Åkesson får läsa på

Sverigedemokraterna säger nu att de vill ha en talmanspost, andra vice talman, och Jimmie Åkesson visar sin okunskap när han säger: “Vi tycker att det är rimligt när man nu har tre block i svensk politik att man gör som man tidigare gjort när man delat talmansposterna mellan blocken. Det är rimligt då att det största blocket får talmansposten, det näst största får vice talmansposten och att vi får andre vice talmansposten”.

Men det är inte så att talmansposterna har delats mellan blocken. Under den här mandatperioden, som fortfarande pågår, så har alliansen tre (talman, andra vice och tredje vice) medan de rödgröna bara har en (S, första vice). Jimmie Åkesson grundar alltså sitt förslag på felaktig bakgrundskunskap.

Sedan 1982 har största regeringsparti haft talmansposten (1976-1982 var det socialdemokratiska talmän trots att det var borgerlig regering), sedan fördelas viceposterna efter partiernas storlek. Det gör att S nu har första vice, vi i Centerpartiet har andra vice och Folkpartiet har tredje vice talman. Med den nya mandatperioden får S och Fp behålla sina viceplatser, medan tyvärr Miljöpartiet tar över andra vice talmansposten från oss.

Frågan man också måste ställa sig är om Socialdemokraterna vill samarbeta med Sverigedemokraterna för att ta talmansposten? Det låter ju på Jimmie Åkesson som om alliansen inte “bjuder” på andra vice-posten så får de samarbeta med Socialdemokraterna istället och rösta på en socialdemokratisk talman. Är det så att Socialdemokraterna har börjat förhandla/köpslå/kontaktat Sverigedemokraterna redan?

This entry was posted in General and tagged , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Åkesson får läsa på

 1. Snälla Johan, måste du nedlåta dig till samma argumentation som S-info-bloggarna? Insinuationer och antydanden?

  Inlägget hade varit mycket bättre utan sista meningen…

 2. Alla kan inte vara nöjda, lägg märke till att sista meningen är en fråga.

  Det är klart att Socialdemokraterna aldrig skulle ta någon officiell kontakt eller ens en inofficiell kontakt på hög nivå. Men ingen ska tro att Socialdemokraterna sitter så still i båten som Mona Sahlin vill ge sken av.

  Jag vill också påtala den skeva bilden i media om att en regering inte skulle klara voteringsförluster i riksdagen, men vem ställer frågan hur många voteringsvinster S-Mp-V klarar med Sd.

  Jag kan se framför mig ett utskottssammanträde där S, Mp, V och Sd yrkar på samma sak. Ska de då skriva ihop sig om en gemensam reservation (som då blir betänkandeförslag och vi i alliansen får istället skriva en reservation)? Normalt är det så det går till om man vill få genom något i kammaren. Alternativet är att S, Mp och V skriver en reservation och Sd skriver en annan som är nästan likadan. Då är alliansens förslag huvudförslag i betänkandet.

  Sedan kommer vi till kammaren och ska votera. I första omgången vinner alliansens förslag. S/Mp/V-reservationen ställs därefter mot Sd-reservationen och S/Mp/V-reservationen vinner. Då ställs alliansförslaget mot S/Mp/V-reservationen. Det logiska är att Sd då avstår i den voteringen eftersom deras eget förslag har fallit, och alliansen vinner.

  Skulle det visa sig att Sd inte följer de gängse spelreglerna och röstar för den reservation som precis slagit ut deras egen så vinner S/Mp/V-förslaget med stöd av Sd. Det blir alltså en voteringsvinst där Sahlin, Eriksson, Ohly och Åkesson sitter i samma båt. Hur många gånger kan Sahlin ro en sådan båt i land? Att indirekt samarbeta med Sd på det sättet måste vara exceptionellt svårt för inte minst Lars Ohly.

 3. Japp, jag håller med dig om din analys till 100% (du kan ditt politiska hantverk), det var insinuationerna i sista meningen som gav mig en dålig bismak.

  Tänkte bara berätta det, så du slipper fundera på vad dina läsare tycker! 🙂

 4. frekar06 says:

  De uttalanden som kommit idag i denna fråga är intressanta. Björn Von Sydow (S) tackar nej till att ställa upp till val som talman då han inte vill röstas fram av SD. De Röd-Gröna verkar ha svårt att enas om en kandidat till talman. SD ägnar sig åt rena utpressningen mot regeringen genom att hota med att rösta för en Röd – Grön kandidat om de inte får en vice talmans post. Förhoppningsvis låter sig inte regeringen gå med på denna utpressning. Det är inte värt att få talmans positionen för att ge SD en talmansposition. /Frekar06

 5. Björn von Sydow följer precis den linje som Mona Sahlin hade i valrörelsen. Socialdemokraterna skulle aldrig någonsin vara beroende av Sverigedemokraternas aktiva eller passiva stöd. Björn von Sydow, som var en mycket bra talman 2002-2006 och är en hedersam person, drar den enda logiska slutsatsen, han vill inte väljas till talman med Sverigedemokraternas aktiva stöd.

  Det märkliga är att de rödgröna nu tycks försöka hitta en ny kandidat istället för Björn von Sydow. Med andra ord, de är alltså beredda att få en talman vald med Sverigedemokraternas aktiva stöd! Precis det som Mona Sahlin sa i valrörelsen aldrig någonsin skulle hända. Talmansvalet är det allra första beslutet i den nya riksdsagen….

Leave a Reply

Your email address will not be published.