Turordningsreglerna drabbar de yngre

I veckan som gick kom Svenskt Näringsliv med en bra rapport om hur ungdomar drabbas orimligt hårt av turordningsreglerna i LAS. Under 2009 minskade antalet unga fast anställda i Sverige med sju procent, medan antalet vuxna fast anställda enbart minskade med en procent. Trots detta fortsätter facken och socialdemokraterna (och tyvärr en och annan moderat) att sist in, först ut, inte betyder någonting för ungdomsarbetslösheten.

I tider av högkonjunktur har turordningsreglerna mindre betydelse, men sedan hösten 2008 när den globala finanskrisen slog till och vi gick in i tider av uppägningar så är det de yngre med fast jobb som har drabbats hårdast.

I rapporten granskas de vanligaste argumenten som används för att avfärda turordningsreglernas negativa effekter, klart intressant. En annan viktig poäng som lyfts fram är att den svenska lagstiftningen för anställningsskydd inte enbart drabbar yngre genom att de oftast sägs upp först, utan att det även innebär att arbetsgivare är mer försiktiga med att anställa generellt och mer försiktiga med att anställa ungdomar utan erfarenhet och referenser.

This entry was posted in General and tagged , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Turordningsreglerna drabbar de yngre

 1. Nan says:

  … så din slutsats är att det finns ett problem med lagstiftningen som tillåter att delar av näringslivet går runt lagstiftningen som ska säkerställa trygghet för arbetstagarna, nämligen att “normalarbetskraften” ska vara fast anställd?

  Bra.

  Nu är det bara dags att göra något åt det. För obalansen leder till mer räddhågade anställda (minskande civilkurage) och ökande missförhållanden eftersom färre vågar ta sig ton mot företagsledningar. Och att facket får mer monopol på att företräda arbetstagarnas uppfattning trots krympande siffror.

  Detta är faktiskt ett högst reellt problem, för det tystar whistleblowers och effekterna av detta har vi redan sett, speciellt äldrevården har det varit synligt.

  Det ska naturligtvis inte vara möjligt att skötsamma anställda låses ute/kastats ut från trygghetssystemen genom att man missbrukar kryphål i lagstiftningen (eviga projektanställningar, bemanningsföretag som skalbolag, omorganisationer som grupperar om arbetskraften så man kan säga upp folk som inte accepterar lönesänkning med hänvisning till en imaginär arbetsbrist).

  Detta även utan att beakta det missbruket av avsked utan giltiga skäl (som vissa företag har satt i system eftersom bestraffningen för detta är närmast obefintlig).

  En stor LAS-utredning som tar ett helhetsgrepp på detta, kanske? Jag tror ett av problemen är de fixa gränserna som finns idag, om uppsägningstid mm byggs på direkt proportionellt oavsett anställningsform (och kanske arbetsgivare) skulle lösa en bit av problemet.

 2. Vi är nog inte överens i allt…., men en stor LAS-utredning kan vi vara överens om.

 3. z999 says:

  Väldigt viktiga invändningar Nan. Det skulle vara lättare om man kunde förutse resultaten av en ändrad LAS. Eller om det snabbt gick att ändra vartefter man märker att det ger oönskade resultat.

 4. z999 says:

  Det är ändå lite konstigt att ungdomar ska behöva gynnas på arbetsmarknaden när dom enligt rykten ska vara mest attraktiva hos arbetsgivarna.

 5. Nan says:

  Mer om hur man går runt trygghetssystemen i Sverige:
  DN ”De skrattade bara.” Så berövades Safet sitt människovärde :
  och hur man tagit tag i det i Sverige (en lag som borde kopieras, hint):
  DN: Fritt fram i Sverige. Men brottsligt i Frankrike.

  (Via tips från HAX: Rapporter från en Kafka-artad vardag.)

 6. Nan says:

  … tagit tag i det i frankrike, skulle det vara förstås.

Leave a Reply

Your email address will not be published.