På fem år har kameraövervakningen fördubblats

Det var ingen nyhet som överraskade mig: “Kameraövervakningen ökar“. Men bra att det uppmärksammas. På fem år har antalet tillstånd för kameraövervakning fördubblats. Samtidigt konstateras att “studier har inte entydigt kunnat ge belägg för minskad brottslighet”. Inte heller någon överraskning.

Redan 2008 kom Brottsförebyggande rådet med en rapport som visade att kameraövervakningen inte var effektiv. Det var till och med så att förbättrad belysning gav bättre effekt än kameraövervakning.

Att en stor del av bilderna är för dåliga för att kunna användas är faktiskt inte heller någon nyhet. Jag bloggade om det redan för tre år sedan.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.