Tag Archives: Datainspektionen

Bra av Datainspektionen

Vi har haft en lagstiftning om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang sedan 2005. Vi förstärkte dessutom lagen 2009. Det har dock varit svårt för klubbarna att kontrollera så att de som har tillträdesförbud inte tar sig in på arenan ändå. Djurgården ansökte … Continue reading

Posted in General | Tagged , , , | 5 Comments