Allmänna motionsperioden igång

Som vanligt efter budgetpropositionens överlämnande till riksdagen så sätter nu den allmänna motionsperioden igång. Jag har redan hunnit skriva några och fler kommer, men jag vill givetvis ha hjälp av alla er som läser min blogg.

Kom med förslag och idéer på motioner. Gärna med bakgrundsmaterial och källhänvisningar.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

6 Responses to Allmänna motionsperioden igång

 1. frekar06 says:

  Den senaste tiden har det i bloggosfären florerat flera fall där kommuner/skolor har upphävt principen om att man är oskyldig till motsatsen har bevisats. Dessutom har det uppmärksammats att frivilliga drogtester i skolan inte alls är frivilliga längre. Då är dom inte förenliga med Regeringsformen. Låt mig citera två kommuners drogpolicys.

  Ekerö kommun: “Kan inte misstankarna undanröjas, t.ex. genom att eleven frivilligt genomgår droganalys för att befria sig från misstankar, så måste rektor anmäla misstanke om drogmissbruk hos elev till socialtjänsten.”

  Kinda kommun: “Om elev nekar till missbruk och ej ställer upp på frivilligt urinprov, kvarstår misstanke om missbruk och anmälan ligger kvar hos socialtjänsten”

  Med andra ord. Eleven betraktas inte som oskyldig till motsatsen är bevisad, utan det är eleven själv som måste bevisa att denne är oskyldig. Så ska vi inte ha det då oskuldsprensumtionen är grundläggande för att garantera rättssäkerheten. Dessutom är det inte längre frivilliga drogtester efter som eleven får valet mellan att vara misstänkt och kanske till och med bli anmäld till socialtjänsten och att göra urinprov. Det vore nog lämpligt att titta över lagstiftningen här så att inte skolor på detta sättet kan sätta RF och rättssäkerheten ur spel. Jag kan inte exakt vilka lagar detta rör eller om skolornas agerande ens är lagligt idag, men det är något som kan vara värt att titta närmare på. För jag tror att vi är ute på väldigt hal is om vi på detta sätt börjar kompromissa med rättssäkerheten.

  http://www.ekero.se/upload/Kultur_bibl_fritid/Ung_i_Ekero/drogpolicy_Ekero_skolor/Drogpolicy_Ekero_skolor.pdf
  http://vargardsskolan.kinda.se/drogpolicy.htm

  /Frekar06

 2. z999 says:

  “Kom med förslag och idéer på motioner.”

  Ehh…Stoppa invandringen?

  “Gärna med bakgrundsmaterial och källhänvisningar.”

  http://www.sverigedemokraterna.se

 3. frekar06 says:

  Z999: Låt oss anta att vi gör som du vill och stoppar invandringen. Sen går 40-talisterna i pension inom några år. Hur ska företagen då om vi inte har någon arbetskraftsinvandring (vi har ju stoppat invandringen)
  få tillräckligt med folk? Hur ska vi kunna finansiera välfärden när 40-talisterna går i pension om avsevärt mycket färre än idag arbetar och betalar skatt? Dessa frågor kan inte Sverigedemokraterna ens svara på.

  Sen kan vi ju passa på att nämna det här med mänskliga rättigheter. Sverigedemokraterna vill inte ha in Turkiet i EU därför att de grovt brister i respekten för mänskliga fri- och rättigheter. Samtidigt vill SD på hemmaplan ge tullen och polisen att undersöka alla fordon och individer som anländer till eller avser att resa till Sverige. Det är så långt ifrån att respektera grundläggande fri- och rättigheter som man kan komma ungefär och det skulle direkt överklagas till Europadomstolen som skulle fälla Sverige för det förslaget. Att SD sedan inte står bakom alla människors lika värde gör inte saken bättre precis. Sådana här konstigheter finns det gott om i SD:s program. Frekar06

 4. frekar06 says:

  Eftersom du tar upp statsbudgeten i ditt inlägg Johan så vill jag ta tillfället i akt och säga att ni visat prov på stort ansvarstagande idag. Det är inte tal om några stora ofinansierade reformer som skulle urholka statsfinanserna. Har lagt märke till att oppositionen, LO och Företagarna kräver sådana stora ofinansierade reformer idag. Skulle vi göra som oppositionen, LO och Företagarna vill så skulle vi snabbt hamna i samma situation som flera europeiska länder och USA har hamnat i. Oppositionen framstod faktiskt under dagens budgetdebatt (såg den på SVT) som mer oseriös än vad Sverigedemokraterna gjorde. Det säger allt man behöver veta. Sossarna verkar överhuvudtaget inte kunna eller vilja dra några slutsatser kring den ekonomiska politiken av valresultatet. Frekar06

 5. Jakob says:

  Från den nyblivna ledamoten Maria Abrahamssons blogg häromdagen:
  “För det ska ni veta att det är inte kutym att ett regeringspartis utskottsledamöter väcker motioner i ett utskott som de själva sitter i. Nej, eftersom som det skulle kunna störa regeringens arbete.”

  Stämmer detta?

 6. Har hon skrivit så så har hon nog missförstått något, eller så har moderaterna en konstig princip.

  Det är så att man inte bör lägga enskilda (där jag som ledamot ensamt står för förslaget) motioner som kommer att behandlas i utskottet där man är ledamot. Detta gäller oavsett om man sitter i majoritet eller opposition (åtminstone för oss i Centerpartiet).

  Anledningen är att när man sitter i ett utskott och behandlar motioner så gör man det för sitt partis räkning och inte för vad man själv tycker. Det är alltså lätt att hamna i en intressekonflikt när man ska behandla sin egen motion.

  Principen om att inte lägga enskilda motioner som behandlas i eget utskott har alltså inget med regeringen att göra. Och varför skulle det störa regeringens arbete när motionen ändå blir avslagen? Det är ytterligt sällsynt att en motion blir bifallen och leder till ett tillkännagivande. Jag har fått ett bifall på åtta år, en motion om företagshemligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.