Skadestånd eller brottsskadeersättning

Idag får jag en känga i DN av krönikören Mårten Schultz. Ibland kan jag säkert också vara värd kritik, men i det här fallet har krönikören helt fel. Han skriver att jag tycks tro att brottsskadeersättning är samma sak som skadestånd. Men, nej, jag har något bättre kunskaper än så efter bland annat nio år i justitieutskottet och många diskussioner, samtal med och besök hos Brottsoffermyndigheten.

Krönikören beskriver i sin krönika hur systemet ser ut, dvs att Brottsoffermyndigheten gör en egen prövning och ibland betalar ut ett annat belopp än det utdömda skadeståndet, medan jag beskriver hur jag tycker att systemet ska se ut. Dvs att jag inte tycker att Brottsoffermyndigheten ska kunna betala ut annat belopp än det utdömda skadeståndet när det är sakprövat av domstol.

Hade han läst lite längre ner i inlägget, där jag citerar alliansrapporten, så hade han sett att jag skriver att det är stötande att “nuvarande regler gör det möjligt för myndigheten att betala ut lägre brottsskadeersättning än det skadestånd som fastställs av domstolen och därför måste dess regler omprövas.”

Hade krönikören, som ändå skriver för Dagens Nyheter, bemödat sig att leta vidare vad som håller på att hända i frågan så hade han lätt hittat att alliansregeringen har tillsatt en särskild utredare som ser över frågan på precis det sätt som jag förordar.

“Brottsoffermyndigheten har i dag möjlighet att göra en självständig bedömning av ersättningens storlek. Det innebär att den kan vara såväl högre som lägre än det skadestånd en domstol har dömt ut. Systemet har inneburit att Brottsoffermyndigheten kunnat leda utvecklingen av ersättningspraxis. I vissa fall har det uppfattas som stötande att myndigheten kunnat göra en annan bedömning än en domstol. Utredaren ska överväga om det finns skäl att begränsa Brottsoffermyndighetens möjligheter att göra självständiga bedömningar.”

Men det är åtminstone trevligt att läsa att krönikören läser min blogg!

This entry was posted in General and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Skadestånd eller brottsskadeersättning

 1. Klart jag läser din blogg. Vad mera är: Jag gillar den. Men här tyckte jag att du hamnade snett och jag har faktiskt läst hela inlägget. Så här tänkte jag.

  Det största problemet jag hade med ditt inlägg är att du skriver “Helt rätt” i rubriken och därmed ställer dig bakom Aros besinningslösa angrepp på Brottsoffermyndigheten. I Aros värld, eller i alla fall i hans artikel, består BROM av en samling cyniska plånboksmänniskor som skadar människor. I verkligheten ser det inte ut så, menar jag, och jag vänder mig emot att du som riksdagspolitiker, rättspolitisk talesperson och ledamot av JU applåderar en svepande och okunnig kritik av det här slaget.

  I sak har jag inte så stark uppfattning om huruvida brottsskadeersättning borde närmare knytas upp kring domstolarnas bedömning i de fall det finns en sådan bedömning. Jag ser dock goda skäl för den lösning som idag har valts, men den behöver uppenbarligen förklaras bättre för allmänheten. Till de goda skälen hör att brottsskadeersättningssystemet skiljer sig åt explicit på många sätt från skadeståndsrätten, både i inskränkande (ärekränkningsersättning) och utvidgande (bevittnadeersättning) mening. Att ersättningsformerna vilar på skilda normativa grundvalar är ett annat argument. Signalvärdet – att det ser konstigt ut att staten går i borgen för brottslingars skulder – ett tredje.

  Men som sagt, jag har inte några starka uppfattningar i sak: Det finns fördelar med att knyta upp brottsoffermyndighetens bedömningar till de skadeståndsrättsliga för de fall som givit upphov till kritiken.

  Anledningen till att jag tillskrev dig uppfattningen att blanda ihop brottsskadeersättning och skadestånd var bland annat det citat som gavs, där du talar om en “omprövning av domstolens beslut”. För det låter ju som att det är ett beslut i samma sak som görs i Umeå, när det är i hög grad ett annat beslut, baserat på andra regler. Det är fel att säga att Brottsoffermyndigheten “sänker beloppet” eftersom det inte sällan är de särskilda reglerna som gör att ersättningen hos myndigheten blir lägre än skadeståndet, t.ex. enligt den speciella jämkningsregeln. Vidare låter det i ditt inlägg som att det är “Brottsskadenämnden” som står bakom besluten i allmänhet men så är det ju inte.

  Om du varit hos Brottsoffermyndigheten några gånger har du förhoppningsvis noterat att myndigheten befolkas av personer som har ett starkt engagemang för brottsofferfrågor men som inser att detta engagemang måste föras inom de ramar som lagstiftaren ställt upp. När du ställer dig bakom Aros drapa får man intryck av att du inte delar denna uppfattning. Och det var anledningen till att jag apostroferade även dig.

  I andra frågor håller vi nog oftast med varandra.

  Några länkar där jag skrivit mer om detta finns här: http://juridikbloggen.wordpress.com/2011/04/27/brottsskadeersattning-och-skadestand-mer-lasning/

  (Här vill jag särskilt framhålla att jag talar som privatperson och inte för någon annans räkning alls.)

 2. Tack för ditt svar och jag får ge dig rätt att det var onödigt att i rubriken skriva “helt rätt”. Det jag i texten ställer mig bakom är hans kritik av systemet att brottsskadeersättningen kan bli lägre än ett sakprövat skadestånd (vilket brottsoffer oftast har mycket svårt att förstå, hur logisk juridiken än är). Jag ställer mig inte bakom hans kritik av Brottsoffermyndigheten. Det är inte myndigheten som gör fel utan reglerna som är fel och det är dessa jag vill förändra. Detta håller också på att utredas, vilket jag ändå tycker att du borde ha fått med i din krönika. Det hade nyanserat bilden och visat att förändringar är på gång och att det är inte bara är jag (och Hasse Aro i den delen) som är kritisk mot hur systemet ser ut idag.

 3. Topp!

  Det där med utredningen fick bara inte plats. Du inser inte hur svårt det är för en jurist att klämma in sig på 2800 tecken. Min kommentar ovan var säkert på dubbla. Jag behöver femtusen tecken för att beställa en kopp kaffe 🙂

 4. frekar06 says:

  Bra av er Johan att äntligen titta över de orimliga reglerna kring ersättningen till brottsoffer. Det är inte rimligt att Brottsoffermyndigheten ska kunna sätta sig över en svensk domstol. I praktiken kan denne sätta sig över ett beslut i Högsta domstolen. Vi får se vad utredningen kommer fram till. När är tanken att denna utredare ska presentera sina resultat? //Frekar06

 5. Om precis ett år (30/4-12).

 6. frekar06 says:

  Tack för det. Den utredningen ska jag definitivt titta närmare på när den kommer om ett år. /Frekar06

Leave a Reply

Your email address will not be published.