Johan Linander (C) har idag blivit vald till vice ordförande i justitieutskottet

Johan Linander (C) har idag blivit vald till vice ordförande i justitieutskottet:

”En viktig uppgift att driva alliansens rättspolitik i riksdagen”

Idag har Centerpartiets rättspolitiska talesperson Johan Linander valts till vice ordförande i justitieutskottet. Det innebär att Linander är gruppledare för alliansen i justitieutskottet och därmed länken mellan justitieministern/justitiedepartementet och riksdagen.

– Med den parlamentariska situation som vi nu har i riksdagen så är det en mycket viktig uppgift att leda alliansen och driva alliansens rättspolitik i riksdagen. Vi vet ännu inte hur de fyra oppositionspartierna ska bedriva sin rättspolitik och om de vid något tillfälle tänker samarbeta för att på så sätt rösta ner alliansregeringens propositioner, säger Johan Linander.

– Jag kommer att ha huvudansvaret för att förhandla med i första hand Miljöpartiet, men kanske också med Socialdemokraterna, för att vi ska få en stabil situation och där inte viktig lagstiftning på rättsområdet ska stiftas utan tillräckliga förarbeten, menar Johan Linander.

– Det är med stolthet och ödmjukhet som jag tar på mig uppdraget som vice ordförande och alliansgruppens ledare i justitieutskottet. Med åtta år i justitieutskottet är jag en av dem som har suttit allra längst och den erfarenheten tror jag kan bli mycket viktig, avslutar Johan Linander.

This entry was posted in Pressmeddelanden and tagged , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Johan Linander (C) har idag blivit vald till vice ordförande i justitieutskottet

 1. z999 says:

  Du är trovärdig när det gäller ambitioner men har du några visioner? Eller är det för tidigt att uttala sig om?

 2. Klart att jag har visioner, men jag pratar hellre om mål som kan uppnås. Visioner kan lätt bli utopiska, typ “ingen brottslighet”. Att vända den ständigt stigande brottsutvecklingen under mandatperioden och därefter få en stadigt sjunkande brottsutveckling. Att få fler människor att känna trygghet i sin vardag. Att särskilt minska sexualbrotten. Att fler ska våga anmäla de brott som begås mot dem. Att öka rättssäkerheten i hela rättsprocessen, inte minst genom att korta handläggningstiderna. Att färre unga ska ta det första steget in i kriminalitet. Att vittnen ska känna sig trygga med att vittna i domstol.

  Jag kan fortsätta länge, det finns väldigt mycket som kan bli bättre. Jag har jobbat med de här frågorna i åtta år redan så jag är realist, inget går av sig själv och det finns inga “quick-fix”. Men med ett strategiskt och målmedvetet arbete så ska vi ta flera steg i rätt riktning.

 3. frekar06 says:

  Jag tror det behövs ett helt batteri av åtgärder för att lösa brottsligheten. En åtgärd tror jag är att öka kunskapen om vilka lagar vi har, hur de ska tillämpas, varför vi har de lagar vi har och vad som ligger bakom brottsligheten.

  Det är bedrövligt enkelt uttryckt hur lite juridik och kriminologi som läses i skolan. Jag tycker som blivande lärare i Samhällskunskap att det är en självklarhet att eleverna måste ha kunskap i juridik och kriminologi. Vi kan inte skylla på att det inte finns med i kursplanerna. Det är lärarna som har det slutgiltiga ansvaret för att eleverna faktiskt lär sig det dom behöver kunna och juridiken är en sådan sak som de behöver.

  En annan viktig åtgärd tror jag är att förbättra kriminalvården. Jag tror det är mycket effektivare än att genomföra restriktiva lagar och längre straff. Jag tror det är tveksamt om man löser problemen med droger med en restriktiv drogpolitik. Men här är ska jag tillägga att jag verkligen inte är säker och jag har inga förslag på hur vi ska göra istället. Vissa länder legaliserar droger som cannabis och hasch, men om det är rätt väg att gå vet jag inte. Jag hade personligen föredragit en större oberoende utredning kring den restriktiva drogpolitiken.

  När det gäller den riktigt grova brottsligheten såsom terrorism så tror jag att de absolut viktigaste verktygen är att förstärka demokratiska fri- och rättigheter, kraftigt öka biståndet (vilket den här regeringen gjort) och bekämpa fattigdom och korruption.
  För det är i länder som har brist på demokrati och öppenhet, stor fattigdom och korrupta och diktatoriska ledare som terroristorganisationerna kan rekrytera sina medlemmar. Terroristerna vill att vi ska bli rädda i västvärlden och att vi ska inskränka fri- och rättigheter som de kämpar emot. Om vi låter oss bli skrämda så får terroristerna som dom vill. Efter 11 september attentaten 2001 har vi låtit demokratin i Europa gå tillbaka. Som jag ser det borde vi istället ha förstärkt demokratin. Demokratin och de mänskliga fri- och rättigheterna är det starkaste verktyget vi har för att bekämpa terrorister som jag ser det.

  /Frekar06

Leave a Reply

Your email address will not be published.