V och Mp är före sin tid

I juni så kom Europeiska kommisionen med sitt meddelande “Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst”. Detta är ett inlägg till förhandlingarna om det kommande femåriga arbetsprogrammet för EU:s rättsliga och inrikes samarbete, det som vi i Sverige döpt till Stockholmsprogrammet.

Något Stockholmsprogram finns inte ännu. Det kommer att arbetas och förhandlas fram under hösten och beslut ska tas på Europeiska rådets möte den 10-11 december.

I riksdagen har det beslutats att justitieutskottet ska granska och skriva ett utlåtande om Kommissionens meddelande. Civil-, socialförsäkrings- och konstitutionsutskottet lämnar yttrande till justitieutskottet som vi sedan beaktar i vårt utlåtande som ska debatteras i kammaren den 16 september.

Idag har jag tjänstgjort på civilutskottet (jag är ersättare och fick gå in istället för en kristdemokrat som inte kom) och i den avvikande mening som Vänsterpartiet lämnade in, skriver de: “Vänsterpartiet avvisar Stockholmsprogrammet”.

Det må jag säga är snabbt jobbat. Stockholmsprogrammet kommer inte att vara klart förrän om nästan fyra månader och redan kan Vänsterpartiet säga att de avvisar det. Kanske menar de att oavsett vad som kommer att stå i Stockholmsprogrammet så kommer de att vara negativa och avvisa det. Inte så överraskande eftersom de är motståndare till allt vad EU innebär, men att fyra månader i förväg säga nej måste vara nytt rekord även för Vänsterpartiet.

Vad innebär det då att säga att det inte ska finnas något Stockholmsprogram? Kanske menar de att det ska heta något annat, men det är lite för löjligt, snarare menar de kanske att det inte ska skrivas något nytt femårigt arbetsprogram överhuvudtaget.

Det nuvarande Haagprogrammet går ut den 31/12 och sedan skulle det inte finnas något arbetsprogram. Det är fullt möjligt, men är det bra? Menar Vänsterpartiet att allt samarbete ska ske ad hoc utan någon plan för vart vi ska komma?

Att Vänsterpartiet säger nej till EU borde inte betyda samma sak som att de vill göra samarbetet så dåligt som möjligt när EU ändå finns och vi är medlemmar. Men Vänsterpartiet har nästan slutat att förvåna mig.

Mer förvånad blir jag när jag upptäcker att det numera EU-positiva Miljöpartiet också tar ställning fyra månader före det finns något att ta ställning till. I yttrandet från konstitutionsutskottet upptäckte jag att både Marianne Berg (v) och Mikael Johansson (mp) skrivit under den avvikande meningen som börjar: “Vänsterpartiet avvisar Stockholmsprogrammet”….

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

6 Responses to V och Mp är före sin tid

 1. Lite lustigt att sådana här “program” planeras i förväg och är portionerade till 5 år. Känns lite traditionellt kommunistiskt sådär..

  Läs gärna de debattinlägg jag och sex andra debattörer skrev om Stockholmsprogrammet, eller dess “förplaner” eller vad man ska kalla diskussionerna som förts i Future Group m.fl.

  Debatt om Stockholmsprogrammet

 2. profanum_vulgus says:

  Ja det är på samma sätt lustigt med budgettaken mm, de är förvisso på fyra år. Men fyraårsplaner låter bara som att man gjort en sämre kopia av sovjet-idén.

 3. ÄRRHÅ says:

  Även Piratpartiet är ju emot hela Stockholmsprogrammet på grund av vissa delar de inte gillar.

 4. Olof, det är helt rätt att kritisera delar av det som finns i framtidsgruppens (egentligen två grupper) dokument. Men det är inte relevant att föra fram kritiken i samband med Kommissionens meddelande inför Stockholmsprogrammet. Tvärtom visar Kommissionen med sitt meddelande att de har en helt annan inriktning än vad framtidsgruppen hade.

  Med ett rullande ordförandeskap är det viktigt att först komma fram till vad man ska jobba med under de kommande åren. Annars skulle det kunna bli hela havet stormar med ad hoc-förslag från varje ordförandeskap utan någon helst helhet. Att ta fram ett offentligt arbetsprogram innan de konkreta förslagen tas fram och förhandlas tycker jag också är bra ur ett demokratiskt perspektiv. Tror att det är få som tycker att en dold agenda är bättre.

  ÄRRHÅ, det är precis lika fal av PP. De kan rimligtvis inte vara emot hela Stockholmsprogrammet eftersom det inte finns något Stockholmsprogram att vara mot.

 5. Johan; har du någon länk till kommissionens meddelande?

Leave a Reply

Your email address will not be published.