Mere conduit utmanas

På dagens Brännpunkt skriver Johan Axhamn, doktorand i civilrätt (immaterialrätt) vid Juridiska institutionen vid Stockholms Universitet, om “Tillsätt en utredning kring internetleverantörernas roll”.

Bland annat skriver Axhamn: “föreslår jag att det bör utredas om internetleverantörerna bör ges en ”uppsiktsplikt” liknande den som ges för tillhandahållare av elektroniska anslagstavlor”. Med andra ord ifrågasätts principen om mere conduit, dvs budbärarimmuniteten som gör att internetleverantörerna inte har något ansvar för vad de “skickar” på samma sätt som posten inte har något ansvar för vad som finns i breven.

Skulle internetleverantörerna göras ansvariga för innehållet så tvingas de att bli övervakare och sortera Internet. Vill vi det? Inte jag i vart fall. Skulle jag vilja att min Internetleverantör kontrollerar vad jag lägger ut här på min blogg och att de skulle ha ansvar för vad jag skriver? Det skulle vara en mycket olämplig väg att gå, det skulle bli en strypsnara runt hela Internet.

När det har begåtts ett brott så är det ingen tvekan om att domstol ska kunna ge ett föreläggande om t.ex. att en sida ska stängas ner, men fortfarande är det inte förmedlaren, Internetleverantören, som ska straffas.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

17 Responses to Mere conduit utmanas

 1. frekar06 says:

  Vi ska precis som du skriver inte tvinga operatörerna att ta ansvar för vad som går i deras nät. Det vore förödande. Jag kan hålla med om att domstol ska kunna besluta om nedstängning av sidor vid grova brott, såsom sidor som innehåller barnpornografi eller uppmaningar till grova våldsbrott.

  Däremot tänker jag inte acceptera att sidor som Pirate Bay blir utsatta för rena övergrepp med lagen som stöd, vilket skedde när filmbolagen bland annat tvingade dom att stänga ner under en tid, visserligen med stöd av tingsrätten, trots att de inte ens har kommit en fällande dom som vunnit laga kraft ännu. Jag säger bestämt nej till censur. Det är min bestämda uppfattning att den lag som tingsrätten använde för att tvinga Black Internet (tror jag det var) att stänga ner Pirate Bay ska avskaffas. Sån tur är så är inte Pirate Bay längre akut hotat då Piratpartiet numera står för bandbredden till Pirate Bay. Att stänga Pirate Bay nu innebär att man också stänger ner Piratpartiet från Internet. Det skulle nog kunna ge PP en välbehövlig plats i riksdagen!

 2. Johan Tjäder says:

  Axhamn gör ju beställningsverk åt medieindustrin så det kan man kanske ta med en nypa salt.

  Självklart måste rätten kunna ingripa mot pågående verksamhet när det finns grund att anta att verksamheten orsakar någon annan illegitim skada. Sen kan man fråga sig om Stockholms tingsrätt gjorde rätt i fråga om Black Internet och Pirate bay.

 3. frekar06 says:

  Vi ska inte censurera Internet pga. att medieindustrin vägrar anpassa sig till den moderna tiden. De har inte ens gjort ett seriöst försök att anpassa sina affärs modeller. Istället har man beställt lagstiftning av politikerna som dessvärre har gått med på industrins krav. Ja, man inte bara beställer lagar, man är numera remissinstanser till regeringen. Nu kan man dessutom agera privatpolis. Det är skandal att såväl denna som den förra regeringen har gått med på industrins krav. En industri som i praktiken genom krav på avskaffande av Mere Conduit, som ställer krav på att få ta del av lagrade uppgifter från Datalagringen, som har drivit igenom antirättssäkerhetslagen Ipred och nu deltagit i att förhandla fram ACTA-avtalet vill avskaffa grundläggande rättigheter som personlig integritet och rättssäkerhet ska hållas mycket kort och överhuvudtaget inte ha något som helst inflytande i svensk politik.

 4. z999 says:

  Patriot.nu har blivit åtalad med hjälp av gummiparagrafen “hets mot folkgrupp”.
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/atal-for-hets-efter-misshandelsfall-1.1209893
  Jag har sett betydligt värre saker utan påföljd så det är lite konstigt att man ingripit i just det här fallet. Det är kommentarskedjan som har blivit anmäld.

  Vita bestialiska kolonisatörer bedrev folkmord på nordamerikas indianer av ren blodtörst!

  Lugn, lugn Linander. Ovanstående kommer inte att leda till att du åtalas (beroende på humöret hos rättsfolket).
  Vad jag reagerar mot är hur rättsosäkert lagarna om yttrandefrihet fungerar. Iofs är det naturligtvis omöjligt att ha helt konsekventa lagar inom det området.

 5. z999 says:

  “Sen kan man fråga sig om Stockholms tingsrätt gjorde rätt i fråga om Black Internet och Pirate bay.”

  Nej. Dom borde ha beviljats kulturbidrag.

 6. Pingback: Köpt eller okunskap? | Lite av varje

 7. mindmaze says:

  Ja, för dig litar man ju på.

  “Jag vill faktiskt inte, ärligt. Men Reinfeldt/EU/IFPI har sagt att vi måste, så då trycker jag ja. Makten är faktiskt viktigast, eller hur Maud?”

 8. Tor says:

  Läs gärna Rasmus Fleischers reflektioner på detta inlägg. Han har faktiskt en poäng, även om jag tycker att man ska undvika att dra några långtgående slutsatser innan du fått en chans att kommentera.

  Det är litet otydligt vad du menar, så försök gärna en gång till men gör större skillnad på aktivt övervakningsansvar och ansvar att passivt reagera på anmälningar, samt mellan lagringstjänster och nättillgången i sig.

  Tycker du att det är rätt att internetleverantörer som endast erbjuder internettillgång ska kunna föreläggas att blockera och filtrera olika sidor på internet med (enligt någon) oönskat material, även om ansvariga för dessa sidor inte har någon relation till internetleverantören ifråga?

 9. Mindmaze, jag förstår att du litar mer på övriga 348 riksdagsledamöter som inte säger att de vill ha kvar mere conduit.

  Tor, jag har svarat Rasmus Fleischer här.

 10. frekar06 says:

  Johan. Jag förstår inte riktigt hur du skulle kunna uttrycka dig tydligare än vad du gör i ditt inlägg. Din uppfattning i frågan blir glasklar i citatet: “Det skulle vara en mycket olämplig väg att gå, det skulle bli en strypsnara runt hela Internet.” Så Fleischer har helt fel i detta fallet.

  /Frekar06

 11. Tor says:

  Johan,
  jag kan hålla med om att det hade varit bättre om Flesicher hade skrivit en fråga här bland kommentarerna. Däremot har han rätt i att du fortfarande inte (i detta inlägg i varje fall) har uttryckt vad du tycker om idén om att ålägga internetoperatörer att blockera svartlistade nätsajter så länge de själva inte behöver göra bedömningen av vad som är “oönskat material”. Det vore välkommet om du ville kommentera det också.

  Förresten, om du inte just för tillfället har tid att läsa hela rapporten rekommenderar jag att du hoppar fram och läser de sista sidorna där själva förslagen presenteras.

 12. Tor, jag står bakom det system vi har idag med ett samarbete mellan RKP och ett stort antal Internetoperatörer som vill vara med och blockera barnpornografi. Ett statligt krav på att alla operatörer ska ingå vill vi inte ha.

  Däremot är det en annan sak att när domstol ger ett föreläggande att en sida ska stängas ner (t.ex. för det handlar om hets mot folkgrupp) så ska alla följa det, men så är det redan idag.

 13. Tor says:

  Däremot är det en annan sak att när domstol ger ett föreläggande att en sida ska stängas ner (t.ex. för det handlar om hets mot folkgrupp) så ska alla följa det, men så är det redan idag.

  Menar du att även internetleverantörer som endast ger sina kunder nätaccess men inte bereder serverutrymme till sajten ifråga ska behöva blockera den?

 14. Jag är medveten om att det inte är en alldeles enkel fråga, men jag har för närvarande inga förslag på ändringar av lagstiftningen. Det normala borde vara att domstolen vänder sig till den som bereder serverutrymme, men den vägen kan mycket väl vara stängd. Samtidigt måste man nog konstatera att lagstiftningen och verkligheten inte gått riktigt hand i hand. Var det inte så i “Black Internet-målet” att domstolen menade att Black Internet inte skulle ge Pirate Bay nätaccess medan Black Internet menade att deras enda möjlighet att följa domstolens krav var att hindra kunderna från att nå Pirate Bay?

 15. Pingback: Sömnad « Stenskott

 16. Pingback: opassande » Blog Archive » Är det fel att rubricera detta med “den nya världsordningen”?

 17. Pingback: Motion 5:13 – internet som en demokratisk arena – #cstamma | Mikael Persson

Leave a Reply

Your email address will not be published.