd och domen har vunnit laga kraft. Inte att en person har blivit friad i högre instans. Det är grundläggande att man inte får hävda att någon har blivit dömd för något om personen först fått en fällande dom och sedan en friande dom i högre instans.

Senare fortsatte Johansson: “Moderaten Per-Richard Molén i Sundsvall dömdes i tingsrätten för mutbrott för att han gick ut till ett antal företag inför valet 1994 och sade: Om ni ger mig pengar till min kampanj kan jag hjälpa er när jag kommer till riksdagen! Han fick pengar bland annat av skogsbolaget SCA. Sedan friades han i hovrätten; man menade att den handling han begått inte var av den kvalifikationsarten att man kunde döma honom för den.”

Där kom visserligen förklaringen att den omnämnda f.d. riksdagsledamoten först blivit fälld i tingsrätt och sedan friad i hovrätt. Men eftersom han nu visste detta, hur kunde han då först påstå att personen har blivit dömd för mutbrott?

Christer Pettersson fälldes i tingrätten för mordet på Olof Palme men friades i hovrätten. Betyder det enligt Morgan Johansson att Christer Pettersson är dömd för mordet på Olof Palme?

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

15 Responses to Inte okej att kalla någon dömd som har blivit friad i högre instans

 1. Jakob says:

  Juristen och den f.d. chefen för RKP, Tommy Lindström, har vid åtskilliga tillfällen omtalat Christer Pettersson som dömd för Palmemordet. I en pliktskyldig bisats kan han ibland lägga till att hovrätten dock inte tyckte att bevisningen räckte. Han är långt ifrån ensam om att uttrycka sig på det sättet. Så låter det i stort sett på hela nuvarande Rikskrim. Så Morgan Johansson anammar bara en tämligen utbredd polisiär jargong.

 2. z999 says:

  “Kan tyckas lite som en sandlådedebatt och jag kan erkänna att jag blev lite väl upprörd, men jag tycker fortfarande inte att det är okej. ”

  Jag tycker att du kände och gjorde rätt och tycker dessutom inte att du ska ifrågasätta dig själv i det här fallet. Bra gjort!

 3. Jakob, är du säker på att Tommy Lindström uttalat sig på det sättet? Verkar konstigt, men det är det å andra sidan även när justitieutskottets ordförande gör det.

  Hade de sagt att xx blev fälld i tingsrätten så hade det varit mer okej, men dömd är man inte förrän det finns lagakraftvunnen dom.

 4. frekar06 says:

  Jag har också hört det Jakob är inne på ovan någonstans, men hittar inga källor på det för närvarande. Naturligtvis är det inte ok att anse att någon är skyldig när det inte finns en dom som vunnit laga kraft. Noterar för övrigt att första striden nu är vunnen angående ACTA-avtalet. EU-parlamentets industriutskott röstade nej till ACTA-avtalet och jag noterar också att det holländska parlamentet har förbjudit regeringen där att skriva under ACTA-avtalet. /Frekar06

 5. frekar06 says:

  Även i det juridiska utskottet i EU-parlamentet har ACTA fallit nu på förmiddagen.

  /Fredrik

 6. z999 says:

  “Kan tyckas lite som en sandlådedebatt och jag kan erkänna att jag blev lite väl upprörd, men jag tycker fortfarande inte att det är okej. ”

  Hur skulle du ha gjort då? Struntat i det? Om inte du säger ifrån, vem gör det i så fall? Jag tycker att du gjorde rätt och jag tycker att det är viktigt med vissa principer.

 7. z999 says:

  Frekar06, var kan man bäst läsa sammanfattat hur det går med ACTA? Eller finns ingen sådan sida?

 8. frekar06 says:

  Z999,

  Var också ute och letade efter en sådan sammanfattning utan resultat. Men läget är i alla fall sådant att fyra utskott i EU-Parlamentet röstat ner ACTA-avtalet. Det är bra steg i rätt riktning mot att slutligen kunna fälla ACTA-avtalet. Men där är vi inte ännu utan det är en bra bit till innan vi är mål. Det väntas stora demonstrationer också idag runt om i Europa mot ACTA-avtalet.

  Vi borde i alla fall med 2,5 miljoner namnunderskrifter från olika delar av Europa och från övriga världen tillsammans med de stora demonstrationer som varit kring detta ACTA-avtal ha sänt ett starkt budskap om att vi inte tänker acceptera att Internets frihet inskränks utan att vi tänker försvara nätets frihet och våra grundläggande fri- och rättigheter på gatorna runt om i Europa om så behövs. Om vi vinner så är det en seger för Europas folk och våra vänner i andra länder utanför Europa som också deltagit i att försöka stoppa ACTA-avtalet. För vi har gemensamt över landsgränserna visat att vi inte tolererar att våra fri- och rättigheter inskränks eller att Internets frihet inskränks och vi har visat att vi snabbt kan bilda en mycket enad och stark front bland Europas och andra länders folk runt om i världen.

 9. z999 says:

  Tack för svaret Frekar06. Önskar alla kämpar lycka till. Tyvärr ses det inte som en stor fråga i det parti som jag röstar på.

 10. frekar06 says:

  Z999,

  Det är möjligt att ACTA-avtalet inte är en stor fråga inom det parti du röstar på, men det är vad jag kan förstå en annan central fråga i form av EU och EMU där ni har en kritisk hållning (vilket är mycket viktigt). För nästa stora strid skulle jag tro kommer att stå om Eurons och EU:s framtid. Det är uppenbart att EU-samarbetet och Euron inte funkar och det är uppenbart att vi står på randen till en ekonomisk härdsmälta. Grekland är nära konkurs. Spanien och Portugal är nära konkurs. Italien hankar sig fram men har en statsskuld som är helt ohållbar och de lär bli nästa land att ansöka om stöd utifrån. Politiken att lösa skulder med mer skulder har uppenbarligen kraschat och nu pratar man om mellan 100-180 miljarder euro bara för att rädda spanska banker. De pengarna finns inte (även om man försöker få det att framstå så för att hålla allmänheten och marknaden lugn). Detta har både marknaden och folk runt om i Europa redan genomskådat.

  Folket har inte förtroende för sina politiker runt om i kris länderna i Europa. Folket har inte förtroende för bankerna. Bankerna har inte förtroende för varandra eller för politikerna. Folk plockar ut sina pengar från bankerna och röstar bort de etablerade partierna från makten. Partiväsendet i de krisande länderna riskerar att försvinna och ersättas av helt andra partier. Politikerna verkar ha glömt att det är folket som bestämmer och att de som inte följer folkets vilja åker ut. Man hade uppenbarligen inte i Bryssel till exempel räknat med att de grekiska väljarna i princip skulle kasta ut det etablerade partiväsendet genom ett fönster i valet där. /Fredrik

 11. Jakob says:

  Nu brukar jag inte ha inspelningsutrustning på mig de få gånger jag träffar Tommy numera, men i detta fall råkar det faktiskt vara så att han uttryckt sig på precis samma sätt i media. Jag erinrar mig särskilt en intervju med Lars Borgnäs i SVT för några år sedan. Och som sagt. Han är långt ifrån den ende jurist eller polis på chefsnivå som uttryckt sig lika svepande och felaktigt. Nog är det förvånande att Centerns rättspolitiske talesperson inte har stött på denna jargong vid alla sina besök på Kungsholmen.

 12. Jakob says:

  Hur går det förresten med den polisiära signalspaningen? Är ni alltjämt lika ivriga att låta RKP få ta del av FRA:s masscanning av fibernäten?

 13. Ivrig kan man nog inte kalla det. Jag är en av de som har ställt väldigt många frågor och krävt information för att se om proportionalitetsbedömningen klaras av, dvs är behovet större än intrånget. Jag skulle gissa att C-gruppen inte är helt enig i frågan.

 14. z999 says:

  @Frekar06, håller med helt i din bedömning av EU.

  “Det är möjligt att ACTA-avtalet inte är en stor fråga inom det parti du röstar på, men det är vad jag kan förstå en annan central fråga i form av EU och EMU där ni har en kritisk hållning (vilket är mycket viktigt).”

  Jo. Men jag har hört att det varit en del diskussioner om att det finns många som tycker att det är en stor fråga för dom men hålls tillbaka av att det är vansklig mark att träda in på utan att vara rejält pålästa och utan att testa frågan bland “gräsrötterna”. Och sen finns det dom som tror att media skulle vrida till det till ett försök att bara vinna popularitet utan att ha ett riktigt engagemang i frågan. Men jag skulle önska att SD hade någon bland topparna som engagerade sig lite mer när det gäller integritet på nätet. Dom har ju haft fadäsen där Laila Freivalds stängde ner alla SD-sidor som borde ha triggat igång något.

 15. Jakob says:

  Har just gått igenom den färska lagrådsremissen om den polisiära signalspaningen. Det är närmast obegripligt att Centern kan stå bakom detta. Jag kan i alla fall inte tänka mig att alla ledamöter kommer att trycka på JA-knappen i höst om detta förslag blir verklighet. Bara för att dra fram en aspekt: Det är en chimär att kunna hålla isär strategisk och brottsutredande verksamhet. Det finns ingen sådan rågång hos KUT eller Säpo. Denna sanning kan man också läsa mellan raderna i lagrådsremissen. Ni har lyckats maskera den dåligt. Intressant att ni inte heller lyckats definiera vad som är hot mot väsentliga nationella intressen. Där finns inte mycket för Försvarsunderrättelsesdomstolen eller SIUN att luta sig emot. Och fortfarande framhålls det som något positivt att samma regelverk ska gälla för polisen som för övriga uppdragsgivare. Ser regeringen ingen skillnad på t.ex. ett trafikdiagram som skickas till UD eller FM kontra ett som tillställs svensk polis? Om man överhuvudtaget ska låta RKP inrikta FRA behövs givetvis restriktiv särlagstiftning, inte de vanliga ramar som erbjuds för övriga uppdragsgivare.

  Det är märkligt hur ni hela tiden lyckas hamna så fel när det gäller FRA.

Leave a Reply

Your email address will not be published.