Aldrig mer ett sexualbrottsmål för den åklagaren

Åklagare Rolf Hillegren borde verkligen fundera på om han ska fortsätta som åklagare och om han inte gör det själv så borde hans chef göra det (vilket han tydligen redan har gjort). Med uttalanden som: “När man säger våldtäkt tänker man mest på riktiga ruggiga våldtäkter. Men tar man en man och en kvinna som känner varandra och kvinnan säger att hon inte har lust i dag, men mannen kör ändå. Visst är det oschysst, men kanske inte värt två års fängelse. Det liknar mer en ordningsförseelse”, så har han diskvalificerat sig som åklagare i sexualbrottsmål för resten av sin karriär. En karriär som ändå borde vara slut snart eftersom han tydligen är 66 år gammal.

Det är ingen nyhet att det fanns, och uppenbarligen finns, de inom rättsväsendet som var motståndare till att våldtäktsbegreppet vidgades så att det även innefattar situationer som inte innehållit direkt fysiskt våld, men Hillegren tar ett otäckt steg längre. Han väljer att jämföra den typen av sexuella övergrepp med ordningsföreseelser. Även före ändringen av sexualbrottslagstiftningen så var den typen av sexuella övergrepp kriminaliserade, som sexuellt utnyttjande eller grovt sexuellt utnyttjande, och domstolarna utdömde nästan alltid fängelse. Ordningsförseelsser däremot är något som enbart ger låga böter eller till och med enbart en fastställd straffavgift.

Hans sätt att uttrycka det på ger också anledning till att fundera över den mannens syn på sexualitet. Mannen vill ha sex, kvinnan säger nej, “men mannen kör ändå” och det är “oschysst”. “Mannen kör ändå”….. I min värld är sex något som två har tillsammans, inte en med en annan. Det låter som att han ser kvinnan som en “uppblåsbara Barbara”. Ett hål, det kan man använda, bara att köra…

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

41 Responses to Aldrig mer ett sexualbrottsmål för den åklagaren

 1. profanum_vulgus says:

  Varför anser du inte att Hillegren bör vara åklagare i sexualbrottsmål?
  Har du en annan uppfattning än honom angående våldtäktsbrottets bredd?

 2. Leffe says:

  Menar du att åklagare inte omfattas av grundlagens regler om yttrandefrihet? Vilka mått och steg avser du som riksdagsman ta för att ändra lagstiftningen om yttrandefrihet i det avseendet?

  Klart att det är ett korkat yttrande, men det är inte brottsligt att ha en eller annan (i dina och mina ögon) korkad uppfattning.

  Dessutom är det där citat du återger plockat ur sitt sammanhang i SvD-artikeln, vilket får det att se värre ut än vad det är.

  Personligen anser jag att ditt yttrande ovan om vilka arbetsuppgifter den här åklagaren bör ha är allvarligare än det han sa. Men så mycket respekt för grundlagarna kan man kanske inte begära av en riksdagsledamot?

 3. Inger says:

  Hej!
  Ingen har ifrågasatt Hillegrens rätt att yttra sig. På sätt och vis är det ju bra att han säger det han säger, det blir som ett kvitto på hans värderingar.

  De värderingar han framför borde medföra att han inte är lämplig att vara åklagare i den här typen av mål. Det finns säkert andra uppgifter att utföra, om han inte vill bli vanlig pensionär.
  Inger

 4. Jonas says:

  Det principiellt intressanta här är nog just begreppet yttrandefrihet. Var går gränsen för en åklagare? Hade det varit lika illa om han hade tyckt att det beskrivna brottet borde kallas sexuellt utnyttjande?

 5. Det är de av svenska folket valda till Sveriges Riksdag som beslutar om hur landets lagar ska se ut. Åklagarna ska använda dessa lagar för att leda förundersökningar, åtala och föra talan i domstsol. Det är självklart att åklagare har yttrandefrihet som alla andra (när det inte handlar om sekretessbelagda uppgifter), men det är lika självklart att den som har utsatts för ett brott ska kunna ha förtroende för åklagaren som driver målet. Hur ska ett våldtäktsoffer som utsatts för ett övergrepp av typen (enligt Hillegren) “ordningsförseelse” kunna ha förtroende för honom?

  Profanum, att våldtäktsbegreppet numera omfattar fler sorters sexuella övergrepp är helt klart, men det är knappast det som jag kritiserar Hillegren för, utan för att han jämför våldtäkter med ordningsförseelser.

  Leffe, du är ju helt ute och reser. Jag påverkar inte ett endaste enskilt fall när jag kritiserar Hillegren för hans uttalande. Det vore väl förskräckligt om jag som riksdagsledamot inte skulle ha rätt att kritisera ett sådant korkat uttalande. Jag har ingen möjlighet att omplacera honom och det ska jag inte ha heller, men jag har och ska ha rätten att säga vad jag tycker.

  Sedan är din tolkning att jag skulle vilja ändra lagstiftningen om yttrandefrihet lika mycket uppåt väggarna. Var skriver jag det?

  Sedan påstår du att citatet är plockat ur sitt sammanhang. Jag har tagit med nästan allt han säger i artikeln och dessutom länkat till den. Däremot tycker jag att hans uttalande verkligen är gjort utanför det som artikeln och frågeställningen handlar om. Journalisten har intervjuat honom om att bevisvärderingen skärpts enligt två HD-domar och att det inte ska räcka att målsägarens berättelse är mer trovärdig än den åtalades (väldigt förkortat, det är givetvis mer komplicerat än så). I det sammanhanget säger Hillegren att han uppskattar att rättssäkerhetsaspekten betonas och att det ska vara höga beviskrav i brottmål, även i sexbrott. Helt korrekt.

  Hade han stannat där så hade ingen kritiserat honom det minsta, det hade varit ett alldelese utmärkt uttalande av en åklagare. Men då fortsätter han med att göra ett tillägg om något helt annat, som överhuvudtaget inte har med ändringen av sexualbrottslagstiftningen 2005 att göra. Han väljer att göra en jämförelse mellan ett brott som ger minst två års fängelse och något som är oschysst och liknar en ordningsförseelse. Förtroendet för den åklagaren i sexualbrottsmål är förbrukat.

 6. profanum_vulgus says:

  Linander:
  Vad yrar du om?

  Han tar ju upp ett exempel som ryms inom brottet våldtäkt sedan lagändringen 2005, men som inte gjorde det tidigare. Han anser inte att detta exempel är att betrakta som samma sorts handling som rubriceringen våldtäkt ger sken av att innebära. Han anser heller inte att hans exempelhandling har ett straffvärde på minst två år. Något som lagstiftaren höll med om i detalj mellan 1962 och 2005. Var lagstiftarna lika korkade under dessa 43 år?

  Varför anser du att hans förtroende är förbrukat?
  Hur skiljer sig hans tolkning av våldtäkt från din tolkning av våldtäkt?
  Anser du inte att hans exempel utgör våldtäkt, eller vad?

 7. Jonas, hade han nöjt sig med att säga att han tyckte att lagändringen 2005 var fel så hade det inte varit några konstigheter. Precis samma sak säger t.ex. Advokatsamfundets Anne Ramberg.

  Profanum, att utnyttja någon sexuellt har redan tidigare varit ett brott. Dock låg det utanför våldtäktsbegreppet fram till ändringen 2005. Ingenting las in i våldtäktsbegreppet 2005 som inte tidigare var kriminaliserat. Redan före 2005 så var det som Hillegren beskriver ett brott som hade långt högre straffvärde än “ordningsförseelser som inte är schyssta”. Din hemmasnickrade tolkning om att lagstiftarna fram till 2005 höll med Hillegren är totalt fel.

  För mig är det oerhört viktigt att den som utsatts för brott har förtroende för åklagaren. Det är det avgörande för att jag inte tycker att han ska fortsätta som åklagare i sådana mål. Jag står bakom och har röstat genom dagens sexualbrottslagstiftning (dock vill jag ta ytterligare steg vad gäller samtyckesreglering). Inget som täcks av BrB 6:1 är jämförbart med ordningsförseelser och det är allvarligt att en åklagare uttrycker sig så även om han har rätt att göra det.

 8. dangerous_beans says:

  Det är väl klart att brottsoffer inte kan ha förtroende för åklagaren. Särskilt inte om man nu är så fruktansvärt mesig att man inte klarar att göra mer motstånd i en nära relation (som inte innehåller våld eller hot i övrigt) än ett “nej”, hur kan man då öht anses vara ett rättssubjekt? behöver man inte en förmyndare i så fall?

  Varför är alla så kåta på att kunna säga att de är våldtäktsoffer? Och hur kommer “riktiga” våldtäktsoffer att bemötas om allt är våldtäkter? Det är ju faktiskt samma straff, 2 år, om du är för mesig för att korsa benen när partnern vill “köra på” som om du blir slagen, strypt och hotad till underkastelse. Själv har jag varit med om det senare och när jag berättade om det strax efteråt så tyckte folk ba “äh! det e inge å haka upp sig på.” det är ju kanske inte så underligt om de tänker på våldtäkt som ett dåligt knull.

  Nä, fy fan för dagens sexualbrottslag! hur kan du stå bakom den?

 9. profanum_vulgus says:

  Linander:

  Hillegren klagar ju på att man vidgat våldtäktsbegreppet till att omfatta sådant som inte platsar inom begreppet språkligt och heller inte inom samma straffskala.
  Hillegren har i samband med lagändringen uttalat samma sak och stöd för den föregående ordningen.

  Vem skulle inte ha förtroende för honom då?
  Varför skulle förtroende för honom minska av vad han har sagt?

  Vad skulle en samtyckesreglering innebära då? Är det samma som Leijonhuvfud förordar som går ut på formkrav för medgivande till sex?
  Jag har frågat mängder av företrädare för denna sorts reglering hur det skulle fungera om den som anklagas för att ha haft sex utan att beakta formkravet (våldtäkt) själv hävdar sig inte ha gett samtycke. Ska båda fällas då?

 10. Jonas says:

  Johan, jag sammanfattar vad du säger: Hillegren får gärna uttrycka sitt missnöje med lagändringen 2005, men han bör inte gå längre än så.

  Jag har lite svårt att se hur ett sådant uttalande inte skulle riskera att påverka ett brottsoffers förtroende för åklagaren.

  Du försöker skapa en avgrundsskillnad mellan uttalandena, där det ena undergräver hans förtroende, det andra inte. Jag ser inte den skillnaden lika tydligt som du.

 11. Leffe says:

  Menar du på allvar att praktiserande åklagare inte får ha åsikter om lagstiftningen, men att du som riksdagsledamot bör tycka till om arbetsledningsfrågor (t.ex. ärendefördelningen) på City åklagarkammare?

  Är du verkligen helt säker på dina två grundlagstolkningar här?

 12. profanum_vulgus says:

  “Ordningsförseelsser däremot är något som enbart ger låga böter eller till och med enbart en fastställd straffavgift.”
  Det här missade jag första gången jag läste. Är detta verkligen en ledamot av justitieutskottet som skriver detta? Dessutom i ett försök att tillrättavisa en åklagare, man baxnar.
  En ordningsförseelse är ett brott mot ordningsregler utan krav på viss effekt som skada eller liknande. Ordningsförseelser kan bestraffas med fängelse t.ex. att ge ut en tidsskrift utan utgivningsbevis kan ge 1 års fängelse.

 13. profanum_vulgus says:

  Fan jag måste sluta läsa om ditt inlägg, snart har jag funnit sakfel i varenda mening. Det som är bisarrt är att du är, om än inte jurist, juridiskt intresserad och har deltagit i att förändra lagstiftning och ändå inte verkar kunna det som en gymnasiestudent borde kunna.

  “att våldtäktsbegreppet vidgades så att det även innefattar situationer som inte innehållit direkt fysiskt våld”
  – Det gjorde det ju innan med. Det var inte detta man förändrade utan man lade in det som tidigare varit sexuellt utnyttjande i begreppet våldtäkt. Det var inte det direkta fysiska våldet som utgjorde skillnaden utan den sexuella handlingens art och om gärningsmannen hade gjort något aktivt för att kunna ha sex utan tillåtelse.

  Kanske det är dessa två rättsliga missförstånd som fått dig att reagera så kraftigt.

 14. Dangerous Beans, det är inte alls samma straff, två års fängelse, för alla våldtäkter. En våldtäkt av normalgraden kan ge två till sex års fängelse och den situation som du beskriver kan mycket väl vara en grov våldtäkt som ger fyra till tio års fängelse.

  Profanum, läser du överhuvudtaget vad jag skriver? Det verkar inte så. Jag har inga som helst problem med att han säger vad han tycker om lagstiftningen, men jag har problem med att han jämför det som enligt lag är våldtäkt och ska ge minst två års fängelse med en ordningsförseelse eller något som bara är “oschysst”. Men framförallt har jag problem med att han med all sannolikhet förbrukat förtroendet hos de brottsoffer som utsatts för de brott som han nedvärderar till något som bara är oschysst.

  Dagens sexualbrottslagstiftning utgår från att en sexuell handling inte är okej först när någon fått ett nej eller motstånd (OBS, detta är en kortfattad beskrivning som inte är tänkt som någon fullständig sammanfattning av lagstiftningen och därför ej heller ska tolkas som en sådan – detta är uppenbarligen nödvändigt att påpeka…), medan jag anser att lagstiftningen ska utgå från att det inte är okej att utföra sexuella handlingar med en annan person förrän det finns ett samtycke. Någon förändring av bevisbördan eller bevisvärderingen föreslår jag inte. Ej heller något formkrav för samtycket.

  Om du nu tycker att jag uttryckte mig slarvigt vad gäller straffen för ordningsförseelser så får du gärna leta upp ett exempel på när en ordningsförseelse renderat annat straff än böter.

  T.ex. säger Per Nichols, vice chefsåklagare vid citys åklagarkammare, så här om ordningsförseelser: “ordningsförseelser, som ju brukar handla om brott som föranleder en ordningsbot eller en penningbot, typ trafikförseelser.” Jag tror att jag hellre lyssnar på Nichols än på dig…

  Sedan blir det skrattretande när du försöker vara juridisk besserwisser. Det är inte alls så att allt som var sexuellt utnyttjande före 2005 nu finns inom våldtäktsbegreppet. Du kan vara alldeles säker på att jag kan sexualbrottslagstiftningen utan och innan, däremot har jag inte tid att sitta och skriva fullödiga förklaringar på allt. Ibland måste jag skriva kort för att överhuvudtaget hinna svara.

  Och jag lovar att inte bli ledsen om du slutar att läsa min blogg…

  Jonas, det måste vara möjligt för en åklagare att tycka om lagstiftningen. Däremot skulle det vara bra att samtidigt lägga till att han eller hon självklart följer gällande lagstiftning i sin tjänsteutövning. Då ser jag inget större problem i förtroendefrågan. Det är snarare Hillegrens jämförelse och uttryckssätt, “oschysst”, som får mig att tappa förtroendet.

  Leffe, läser du inte heller vad jag skriver. Ännu en gång: Hillegren får ha åsikter om lagstiftningen och han får uttrycka dessa. Som riksdagsledamot får jag verkligen tycka till om att det är viktigt att medborgarna har förtroende för de rättsvårdande myndigheterna och dess utövare.

 15. Leffe says:

  Johan – läs rubriken du givit detta inlägg i bloggen. Du är riksdagsledamot, du lägger dig i vilka ärenden en enskild åklagare ska handlägga i framtiden – baserat på ett lösryckt citat i tidningen. Är det rimligt och ägnat att skapa förtroede för rättsstaten Sverige?

 16. Leffe, du måste kunna skilja på att “lägga sig i” och att ha åsikter.

  Jag hade många åsikter om justitierådet som dömdes för sexköp. Det skulle möjligtvis kunna vara känsligt. Samtidigt tror jag att de medborgare som jag företräder skulle ha mycket svårt att förstå att jag som riksdagsledamot inte skulle kunna ha åsikter om när åklagare och domare uttalar sig dumt eller begår brott.

  Så svaret är ja. När vi riksdagsledamöter engagerar oss i en sådan här fråga, som också engagerar medborgarna, så ökar det förtroendet för rättsstaten Sverige.

 17. dangerous_beans says:

  Jag vet väl vad han fick för straff! 2 år. Liksom en annan tjej som var med om en liknande våldtäkt, med den graden av våld (stod om i tidningarna i våras).

  Och ja, det är kanske lite med 2 år för våldtäkter, men med tanke på att de som torterade Bobby till döds fick 10 år – vilket faktiskt är värre än våldtäkt – så är det väl inte så konstigt att det är låga straff för våldtäkter?

  Om du tycker att 2 år är lagom för att någon inte respekterar en partners halvhjärtade “nej”, vilket sannerligen inte är trevligt, så vad tycker du man ska ha för straff för de som torterar barn? Korsfästning?

 18. profanum_vulgus says:

  Linander:

  Varför ska du få vara kortfattad om sexbrotten medan Hillegren ska avskedas när han är det? Är det för att du har “rätt” åsikter och dessa inte behöver motiveras?

  Din kortfattade beskrivning är helt felaktig även som kortfattad. Det finns inget krav på uttalat eller fysiskt motstånd. Så var det inte heller före 2005. Det räcker och räckte t.ex. med att man använde sig av sin auktoritet alltså att ha sex med någon som inte ville men som inte skulle våga säga emot.
  Det man gjorde 2005 var att döpa om sexuellt utnyttjande till våldtäkt.
  Om du kan lagstiftningen innan och utan så kanske du kan förklara vad du menat med de felaktigheter som du skrivit ovan.

  Ja jag gav ett exempel redan när jag påpekade din missuppfattning, att ge ut en tidsskrift utan utgivningsbevis. (TF 5:12) (Nämns dessutom i prop. 2006/07:87)
  Förseelse kommer från en gammal uppdelning mellan brott och förseelser som inte används i Sverige längre. En ordningsförseelse var sedlighetsbrott utan krav på effekt, t.ex. att två män gned varandras erigerade manslemmar till sädesavgång på allmän plats(som det hette) utan att någon märkte det. Numera menas med en ordningsförseelse som jag förklarade ovan. På detta sätt har begreppet används i juridisk litteratur och i förarbeten de senaste decennierna utan att någon har reagerat mot det. Missuppfattningen verkar ha uppstått första gången iom Hillegrens uttalande.

  Klart att du inte blir ledsen om du slipper motargument, du är ju riksdagsman.

 19. Leffe says:

  Menar du därmed att det också är ok för t.ex. justitieministern att göra motsvarande uttalande som det du gör här?

  Gjorde hon det kommer en KU-anmälan för “ministerstyre” som ett brev på posten.

  Vilken grundlagsbestämmelse menar du gäller för ledamöter i regeringen men inte för ledamöter i riksdagen?

 20. Det hade ju varit alldeles utmärkt om Hillegren också varit mer kortfattad, t.ex. hade han kunnat hoppa över jämförelsen mellan våldtäkter och ordningsförseelser…

  Dessutom fortsätter du att upprepa samma felaktigheter, det är inte alls så att allt som var sexuellt utnyttjande före 2005 nu ingår i våldtäktsbegreppet.

  Leffe, du tjatar om grundlagsbestämmelse. Men säg då vilken grundlagsbestämmelse jag skulle ha brutit mot när jag tycker att Hillegren inte är lämplig som åklagare i sexualbrottsmål längre pga bristande förtroende.

  Uppenbarligen är det inte bara jag som tycker att åklagares förtroende hos allmänheten är viktigt. Idag bestämde hans chef att han inte ska utreda sexualbrott längre.

 21. z999 says:

  Man ska komma ihåg att åklagaren Rolf Hillegren är en produkt av en värld där det anses ok att säga “Svenskar våldtar också…” när man diskuterar invandrares överrepresentation när det gäller våldtäkter (speciellt gruppvåldtäkter. I ett land där sådan relativisering ses som samhörigt med en fin människosyn så är personer som Rolf Hillegren ett naturligt inslag.

 22. profanum_vulgus says:

  Linander:

  Varför skulle han göra det? Han kunde väl inte veta att innebörden av ordningsförseelse skulle ändras så fort han sa det? Riksdagen har ju antagit propositioner (flera) där ordningsförseelse har just den innebörd som jag anger ovan. Men ingen där det nämns med den innebörd du anger ovan.
  Har alla dessa lagstiftningsarbeten varit utförda och genomröstade av klåpare?

  Var tog de övriga fallen av sexuellt utnyttjande vägen då? Rubriceringen finns ju inte längre. Vilka gärningar är det som tidigare inrymdes i sexuellt uttnyttjande som idag inte återfinns som våldtäkt?
  Du kan ju sjätte kapitlet utan och innan så det borde väl vara lätt att svara på?

  När du ändå är inne på lagstiftning som du kan utan och innan så kan du väl förklara varifrån du fick missuppfattningen att våldtäkt idag skulle kräva “nej eller motstånd”.

  Inte svårt att uppfattas som juridisk besserwisser i detta umgänge.

 23. z999, det är individer, själva eller i grupp, som våldtar. Det är inte befolkningsgrupper eller nationaliteter. Även om en svensk mördar en oskyldig 15-åring så tar jag inte på mig någon skuld för det för att jag också är svensk. Varför skulle en person med bakgrund i ett annat land behöva ta på sig skuld för vad en f.d. landsman gör?

  Profanum, om du nu kan lagstiftningen så bra så borde du inte behöva fråga. Du borde också kunna läsa en proposition. Varsågod. Tips: Sexuellt tvång 6:2.

 24. profanum_vulgus says:

  Linander:

  Hur var det med din utan-och-innan-kunskap?
  Den ändring man gjorde i 6:2 var att ändra “sexuellt umgänge” till “sexuell handling” detta var redaktionellt och skulle förtydliga att det inte handlade om samlag.
  Enligt karnovs lagkommentar:
  “Begreppet “sexuell handling” skall, enligt förarbetena, i allt väsentligt ha samma innebörd som begreppet “sexuellt umgänge””

  Vad som vidare sägs i proppen som du hänvisar till (men uppenbarligen inte har läst innan du röstade för den) är att vissa fall av sexuellt tvång efter 2005 kommer att bedömas som våldtäkt och att vissa fall av sexuellt ofredande efter 2005 kommer att bedömas som sexuellt tvång. Inget om att sexuellt utnyttjande skulle hamna under sexuellt tvång.

  Så kan du vara snäll och förklara vad du menade? Eller i ärlighetens namn erkänna att du inte hade en aning om innebörden i den lagstiftning du röstade igenom.

 25. profanum_vulgus says:

  Linander:

  Som grädde på moset:
  I proppen du hänvisar till och röstade för så uttalas ju åsikten att en sammtyckesreglering skulle vara kontraproduktiv och drabba offren. Varför röstade du för denna prop. om du inte höll med?
  Eller är det ännu ett bevis på att du inte läser proppar innan du trycker på knappen?

 26. z999 says:

  Linander, det handlar inte om att döma ut folk i grupp utan att diskutera problemet istället för att bara bllunda för det. Det är inte jag och extremhögern som har tagit upp problemet från början utan BRÅ.

 27. Profanum, sista kommentaren från min sida: Före 2006 hade vi en socialdemokratisk regering och det var Thomas Bodström som la fram propositionen. Jag röstade för det mesta i propen, men inte allt. Jag hade totalt 14 reservationer varav en handlade om samtyckesreglering.

  Jag vet inte var du vill komma med dina påståenden. Men du kan vara övertygad om att inget som tidigare fanns under brottsrubriceringen sexuellt utnyttjande försvann. De allvarligaste fallen fördes in under våldtäktsbegreppet och det är det som Hillegren uppenbarligen inte gillade.

 28. profanum_vulgus says:

  Linander:
  Varje gång du målar in dig i ett hörn efter att ha exponerat dina bristande kunskaper så kommer samma sak (riksdagsledamöters signum):
  “Jag vill inte vara med längre” tillsammans med ett ickesvar på en av de frågor som ställts.

  Men det är väl ingen tänkande människa som läser det på annat sätt heller, så jag kan vila min väska i den delen.

  Vad gäller ditt sista konstaterande så är det väl underbart. Inga av de som suttit i majoritet i riksdagen mellan 1962 och 2005 borde få befatta sig med sexualbrott, för de har ju helt bisarra uppfattningar om sexualbrott.

 29. Eller så är det bara tråkigt och onödigt att debattera med någon som bara vill misstolka…

 30. profanum_vulgus says:

  Linander:
  Jag ber om ursäkt för alla misstolkningar. Vad är det jag har misstolkat?
  (Jag hoppas att de riksdagsmän som misstolkat Hillegren och bett hans chef att vidta åtgärder ber om ursäkt för detta också)

 31. Leffe says:

  Johan:

  RF 11:7. Ett personalärende hos en myndighet torde väl jämföras med myndighetsutövning?

  Din kommentar 30 ovan skulle lika väl kunnat fällas av den nu diskuterade åklagaren.

  Vad händer med diskussionen om sexualbrott om bara en enda åsikt är tillåten och andra åsikter leder till att riksdagsmän kräver omplaceringar och professorer i straffrätt kräver “avgång”?

 32. Leffe, vad menar du med min kommentar 30. Får jag inte tycka att det är tråkigt och onödigt att debattera med “profanum”?

  Med din tolkning av riksdagsledamöters roll så skulle vi knappast få tycka någonting.

 33. Leffe says:

  Jag tror att åklagare Hillegren är rätt less på att bli så övertolkad som han blivit i den här debatten. Han ger ju uttryck för det i sin SvD Brännpunkt-artikel.

  Och jag tycker att det är lite lustigt att en av dem som övertolkar honom (dvs. du) känner samma sak när dina uttalanden ifrågasätts.

  Jag har inga problem med att respektera din rätt att tycka till, även om jag tycker att du har käpprätt fel i en del frågor så uppskattar jag din blogg och din debattlystnad mycket. Jag är dock lite beklämd över att du är så negativt inställd till åklagares rätt att yttra åsikter som avviker från de som ligger till grund för gällande rätt.

  Tror du verkligen inte på yttrandefrihet (även för yttanden som du inte gillar) som något grundläggande i en demokrati?

 34. z999 says:

  Jag undrar hur barnäktenskap kunde vara tillåtet i Sverige ända fram till år 2004? Räknades inte sex med barn som våldtäkt innan 2004?
  http://www2.amnesty.se/krg.nsf/Webbdokument/023A811A223674A1C1256DF7002D4B1F?opendocument

  Hillegren kanske inte hade så medeltida uppfattning om våldtäkt jämfört med vissa i Sveriges riksdag?

 35. profanum_vulgus says:

  z999:
  (Frivilligt) Sex med barn under 15 år räknades fram till 2005 som sexuellt utnyttjande av minderårig. Efter 2005 kallas det för våldtäkt mot barn.
  Man kunde få dispens för att gifta sig när man var 15-18 år, efter 2004 kan man inte få det. Anledningen till att man kunde få dispens var helt enkelt att man skulle kunna gifta sig om man var med barn. Numera spelar det ju inte så stor roll för de flesta om man är gift när man får barn eller inte. Dock är det ju lite olyckligt för de personer som det är extremt viktigt för.
  Lagändringen handlade väl främst om en populistiskt extremistiskt rädsla för tvångsäktenskap.

  Intressantare är väl att majoriteten i riksdagen (och nästan hela minoriteten) mellan 1962 och 2005 hade samma grottmänniskosyn som Hillegren.

 36. z999 says:

  Den kloke profanum_vulgus, är lagändringen om barnäktenskap gjord för att anpassa Sverige till olika synsätt som vissa invandrare har?

 37. z999 says:

  @Profanum_vulgus:
  “Lagändringen handlade väl främst om en populistiskt extremistiskt rädsla för tvångsäktenskap.”

  Hur gjorde man med dom barn som levde (lever?) i tvångsäktenskap? Lät man det hela bero bara och offrade dom av bekvämlighetsskäl eller? Jag har inte sett några nyheter om att man röjt upp i den härvan.

  “Intressantare är väl att majoriteten i riksdagen (och nästan hela minoriteten) mellan 1962 och 2005 hade samma grottmänniskosyn som Hillegren.”

  Onekligen. När var det förresten som våldtäkt inom äktenskapet förbjöds? Var inte det tillåtet ända in på 70-talet? Det är svårt att hålla pejl på sånt eftersom anmälningarna var väldigt få.

 38. profanum_vulgus says:

  z999:
  Det tvångsvigs nog lika många (alltså mycket få) idag som då, det är bara det att äktenskapen inte erkänns av rättsordningen innan de blir 18. Jag tror inte att det bekommer dem så mycket.

  Nej det är en urban myt. Våldtäkt inom äktenskapet har varit förbjudet i hundratals år. Det har kallats lite olika saker däremot, fram till 1962 hette det otukt eller förgripelse (men då fanns inga rubriceringar) och mellan 1962 och 1984 så hette det våldförande.

 39. Leffe, hur många gånger ska jag behöva skriva samma sak? Åklagare har all rätt i världen att yttra sig. Men använder de den rätten till att yttra saker som skadar deras trovärdighet som objektiva åklagare och förbrukar förtroendet hos våldtäktsoffer som ska genomgå en jobbig rättegång så är det alldeles naturligt att de får acceptera andra arbetsuppgifter. Precis så har även Hillegrens chef resonerat.

  Här kommer något ovanligt… Tack Profanum för bra svar till z999!

 40. z999 says:

  @Linander:
  “Här kommer något ovanligt… Tack Profanum för bra svar till z999!”

  🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.