Urban Ahlin kan mycket väl ha rätt

Jag kan inte påstå att jag känner Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Urban Ahlin. Har träffat honom ett antal gånger och också hållit ett anförande i Vilnius som han skulle haft. Men min bild av honom är att han är erfaren och inte naiv eller godtrogen.

Det känns för mig svårt att tro att Urban Ahlin skulle ha sökt sig till den amerikanska ambassaden för att få “PR-hjälp” som Aftonbladet skriver utifrån dokument i wikileaksmaterialet. Urban Ahlin förklarar sig på ett rimligt sätt tycker jag, det är inte alls svårt att tro att ambassader, amerikanska eller andra, förskönar sin egen roll när de skriver hem till sina utrikesdepartement. Alla vill visa sig duktiga och helst få en större budget.

This entry was posted in General and tagged , , . Bookmark the permalink.

20 Responses to Urban Ahlin kan mycket väl ha rätt

 1. Jakob says:

  Instämmer. Nu framgår det också att Aftonbladet låtit Urban Ahlin ta del av rapporten och tydligen ska redogörelsen vara mer nyanserad än vad tidningen gjort gällande.

  Detta är en problematisk journalistik. Uppenbarligen har Aftonbladet ännu inte tillåtelse av Wikileaks att publicera materialet i original och Ahlin verkar därmed inte heller få citera ur rapporten. Det vore ju annars bra om vi som läsare kunde bilda oss en egen uppfattning om innehållet i samma stund som tidningen gör sin vinkling. Just nu är det bara de amerikanska diplomaterna, tidningen och Ahlin som vet vad det egentligen står i rapporten.

 2. Jakob says:

  Ser nu att Ahlin faktiskt citerar några ord ur originaldokumentet, men kanske inte de mest intressanta i sammanhanget.

 3. Pinsamt för Aftonbladet att de tycks ha gjort rena översättningsfel.

  Ännu en sak som visar att amerikanska ambassaden förmodligen vill överskatta sin roll när de skickar hem rapporter till Washington är synen på “amerikansk PR”. Aftonbladet säger att det står i ambassadrapporten att Sahlin/Ahlin bett USA om “PR-hjälp”. Men är det någon som tror att svenska folket skulle ändra inställning till Afghanistaninsatsen för att just USA säger något om insatserna där? Tvärtom tror jag att svenska folket är allmänt skeptiska till USA:s insatser mot terrorismen (även om en del av deras insatser har varit bra och viktiga). Men det är inte en bild som amerikanska ambassaden gärna skickar till Washington.

 4. Jakob says:

  Nu har jag läst materialet i original. Aftonbladet har mycket riktigt hårdvinklat, felöversatt och inte riktigt satt sig in i den amerikanske andremannens roll och vad han förväntas rapportera.

 5. z999 says:

  Och det var väl inte oväntat från aftonbladets sida? Det märkliga är att AB ljuger även i sammanhang där det inte spelar någon roll eller gynnar tidningen på något sätt. Man hör ofta folk som numera anser att expressen och AB är samma sak nyhetsmässigt men det är en viss skillnad. För en tid sedan drogs det en skiljelinje mellan kvällspressen och morgonpressen där den senare ansågs ha bättre kvalitet. Egentligen gick skiljelinjen mellan AB och övriga tidningar.

 6. frekar06 says:

  Jag tycker kanske inte riktigt att detta var särskilt allvarligt, även om det naturligtvis inte är bra (även om det nu verkar som om Aftonbladet till viss del översatt fel). Uppgifterna i Svenska Dagbladet idag är som jag ser det mer intressanta. Där kan man läsa:

  “Sveriges officiella linje är alliansfrihet i fredstid och neutralitet i händelse av krig. Landets aktiva deltagande i Natos Partnertskap för fred och rollen som ledare för Europeiska Unionens 1500 man starka Nordic Battle Group visar dock att den officiella positionen är en osanning”

  Om det stämmer att den officiella positionen om att Sverige är neutrala i krig och alliansfritt i fredstid är en osanning så är det allvarligt som jag ser det. Neutraliteten och alliansfriheten är som jag ser det väldigt viktiga delar av den svenska utrikespolitiken. Jag tror också att svenska folket är kritiska till hur USA har skött kampen mot terrorismen. Som du vet så är jag kritisk till de antiterrorlagar som har införts i EU och i Sverige också. Det är allt från FRA-lagen och Datalagringen till en hel rad olika lagstiftningar om hemliga tvångsmedel. Vi har avskaffat grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter för att skapa säkerhet på kort sikt. Så bekämpar man inte terrorister. Det är just avsaknaden av fri- och rättigheter som gör att människor söker sig till de här extrema och kriminella nätverken som agerar som terrorister. Vårt främsta verktyg mot den organiserade brottsligheten och terrorismen är att sprida demokratin vidare och utveckla demokratin på hemmaplan. Desto snabbare vi förstår detta desto snabbare kan vi lägga om den misslyckade politiken för att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet.

  Men ämnet handlade inte om kampen mot terrorismen utan om Wikileaks. Nu har media åtminstone börjat förstå att man bör rikta sig mot innehållet i dokumenten och inte mot Wikileaks som organisation, det är en bra början. En sak som framstår som helt säker i alla fall är att Wikileaks kommer göra fler avslöjanden. En annan sak som framstår som helt säker är att stater och banker runt om i världen inte längre kan känna sig säkra på att det man försökt hålla hemligt kommer fortsätta vara hemligt. Vi håller på att få den situation som Thomas Jefersson beskrev i citatet: “People should not fear their government. The government should fear the people.”. Som jag ser det är det positivt att medborgarna äntligen får kännedom om sådant som hittills har skett i skymundan. Förhoppningsvis leder Wikileaks avslöjanden till att vi får mindre av hemlighetsmakeri och mera öppenhet. Det tjänar regeringar runt om i världen på, det tjänar företag på, det tjänar säkerhetstjänster på och det tjänar medborgarna på.

  /Frekar06

 7. frekar06 says:

  “Within the EU, Sweden often takes positions that coincide with our own on issues as diverse as the DOHA round, EU enlargement and Turkey, Swift banking data
  privacy, and the EU’s relationship with Cuba.”

  Detta var ju en intressant detalj i Wikileaks material. Sverige har alltså varit en av USA:s närmaste vänner när det gäller att trumma igenom det här Swift avtalet som innebär att alla europeiska medborgare får sina banktransaktioner överskickade till USA. Det är pinsamt faktiskt att Sverige har varit så pådrivande för att få igenom det här avtalet som är direkt fientligt inställt mot den enskilde medborgarens personliga integritet.

  http://cablegate.wikileaks.org/cable/2007/05/07STOCKHOLM506.html

 8. Frekar, du gör ju samma misstag som Aftonbladet. Du utgår från att det som en amerikansk ambassadstjänsteman uppfattar och vill rapportera hem om verkligen överensstämmer med sanningen. Du måste utgå från att det är deras uppfattning om Sverige, inte Sveriges (regeringens) uppfattning. Dessutom är det inte någon hemlighet att Sverige samarbetar med NATO genom Partnerskap för fred. T.ex. kan man läsa på regeringens hemsida:

  “Sverige har idag ett nära och brett samarbete med Nato. Sverige har sedan 1994 samarbetat med Nato inom ramen för Partnerskap för fred (PFF). PFF är ett praktiskt inriktat samarbetsprogram mellan Nato och icke-Natoländer i Europa, Centralasien och södra Kaukasus. PFF har blivit särskilt viktigt som ett instrument för de deltagande länderna att samordna, förbereda och öva sina styrkor inför insatser i fredsbevarande verksamhet. Därmed har vi nytta av vårt PFF-samarbete också inför fredsfrämjande insatser under ledning av FN och EU.”

  Sverige är militärt alliansfritt, men den gamla säkerhetspolitiska doktrinen med “neutralt i händelse av krig” har inte använts på många år. Tror att det var Anna Lindh som började med att ta bort det i sina utrikesdeklarationer. Jag tycker inte heller att vi ska vara neutrala om t.ex. Finland skulle anfallas.

  När det gäller wikileaks i sig så tycker jag att det är bra att en del uppgifter kan offentliggöras, det är därför vi har meddelarskyddet och tryckfriheten grundlagsfäst, men samtidigt tycker jag att den som tar på sig att publicera hemliga uppgifter måste ta ett större ansvar. En del hemliga dokument skulle säkert kunna leda till krig (vem vet hur Nordkorea eller Iran skulle reagera) och sådant kan bara inte publiceras hur som helst. Det är möjligt att wikileaks har tagit bort den typen av dokument, det vet jag inte.

 9. frekar06 says:

  Johan.

  Jag gör inte alls det misstaget som Aftonbladet har gjort. Jag utgår inte från att det som står i dokumenten är den svenska regeringens hållning. Det är därför jag använder mig av uttrycket “om det stämmer”. Men visst detta kunde vara tydligare i min kommentar. Det är ju viktigt att man inte intar en position där man helt okritiskt tror på varken den svenska regeringen eller på det som amerikaner rapporterar hem. Man måste skaffa sig en egen bild av det hela. Det kan finnas dokument som är så hemliga att de inte borde publiceras.

  Det är en väldigt svår journalistisk avvägning att göra kring vad som ska publiceras och inte publiceras av de dokument som Wikileaks har tillgång till. Det handlar ju inte bara om att ta ansvar för att inte publicera sådana dokument som är så känsliga att de kan leda till krig. Det handlar ju också om att faktiskt kontrollera de dokument som man släpper så att det inte förekommer helt felaktiga uppgifter i dom, utan att dom är äkta så att säga. Det handlar ju i grunden om trovärdigheten för Wikileaks och för journalistkåren i största allmänhet. Det är svårt att arbeta som journalist om du inte har allmänhetens förtroende.

  Det känns som om det kommer bli fler intressanta avslöjanden från Wikileaks framöver. Man har redan på de finansiella marknaderna i USA börjat spekulera i vilken storbank som kommer stå i fokus för Wikileaks avslöjande som kommer efter nyår. Wikileaks jämför med avslöjandet av Enron skandalen 2001 då energijätten Enrons brottsliga verksamhet avslöjades, vilket ledde till att denne tvingades lägga ner vad jag kan förstå och ägarna där är vad jag kan förstå åtalade och fällda för grov brottslighet. Om det förekommer brottslig verksamhet i amerikanska eller europeiska banker för den delen så ska det komma fram. /Frekar06

 10. Men om wikileaks har dokument som visar att personer har begått grova brott, ska de då sitta och hålla på dokumenten så att dessa personer kanske kan fortsätta med sin brottsliga verksamhet i kanske ett antal månader till?

  Mitt svar är nej. Den som sitter inne med information om grov brottslighet ska givetvis vända sig till polisen och överlämna bevisen så att brottsligheten kan stoppas och utredas så snabbt som möjligt.

  Låt oss säga att wikileaks får in mejlväxlingar eller annat från en pedofilring där högt uppsatta personer ingår. De vill inte lägga ut materialet direkt för att de ska först kontrollera riktigheten/inte vill konkurrera med annat som de precis lagt ut på sidan/först vill ge det till någon journalist som kan skriva om delar och därmed öka intresset för det “stora släppet” på siten. Wikileaks väntar i två veckor med publicering. Efter en vecka våldtar en man inom pedofilringen ett barn.

  Denna våldtäkt hade kunnat förhindras om wikileaks omedelbart vänt sig till polisen med informationen. Är wikileaks handling på något sätt försvarbart? Var går gränsen för skyddande av brottsling? Intressanta frågor…

 11. frekar06 says:

  Precis Johan. Jag har ingen som helst förståelse för att man inte väljer att ge polis och rättsväsende informationen om man har dokument som visar på brottsliga handlingar.
  Det hindrar ju inte att Wikileaks sedan kontrollerar dokumentens riktighet och sedan ändå är först ut med informationen om det eventuella brottet.

  För jag kan inte tänka mig att det skulle vara några problem att komma överens med polis och rättsväsende om att inte röja sådana här dokument. Man får ju helt enkelt gå till polisen och berätta som det är att vi har fått dom här och dom här dokumenten om det och det brottet och berätta som det är att man avser att kontrollera informationen i dokumenten för att sedan eventuellt publicera dokumenten. Svårare än så är det ju faktiskt inte.

  Som jag ser det så är det tveksamt om det är tillåtet att undanhålla information/bevis för att ett brott ska begås eller har begåtts ens i en vecka. Här talar vi om månader. Jag kan inte se att det är lagligt att undanhålla information/bevis om brott såsom Wikileaks nu gör. Dessutom kan ju information om just bankerna i det läge vi befinner oss i nu med den ekonomiska krisen vara helt avgörande för hur till exempel den amerikanska staten måste hantera finanskrisen. Enligt Wikileaks själva så sitter dom på dokument som vilken underrättelsetjänst i världen skulle göra vad som helst för att komma över.

  Här framstår det som om att man sitter på väldigt hemliga handlingar. Men vi vet inte exakt vad Wikileaks faktiskt sitter med för dokument. Här kan finnas handlingar vars innehåll inte ens är känt för den allra närmaste kretsen kring statsministern eller presidenten och som kanske inte ens varken statsministern eller presidenten ska känna till innehållet i om det inte är absolut nödvändigt för att de är så hemliga. Hur hemliga dokument är egentligen rimligt att man publicerar offentligt? Var ska vi sätta gränsen? /Frekar06

 12. Jakob says:

  Följande avsnitt i en av de läckta Stockholmsrapporterna från maj 2007 är av visst intresse. Det handlar om militärt och civilt underrättelsesamarbete mellan Sverige och USA:

  “Due to domestic political considerations, the extent of this cooperation is not widely known within the Swedish government and it would be useful to acknowledge this cooperation privately, as public mention of the cooperation would open up the government to domestic criticism.”

  Det är alltså ett råd till Bushadminstrationen inför Reinfeldts USA-besök. Även här måste man förstås skala bort eventuella felkällor. Kanske överdriver ambassadören. Men saken borde hur som helst kommenteras av Reinfeldt själv så att alla tvivel undanröjs. Dagens tystnad är inte bra.

 13. frekar06 says:

  Urban Ahlin (S) har nu gått till frontalangrepp på media. Se nedan:

  “-Det här två dagarna har varit direkt pinsamma för medierna, att de inte förstår att de deltar i ett kampanjmakeri från Wikileaks, säger han.”

  “-Som hungriga fågelungar sitter de med öppna munnar och ropar Snälla Wikileaks släpp ner dokumenten till oss så att vi kan slå upp icke-nyheter på förstasidan. Att de inte begriper att de utnyttjas, säger han.”

  http://svt.se/2.22620/1.2255166/ahlin_s_angriper_media_for_wikileaks

  Visst, det verkar vara åtminstone till viss del vara en tidningsanka det Aftonbladet har gjort, men det här är väl ändå att gå över gränsen. Frekar06

 14. Jakob, jag kan tänka mig att det finns information av allra högsta säkerhetsklass som inte hela regeringen får. Det är kanske statsministern, justitieministern och kanske försvars- och utrikesministern, som får den typen av information. Jag har aldrig varit med på något regeringssammanträde, men i runda slängar skulle jag tro att det är uppemot 50 personer närvarande (statsråd, alliansens gruppledare i riksdagen och statssekreterare, kanske även presschef och liknande) och i sådana stora sällskap ska inte topphemliga saker diskuteras.

  Det skulle kanske kunna handla om att Säpo och CIA gemensamt utreder planering av terrordåd där misstänkta finns i både Sverige och USA. Ett sådant samarbeta ska justitieminister, och statsministern, informeras om, men det finns ingen anledning att kultur- och jordbruksministern ska få informationen.

 15. Jakob says:

  Att viss känslig information av det här slaget bör vara differentierad på regeringsnivå är jag helt på det klara med. Här handlar det dock helt uppenbart om samarbetet i allmänna termer utan att enskilda operationer eller ens specifika svenska säkerhets- eller underrättelseorgan nämns.

  Om det är så illa att inte hela regeringen känner till att det finns ett utvecklat underrättelsesamarbete med USA inom de områden som räknas upp i rapporten, så handlar det om ett överdrivet hemlighetsmakeri inom regeringen. Och i så fall har Wikileaks gjort en välgärning.

 16. z999 says:

  För min del buntar jag ihop wikileaks med samma fenomen som “svenska freds och skiljedomsföreningen” SIPRI och en del andra liknande meningslösa organisationer med vindkantring åt vänster. Dessa organisationer har siktat in sig på öppenheten i demokratiska länder och utnyttjat demokratisk offentlighet som en svaghet. Dom två andra organisationerna jag nämner här jobbade rätt hårt under kalla kriget för att kartlägga USA’s kärnvapen och ge en bild av att vi stod på randen till ett tredje världskrig, trots den stabilitet som rådde då jämfört med den obalans som idag existerar mellan den muslimska världen och västvärlden. Fårskocken svalde lydigt ner “informationen” och trycket ökade på en ensidig amerikansk nedrustning samtidigt som kommunistsidans vapen mörkades rejält.

  USA är inte samma garant för västvärldens demokrati idag, inte lika tydligt. Men när det bränner till så är det ändå USA som man räknar med att ska ställa upp.

  Wikileaks har inte tagit ut enskilda fel som begåtts av US army och som US army försökt dölja. Istället har man lagt fram matierial av helt annan karaktär fritt fram för vem som helst att utnyttja. Och på internet så blir den kriminelle ofta hjälte.

 17. Jakob, något sådant hemlighetsmakeri inom regeringen finns inte.

 18. Jakob says:

  Tack för beskedet, Johan. Det vore bra om någon kunde förmå statsministern att säga samma sak. Jag har inte sett några regeringskommentarer i just den här delen ännu. De kvarstående frågorna blir ändå varför det, enligt ambassadören, finns en risk för “inhemsk kritik”, och varför det överhuvudtaget är en viktig komponent i sammanhanget. Det verkar ju inte vara de säkerhetsmässiga avvägningarna det handlar om här, utan rent politiska hänsynstaganden. Det är ju därför det hela ser så illa ut.

 19. Jakob says:

  SVT:s Dokument inifrån avslöjade i kväll fler dokument, som ger ytterligare inblickar i underrättelsesamarbetet med USA. Det här luktar gamla unkna traditioner från kalla krigets dagar. Och det är helt uppåt väggarna att riksdagen hålls utanför sådana här frågor. Till att börja med är det alldeles nödvändigt att FRA:s utlandssamarbete lagregleras vid kontrollstationen nästa år. Det ska banne mig inte styras av regeringen.

  Nu väntar vi på statsministerns kommentarer.

 20. Jakob, jag såg inte Dokument inifrån, men när journalister har ringt nu ikväll för att få kommentarer så har de samtidigt sagt att programmet var märkligt eftersom de blandade ihop två helt olika saker. SVT insåg också det senare och plockade bort artiklarna både från hemsidan och text-tv.

  Sedan är det också felaktigt att riksdagen “hålls utanför”. Se senare inlägg.

Leave a Reply

Your email address will not be published.