Klädregler i kammaren

Det finns en del som tycker att det är dumt, snobbigt eller något som man bara följer om man vill, men det finns regler för hur man ska vara klädd i kammaren. Talmannen har fattat beslut (140227) om klädseln i kammaren: “För alla som vistas i kammaren gäller att klädseln ska vara vårdad. Ytterkläder får inte tas med in i plenisalen.”

Med vårdad klädsel för män så gäller kavaj eller möjligtvis “kavajliknande”. Därför blev jag något överraskad när Vänsterpartiets Daniel Sestrajcic börjar sitt riksdagsuppdrag med att gå upp och överlämna sin röst i valet om andra vice talman iförd skjorta som hängde utanför byxorna (och ingen kavaj).

Jag är ingen klädsnobb, har t.ex. haft jeans på kontoret i riksdagen, men när det gäller klädsel i kammaren så tycker att man måste klä sig korrekt. Eller som Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt uttrycker det: “Själv tillhör jag dem som tycker att man ska klä sig korrekt och lite formellt när man är i riksdagens kammare. Det är ändå demokratins centrum och det bör man visa även med sin klädsel.”

2011 var det en livlig debatt om miljöminister Andreas Carlgrens klädsel i kammaren. Då hade han en snygg skinnjacka på sig. Det ansågs inte vara korrekt klädsel.

This entry was posted in Tolv år i riksdagen and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Klädregler i kammaren

  1. Nästa gång det var dags för Sestrajcic att avlägga en röst i talmansvalet så hade han tagit på sig en kavaj. Är övertygad om att han hade fått en tillsägelse, antingen av kammarsekreteraren eller av någon annan ledamot.

  2. Kan konstatera att igår skickade Kammarkansliet ut promemorian: “Ordningsregler i kammaren” till samtliga ledamöter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.