Oj, blev visst lite fel där…

Jag har lagt ut debatten (mitt anförande samt replikskiften) om anmälningsplikt vid idrottsarrangemang under “Anföranden i riksdagen”, vill inte trötta er med allt på “förstasidan”. Men jag kan inte låta bli att lyfta upp en liten incident som hände under debatten. Det visade sig att en av socialdemokraterna inte känner till hur en lag tas fram. Lite pinsamt kanske… Kerstin Haglö har suttit i riksdagen i nio år och dessutom var ordförande i justitieutskottet under Morgan Johanssons föräldraledighet.

Normalt skulle jag inte hänga ut henne på det här sättet, men eftersom hon var så oerhört självsäker i debatten och anklagade mig för både det ena och det andra så gör jag ett undantag.

Bakgrunden är att socialdemokraterna lagt ett förslag, och fått genom med stöd av Mp, Sd och V, att regeringen ska lägga fram ett förslag till riksdagen om att införa anmälningsplikt vid idrottsarrangemang. Tillkännagivandet till regeringen ger inget utrymme att lyssna på utredaren om han säger nej, på remissinstanserna om de är negativa eller ens på lagrådet om de avråder. Detta kritiserade jag och de andra i alliansen i debatten, men de båda socialdemokratiska debattörerna förstod inte eller ville inte förstå.

Efter ett tag gick det upp för mig att Kerstin Haglö inte förstod vad de hade föreslagit. Så här sa hon i sitt anförande:

“…tog vi socialdemokrater i justitieutskottet ett initiativ till att riksdagen ska göra ett tillkännagivande till regeringen om att snarast återkomma med förslag till lagstiftning om anmälningsplikt som ska träda i kraft 2012. Samtidigt har vi sagt, Caroline Szyber, i vårt initiativ att lagen ska utformas på ett rättssäkert sätt. Men Lagrådet kan inte titta på en lag som inte finns. Lagen måste fram först. Det är därefter Lagrådet tittar på den, innan den kommer till oss i riksdagen. Jag trodde att det var väl känt för Alliansen.”

Men, ursäkta? Vad säger hon? “Lagrådet kan inte titta på en lag som inte finns”. Jo, det är precis det som de gör. Efter en utredning och därpå följande remissrunda så tar regeringen fram en lagrådsremiss som skickas till lagrådet. Den ger lagrådet sitt yttrande över. Därefter tar regeringen fram en proposition som överlämnas till riksdagen. Propositionen utskottsbehandlas, bordlägges, debatteras och sedan antas eller förkastas lagförslaget.

I min replik sa jag därför: “Ni tycker inte att regeringen ska lyssna på utredaren. Ni tycker inte att regeringen ska lyssna på remissinstanserna. Ni tycker inte att regeringen ska lyssna på Lagrådet. Det är ju inte så att Lagrådet granskar efter att propositionen har lämnats till riksdagen. Lagrådsremissen kommer före propositionen.”

Vad svarade då Haglö? Jo….: “Johan Linander, jag undrar vem som blandar ihop vad här. Om Johan Linander hade lyssnat på mitt anförande hade han hört att steg ett är att man tar fram en lag. Därefter tittar Lagrådet på den innan den kommer till Sveriges riksdag. Det är väl då först som Lagrådet kan pröva både våra grundlagar och rättssäkerheten utifrån detta.”

Men, har hon förstått att lagrådet granskar före förslaget kommer till riksdagen men tror att regeringen stiftar lag? Det är ju nästan ännu värre…. Problemet kvarstår dock. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet röstade genom att regeringen ska lägga fram en proposition för riksdagen om att genomföra anmälningsplikt oavsett vad utredaren, remissinstanserna eller lagrådet säger.

Efter debatten var samma Haglö dessutom sur på mig för att jag hade påstått i andra replikskiften att hon hade sagt att anmälningsplikten inte skulle vara ett slags frihetsberövande i bemärkelsen en inskränkning i de grundagsskyddade fri- och rättigheterna, nämligen rörelsefriheten enligt Regeringsformen 2:8 (“Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det”). Kanske bättre att ha koll på vad man själv säger, eller förstå vad man själv säger….

Haglö i replikskifte med Caroline Szyber (som hon konstant kallade för Carolina…): “Jag hörde i går att ni stod här och sade att man i så fall skulle låsa in och frihetsberöva folk. Jag tror att det finns andra möjligheter, utan att frihetsberöva folk. Vi frihetsberövar ju inte dem som har reseförbud, så varför skulle vi frihetsberöva en som ha tillträdesförbud med anmälningsplikt?”

Jo, men visst…. Tvingar man en person att vara på ett visst ställe vid ett visst tillfälle så har man inskränkt rörelsefriheten enligt RF 2:8. Ett slags frihetsberövande eftersom rörelsefriheten är inskränkt.

This entry was posted in Anföranden i riksdagen, General, Sport. Bookmark the permalink.

12 Responses to Oj, blev visst lite fel där…

 1. frekar06 says:

  Johan,

  Det låter som om att denne socialdemokratiske ledamot skulle behöva en grundkurs i hur man stiftar lagar i det här landet. Man får närmast intrycket av att majoriteten i riksdagen (dvs. den samlade oppositionen) struntar i vad Regeringsformen säger om beredning av ett ärende. Följande kan man läsa i 7 kap 2 §:

  “2 § Vid beredningen av regeringsärenden ska behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter. Upplysningar och yttranden ska också i den omfattning som behövs inhämtas från kommuner. Även sammanslutningar och enskilda ska i den omfattning som behövs ges möjlighet att yttra sig. Lag (2010:1408).”

  Här gör man precis raka motsatsen, dvs. man kräver först att en lag ska genomföras, för att sedan skickas på remiss till myndigheter, däribland Lagrådet. Det vore kanske inte helt fel med en grundkurs också i de svenska grundlagarna för vissa socialdem. ledamöter.

  Frekar06

 2. Johan Tjäder says:

  Kontentan är väl likväl att även om regeringen lägger fram ett förslag till lag så behöver inte riksdagen anta den om remissinstanser och lagrådet är kritiska.

  Det är ju inte regeringen som stiftar lag som sagt och styrda utredningar har vi sett förr. Och även socialdemokratiska regeringar har tvingats lägga fram lagförslag som de inte har gillat. Sådana är minioritetsregeringars villkor….

 3. Slutsatsen skulle kunna bli att inget parti ställer sig bakom en proposition när den kommer till riksdagen. Det skulle vara fullkomligt unikt.

  Överhuvudtaget skulle det vara förskräckande om en regering tvingas lägga fram den typen av förslag. Ge ett enda exempel på när vi fyra borgerliga partier plus Miljöpartiet gav den här typen av tillkännagivande till den socialdemokratiska minoritetsregeringen!

  Sista årets minoritetsregering under Göran Persson fick fler tillkännagivanden än vi har fått det här första året som alliansregering i minoritet, men vi valde att vara seriösa. Vi gav tillkännagivanden om att våra förslag skulle utredas, inte att en utredare skulle komma fram till ett visst förslag och att S-regeringen skulle lägga fram en prop oavsett remissutfall och lagrådsyttrande.

 4. z999 says:

  När det gäller lagstiftning så hade jag hoppats att alliansen skulle avskaffa tv-licensen som det är lag på att betala oavsett vilka kanaler man tittar på. Som sverigedemokrat blir man “erbjuden” att sponsra en kanal som bedriver olaglig avlyssning mot ens parti (kaliber) och vid sidan om “erbjuds” man en markbunden kanal som censurerar ens partis reklamfilmer inför valet.

  Argumenteringen för att betala ligger på ungefär samma nivå som hells angels, betala eller råka illa ut.

 5. Förslag kommer.

 6. z999 says:

  Va?! Är det sant Johan? När då? Det vore faktiskt i mina ögon ett väldigt populärt förslag.

 7. frekar06 says:

  Public Service borde betalas via skattesedeln, inte genom en tv-licens där delar av pengarna faktiskt går till ren administration och inte till det de ska gå till, nämligen till kvalitativ television och radio i Public Service kanalerna. Min uppfattning är att vi ska ha ett starkt och oberoende Public Service och att den förhandsprövning som man tagit beslut om av nya tjänster ska rivas upp med omedelbar verkan.

  Det är en eftergift för stora mediebolag som inte klarar av att leverera bra tjänster som lever upp till den kvalitet som SVT och Sveriges Radio levererar. Själv tänker jag inte titta på OS 2014 och 2016 i MTG:s kanaler utan istället lyssna på Radiosporten i Sveriges Radio. Och lyssnar man in debatten på olika ställen så verkar det vara fler som kan tänka sig att bojkotta MTG:s sändningar.

  Det jag annars gärna hade sett hade varit en satsning på en ren nyhetskanal i Public Service med fördjupande reportage och mer av granskande journalistik, likt den som Uppdrag Granskning bedriver.

  Annars är det väl situationen i Grekland som det är mest fokus på nu. Det var ju rent av gatustrider igår på Atens gator mellan demonstranter och polisen. Dessa strider har tydligen fortsatt under natten till idag. Det börjar likna krigsscener när man börjar använda sig av monotov cocktail och brandbomber.

  Finansdepartementet ska tydligen ha attackerats och den materiella förstörelsen är enorm efter gårdagens och kvällens stridigheter mellan polis och demonstranter. Det känns som vi bara skjuter problemen framför oss. Det är nog hög tid att inse att Grekland kommer att gå i konkurs. De stödlån och paket som Grekland gör är så långt ifrån tillräckliga som man kan komma. Europeiska centralbanken har köpt sin egen död, om fyra procent av de grekiska statspappren faller så försvinner hela bankens kapital.

  Förtroendet och tilltron till Euron som valuta är rekordlågt i Sverige. Undersökningar visar på att endast 29 procent skulle rösta för Euron och 6 av 10 skulle rösta mot. Spanien står sannolikt på tur för att begära lån från EU. Då är det slut på pengar, EU klarar inte av att rädda Spanien. Alla utom EU:s politiker har redan förstått att Euron är på väg att haverera. Nu försöker man rädda det som räddas kan. Dessvärre måste jag konstatera att Farage återigen har fått rätt i sin kritik mot Euron då han fruktade att våld är enda alternativet som är kvar när människor inte genom röstsedeln kan påverka sin situation. Det är dessvärre precis det vi har sett i Grekland.

  Jag är allvarligt oroad över vad en allt ökande social oro kommer innebära. Människor runt om i Europa (Spanien, Grekland osv.) och i Arabvärlden är vansinniga och blir ännu mer förbannade när de möts med våld. I Barcelona har polisen stormat tältläger för att nu ta ett exempel. I Aten har vice premiärministern hotat med att sätta in armén med stridsvagnar i spetsen för att skydda bankerna. Våld föder våld. Det här är en riktigt farlig utveckling som vi är på nu. I Syrien slaktas demokratiaktivister på löpande band av en diktator som är bingalen. Ingen ingriper, utan istället ägnar vi oss åt meningslösa sanktioner och fördömanden samt att bråka i FN.

  Frekar06

  http://www.svd.se/naringsliv/greker-laddar-for-uppror_6277272.svd

  http://www.expressen.se/nyheter/1.2484801/rostade-ja-till-sparpaketet-blev-misshandlad

 8. frekar06 says:

  Det verkar kanske inte som att det var demonstranter utan poliser som kastade brandbomber. Så här kan man läsa i Aftonbladet:

  “Ett av klippen uppges visa hur två maskerade civila poliser, utklädda till demonstranter, tänder på en kraschad entré till en McDonalds-restaurang vid torget. Sedan rapporterar de till en grupp kravallpoliser som springer till platsen och slår mot passiva demonstranter som bara står utanför restaurangen.

  Ett annat klipp, klockat 1:54, visar hur två andra civilmaskerade poliser småpratar med tungt beväpnade poliser som sedan släpper dem närmare parlamentsbyggnaden.

  Syftet skulle ha varit att provocera fram bråk för att få anledning att ingripa mot de fredliga demonstranterna och på så sätt få slut på de nu 37 dagar långa protesterna på Syntagmatorget.”

  Det ska tilläggas att allting av detta finns dokumenterat på film. Det är en ordentlig polisskandal om detta stämmer. Frekar06

 9. z999 says:

  Håller med Frekar06 om TV-licensen, även om jag tycker att SVT’s program inte alltid håller hög klass. Jag kommer också att bojkotta OS.

 10. z999 says:

  @Frekar06:
  “Syftet skulle ha varit att provocera fram bråk för att få anledning att ingripa mot de fredliga demonstranterna och på så sätt få slut på de nu 37 dagar långa protesterna på Syntagmatorget.”

  I Sverige har poliser valt att plocka ut en valfri fredlig demonstrant och gripit den för något som övriga runtomkring finner helt orimligt och sedan högt uttala anklagelsen till övriga demonstranter för att sedan omedelbart släppa personen. Det har då räckt för att provocera fram rätt motreaktion. Fast dom poliserna blev anmälda.

 11. Radiotjänst kostar 150 miljoner om året. Ta ut avgiften via skattsedeln precis som begravningsavgiften och låt de 150 miljonerna gå till Skatteverket för insatser mot den svarta ekonomin istället. En säker win-win situation för samhället.

 12. frekar06 says:

  Nisse:

  Dessa pengarna (150 miljoner) som radiotjänst kostar borde gå till Public Service verksamheten och inte till något annat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.