Inte seriöst Sd

Hittade en liten notis i tidningen Riksdag & Departement, tyvärr hittar jag inte den i deras webbupplaga, som fångade min uppmärksamhet.

Sverigedemokraternas ledamot i justitieutskottet Kent Ekeroth hade interpellerat justitieminister Beatrice Ask om inrättande av ett offentligt register för dömda pedofiler. Det är i sig feltänkt att tro att människor känner ökad trygghet av att veta var personer som dömts för olika brott bor, men det var inte det som fångade min uppmärksamhet.

Det var istället sista meningen: “Ingen från SD kom till kammaren för att debattera frågan.”

Jag tittade i kammarprotokollet från i fredags och det var verkligen så illa. Justitieministern var på plats i kammaren och svarade på interpellationen men inte Ekeroth eller någon annan sverigedemokrat. I protokollet kan man läsa: “Då Mattias Karlsson, som skulle delta i överläggningen i stället för Kent Ekeroth som framställt interpellationen men var förhindrad att närvara vid sammanträdet, inte var närvarande i kammaren förklarade tredje vice talmannen överläggningen avslutad.”

Den som interpellerat kunde inte komma och den som istället hade anmält sig till interpellationsdebatten dök inte upp. Så dålig, riktigt oseriöst.

This entry was posted in General and tagged , , , . Bookmark the permalink.

17 Responses to Inte seriöst Sd

 1. Mattias Haglund says:

  Rent av fegt… jag menar, jag anser inte att man ska göra dem till martyrer, men ska de bli respekterade som folkvalda måste de faktiskt agera så att de förtjänar respekt också. Tycker jag.

 2. z999 says:

  Jag håller med dig Johan när det gäller medias omdöme om vad som är viktigt. Show och spektakulära uttalanden kanske säljer bättre?

 3. Malte Lewan says:

  Jag håller med dig, Johan. Jag är f ö nästan lika chockerad över svenskan i protokollet. Det var bland den sämsta svenska jag läst.

 4. Det är det talade ordet som skrivs ner av stenografer, så det blir rätt stor skillnad mot en vanlig skriven text.

 5. z999 says:

  För många ser det ut så här. Det enda parti som bryr sig om att ta krafttag mot pedofiler är SD, och det motarbetas av övriga riskdagspartier. SD vill ta till en del åtgärder mot terrorism också, övriga partier vill inte stoppa terrorismresor och ger intryck av att de fjäskar med islam för att vinna röster. När man talar om islam så är övriga riksdagspartier noga med att framhäva att de flesta muslimer är för demokrati och yttrandefrihet och västerländska normer, så låter det inte när man talar om situationen i Egypten.

 6. Är det krafttag mot pedofiler att skrämma livet av småbarnsföräldrar. I storstäderna skulle föräldrar upptäcka att det inom ett par kilometers avstånd alldeles säkert bor någon som är dömd för sexualbrott mot barn. Vad ska den kunskapen leda till? Flytta? Gå och vara orolig varje dag? Angripa personen som har avtjänat sitt straff?

  Sverigedemokraternas förslag skulle först kräva en grundlagsändring, det glömmer de att ta upp. Men det är en liten del av kritiken mot förbud mot “terrorismresor”. Hur många skulle kunna lagföras för “terrorismresa”? Hur i hela världen ska det gå att bevisa någon har varit på “terroristläger” i Pakistan? Ska vi be Pakistans Säkerhetstjänst komma och vittna? Tror inte att de kommer… Det är så otroligt naivt och typiskt Sd att förenkla problem och lura folk att det finns enkla lösningar. Att Sd själva skapar motsättningar med sin exkluderande vi och dem-politik verkar de inte ens inse.

 7. z999 says:

  @Linander:
  “Vad ska den kunskapen leda till? Flytta? Gå och vara orolig varje dag? Angripa personen som har avtjänat sitt straff?”

  Saken är ju den att det finns många föräldrar som skulle vilja veta och som ser förslaget som positivt. Hur dom sen behandlar informationen är väl upp till dom. När det gäller pedofili så finns det en stor grupp av de som döms som har det som sexuell läggning. Det handlar alltså inte om äldre män som uppfattar tidigt utvecklade 14-åringar (och yngre) som sexuellt attraktiva utan som har ett fokus på att det ska vara ett barn, ofta struntar dom i könet på barnet. Den gruppen döms på samma sätt som den första gruppen jag nämnde vilket jag anser vara helt fel. Du kan döma dom hur mycket du vill och dom kommer fortfarande att ha kvar sin läggning, möjligen att de blir lite försiktigare nästa gång, men det är inte alltid säkert.

  “Sverigedemokraternas förslag skulle först kräva en grundlagsändring, det glömmer de att ta upp.”

  Det frångår västerländskt/svenskt tänkande att man ska anses som skuldfri efter avtjänat straff? Men man kunde frångå det när det handlar om att hindra någon att leva ut sin sexuella läggning tycker jag. Men bättre vore med någon typ av anmälningsplikt hos polisen med jämna mellanrum, vilket också är en integritetskränkning iofs.

  “Men det är en liten del av kritiken mot förbud mot “terrorismresor”. Hur många skulle kunna lagföras för “terrorismresa”? Hur i hela världen ska det gå att bevisa någon har varit på “terroristläger” i Pakistan?”

  Är det inte bara att justera lite i beviskraven som när det gäller sexköpslagen? Jag tycker annars att ett förbud blir i alla fall en markering även om man inte lyckas lagföra folk. Och den gången man kan bevisa att det skett så vore det ju en fördel om det var straffbart.

  “Det är så otroligt naivt och typiskt Sd att förenkla problem och lura folk att det finns enkla lösningar.”

  Ibland är det väldigt enkla lösningar på svåra problem. Som vid alkoholism så är den enkla lösningen att sluta dricka. Det är inte samma sak som att det är enkelt att sluta dricka.

  “Att Sd själva skapar motsättningar med sin exkluderande vi och dem-politik verkar de inte ens inse.”

  Inte jag heller. Jag tycker att det borde finnas i grundlagen att de styrande i landet ska se svenska medborgare som ett “vi”. Jag ser ett “vi” mellan mig och min fru utan att det blir några motsättningar med andra kvinnor jag träffar på.

 8. Jag är inte förvånad över att föräldrar reflexmässigt säger att de skulle vilja veta om det bor någon som har dömts för sexbrott mot barn i sin närhet. Men när de tänker efter lite mer så tror jag att en stor majoritet hellre skulle avstå. Dessutom är domar redan offentliga. Jag tycker knappast att det är statens roll att skrämma upp småbarnsföräldrar genom att göra kartor på var dömda sexbrottslingar bor.

  Vilka åtgärder ska jag som småbarnsförälder vidta om det visar sig att det bor en man två kilometer bort som för tolv år sedan dömdes för sexövergrepp på sin dotter? Ska barnen inte få leka ute i trädgården längre?

  Dessutom så är det långt ifrån alla som har begått sexuella övergrepp mot barn som är dömda. Ger det då inte en falsk trygghet om det enligt “listan” inte finns någon pedofil som bor i närheten? Ska inte föräldrar alltid ha uppsikt över sina barn och lära dem att vara försiktiga mot okända människor? Vad händer när den dömde flyttar? En annan person flyttar in på den adressen, utan att veta att där tidigare bodde en pedofil? Om listan är dåligt uppdaterad och ett barn våldtas av en person som borde ha varit med på listan, ska staten då bli skadeståndsskyldig?

  I Sd:s politik är inte alla svenska medborgare “vi”, de exkluderas inte på medborgarskap utan på etnisk bakgrund.

 9. z999 says:

  @Linander:
  “I Sd:s politik är inte alla svenska medborgare “vi”, de exkluderas inte på medborgarskap utan på etnisk bakgrund.”

  Om det stämde med verkligheten så hade inte SD suttit i riksdagen idag.

 10. Jo, tyvärr. Har någon hört Sd tala om muslimer som är svenska medborgare och muslimer som inte är svenska medborgare. Nej. När Sd är motståndare till alla åtgärder som hjälper invandrare att få jobb och bli en del av svenska samhället, inte säger de: “Vi kan tänka oss åtgärder för att hjälpa svenska medborgare med invandrarbakgrund att få jobb”. De kanske pratar om medborgarskapet som viktigt, men när de kommer till konkret politik så är det betydelselöst.

 11. z999 says:

  @Linander:
  “Har någon hört Sd tala om muslimer som är svenska medborgare och muslimer som inte är svenska medborgare. Nej.”

  Och vad skulle dom säga? Ser du muslimer som en etnisk folkgrupp?

  “När Sd är motståndare till alla åtgärder som hjälper invandrare att få jobb och bli en del av svenska samhället, inte säger de: “Vi kan tänka oss åtgärder för att hjälpa svenska medborgare med invandrarbakgrund att få jobb”.”

  Nej. Dom preciserar det bättre. Med en mindre invandring så ökar chansen att de invandrare vi har får jobb bland annat. Många invandrare bor just i såna områden som drabbats hårdast av massinvandringspolitiken.

  “De kanske pratar om medborgarskapet som viktigt, men när de kommer till konkret politik så är det betydelselöst.”

  Jag upplever att medborgarskapet får en mindre betydelse med tanke på allt pjosk med illegala invandrare.

 12. z999, låt mig fråga så här då: Har någon någonsin hört Sverigedemokraterna tala om hur vi ska underlätta för invandrare, som är svenska medborgare, att komma in i det svenska samhälle och öka deras möjligheter att få jobb och egen försörjning?

  Tvärtom, Sd motsätter sig alla sådana förslag. “Det är diskriminering av svenskar” är deras favorituttryck. Men nu pratar vi om svenska medborgare som har svårt att få jobb, bl.a. pga en strukturell diskriminering i samhället. Samtidigt anklagar Sd samma personer för att inte jobba, kosta samhället pengar osv.

 13. z999 says:

  @Linander:
  “Har någon någonsin hört Sverigedemokraterna tala om hur vi ska underlätta för invandrare, som är svenska medborgare, att komma in i det svenska samhälle och öka deras möjligheter att få jobb och egen försörjning?”

  SD’s linje är att det inte ska finnas några fördelar för invandrare på bekostnad av svenskar, så som det blir om du underlättar för invandrare (svenska) att få jobb samtidigt som inte alla svenskar har jobb. Det är inte samma sak som att underlätta för ungdomar att få jobb. Hur tror du att arbetslösa svenskar ser på nedanstående länk?
  http://www.dagenssamhalle.se/nyheter/invandrare-kan-fa-fortur-till-jobb-i-oxelosund-2014

  Om du slog ihop invandrare som har svårt att få jobb med svenskar som har svårt att få jobb och såg dom som en grupp att underlätta för när det gäller att söka jobb så vore det en enorm skillnad tycker jag.

  “Tvärtom, Sd motsätter sig alla sådana förslag. “Det är diskriminering av svenskar” är deras favorituttryck.”

  Det är vad som händer i verkligheten. Om en arbetsgivare inom vårdsektorn får arbetsgivaravgiften betald när han anställer en invandrare så blir ju invandraren mer attraktiv att anställa.

  “Men nu pratar vi om svenska medborgare som har svårt att få jobb, bl.a. pga en strukturell diskriminering i samhället.”

  På vilket sätt då? På vilket sätt blir dom diskriminerade?

 14. z999, du har tydligen missat att människor i vårt land med t.ex. annan hudfärg eller icke-svenskt namn har svårare för att få jobb, även om utbildning och meriter är desamma.

  Att göra extra insatser för de som är längst från arbetsmarknaden är viktigt både för de personerna och för landets ekonomi. Tiden utanför arbetsmarknaden är en oerhört viktig faktor hur svårt det är att få ett jobb. Sedan är det inget nollsummespel. Det finns inte X antal jobb i landet. Med det resonemanget skulle äldre diskrimineras när unga arbetslösa får extra åtgärder för att få in en fot på arbetsmarknaden.

 15. z999 says:

  @Linander:
  “du har tydligen missat att människor i vårt land med t.ex. annan hudfärg eller icke-svenskt namn har svårare för att få jobb, även om utbildning och meriter är desamma.”

  Jag orkar inte leta fram länkarna som visade att det där inte stämde. Även jag skulle ha svårare att få jobb om jag flyttade till annat land. Till skillnad från många som flyttar hit så tycker jag inte att det är något konstigt. Även mellan svenskar finns det skillnader, alla får inte samma förutsättningar.

  “Att göra extra insatser för de som är längst från arbetsmarknaden är viktigt både för de personerna och för landets ekonomi.”

  Den största insatsen hittils har väl mer handlat om att ta emot nya personer med problem att komma ut på arbetsmarknaden?

  “Tiden utanför arbetsmarknaden är en oerhört viktig faktor hur svårt det är att få ett jobb. Sedan är det inget nollsummespel.”

  Det är nästan ett nollsummespel i låglönebranscher som tidigare sög upp folk som var arbetslösa och som var beredda att ta vilket jobb som helst.

Leave a Reply

Your email address will not be published.