Registerrevision och större möjlighet till skadestånd

Idag har jag presenterat en del av den rapport som vi i alliansens rättspolitiska arbetsgrupp kommer att lägga fram inom kort. Integritetsfrågorna ligger inom vårt område, även om integritetsfrågor naturligtvis hör hemma inom många andra politikområden också, och jag har idag alltså presenterat några av de förslag som vi lägger fram och som vi tänker genomföra under den kommande mandatperioden om vi vinner valet den 19 september.

Svenska Dagbladet skriver mycket bra om våra förslag och även TV4 har gjort en intervju idag (har dock inte sett om den har sänts).

This entry was posted in General and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Registerrevision och större möjlighet till skadestånd

 1. frekar06 says:

  Johan,

  Det verkar som om intervjun om register förslaget nu är utlagd på Nyhetskanalen här:

  http://go.tv4.se/go/e/latest_news_0;siteId=205/http://www.tv4play.se/nyheter/nyhetskanalen?videoId=1.1607871

  I övrigt ett bra förslag från regeringen. Det är i alla fall ett steg i rätt riktning. /Frekar06

 2. Bo says:

  Jag vet att det inte spelar någon roll, men skriver det ändå. Vilket skämt ni politiker är! En riktig fars.

  Genom FRA och IPRED är ju praktiskt taget alla berättigade till skadestånd.

 3. Bo, du får väl testa det juridiskt när vi genomfört förslagen.

 4. frekar06 says:

  Bo och Johan,

  Om jag inte helt missförstått förslaget från alliansen så är det missbruk av registeruppgifter som man kan få skadestånd för. Således torde inte detta förslag påverka FRA-lagen och Ipred.

  I fallet med FRA-lagen och Ipred finns det flera andra mer intressanta juridiska aspekter. Till exempel så ska ju EU-kommissionen pröva FRA-lagen efter en anmälan från Robin Lööf (Professor i EU-rätt). Dessutom har ju Bahnhof förklarat att man inte tänker följa lagen förrän den prövats juridiskt, så där kan jag tänka mig att vi har en kommande juridisk strid. Till det kan ju läggas att Europadomstolen ska pröva FRA-lagen mot Europakonventionen och sedan kommer vi enligt vad jag kan förstå få ett förstärkt skydd i den nya svenska grundlagen och då är frågan om FRA-lagen kommer bli förenlig med grundlagen, vilket man i och för sig kan diskutera om den är redan idag.

  När det gäller Ipred så finns det ju ett fall i Högsta domstolen nu. Även där finns många intressanta frågor av juridisk karaktär att ta ställning till. Är Ipred förenlig med Europakonventionen? Slår direktivet om datalagring ut Ipred lagstiftningen? Om hovrättens dom i det första Ipred målet vinner laga kraft i HD så lär Ipred vara tämligen verkningslös. Det är den i och för sig i alla fall då det enda den har lett till är att allt fler börjat använda krypteringstjänster. Jag tror inte riktigt att det var politikernas syfte med att införa den här lagen. Sen går inte Ipred ihop med lagen om elektronisk kommunikation där det uttryckligen står a

 5. frekar06 says:

  Oops, råkade publicera innan jag avslutat meningen så här kommer fortsättningen: Sen går inte ipred ihop med lagen om elektronisk kommunikation där det uttryckligen står att Internetoperatörerna inte får spara uppgifter om sina kunder mer än för fakturering, vilket nu gör att alla uppgifter som ska lämnas ut enligt Ipred förstörs! Det är Bahnhofs VD som gjort ett lysande arbete och åskådliggjort en stor brist i lagstiftningen. Tur för oss medborgare att det finns Internetoperatörer som inte accepterar statens uppbyggnad av övervakningssamhället utan tar strid! Det borde fler göra!

Leave a Reply

Your email address will not be published.