Bra omsvängning av Bodström, eller vad menar de egentligen?

På dagens sammanträde med justitieutskottet fick vi i alliansen en mindre chock. Vi skulle justera ett betänkande om polisfrågor som bl.a. innehåller frågan om trafikdatalagring.

Varje betänkande går genom utskottet två gånger, först ett sammanträde där varje parti meddelar sin ställning i de frågor som behandlas och ett andra sammanträde där betänkandet justeras (beslutas).

Efter den första behandlingen av betänkandet hade S och V/Mp reserverad sig angående trafikdatalagringen, men åt helt olika håll:

S ursprungliga reservation: “Genom den tidigare socialdemokratiska regeringen togs initiativ till lagring av trafikdata inom EU. Direktivet innebär att lagring av trafikdata och begäran om att få ut information i brottsutredningssyfte lagregleras, vilket ökar rättssäkerheten. Tiden för att genomföra direktivet i svensk rätt har nu gått ut, och EU-domstolen har i en dom konstaterat att Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt direktivet genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet. Vi anser att lagring av trafikdata är nödvändigt för brottsbekämpningen och att regeringen snarast måste presentera ett lagförslag.”

V/Mp: “Vi anser att den massregistrering av enskildas förehavanden som genomförs genom datalagringsdirektivet är ett oproportionerligt ingrepp i den personliga integriteten. Eftersom direktivet är beslutat i EU följer det dock av Sveriges förpliktelser som medlemsland att genomföra detta i svensk lagstiftning. Vi anser därför att det förslag som presenterats av Trafikuppgiftsutredningen bör förbättras på flera punkter. Särskilt viktigt är det att frågan om vilka data som ska lagras regleras i lag och inte i en förordning.”

Majoritetstexten i betänkandet: “Direktivet om lagring av trafikuppgifter kommer att genomföras i svensk rätt. Utskottet delar dock regeringens uppfattning att privata företags lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål väcker flera viktiga principiella frågor och att det är viktigt att dessa frågor beaktas i det fortsatta arbetet. För att värna skyddet av den personliga integriteten är det därför enligt utskottets mening viktigt att arbetet med att genomföra direktivet behandlas tillsammans med övriga initiativ vad gäller brottsbekämpning. Det arbete som pågår bör inte föregripas varför riksdagen bör avslå motionerna.”

Bodström har vid flera tillfällen beklagat sig över att trafikdatalagringen inte har genomförts i svensk lagstiftning eftersom det är så viktigt ur brottsbekämpningssynpunkt. Så sent som idag har Aftonbladet en artikel om det: “Direktivets upphovsman, Thomas Bodström, är kritisk.
– Det här handlar om valtaktik och det går ut över alla de unga kvinnor som drabbas av människohandel och så vidare. ”

Men nu har alltså Thomas Bodström och socialdemokraterna intagit en ny ståndpunkt, det direktiv som de själva drev genom är numera ett oproportionerligt ingrepp i den personliga integriteten! (Precis vad vi i Centerpartiet, liksom M, V och Mp hela tiden har sagt!)

Vid dagens JuU-sammanträde så delades det ut ett papper, precis före kl. 10 då mötet skulle starta, med en gemensam reservation från S, V och Mp. Jag blev mycket förvånad, men samtidigt glad för att socialdemokraterna tagit sitt förnuft till fånga, även om det är ren och skär populism.

Nu lyder den gemensamma S/V/Mp-reservationen: “Vi anser att den registrering av enskildas förehavanden som genomförs genom datalagringsdirektivet är och får inte vara ett oproportionerligt ingrepp i den personliga integriteten. Eftersom direktivet är beslutat i EU följer det dock av Sveriges förpliktelser som medlemsland att genomföra detta i svensk lagstiftning. Vi anser att det förslag som presenterats av trafikuppgiftsutredningen bör förbättras på flera punkter. Särskilt viktigt är det att frågan om vilka data som ska lagras regleras i lag och inte i en förordning.”

Formuleringen “är och får inte vara” känns oerhört krystad, men jag kan inte tolka det på annat sätt än att socialdemokraterna nu tycker att de själva drev genom ett direktiv som är ett oproportionerligt ingrepp i den personliga integriteten. Dags att vakna!

Angående reservationens två sista meningar så innehåller det förslag (som ligger och vilar på JuDep) på hur direktivet kan genomföras i svensk lag tydliga förbättringar i förhållande till utredningsförslaget och en av dessa förbättringar är att vad som ska lagras ska regleras i lag och inte i förordning.

This entry was posted in General and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

33 Responses to Bra omsvängning av Bodström, eller vad menar de egentligen?

 1. Mikael says:

  Då förutspådde med andra ord mikael Nilsson (PP) rätt väl vilken press release vi har att vänta oss.

  http://minimaliteter.blogspot.com/2010/02/forstarkt-integritetsskydd-vid.html

  Om MP och V viker sig i denna fråga kommer de att få så mycket stryk i debatten och PP kommer att framstå som den enda frihetliga alternativet som tar sitt uppdrag på allvar.

  Kan inte fatta att de åtrår en regering med S SÅ mycket.

  Fast å andra sidan, jag trode inte att Centerpartiet skulle överge brevhemligheten som rättsprincip under mandatperioden heller.

  Vilken valrörelse, ska man som frihetlig liberal välja mellan konfiskering av sin privatkorrespondens eller full registrering med potionsbestämning varje gång man kommunicerar?

  PP lär snart kunna registrera ett uppsving i opinonsundersökningarna.

 2. frekar06 says:

  Johan,

  Enligt Aftonbladet kommer det kosta ca 30 miljoner att slippa införa datalagringen. Det är mycket billigare än det pris det kostar att införa direktivet om datalagring (i förlust av mänskliga rättigheter och vad direktivet kostar i rena pengar). Med andra ord betala EU:s böter och strunta i direktivet. Och, skulle EU fortsätta bråka så får väl Sverige dra direktivet inför Europadomstolen där vi kommer vinna. Sen lär det bli tyst på EU.

 3. Mikael, det är inte V och Mp som ändrat sig, det är socialdemokraterna som gör en 180 graders populismsväng. Men det är ingen nyhet för Bodström.

  Läste någonstans att Christian Engström hade sagt att Piratpartiet skulle göra allt de kan för att stoppa trafiklagringen. Vad betyder det? Innebär det att betala böter dag efter dag eller att Sverige ska lämna EU?

  Frekar, Aftonbladet spekulerar i 30 mkr först och sedan 300 000 kr per dag, så alternativet att betala böter och sedan strunta i direktivet finns inte. Däremot ska vi göra allt vi kan för att förändra det så att vi inte behöver införa datalagring i Sverige.

 4. Mikael says:

  Fel Johan, Lars Ohly sa så sent som i lördagsintervjun för 10 dgar sedan att V skulle säga nej till Datalagringsdirektivet, nu säger de onekligen Ja under lite symbolisk protest.

  Ungefär som när Centerpartiet blev för massiv konfiskering av pivatkorrespondens via FRA lagen, man gör lite retoriskt mumbo jumbo och sedan “kan man vara för”, du har ju sett hur bra det gick för Centerpartiets anseende bland frihetliga väljare.

  Att V och än värre MP skulle klara sig ifrån en svekdebatt är osannolikt, tänk MP som t.o.m börjat absobera liberaler på sista tiden, den utveklingn lär ju stanna tvärt.

  När det gäller Bodström så vinner ju han. Han får sin lagstiftning efter valet. Att S skulle förlora på lite mummel om finjusteringar är naivt att tro, det passar ju bra med deras “nyfunna” integritets profil.

  S gör ju en karbonkopia på Alliansens FRA-sväng, 1.0 blev 1.1, blev 2.1, samma sak, samma kräkning, samma demokratividriga innehåll, samma underminerande av grundläggande medborgerliga rättigheter, men med nytt versions nummer.

  Fast Alliansen vinner ju en Allierad i S, när nu båda sidor behöver få bort Medborgerliga rättigheter och personlig integritet ifrån valrörelsens dagordning.

  Frågan är om man lyckas, jag tror inte det.

  När det gäller PP och Christian Engströms taktik, är det nog bättre att han förklarar det. Men en sak är klar, det är skillnad mellan partier som tar medborgarrätt och demokratiska prnciper på allvar, och de partier som ser dem som förhandlingsbara sakfrågor, det är en väldigt stor skillnad.

 5. Pingback: Rödgröna presskonferensen om datalagringsdirektivet | Jakop Dalunde

 6. Pingback: Piratpartiet Presscenter » Blog Archive » Datalagringen: Piratpartiet enda partiet i riksdagsvalet emot datalagringen

 7. Pingback: V och MP väljer att sälja ut integriteten för regeringsmakten | Rick Falkvinge (PP)

 8. Nan says:

  Haha, de rödgröna har väl insett att man vill ha bort datalagringen från dagordningen innan valet. Låt nu datalagringen vila till efter valet så de får stå och förklara sin inställning i datalagringsfrågan under valkampanjerna. Speciellt besvärande måste det bli för (mp). Jag tror att tankarna att dra på det tills EU-domstolen behandlat direktivet, för att då kasta det (eller delar av det) i papperskorgen är en av de bättre strategierna.

  Det skulle inte förvåna mig om Bodström tänker justera lagringstiden i efterhand om han får möjligheten. När väl principen är etablerad kommer troligen protesterna att bli lama.

 9. Pingback: Integriteten är en shimär för Mp och V « Jacob Dexe

 10. frekar06 says:

  Nan,

  Det är ett utmärkt förslag att låta datalagringen vila, då måste de röd-gröna dels i valrörelsen och dels efter valet bekänna färg i den här frågan. Om borgerligheten dessutom skulle säga nej till att införa det här direktivet i valrörelsen så skulle krisen vara ett faktum för Bodström och Oppositionen. Då skulle de verkligen få förklara sig!

 11. frekar06 says:

  Johan,

  Det verkar råda en viss förvirring kring vad de Röd – Gröna vill i frågan om datalagring. Enligt Sveriges Radios ekot redaktion finns nu en uppgörelse inom oppositionen som innebär att alla tre partier står bakom att datalagringsdirektivet ska införas. Samtidigt skriver Maria Ferm som är språkrör i Grön Ungdom på sin blogg idag:

  “MP är emot datalagringsdirektivet. Det finns ingen överenskommelse om att en rödgrön regering ska lägga fram ett förslag om att implementera datalagringsdirektivet”

  Jag får det inte att gå ihop, vilket i och för sig är ganska vanligt när det gäller oppositionens politik. Den röd-gröna alliansen framstår mer och mer som en cirkus än som ett seriöst regeringsalternativ.

  http://www.mariaferm.se/
  http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3436767

 12. steelneck says:

  Alltså, Mp och V perverterar sin vilja att påverka till medlöperi genom att låta sig köpas för en plats vid bordet. Låter inte det ganska likt ett visst Centerparti, i samma fråga till och med?

 13. Skillnaden mellan de Centerpartiet och Piratpartiet är inte synen på datalagringsdirektivet utan graden av populism och ansvarstagande.

  Det skulle fortfarande vara intressant att få ett konkret svar på vad “Piratpartiet ska göra allt de kan för att stoppa trafiklagringen” innebär?

  Normalt är det många som försvarar Piratpartiet i diverse kommentarer på min blogg, är det ingen som kan ge ett svar just idag?

 14. Hans J says:

  Johan,

  just nu är många i Piratpartiet fullt upptagna med att fira att vi lyckats få stopp på det flata utlämnandet av personliga uppgifter till amerikanska underrättelseorgan från SWIFT. Detta är någonting som den regering som centern hänsynslöst och uppoffrande stödjer kuppartat arbetade för att trumfa igenom dagen innan Lissabonfördraget trädde i kraft.

  Det där utlämnandet skulle ske helt utan att europeiska myndigheter fick någon liknande tillgång till uppgifter om amerikanska medborgare.

  Men visst förtjänar du ett svar på hur Piratpartiet ska göra allt det kan för att stoppa “trafiklagringen”. Det finns mer vältaliga personer i Piratpartiet än jag men detta är mitt enkla försök att svara dig:

  Till att börja med så är det som du vet mycket svårare att återkalla förslag som redan tagits i drift. Detta ser vi inte minst i FRA-frågan där avlyssningen och registreringen troligen nu är i full gång. Det är knäpptyst om resultat de får fram om de nu alls får fram några resultat. De viftar ju inte som flickorna vid nakenskannrarna på Heathrow med några fotografier av nakna passagerare.

  De möjligheter som finns till att göra någonting är beroende av vilket stöd som Piratpartiet får i valet till riksdagen. Skulle det gå lyckligt så får Piratpartiet ett stort stöd och hamnar dessutom i vågmästarställning. Planen för detta fall är att ställa krav för att stödja endera sidans planer på att bilda regering. Ser man på exempelvis centerns nuvarande “förhandlingsvilja” så borde det då vara möjligt att få igenom en rätt långtgående anpassning av planerna på införande av förslag som datalagringsdirektiv mm för att Piratpartiet ska stödja ett borgerligt alternativ. Vinsten för en Allians är då att många andra för Alliansen angelägna frågor kan genomföras.

  Skulle det visa sig att den andra sidan (S+V+Mp) är mer tillmötesgående så är idén att istället stödja denna sida.

  Allt detta vet du naturligtvis redan, men du ställer frågan för att försöka få Piratpartiet att framstå i ett populistiskt sken… Som om det inte skulle vara ansvarstagande att försöka få stopp på ett antågande övervakningssamhälle där varje telefonsamtal ska registreras vad avser tidpunkt, längd och vilka som deltar. Det har nu framkommit ytterligare förslag på att kameraövervaka hyreshus. Att Piratpartiet försöker få ett stopp på detta framväxande storebrorsamhälle ska Piratpartiet alltså skämmas för?

  Centern deltar istället i ett fegt spel där förslaget inte ens läggs fram före valet med ett rått kalkylerande av att detta skulle åsamka Alliansen medborgarnas vrede. Det är säkert helt rätt kalkylerat. Medborgarna gillar inte dessa övergrepp.

  Du har alltså rätt i att det är skillnad mellan Centerpartiet och Piratpartiet men skillnaden är nog mer graden av beredvilligheten att kasta sig för fötterna på ett större parti.

  Jag och alla andra Pirater arbetar så gott vi kan för att försöka bevara ett anständigt samhälle och det gör vi utan att skämmas en sekund för det!

 15. Men det är väl ändå inte så svårt att förstå hur vi skall bli av med det där bodströmska påfundet?

  Till att börja med får vi naturligtvis, efter valet, skriva ner till Brüssel och be om ursäkt för den tidigare regeringens inkompetens. Att de inte lyckades motivera sitt motstånd ordentligt visar ju hur viktig de anser frågan är. Detta då till skillnad från våra invändningar mot till exempel avloppsdirektivet, som vi fortfarande inte infört, men trots det inte blivit hotade med böter.

  Sedan är det ju bara att förklara att datalagringsdirektivet strider mot ECHR, artikel 8, och därmed mot svensk grundlag, så är det bra med det.

  Och sedan, som redan påpekats här uppe, några miljoner hit eller dit är skitsummor i jämförelse med vad det kommer att kosta att implementera direktivet.

  Avslutningsvis: Är det vanligt att ledamöter av justitieutskottet förlitar sig på vad Aftonbladets journalister skriver när ni skall bedöma vilket straff EU eventuellt kan komma att utdöma? Borde ni inte ha koll på det själva?

 16. Tor says:

  Hans J,
  jag tror att Johan undrade hur piratpartiet vill agera i förhållande till EU och inte så mycket hur det praktiskt skulle gå till i riksdagen.

 17. profanum_vulgus says:

  Linander:
  300 000 per dag är väl inget? Hoppa över 4 livstidsstraff bara så kan vi lägga de pengarna på att slippa datalagringen.
  Eller skippa er straffhöjning mellan 10 år och livstid, då kan vi dessutom få pengar över till att skita i nästa DDR-direktiv.

 18. Pingback: Oppositionen säger ja till datalagringsdirektivet | Oscar Fredriksson (C)

 19. Gustav says:

  Det är ju nonsens att vi inte skulle kunna strunta i den här lagen. EU-länder struntar i att införa diverse regler och i att rätta sig efter t ex budgetkraven hela tiden, särskilt större länder som Frankrike och Tyskland. Sverige skulle helt enkelt kunna sätta sig på tvären och obstruera järnet, trots hot om böter. En långvarig internationell oro av det slaget som skulle uppstå är inget som EU skulle vilja dras med. Det hade lett till omförhandling inom kort om vi agerat benhårt till stöd för integriteten. Titta på vilken röra Tjeckien rörde upp när de fördröjde genomförandet av skämtet som kallas EU-fördrag.

  Vi måste – om vi vill ha inflytande – bli mycket bättre på att göra som Thatcher när det begav sig och dunka börsen i förhandlingsbordet för att markera missnöje och kanske få vår vilja fram. “We want our money back!” Sverige är ju nettobetalare till EU-projektet och vi skulle kunna ställa avsevärt större krav med det i ryggen, men vi lägger oss ständigt platt. Det tjänar ingenting till att vara blyga violer när alla andra kör fulspel så att det ryker.

  Å andra sidan finns det ju inget parlamentariskt stöd för att bete sig såhär idag, eftersom vår riksdag tycks positiv till de små stegens vandring mot en polisstat. Det är givetvis att beklaga.

 20. Hans J, du svarade inte det minsta på min fråga. Du svarar som om det vore valfritt för medlemsländerna att implementera direktiv eller inte. Så är inte fallet och den som påstår det ljuger.

  Så, frågan är alltså vad Piratpartiet ska göra. Hur länge ska böter och vite betalas? Givetvis blir vitet högre allt eftersom och skyldigheten att implementera direktivet kvarstår. Eller vill PP att Sverige ska lämna EU för att slippa implementera direktivet?

  Ett annat alternativ är att vänta så länge det går med att implementera utan att behöva betala böter och vite och under denna tid göra allt för att få till stånd en förändring av direktivet. Det är Centerpartiets linje.

  Ang. Swift tycker jag att Lena Ek och de andra liberalerna gjorde rätt som röstade mot, men jag är inte så säker på att det i längden kommer att innebära någon vinst för europeiska medborgares personliga integritet. Sluter USA ett bilateralt avtal med Schweiz så kan de få ut samma uppgifter och utan att EU kan sätta krav på dataskyddsregler, kontroll osv.

  Mitt och Centerpartiets alternativ är att USA inte alls ska få några Swift-uppgifter automatiskt, utan först när det finns en tillräckligt stark brottsmisstanke så kan USA vända sig till Schweiz eller Nederländerna och begära att få ut uppgifterna. Då testas detta av de nationella myndigheterna.

  Björn, Aftonbladet kan inte veta och jag kan inte veta vilket bötesbelopp och vite det kan bli, men för att exemplifiera vilken sorts belopp det kan röra sig om så använder jag 300 000 kr per dag. Tidigare tror jag att jag skrev några miljoner i veckan.

 21. @Johan:

  Jag noterar att du bara svarade på min avslutning, och väljer att envisas med att PP inte har något svar på din fråga.

  Att du “tror” att vi skall drabbas av böter si och så blir ju inte mer sanning bara för att du gömmer dig bakom Aftonbladets skriverier, som vore den blaskan någon auktoritet på området.

  Vad beträffar att ni valde bort ECHR-8-argumentet, och därmed förorsakat den nuvarande oredan, är ju i och för sig förståeligt, eftersom motfrågan omedelbart hade blivit “men ni införde ju FRA-lagarna och IPRED-lagarna, som bryter mot ECHR på ett ännu flagrantare sätt”.

  Det kommer alltså, som sagt, att krävas en hel del ursäkter och förklaringar ner till Brüssel innan vi kan ställa allt tillrätta igen efter er. Men att vi kommer att lyckas, det kan du vara förvissad om.

 22. Björn, du väljer ju fortfarande att inte svara på hur länge böter och vite ska betalas eller om Sverige ska lämna EU för att slippa implementera direktivet. Det är de relevanta frågorna som även PP borde kunna svara på.

  Att Sverige är tvingat att implementera är det ingen tvekan om, jag lägger istället min tid på hur vi kan gå till väga för att ändra på direktivet. Att det för eller senare blir böter och vite är det inte heller någon tvekan om, hur mycket kan vi inte veta men Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap vid Stockholms Universitet, tog i en SvD-artikel ett exempel: “Tyskland hotades att betala 264 000 euro om dagen för en miljö-överträdelse. EU har internationellt sett det tuffaste sanktionssystem som finns.”

  Jag var själv med i en annan SvD-artikel 2008 och i samma artikel säger Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet “att det (är) för sent för Sverige att opponera sig – det skulle ha gjorts innan ministerrådet och EU-parlamentet röstade ja till direktivet.

  – Det är bindande lagstiftning för alla medlemsstater. Sverige får opponera sig, och göra det bästa innan det blir antaget, men sedan är det klart. Då har tåget gått.”

  Jag har mycket svårt att tro att du Björn har bättre kunskaper än Ulf Bernitz på området.

 23. Johan, din tilltro till olika professorer är nästan lika rörande som den till Aftonbladets journalister. Men man borde väl kunna förvänta sig att JuU själva har lite egna kunskaper om det hela?

  Sedan undrar jag vilken del av “Sedan är det ju bara att förklara att datalagringsdirektivet strider mot ECHR, artikel 8, och därmed mot svensk grundlag, så är det bra med det.” det är du inte förstår? Det är väl självklart att vi inte kan införa lagar som strider mot vår grundlag?

  Eller ja, åtminstone för oss i piratpartiet är det självklart. Huruvida det är det för alliansens partier är ju som bekant en helt annan fråga.

  Vad gäller eventuella sanktioner i form av monetära straff, så finns det ju till exempel en miljard kronor om året i det som förr (från 1065 när det infördes) kallades presstöd, men nu kallas partistöd. En lagom stor (50% eller så) skatt på detta täcker säkert eventuella böter med råge.

 24. frekar06 says:

  Johan,

  Precis som Björn är inne på kan vi inte införa ett direktiv som strider mot vår grundlag oavsett vad EU tycker om det. Dessutom strider direktivet mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter och då får vi definitivt inte införa direktivet. Men visst ni kan ju införa direktivet, men det lär ju inte bli särskilt långlivat, det är redan anmält till Europadomstolen för mänskliga rättigheter och där lär det inte överleva. Om direktivet fälls måste vi avskaffa vår implementering av direktivet. Med andra ord, jag tror bara det är en tidsfråga innan hela direktivet havererar totalt, vilket det i och för sig till viss del redan gjort då flera medlemsländer inte kan införa direktivet då deras författningsdomstolar säger nej, däribland Rumänien.

 25. Hans J says:

  Du skriver att jag inte “svarade det minsta på din fråga”. Det gör jag visst men du var väl inte på humör?

  Jag kan inte uttala mig om hur länge som Piratpartiet orkar hålla stånd. Ska man välja att betala vite och vid vilken gräns knäcks ens motståndsförmåga? Centerpartiet verkar ju vika sig vid minsta fläkt.

  Du skriver att Centerpartiets linje bara är att implementera så vite undviks? Gäller det andra frågor också? Finns det andra frågor där Centerpartiet har en själ som säger: “Vår moral förhindrar oss att vika oss i denna fråga.” Finns det någon fråga där Centerpartiet “inte dagtingar med sitt samvete”? Finns det någon fråga där Centerpartiet anser att inga “statsrådstaburetter” är värda medlöperi?

  Du skriver vidare ang. Swift att Lena Ek och andra liberaler gjorde rätt som röstade emot?

  Men din egen regering har presenterat förslaget när Sverige var ordförandeland i EU?!?!?!?

  Hur går detta ihop?

  Centern arbetar FÖR Swift-utlämnande – Center arbetar EMOT Swift-utlämnande…

  Samtidigt?

  Nu undrar jag vad Centern tänker göra om Schweiz och Nederländerna lämnar ut svenskars bankuppgifter till USA. Vad ska ni göra?

 26. frekar06 says:

  Hans J, det är inte bara alliansen som har en del att förklara i Swift-frågan. Om inte jag förstått det helt fel så röstade Socialdemokratin för Swift här hemma i riksdagen men de svenska ledamöterna i Bryssel röstade nej.

 27. @frekar06:

  Hela Swiftaffären är onekligen intressant. Inte minst med tanke på att det går att ana ett högmålsbrott där. Och MEP:arna är faktiskt, till skillnad från våra hemvävda politiker, inte juridiskt immuna (det har våra klantiga lagstiftare missat).

  En klart intressant situation, med andra ord. Undrar vem som blir först med en polisanmälan mot de svenska MEP:ar som röstade mot att avtalet skulle skrotas…

 28. Björn, jag förstår att du tycker att jag ska lita mer på dig än på professorer i statskunskap respektive europeisk integrationsrätt, men jag får nog ändå göra dig besviken.

  Om du tror att riksdagsledamöter har eller borde ha professorers sakkunskap i varje enskild fråga så har du nog lite höga förväntningar, men jag är samtidigt glad att du har så höga tankar om mig och mina kollegor.

  I Sverige har vi tyvärr ingen författningsdomstol (Centerpartiet driver dock frågan), men det vi har istället är lagrådet. Innan datalagringsdirektivet implementeras i svensk rätt så kommer det att skickas en remiss till lagrådet. Om de kommer fram till att en sådan lag skulle strida mot svensk grundlag så lovar jag att rösta mot lagen. Men det känns som att flera som skriver kommentarer här tycker att jag borde lita på deras grundlagsbedömning snarare än lagrådets.

  Hans J, om svaret är att Piratpartiet kan tänka sig att betala hur många miljarder som helst i vite till EU för att slippa implementera datalagringsdirektivet i svensk lag så respekterar jag givetvis det svaret. Jag tycker också att ni ska vara tydliga med detta gentemot väljarna istället för att hävda att Sverige ensidigt kan välja att inte implementera utan att EU skulle reagera.

  Swiftfrågan är komplicerad och tyvärr ett bra exempel på hur man i politiken kan tvingas välja mellan flera dåliga alternativ. De som inte behöver ta ansvar och inte bryr sig om att vara seriösa i sakfrågan kan framställa det som om det skulle finnas ytterligare ett låtsasalternativ, men för oss som har fått svenska folkets förtroende att fatta beslut kan inte göra så.

  Min och Centerpartiets linje har varit att de normala reglerna för rättslig hjälp mellan länder ska gälla även för uppgifter om internationella transaktioner via Swift. Det skulle innebära att USA (liksom Sverige) skulle kunna begära att få ut uppgifter när det finns en tillräckligt stark misstanke om ett brott som ligger på tillräckligt straffvärde, allt enligt nationell lagstiftning i Nederländerna respektive Schweiz. Med andra ord borde inte alla uppgifter i Swift skickas över till USA och att de där sedan ska använda USA:s nationella lagstiftning för när uppgifterna får användas.

  Förhandlingarna som fördes mellan EU och USA var dock ojämna från första början eftersom USA när som helst kunde säga att de kan strunta i EU och vända sig direkt till Schweiz (och kanske även till NL). EU var dock bestämt på att starka dataskyddsregler skulle gälla och EU har även haft en representant (fransk domare) som kontrollerat hur det amerikanska systemet fungerat när Swift haft en server i USA.

  Till slut fanns det ett förslag på tillfälligt avtal och Kommissionsuttalanden om hårdare krav vid ett senare ev. permanent avtal. Jag tyckte och tycker inte att detta avtal är bra nog, det är fel inriktning, och EP röstade också mot.

  Vad kan då Sverige och övriga EU-länder göra om USA sluter ett bilateralt avtal med Schweiz. Vi kan protestera, men har ingen grund för att ändra i ett bilateralt avtal mellan två stater. Däremot kan svenska bankkunder och svenska banker välja att inte använda Swiftsystemet.

  Just nu ligger frågan hos USA och delvis hos Kommissionen. Självklart måste Kommissionen försöka pressa USA till ett bättre avtal, men fortfarande finns risken att USA tar den bilaterala vägen istället. Med andra ord ett mycket osäkert läge just nu.

 29. Hans J says:

  Johan,

  Piratpartiet kan naturligtvis inte tänka sig att betala “hur många miljarder som helst i vite till EU för att slippa implementera datalagringsdirektivet i svensk lag” – Jag vet inte var du får detta ifrån men det är helt fel.

  För att du ska kunna få ett officiellt svar på hur Piratpartiet tänker sig att vi skulle kunna slippa att implementera datalagringsdirektivet, vilket vad jag förstår även är vad Centerpartiet säger sig eftersträva, så hänvisas till Rick Falkvinge. Får jag föreslå att du läser igenom följande länk först:

  Så här kan Sverige undvika datalagringsdirektivet

  Sveriges regering har arbetat stenhårt och under stor tidspress för att få till stånd just det avtal som både centerpartistiska och folkpartistiska ledamöter i Europaparlamentet nu förkastat. Vilken svidande misstroendeförklaring gentemot den svenska regeringen detta var !

  Vad borde regeringen göra i den uppkomna situationen ?

  Svaret borde ju vara att man arbetar för att EU inför ett direktiv som förbjuder enskilda länder i EU-samarbetet att ensidigt dela med sig av konfidentiella och personliga uppgifter om medborgare i andra europeiska länder. Vill ett enskilt land bilateralt prisge sina egna medborgare så ska det åtminstone inte drabba andra länders medborgare. Så kan regeringen arbeta för att skydda svenska medborgares uppgifter.

  Om den svenska regeringen hade arbetat för detta istället för att försöka sluta avtal som säljer ut europeiska medborgares integritet så hade man kanske kunnat hysa någon aktning för den. Att amerikanska underrättelseorgan använder information som de kommit åt i syften som i sig verkar vällovliga för att istället gynna sin egen exportindustri speciellt inom elektronik och militärområdet är rätt välkänt. Detta har drabbat såväl SAABs flygdivisions exportsatsningar som Ericsson. Att då belöna ett land (USA) som så hänsynslöst utnyttjar information för att gynna den egna industrins konkurrenskraft är helt fel väg! Förut avlyssnade de våra telekommunikationer – nu skänker vi dem informationen frivilligt ?!?

  Det drabbar också svenska arbetstillfällen !
  Varför tror du att USA skulle låta svenska arbetstagares väl gå före amerikanska arbetstagares? Självfallet ska vi samarbeta med amerikanska företag och myndigheter men det finns väl ändå en gräns för aningslösheten?

  Den ensidiga jakt på terrorister (barn och kvinnor i fattiga länder) som USA anser sig ha rätt att bedriva bör inte Sverige låna sig till att understödja utan att Europa åtminstone medges en någorlunda jämställd förhandlingsposition när det ska beslutas om vad som ska göras och var. USA ansåg sig tillsammans med Storbritannien ha rätt att strunta i att få ett FN-mandat för att angripa Irak. Att det handlar om att roffa åt sig oljekontrakt verkar väl ändå nu rätt tydligt? Ska den europeiska framtiden se ut så? USA bestämmer och sköter polisarbetet och Europa bemannar och sköter handräckningen…

  Att EU skulle godkänna att USA kringår EU-beslut bara genom att sluta bilaterala avtal med medlemsländer i EU kan ju inte vara rätt. Det kan ju inte exempelvis vara så att det är godtagbart att varje enskild europeisk stat i NATO-“samarbetet” eller varje enskild stat i europasamarbetet var för sig tecknar bilaterala avtal med USA? Ett beslut av EU ska inte USA kunna kringå utan att drabbas av hårda efterräkningar. Eller är det helt “OK” för USA att EU förhandlar separat med Kentucky eller Nebraska om nu USA inte är smidigt och medgörligt?

  Är nästa steg att Europa och Sverige ska leverera alla uppgifter till USA som lagras genom vår undergivna och perfida implementation av “datalagringsdirektivet” ?
  Detta direktiv innebär att:
  1. Alla dina telefonkontakter registreras och sparas i minst ett halvår.
  2. Alla dina SMS-kontakter registreras och sparas i minst ett halvår.
  3. Alla dina e-mail! registreras och sparas på samma sätt. (Ja, du läste rätt. Journalistförbundet, dags att vakna.)
  4. Alla gånger du varit uppkopplad på Internet från ditt eget abonnemang registreras med klockslag och IP-adress.
  5. Varje gång du ringer eller SMSar någon, så registreras varifrån och klockslag. Det där “varifrån” gäller alltså även mobiltelefoner. Mobiltelefoner blir statliga spårsändare som gör att staten kan ta fram en karta över hur du rört dig i din vardag det senaste året. Staten får alltså långt mer information om dig än du kommer ihåg själv.

  Detta lånar sig Centerpartiet till och säger sig samtidigt värna om integriteten i Sverige ?!?!?

 30. Hans, Falkvinges blogginlägg visar alldeles utmärkt skillnaden mellan seriösa politiker som sitter i ansvarig ställning och oseriösa som försöker hävda att det finns låtsasalternativ. “Det är bara att låta bli.” Inte ett ord om böter och vite, utan bara en förhoppning om att EU ska strunta i att Sverige inte uppfyller det vi ska göra.

  Så frågan kvarstår, vill PP betala böter och vite istället för att implementera direktivet och var går smärtgränsen för hur många miljoner eller miljarder som ska betalas?

  Ang. Swift så skriver du mycket som jag skulle kunna argumentera emot, men jag nöjer mig med att konstatera att du tycks ha glömt att Schweiz inte är med i EU.

 31. frekar06 says:

  Johan,

  Jonas Tallberg (Professor i Statsvetenskap) säger så här i frågan om datalagringen till SVD: “Det skulle förvåna mig oerhört om Sverige inte skulle kunna nå en kompromiss med EU-kommissionen”. Jag vet inte om det redan pågår, men vore det inte värt ett försök att få till en kompromiss med EU-kommissionen?

  Dessutom, det vore väldigt intressant att höra hur kommissionen tänker hantera de länder, främst Rumänien, där författningsdomstolen förbjudit regeringen att införa direktivet om datalagring och den tyska författningsdomstolen väntas göra samma sak senare (de har ju redan kraftigt begränsat myndigheternas användning av lagrade uppgifter). Ska dessa länder böta för att direktivet strider mot dess grundlag? Eller, är tanken att dessa länder i strid med vad författningsdomstolen säger ska införa direktivet om datalagring? Jag skulle vilja se de regering som vågar gå emot författningsdomstolen i landet för det kan bara sluta på ett sätt, nämligen att regeringen tvingas avgå!

  Till sist. Du sa i en tidigare kommentar att Centern inte vill förbjuda anonymiseringstjänster. Kan du då förklara varför Anders Ahlqvist som är kommissarie vid IT – brottsroteln hävdar i en artikel i Aftonbladet att anonymiseringstjänster kommer bli olagliga när direktivet om datalagring införs. Han säger: “Att syssla med anonymiseringstjänster kommer inte att vara tillåtet eftersom det bryter mot lagen.”? Är det så att det kommer bli olagligt med anonymiseringstjänster med regeringens förslag? För i så fall är det väldigt allvarligt.

  Artikeln finns här:
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article3981237.ab

 32. Det är klart att kommunikationen mellan Kommissionen och Sverige inte bara går via stämning och skriftliga svar. Just osäkerheten kring t.ex. Rumäniens möjlighet att implementera direktivet gör att det nu ska utvärderas. Vår inställning är såklart att Sverige inte ska behöva (dvs att inga böter/vite ska utdömas) implementera direktivet i svensk lagstiftning förrän en sådan utvärdering är färdig.

  Däremot de rödgröna säger redan nu att trafikdatalagringsdirektivet ska implementeras utan att först försöka få med övriga EU på att ändra det.

  Varken i utredningsförslaget eller i utkastet som JuDep tagit fram finns det förbud mot att använda anonymiseringstjänster.

 33. Pingback: Datalagringsdirektivet, vad händer? « Andreas Froby – kandidat till kommunfullmäktige i Botkyrka

Leave a Reply

Your email address will not be published.