Miljöpartist för hårdare tag mot fildelning

Blev idag uppmärksammad på att Miljöpartiets Isabella Lövin röstade för den s.k. Gallorapporten i Europaparlamentet. Det var för ett par veckor sedan som EP hade omröstningen och jag visste att rapporten tyvärr gick genom, även om min partikollega Lena Ek röstade mot (liksom t.ex. Piratpartiets Christian Engström och Moderaternas Christofer Fjellner).

Lenas utmärkta kommentar efter omröstningen var: “Det vore som att posten skulle skicka varningar till alla frimärkesköpare och varna dem för att skicka mjältbrandsbakterier och lägga legalt ansvar på brevbäraren för vad han delar ut”.

Vad jag då inte visste var att Miljöpartiets MEP Isabella Lövin röstade för Gallorapporten. Hon tillhör samma partigrupp som PP…

Hennes förklaring är: “Som journalist sedan 25 år och författare så röstade jag idag för Gallorapporten. Den handlar om skydd för immateriella rättigheter – d v s att författare, filmmakare, kompositörer och andra upphovsrättsinnehavare ska kunna få ersättning för sitt arbete. Alla europeiska organisationer för konstnärer stöder Gallorapporten. Det är viktigt att försvara konstnärers rätt att förtjäna sitt levebröd och därför röstade jag för rapporten.”

För en miljöpartist kan det alltså vara okej med vilka åtgärder som helst för “konstnärers rätt att förtjäna sitt levebröd”….

Kan tro att Mp (och PP) inte är så glada över hennes åsikter i upphovsrättsfrågorna.

This entry was posted in General and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

8 Responses to Miljöpartist för hårdare tag mot fildelning

 1. frekar06 says:

  Gallorapporten innehåller en lång rad skrivningar som verkligen inte är bra. Den borde aldrig ha röstats igenom i Europaparlamentet. Sån tur är så är inte Gallorapporten ett bindande juridiskt dokument utan bara rekommendationer. Men det är trots det illa att den alls röstades igenom. Dessvärre kommer det snart att bli skarpt läge igen. Då är det ACTA-avtalet som är tio gånger värre än Gallorapporten som ska behandlas.

  Men jag kan inte se hur ACTA-avtalet ska kunna gå igenom Europaparlamentet som är rasande på EU-kommissionen över bristen på insyn och att man totalt har ignorerat de resolutioner som tagits från EU-parlamentets sida med bred enighet om att fildelning överhuvudtaget inte ska ingå i avtalet. Ja, EU-parlamentet hotade ju till och med att gå till EU:s domstol om inte kommissionen skärpte sig.

  Piratpartiets EU-parlamentariker Christian Engström lämnade för andra eller tredje gången nu senast kommissionen hade informationsmöte om ACTA-avtalet i protest då han vill kunna diskutera innehållet med de som han representerar, nämligen Piratpartiet och folket som valt in honom. Nu har det ju i och för sig läckt ut för typ femte eller sjätte gången i ordningen,
  så därför vet vi vad som står i avtalet och det är inte positivt. Jag skulle tro att om olyckan är framme och ACTA-avtalet röstas igenom så kommer ACTA-avtalet inom ett halvår att vara anmäld till Europadomstolen i Strasbourg för brott mot mänskliga rättigheter av aktivister. Förhoppningsvis kommer inte regeringen här hemma att vidta några åtgärder med anledning av Gallo rapportens ikraftträdande och förhoppningsvis kommer riksdagen om olyckan är framme i Bryssel att med kraft förkasta hela ACTA-avtalet. Frekar06

 2. Jag tycker att du överdriver väldigt vad gäller ACTA. Vad är det som gör dig så upprörd i sak? Alltså inte bristen på öppenhet.

 3. frekar06 says:

  Det som upprör mig är att ACTA-avtalet är grovt integritetskränkande och ett steg bort från det fria Internet. Här är några exempel:

  “Parties may exclude from the application of this Section small quantities of goods of a non-commercial nature contained in travelers’ personal luggage.”

  Den skrivningen innebär att det kommer bli normaltillstånd att tullen ska söka igenom passagerares bagage efter upphovsrättsskyddat material. Redan här har vi passerat vad som är acceptabelt. Nästa problem med ACTA-avtalet kommer här:

  “”Each Party shall endeavor to promote cooperative efforts within the business community to effectively address at least [trademark and] copyright or related rights infringement…”

  Den skrivningen kan jag inte tolka på annat sätt än att Internetoperatörerna kommer bli skyldiga att agera nätpoliser åt nöjesindustrin. Samma tolkning gör också flera andra, även icke nät aktivister. Att man sedan ska tvinga internetoperatörer att lämna ut data om sina kunder är oacceptabelt. Operatörerna ska varken lämna ut uppgifter eller bli några nätpoliser för en industri som vägrar anpassa sig till modern tid.

  Den artikel som heter 3.4 i ACTA-avtalet slår fast att parterna ska ägna sig åt ren propaganda för att “medvetengöra sina medborgare” om vikten av att man ska respektera immaterialrätten och de förfärliga konsekvenser som brott mot immaterialrätten får. Ingen kommer att gå på detta.

  Själv kommer jag inte låta mig påverkas av någon propaganda från upphovsrättsindustrin. Men visst, låt dom sprida sin propaganda för de enda som kommer skämma ut sig och drabbas av detta är industrin själva. Synd att upphovsrättsindustrin inte förstått att det är vi konsumenter som bestämmer deras öde. Och konsumenter runt om i världen vill se film och lyssna på musik via Internet. Det struntar industrin i dock.

  Europaparlamentet har vid ett flertal tillfällen markerat mycket tydligt vad dom tycker om ACTA-avtalet.
  I en skriftlig deklaration kan man läsa:

  “”Europaparlamentet anser att leverantörer av Internettjänster inte ska hållas ansvariga för de uppgifter som de överför eller mottar via sina tjänster i en sådan utsträckning att det innebär att sådana uppgifter måste granskas i förväg eller filtreras.”

  “Europarlamentet anser att det föreslagna avtalet inte bör medföra inskränkningar av rättsäkerheten eller försvaga grundläggande rättigheter såsom yttrandefriheten och rätten till integritet.”

  Till det kan vi lägga den mycket skarpt formulerade resolution som gick igenom EU-parlamentet förra året. Den sätter ordentliga krokben för kommissionen. Att tvinga operatörerna att vara nätpoliser åt nöjesindustrin eller att tvinga dom att lämna ut uppgifter till nöjesindustrin går inte ihop med de skrivningar som finns i Parlamentets olika texter och resolutioner. Nej, jag tror att parlamentet kommer fälla hela ACTA-avtalet. Och det tror jag även att kommissionen är fullt medveten om.

  Dessutom är det oförenligt med Datalagringsdirektivet att lämna ut uppgifter till nöjesindustrin. Något som nu fått Högsta domstolen att vända sig till EG-domstolen för att försöka få någon klarhet i vad som egentligen gäller. /Frekar06

 4. frekar06 says:

  Det ska också tilläggas att ACTA-avtalet är ett hot mot den så kallade Fair-use industrin där bland annat Google finns. Den bygger på generösa undantag i upphovsrätten, då sajter som Youtube inte skulle kunna existera annars. Google är mycket kritiska till ACTA-avtalet. Så här skrivs det i en motion i riksdagen från 2009:

  “Google kritiserar särskilt ambitionen att hålla skivindustrin under armarna på bekostnad av fair use-industrin, som Google är en del av. Fair use-industrin består av företag som använder upphovsrättsskyddat material i sin verksamhet. Varken Googles Youtube eller den världsberömda sökmotorn skulle kunna existera utan generösa undantag i upphovsrättslagstiftningen.”

  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=N368

  Varken skiv- eller filmindustrin har konsumenternas förtroende. Det är där problemen ligger just nu. Vi konsumenter kommer oavsett om ACTA går igenom eller inte att bestämma om den här industrin överlever eller inte överlever. Google däremot har konsumenternas förtroende och jag tänker i samma stund som upphovsrättsindustrin på något sätt hotar Google eller något annat Fair Use bolag att bojkotta alla varor från upphovsrättsindustrin, något jag i och för sig redan har mer än tillräckliga skäl att göra. Det är det jag som konsument kan göra.

  Du frågade vad jag i sak är så upprörd över när det gäller ACTA i sak och jag var kanske lite otydlig. Sa försöka göra det lite tydligare. Det jag är upprörd över är att jag upplever ACTA avtalet som ett direkt slag mot friheten på Internet, den personliga integriteten och mot grundläggande rättigheter som flera generationer har kämpat för i över 100 år.
  /Frekar06

 5. Frekar, vilken version av offentliggjort eller “läckt” ACTA-avtal hittar du dessa uppgifter. Det färdiga avtalet ser annorlunda ut.

 6. frekar06 says:

  Det är den senaste versionen av ACTA-avtalet som jag hänvisar till (eller snarare det senaste läckta dokumentet). Det som gissningsvis blir det färdiga avtalet (är något oklart dock ska sägas eftersom det här med huruvida ortsnamn/distrikt som är varumärken ska skyddas eller inte, inte verkar vara klart). Dokumentet finns här:

  http://keionline.org/sites/default/file /actaoct2010.pdf.

  Menar du att detta inte är ett korrekt dokument?
  /Frekar06

 7. frekar06 says:

  http://keionline.org/sites/default/file/actaoct2010.pdf

  Observera att länken ovan blev felaktig. Det är så här den ska se ut.

 8. frekar06 says:

  http://keionline.org/sites/default/files/actaoct2010.pdf

  Bortse helt från den länk jag angav. Jag hämtade min länk från ACTA-bloggen, men den är felaktig. Ska påpeka detta så dom kan uppdatera sin länk. HAX hade den rätta länken (se ovan).

Leave a Reply

Your email address will not be published.