Hur ska kvittningssystemet fungera nu?

Det finns många åsikter om riksdagens kvittningssystem. Många utanför tycker att det är fel att ha ett kvittningssystem, men jag skulle tro att alla inom riksdagens väggar anser att det behövs. Trots allt så förhindrar kvittningssystemet att ett försenat flyg eller en maginfluensa avgör vilken lagstiftning vi ska ha i landet. För mig som sitter i Nordiska rådet och reser en del till våra nordiska grannländer så är det avgörande att jag kan bli utkvittad. Jag tror inte att det skulle vara möjligt att fullfölja ett uppdrag som mitt i Nordiska rådets presidium om jag inte hade fått bli utkvittad.

Normalt fungerar systemet så att majoritet och opposition ser till att ha lika många borta. Oftast har det varit fler från S/V/Mp som är utkvittade och vi får ta bort någon från alliansen. Vi några tillfällen har jag kommit upp till kammaren och vår kvittningsman har bett mig ta rulltrappan ner igen eftersom en sen inkommen kvittning på en (oftast) socialdemokrat gör att vi behöver ha ytterligare en borta.

Nu står vi inför en ny situation i riksdagen, med en minoritetsregering och en opposition med fyra partier som inte vill “klumpas samman”. Ska kvittningssystemet fungera för alla partier så bör det vara så att alliansens fyra partier kvittar mot de fyra oppositionspartierna i klump eller part för parti (exempelvis S mot M, Mp mot C, V mot Fp samt Sd mot Kd). Jag kan tänka mig att S, V och Mp inte är intresserade av att klumpas ihop med Sd i kvittningssystemet, även om det är de rödgröna som borde vara mest intresserade, och jag kan tänka mig att inget parti av oss, Kd och Fp vill vara kvittningsparti mot Sd.

Alternativet är då att vi i alliansen fortsätter att kvitta mot de tre rödgröna partierna som under förra mandatperioden och att Sverigedemokraterna står utanför systemet. Det skulle göra att alliansens får genom förslag även om Sd röstar med de rödgröna om fyra eller fler Sverigedemokrater är frånvarande. Skulle tre vara frånvarande blir det lottning. Tror inte att det skulle bli aktuellt speciellt ofta, men kvittningssystemet skulle kunna bli avgörande vid enstaka tillfällen.

This entry was posted in General and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

8 Responses to Hur ska kvittningssystemet fungera nu?

 1. frekar06 says:

  Det är i grund och botten bra med kvittnings system tycker jag (det underlättar vid sjukdom osv.). Sen måste man kanske se över regelverket kring detta. Man ska till exempel inte kunna göra som Kaphlan (MP) gjorde i fråga om erkännandet av det här folkmordet där man går upp i debatten och sen kvittar ut sig från omröstningen. Jag tycker inte heller man ska kunna göra som Bodström och kvitta ut sig från omröstningar för att man ska sköta ett annat jobb vid sidan av. Man ska heller inte kunna kvitta ut ledamöter som ska rösta mot partilinjen. Man måste med andra ord ha någon form av giltiga skäl för att inte delta i en omröstning, såsom exempelvis att man är på någon debatt, i kommunalpolitiken (många sitter ju även ute i kommunerna) eller sjukdom eller dylikt. /Frekar06

 2. z999 says:

  Är det någon som vet om följande länder får uhjälp från Sverige?
  Eritrea, Somalia, Jemen.
  Helst någon länk.

 3. z999 says:

  Men i alla fall, då fungerar alltså systemet även med SD i riksdagen? Som du beskriver det så ser det relativt folkstyrt ut (=demokrati). Men jag kan inte komma ifrån känslan att demokratin verkar väldigt bräcklig när man läser om hur det egentligen fungerar.

 4. z999 says:

  Hur det än blir så kommer väl massinvandringen att fortsätta tillsammans med en misslyckad integrationspolitik i vanlig ordning och SD kommer att göra ett nytt kanonval nästa gång? Nu kommer det ju att tillkomma en massa väljare eftersom en röst på SD inte blir en röst utanför riksdagen.

 5. frekar, det finns regler för när man kan bli utkvittad. Ingen kan någonsin bli utkvittad mot sin vilja. Det är inte heller okej att bli utkvittad för ett annat jobb eller nöje/fritid. Vi får inte heller bli utkvittad för annat uppdrag om det inte är ett uppdrag som man har till följd av riksdagsuppdraget (som t.ex. Nordiska rådet som i mitt fall).

 6. frekar06 says:

  OK! Men tydligen får man bli utkvittad för att man inte vill rösta i en omröstning trots att man deltagit i debatten, vilket var precis vad Kaphlan gjorde. Ska vi ha det så?

 7. Egb says:

  Varför får man inte lägga sin röst på distans?

 8. Det tycker jag också att vi bör överväga, då skulle vi slippa all kvittning och alla skulle kunna rösta varje gång. Kanske också godkänna förhandsröster.

Leave a Reply

Your email address will not be published.