Mindre än var fjärde stödjer socialdemokraterna

En opinionsundersökning i mängden, visst, men att det överhuvudtaget kommer en opinionsundersökning i Sverige som visar att Socialdemokraterna har stöd av färre än var fjärde väljare är sensationellt.

I dagens Skop som presenteras i bl.a. DN får Socialdemokraterna bara 24,4 procent! På något sätt förvånas ingen över att fallet fortsätter, men vi ska komma ihåg att Socialdemokraterna i årtioenden har haft halva eller nästan halva befolkningen bakom sig.

Någon kanske tänker att det var länge sedan, att det var långt före Mona Sahlins tid? Inte alls. De tre SCB-undersökningar som kom efter hon tog över partiledarskapet gav henne 45,0 (maj 07), 45,9 (nov 07) och 44, 7 (maj 08). På drygt 2,5 år har de alltså tappat från 44 till 24 procentenheter, det innebär ca 1,5 miljon röstberättigade som har ändrat sig från S till ett annat parti. Under samma period har Moderaterna vunnit över 13 procentenheter.

Just nu är alliansstödet starkt, men vi får aldrig glömma bort att förändringarna i opinionen går bara fortare och fortare. En ny starkare S-ledare, Jonas Sjöstedt som V-partiledare och Fridolin som ett av två Mp-språkrör kan förändra bilden på några månader.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

6 Responses to Mindre än var fjärde stödjer socialdemokraterna

 1. frekar06 says:

  Det är ett historiskt ras för Socialdemokraterna som har ägt rum. Antagligen är det svensk politisk historia som skrivs för närvarande. Jag kan inte påminna mig något tillfälle där man så totalt har kastat upp ett parti i luften för att sedan se vad som händer i stort sätt.

  Det fria fallet för Socialdemokraterna kommer fortsätta tills dom anpassat sig till det moderna samhället (2000-talet). Men det kanske finns ett ännu större problem, de har ingen ledare och ännu värre de har ingen som kan ta över efter Mona Sahlin. Jag tror att ett misslyckande att ta fram en ny politik på kongressen snart kommer kasta ner Socialdemokraterna till omkring 15-20 procent av rösterna i opinionen. Det är dock som du påpekar att opinionen svänger snabbt.

  Det som någon journalist var inne på under denna veckan (hittar ingen länk nu) att vi har en svag opposition och en svag regering (sett till att den inte har majoritet i riksdagen) är ett unikt läge i Svensk politik. Risken är uppenbar att regeringen får allt svårare att få igenom sin politik framöver när SD lärt sig det politiska spelet och oppositionen inte längre är så svaga och splittrade.

  Frekar06

 2. Johan Tjäder says:

  Jo, t.o.m. de gamla romerska kejsarna brukade ju ha någon som påminde om att de var dödliga. Och det går väldigt fort att tappa en ledning i opinionen numer. Det gäller att komma ihåg att höga opinionssiffror kan bero på att man ogillar den andre mer än vad man gillar en själv.

  Mitt tips är att välja ut ett par lagom kontroversiella frågor och skicka ut dem på folkomröstning. Gärna något som splittrar oppositionen, men kanske också sådant som kan lösa upp knutar i alliansen. Allt behöver inte vara kompromisser. Det kan ju finnas en poäng i att skicka två hyfsat bra förslag och be folket välja.

  Ett exempel skulle kunna vara a-kassan. Låt oss välja mellan en obligatorisk statligt administrerad och finansierad a-kassa och en frivillig privat (antagligen fackligt) administrerad och finansierad a-kassa. Jag tror den kampanjen skulle bli intressant.

  P.s. i en statlig a-kassa behöver ju ändå inte avgiften vara lika för alla. Man skulle t.ex. kunna välja själv hur stor ersättning man vill ha och reglera sin avgift lite därefter.

 3. z999 says:

  SD gick framåt i opinionsmätningen vilket var väntat av mig och alla andra som läser något i riksmedian. Är det ok att säga ÄNTLIGEN med syfte på att SD’s budskap till slut har gått igenom alla beskyllningar om nazism och rasism? Människor med brist på argument som medvetet vill sänka debattnivån skulle kunna tolka det som “äntligen har invandrarproblemen blivit så stora att folk röstar på SD”.

 4. frekar06 says:

  Detta blir lite off-topic, men det är som jag ser det nödvändigt att i detta fallet bemöta Z999:s åsikter som jag inte delar på något sätt. Sverigedemokraterna är ett parti som är populistiskt och som är ute efter en enda sak, nämligen att begränsa invandringen och skapa ett vi och dom samhälle där vi ägnar oss åt ren diskriminering av invandrare. Ni vill minska anhöriginvandringen med 90 procent. Det är tämligen talande för SD:s politik.

  Men okej. Om vi lämnar invandringspolitiken för en stund och tittar på era övriga förslag så blir jag som blivande lärare mörkrädd när jag läser SD:s förslag. Vi kan börja med detta:

  “Svenska Kyrkan och dess aktiviteter är en omistlig del av den svenska traditionen. Svenska Kyrkan ska därför ges möjlighet att verka i samarbete med skolorna, på det sätt den alltid har gjort i vårt land.” (Se SD:s hemsida).

  Det innebär i praktiken att ni vill avskaffa den icke konfessionella religions undervisningen i skolan som nu förs in i skollagen. Om detta genomförs kan jag i princip garantera som blivande lärare i Religionskunskap att vi kort efter att lagen trätt ikraft har en konfessionell undervisning där endast Kristendom behandlas. Så kan vi naturligtvis inte ha det. När vi ändå är inne på religion så är det klart att SD i princip helt vill avskaffa allt vad religionsfrihet heter. Så här står det på SD:s hemsida:

  “Inga religiösa byggnader, med en för svensk byggnadstradition, främmande arkitektur, skall få byggas. Iögonfallande religiösa eller politiska symboler, som till exempel slöja eller turban, skall inte vara tillåtna att bäras i yrkesutövningen av offentliganställd personal, då det riskerar att skada medborgarnas tilltro till den offentliga verksamhetens objektivitet.”

  Det är massiva inskränkningar i den svenska religionsfriheten. Dessa inskränkningar är med nuvarande grundlag inte tillåtna. Vill SD ändra i grundlagen så att den grundläggande rättigheten om Religionsfrihet i princip avskaffas?

  Om vi då ska fortsätta på skolans område så skriver SD på sin hemsida:

  “Undervisningen i svensk historia skall utökas i skolorna. Den svenska historien och kulturarvet skall lyftas fram och levandegöras i offentliga sammanhang på ett tydligare sätt än idag.”

  För det första behandlas redan den svenska historien i historieundervisningen. För det andra har eleverna rätt till ett internationellt perspektiv i historieundervisningen. Vad är det som ska stryka på foten i historieundervisningen om SD får som dom vill? Jag misstänker att allting utanför Europa kommer tas bort från historieundervisningen med detta förslag. Detta är bara några exempel på de dumheter som SD ger uttryck för i sitt partiprogram. Ingen kan ta detta på seriöst allvar. Frekar06

 5. z999 says:

  Jag vill att religionsfriheten ska avskaffas. Om SD la fram det som krav så fick jag ytterligare en anledning att rösta på dom. Jag anser att yttrandefriheten räcker gott och väl och att det inte behövs någon särlagstiftning för religiösa. En större fokusering på den svenska historien vore väldigt bra anser jag, vilket då kommer att innefatta Europa. Jag gick i skolan skräckåret 1968, det var svårt att tro att den tidens flumskola skulle kunna bräckas men det har gjorts i dagens skola. Att det blir färre och färre behöriga till gymnasiet är en självklar följd av dagens skola, jag tror inte att det enbart beror på invandringen även om det speciellt gällde invandrargettona (utsatta områden för er som är politiskt korrekta).
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/allt-fler-obehoriga-till-gymnasiet

  ““Svenska Kyrkan och dess aktiviteter är en omistlig del av den svenska traditionen. Svenska Kyrkan ska därför ges möjlighet att verka i samarbete med skolorna, på det sätt den alltid har gjort i vårt land.” (Se SD:s hemsida). ”

  Den punkten börjar vika eftersom många SD’are inte längre anser att svenska kyrkan står för några ideal utan har regredierat till medeltiden när kyrkan var en megafon för överhetens idéer och ideal. Men annars så håller jag med om den punkten eftersom vi är ett kristkulturellt land.

  Om du blir lärare i ett “utsatt område” kommer du kanske att stöta på “leken” nadish.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Nadish
  Beskrivningen på wikipedia stämmer inte med verkligheten utan är mycket brutalare i den formen den tillämpas i skolan i området där jag bor.

 6. z999 says:

  @Frekar06:
  “Ni vill minska anhöriginvandringen med 90 procent. Det är tämligen talande för SD:s politik.”

  Nej. Dom (SD alltså) vill minska invandringen med 90%. Men det kanske stämmer att anhöriginvandringen kommer att minska med 90% med SD’s politik.

Leave a Reply

Your email address will not be published.