Sverige borde göra som Tyskland gjort med Stasiarkivet

De senaste dagarna har det varit en debatt om huruvida Säpos Stasiarkiv ska öppnas. Några av oppositionspartierna tycker det och det är också många enskilda ledamöter inom alliansen som har uttryckt detsamma. Socialdemokraterna har i dagarna sagt att de vill öppna, men med väldigt många restriktioner.

Jag tycker att frågan är svår. Man måste vara medveten om att de som finns i arkivet kommer att på olika sätt bli lidande av ett offentliggörande. Jag kan se löpsedeln på Expressen framför mig: “Hela listan på alla Stasispioner”.

Men får de inte skylla sig själv då? Svaret är säkert ja för många av dem. De valde att spionera för Stasi och jag skulle inte tycka synd om dem om det offentliggjordes även om det är länge sedan. Men för alla är inte svaret ja. Det lär finnas namn i arkivet på personer som överhuvudtaget inte kan förstå varför de finns med. De har pratat med någon som de litade på utan att veta att hon eller han var Stasispion. De kan också vara helt oskyldiga men det har funnits misstankar mot dem.

Man kan också fundera på om en person som inte är dömd för något ska straffas? För nog blir det ett straff på ålderns höst om det kommer ut att man medvetet eller omedvetet spionerat för Stasi. Borde det inte finnas en preskription även för den typen av straff? Frågan är svår. Offentlighet och öppenhet ska gälla som grundregel men ibland finns det skäl till inskränkningar.

Istället tycker jag att Sverige borde göra som Tyskland. Enligt vad jag har hört så var det inte ens en stor politisk fråga i Tyskland när det bestämdes att alla ska ha möjlighet att få ut vad som finns i Stasiarkivet om dem själva. Med andra ord, den som finns i arkivet ska ha möjlighet att få ut den informationen. Jag tycker att det är en rimlig lösning som Tyskland har valt.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

5 Responses to Sverige borde göra som Tyskland gjort med Stasiarkivet

 1. frekar06 says:

  Det finns två aspekter här som är viktiga enligt mitt sätt att se på det. Det ena är att de som finns i registren får möjlighet att se att de befinner sig där och vad som finns där. Det andra är att forskare som ägnar sig åt specifika studier får tillgång till det material de behöver. Om man kan få med det så tror jag att man hittat en rimlig lösning på det här.

 2. z999 says:

  Med tanke på hur överslätande Sverige är mot kommunismen så ser jag ingen poäng i att avslöja något om stasi. När Lars Ohly säger att han är kommunist så anses han ändå mindre kontroversiell som Jimmie Åkesson.

 3. frekar06 says:

  Z999.

  Jag har samma hållning till eventuella register som finns sedan kommunist tiden. De borde hanteras på samma sätt som Stasi arkiven. Att öppna upp stasiarkiven, men även kommunistarkiven för forskningen är en central del i forskningen om vår historia.

 4. z999 says:

  Vad tror du om den tyska hållningen som Linander förespråkar här?

 5. frekar06 says:

  Z999.

  Jag måste rätta både mig själv och dig här. Vi blandar ihop Stasi med nazismen. Men Stasi är ju säkerhetstjänsten i Östtyskland, dvs. det är kommunisternas gamla arkiv som vi diskuterar att öppna här.

  Jag tror det kan vara bra att öppna arkiven, men kanske inte för allmänheten, precis som Linander är inne på. Det är en svår avvägning mellan vikten av öppenhet och de här personernas rättigheter. Jag tror att om man använder den digitala tekniken för att digitalisera dessa arkiv så skulle man få det lättare att skydda personuppgifter om man nu vill släppa dem till allmänheten.

  Men som sagt det här måste utredas noga och jag hoppas att alla dessa aspekter kommer med i den utredning som verkar vara på gång eftersom oppositionen och Sverigedemokraterna nu är överens vad det verkar om att det ska utredas. Jag ser egentligen inget skäl till varför inte alla partier i riksdagen skulle kunna vara överens om att det är en god idé att utreda det här. Allvarligt talat så tror jag inte att något parti utanför riksdagen heller skulle motsätta sig detta, även om flera av dem inte tar ställning i frågan. Utredningen får sedan visa vad som ska göras och inte göras och sen får det i vanlig ordning gå via lagrådet så att det inte finns några juridiska problem.

Leave a Reply

Your email address will not be published.