Åtgärder för att få fler att donera organ

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda hur antalet donationer av organ och vävnader ska kunna öka.

Motivering

Det är enkelt att ge sin tillåtelse till donation av organ och vävnader efter sin död. Det går att anmäla sig direkt till donationsregistret via Internet, man kan fylla i ett donationskort som finns att hämta på apotek och vårdcentraler, samt man kan informera sina närstående om sin tillåtelse till donation.

Socialstyrelsen, via Donationsrådet, gjorde i november 2008 en opinionsundersökning som visar att åtta av tio svenskar är positiva till att donera sina organ och vävnader efter sin död. Trots detta så är det alldeles för få som lämnar sin tillåtelse till donation via donationsregistret eller på annat sätt. Det är ungefär 1,5 miljoner svenskar som är registrerade i donationsregistret, men det hade kunnat vara många fler.

Antalet organdonatorer och antalet transplanterade organ ökar år för år, men det går för sakta. 1 juli i år väntade nästan 600 personer på att få ett nytt organ och några av dem väntade på att få flera organ transplanterade. Många kommer att kunna få det livsnödvändiga nya organet, men vi vet också att flera kommer att avlida i väntan på rätt donator.

Motsvarande problem med brist på donatorer och organ finns givetvis även i andra länder, men det finns också många länder som är betydligt bättre än Sverige. Olika länder har olika metoder för att få fler personer att tillkännage sin vilja att donera efter sin död. Det finns länder som har en omvänd metod, de som inte meddelar att de inte vill donera anses vilja göra det. Detta är inte en metod som jag i första hand vill använda, utan det borde finnas andra europeiska exempel som vi i Sverige kan ta efter för att kunna öka antalet donatorer.

Regeringen bör därför låta utreda hur vi i Sverige ska gå till väga för att få fler människor att tillkännage sin tillåtelse till donation av organ och vävnader efter sin död.

Johan Linander (c)

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

13 Responses to Åtgärder för att få fler att donera organ

 1. Hans J says:

  Du skriver:

  “Det är enkelt att ge sin tillåtelse till donation av organ och vävnader efter sin död”

  Det låter lite upprepning över det hela?!?!? “Tillåtelse till donation”? Är det något skumt med verksamheten, eller varför detta ordbajsande?

  Sedan är det inte alls lätt att donera till transplantation! Socialstyrelsen vill antagligen inte att man ska få lov att donera för transplantation!

  Det är till och med omöjligt!

 2. Tor says:

  Hans J,
  äsch, nu tycker jag att du överreagerar. Alla förstår ju att det är “tillåtelse till transplantation” som avses. Jag tror inte alls att “tillåtelse till donation” var ett medvetet försök att låta pretentiös eller så. Det var förmodligen istället en liten språkmiss som nog få människor reagerar på.

  De sista två styckena förstår jag inte riktigt vad du menar med.

 3. profanum_vulgus says:

  Jag läste efter uppståndelsen kring artikeln om misstänkt organstöld i Israel att personer som dött en våldsam död inte kan donera sina organ. Vidare verkar de flesta dödliga sjukdomar utesluta donation och gamla människor har oftast inga vidare organ att donera.

  Finns det öht någon som kan komma i fråga som organdonator efter sin död?

 4. Hans J, jag förstår överhuvudtaget inte vad du menar. Klart att medgivande av donation görs för att det ska leda till en transplantation senare. Men när man gör medgivandet vet man såklart inte om det egna dödsfallet blir sådant att det går att donera. Donationer kan för övrigt även ges av levande donator direkt för transplantation till en anhörig.

  Tor, vadå språkmiss? Man ger sin tillåtelse att donera, dvs att bli organgivare. Transplantation är själva operationen.

  Läs gärna mer på Donationsrådets hemsida.

 5. Hans J says:

  @Tor:
  Tja, jag menar att man inte kan ge tillåtelse till transplantation.

  @Johan:

  “Klart att medgivande av donation görs för att det ska leda till en transplantation senare.”

  Varför är det klart? Jag har aldrig sett en sådan text på något “medgivande”. Jag menar alltså att man inte kan ge ett medgivande till transplantation.

  Om du anser att man kan göra det så kan du väl vara snäll att ange texten som betyder detta. Var snäll och hänvisa inte hit eller dit utan upprepa gärna texten här så ska jag visa dig på lite avancerad textanalys.

  Jag hävdar:
  Man kan inte ge tillåtelse till donation för transplantation.

  Nu har du chansen att ge mig vad jag tål!

 6. Tor says:

  Ok, det blir litet hårklyveri det här, men frågan är ju om man kan använda ordet donera, som normalt sett konnoterar något slags aktivt beslut i stunden, ifall personen ifråga är död. Jämför med någon som skriver ett testamente. Vi brukar då inte tala om att personen efter sin död donerade si och så mycket pengar när han dog.

  Men jag tror att det är mer eller mindre gängse språkbruk så att kalla det en språkmiss var en överdrift. Jag trodde att det var det som Hans J var ute efter, men när han nu säger att man inte “kan ge tillåtelse till transplantation” förstår jag honom inte. Visst kan man ge sin tillåtelse i förväg medan man fortfarande lever.

 7. Hans J says:

  @Tor:

  I detta fallet är det inte så jag menar. Det är möjligt att det som jag menar av någon skulle kunna kallas “hårklyverier” men jag tror inte det.

  Men jag väntar in Johan Linanders svar. Det går nämligen inte att ge tillåtelse till donation för transplantation.

  Men det vill man uppenbarligen tala tyst om…

 8. Hans J says:

  @Tor & andra:

  Lägg märke till att Johan Linander inte svarat på min utmaning…

  Javisst, är det provocerande. Varför ska man behöva svara på någonting som så självklart (av sig självt liksom) är uppåt väggarna? Reefat var doktor… Alla vet ju att jorden är platt… Kejsaren har underbart fina kläder! Endast en dåre kan hävda annorlunda…

  @Johan:
  Man kan fortfarande inte ge tillåtelse till donation för transplantation. Blir det något textutdrag som bevisar motsatsen eller håller du med mig? Visst kan du busenkelt hitta skrivningen för sådan donation, eller kan du inte det?

 9. Hans J, ursäkta, men det du sysslar med är trams och sådant har jag inte tid med.

 10. Hans J says:

  Jag har redan förstått denna din inställning sedan länge.

  Jurister nuförtiden byter i allt högre utsträckning ut ord som “skall” mot “kan” eller “bör” eller “torde”, “måste” mot “må” eller “kan”.

  Du är som politiker naturligtvis specialist ur den skolan.

  Faktum är att man inte kan donera för transplantation. Detta därför att man inte kan begränsa ändamålet till ENBART detta. Man donerar till forskning, undervisning allmän nyfikenhet samt i slutändan även lite transplantation. Proportionerna av användande för olika ändamål vet jag inte ens om det finns uppgifter om.

  Transplantationer som genomförs utan att ens kontrollera huruvida en avliden person givit tillstånd till detta görs snudd på dagligen. Tro inte att jag inte vet mer om detta. Är jag emot detta? Inte mycket egentligen.

  Jag är emot hymlandet och att språkbruket lindas in så att ett “ja” till slut betyder “kanske”.

  Därför kan man inte donera organ *för transplantation*!

  Skulle du “skänka en slant”? Du skulle säkerligen fråga dig till vad ändamål, eller hur? Fy på dig som inte vill “skänka en slant”! Så går argumentation och skuldbeläggande till när det gäller “donation”.

  Jag förstår att du inte ville ge mig chansen att förklara detta. Ett underskott är det men så ser “the temper of our time” ut.

 11. Hans J says:

  Carl Lidbom-varning där?

 12. Hans J says:

  Det är faktiskt så att man *numera* kan donera för enbart transplantation. Så var det inte från början.

  Detta hade förtjänat att *uttryckligen* poängteras!

  En hel del går säkerligen fortfarande omkring i villfarelsen att det inte går att donera för enbart transplantation. Jag tror att många fortfarande tror detta.

  Jag hade velat att du hade rättat mig därvidlag. Ok, nu är det framfört!

 13. profanum_vulgus says:

  Linander:
  Hur är det med donationer av organ då? Är de möjliga eller inte?

Leave a Reply

Your email address will not be published.