Höj arvodet för borgerliga vigselförrättare

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att arvodet för borgerliga vigselförrättare ska höjas

Motivering

I mars 2007 överlämnades betänkandet Äktenskap för par med samma kön – Vigselfrågor (SOU 2007:17) till justitieminister Beatrice Ask. Det allra viktigaste förslaget i denna utredning har genomförts, nämligen att äktenskap ska kunna ingås av par med samma kön. Detta är glädjande, men i utredningen fanns det ytterligare förslag som inte har genomförts och som är värda att lyfta upp igen.

Vigselförrättare får idag 110 kr per vigsel från länsstyrelsen. Är det flera vigslar samma dag så är arvodet 30 kr per efterföljande vigsel. Arvodet ska sedan beskattas. Så för två vigslar en lördag eftermiddag så räcker arvodet knappt till en biobiljett. Detta är orimligt snålt.

Visst är uppdraget som borgerlig vigselförrättare i grunden ett hedersuppdrag. Ersättningen har dock legat på samma nivå i många år och står numera inte på något sätt i rimlig proportion till vigselförrättarens arbetsinsats.

Det har till och med gått så långt att ett antal kommuner har infört ett kommunalt vigselarvode, även om det är ett statligt åtagande och inte ett kommunalt. Vissa kommuner har vidtagit detta steg av mer principiella skäl för att komma upp till samma arvode som för de kommunala uppdragen medan andra kommuner har tvingats till arvodeshöjning för att överhuvudtaget få lämpliga att vilja ställa upp som borgerliga vigselförrättare.

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.