Gårdsförsäljning av egenproducerat vin

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av öl, vin och annan alkohol

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förenkla reglerna för svenska vin-, öl- och andra alkoholproducenter

Motivering

I Frankrike, Skottland, USA eller Danmark går det bra, men här i Sverige blir turisterna snarast chockade. Ett besök på den skånska vingården avslutas med en god middag där det egenproducerade vinet serveras. Tycke uppstår och de nöjda turisterna vill köpa en flaska för att ta med hem. Men se, där slår den svenska alkoholpolitiken till. Turisten får snällt åka iväg in till staden med förhoppningen att Systembolaget har vinet på lager eller hinner beställa hem innan semestern är över.

Svensk alkoholpolitik är restriktiv och ska även fortsättningsvis vara så för att minska alkoholmissbruket. Men det är knappast genom försäljning av egenproducerat vin på den lokala vingården, öl hos mikrobryggerierna eller en dyr flaska whisky på de få och små destillerierna som alkoholproblemen i landet ökar. Inte heller provsmakning på gården kan vara något problem ur missbruksperspektiv. Självklart ska samma åldergränser och regler i övrigt gälla som på Systembolaget eller på restaurang i samband med måltid.
En möjlighet till gårdsförsäljning skulle kunna skapa en möjlighet för de få producenter som kämpar för sin överlevnad, det skulle kunna ge några nya jobb på landsbygden och det skulle kunna ge ett mervärde till de turister som hittar till vingårdens bed & breakfast.

Utöver förbudet mot gårdsförsäljning så lider svenska vinmakare av ytterligare svensk detaljreglering. Till exempel får inte druvsort och årtal skrivas ut på flaskans etikett. En alldeles orimlig reglering, inte minst ur konsumentperspektiv. Det är dags att förenkla många regler kring företagande i Sverige och det gäller även för vin-, öl- och andra alkoholproducenter.

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

One Response to Gårdsförsäljning av egenproducerat vin

  1. Pingback: Hägglund glömmer gårdsförsäljningen, eller? » Linander tycker!

Leave a Reply

Your email address will not be published.